European
Data Catalogues Profile

CKAN

Filter by

Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
dataopendataforuminfo

Total 2551 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Quartair-profieltypekaart-kaartblad-27-28-36-Proven-Ieper-Ploegsteert
2Quartair-profieltypekaart-kaartblad-33-Sint-Truiden
3Quartair-profieltypekaart-kaartblad-16-Lier
4Quartair-profieltypekaart-kaartblad-30-38-Geraardsbergen-Ath
5Quartair-profieltypekaart-kaartblad-26-Rekem
6GeologischeDwarsprofielen
7Quartair-profieltypekaart-kaartblad-21-Tielt
8Quartair-profieltypekaart-kaartblad-22-Gent
9Rasterkaarten-thermische-geleidbaarheid-Vlaamse-ondergrond-Lambda
10Quartair-profieltypekaart-kaartblad-41-Waremme
11Seveso-inrichtingen-in-Vlaanderen
12Contourkaarten-thermische-geleidbaarheid-Vlaamse-ondergrond-Lambda
13Grondwaterstromingsgevoelige-gebieden-Watertoets
14HCOV0200-basis-van-het-Kempens-Aquifersysteem
15T20HsFormatievanHeersBR20040116
16Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-Oost-Vlaanderen-Zuid-opname-2012
17Landbouwgebruikspercelen-ALV-2010
18HCOV0900-basis-van-het-Ieperiaan-Aquitardsysteem
19Digitale-boswijzer-Vlaanderen-2010
20Orthofotomozaek-middenschalig-winteropnamen-kleur-2012-Vlaanderen
21Meetnet-Afvalwater-toestand-18-augustus-2014
22Oppervlaktewaterwingebieden-drinkwater
23Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-West-Vlaanderen-Zuid-opname-2012
24DHM-Vlaanderen-raster-5-m
25Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Waterlopen-1-juli-2014
26Digitale-boswijzer-Vlaanderen-2013
27DHM-Vlaanderen-punten
28Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-West-Vlaanderen-opname-2008
29Landbouwgebruikspercelen-ALV-2011
30Hydrogeologisch-homogene-zones
31Groenkaart-Vlaanderen-2010
32Bodemgebruiksbestand-opname-2001
33Landbouwgebruikspercelen-ALV-2009
34Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-Antwerpen-Oost-opname-2012
35Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Zones-27-mei-2014
36Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Waterlopen-27-mei-2014
37Strategische-geluidsbelastingskaart-2011-belangrijke-spoorwegen-Lnight-contouren
38Potentile-bodemerosiekaart-per-perceel-2014
39CRAB-stratenlijst
40Andere-erosiegerelateerde-gronden-2014
41Orthofotos-middenschalig-kleur-Provincie-Vlaams-Brabant-West-opname-2012
42HCOV0400-basis-van-het-Oligoceen-Aquifersysteem
43Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Waterlopen-28-maart-2014
44Bodemkaart-van-Belgi-volgens-het-internationale-World-Reference-Base-WRB-classificatiesysteem-voorlopige-versie
45Zorgvoorzieningen-erkend-door-het-Agentschap-Jongerenwelzijn
46Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-Limburg-Noord-opname-2012
47Landbouwgebruikspercelen-ALV-2008
48Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-Antwerpen-West-opname-2012
49HCOV0100-basis-van-de-Quartaire-Aquifersystemen
50Kaartbladen-NGI-1-100-000-klassieke-reeks
51Sonderingen
52Landbouwgebruikspercelen-ALV-2013
53Bodembedekkingsbestand-opname-2001
54HCOV0300-basis-van-de-Boom-Aquitard
55HCOV1100-basis-van-het-Krijt-Aquifersysteem
56Grondwatersystemen
57Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Zones-1-september-2014
58Groenkaart-Vlaanderen-2013
59toervaka15license-not-specified
60Quartair-profieltypekaart-kaartblad-4-5-11-12-Oostende
61Zorgvoorzieningen-erkend-door-de-afdeling-Welzijn-en-Samenleving
62Kinderopvangvoorzieningen-erkend-door-Kind-en-Gezin
63FLEPOS-verdichtingspunten
64HCOV0700-basis-van-de-Paniseliaan-Aquitard
65Uitgevoerde-gemeentelijke-erosiebestrijdingswerken
66Infiltratiegevoelige-bodems-Watertoets
67Contouren-grootschalige-orthofotomozaeken
68CRAB-Adressenlijst
69Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Waterlopen-1-september-2014
70G3Dv2boringen
71Waterkwaliteitsdoelstellingen-wateroppervlakken
72Quartair-profieltypekaart-kaartblad-15-Antwerpen
73Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-Limburg-opname-2011
74Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-Vlaams-Brabant-opname-2011
75Overstromingsgebieden-en-oeverzones-201401
76Meetplaatsen-oppervlaktewaterkwaliteit-toestand-16-juli-2014
77Hellingenkaart-Watertoets
78Grootschalige-orthofotomozaeken
79HCOVv2006-hoogtelagen
80Quartair-profieltypekaart-kaartblad-1-7-Essen-Kapellen
81Zorgvoorzieningen-erkend-door-het-Vlaams-Agentschap-Zorg-en-Gezondheid
82Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-Oost-Vlaanderen-Noord-opname-2012
83HCOVv2006
84Strategische-geluidsbelastingskaart-2011-belangrijke-en-aanvullende-wegen-Lden-contouren
85Boorgatmetingen
86Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-Vlaams-Brabant-opname-2007
87HCOV0800-basis-van-de-Ieperiaan-Aquifer
88Winterbedkaart-Watertoets
89Kaartbladversnijdingen-NGI-numerieke-reeks
90Onderwijsaanbod-in-Vlaanderen
91Quartair-profieltypekaart-kaartblad-5-6-Sint-Margriete-Watervliet
92HCOV0600-basis-van-het-Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan-Aquifersysteem
93DHM-Vlaanderen-raster-100-m
94Orthofotomozaek-kleinschalig-zomeropnamen-kleur-1979-1990-Vlaanderen
95Quartair-profieltypekaart-kaartblad-31-39-Brussel-Nijvel
96Strategische-geluidsbelastingskaart-2011-belangrijke-spoorwegen-Lden-contouren
97DHM-Vlaanderen-raster-25-m
98Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-West-Vlaanderen-Noord-opname-2012
99HCOV1300-top-van-de-Sokkel
100Landbouwgebruikspercelen-ALV-2012
101HCOV0500-basis-van-het-Bartoon-Aquitardsysteem
102Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Zones-1-juli-2014
103Rioleringsdatabank-Vlaanderen-toestand-12-mei-2014-correctie
104Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-Antwerpen-opname-2010
105Geografische-indeling-van-watersystemen-21032008
106Quartair-profieltypekaarten-Vlaanderen-raster
107Heffingsgebieden
108Bodemkaart-bodemtypes-substraten-fasen-en-varianten-van-het-moedermateriaal-en-de-profielontwikkeling
109HCOV1000-basis-van-het-Paleoceen-Aquifersysteem
110Quartair-profieltypekaart-kaartblad-23-Mechelen
111Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-Antwerpen-opname-2007
112Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Zones-28-maart-2014
113Samengestelde-Quartairprofieltypekaart-Vlaanderen
114Quartair-profieltypekaart-kaartblad-29-Kortrijk
115mmlablicense-not-specified
116Quartair-profieltypekaart-kaartblad-25-Hasselt
117Quartair-profieltypekaart-kaartblad-10-18-Maaseik-Beverbeek
118Quartair-profieltypekaart-kaartblad-34-35-Tongeren
119Quartair-profieltypekaart-kaartblad-2-8-Meerle-Turnhout
120Erosiegevoelige-gebieden-Watertoets
121Quartair-profieltypekaart-kaartblad-13-Brugge
122Voorlopig-referentiebestand-gemeentegrenzen
123Afstromingskaart
124Meetpunten-limnigrafie
125Profielen-kartering
126Orthofotos-middenschalig-zomervlucht-2009
127Quartair-profieltypekaart-kaartblad-24-Aarschot
128Quartair-profieltypekaart-kaartblad-3-9-Maarle-Arendonk
129Speurgids-DatabankGratis-OD-Licentie
130Grondwaterwingebieden-en-beschermingszones
131Grenzen-van-wateringen-Besluit-Vlaamse-Regering-09052014
132Geografische-indeling-van-watersystemen-19072013
133Orthofotomozaek-middenschalig-winteropnamen-kleur-meest-recent-Vlaanderen-201301
134Strategische-geluidsbelastingskaart-2011-belangrijke-en-aanvullende-wegen-Lnight-contouren
135Grenzen-van-polders-Besluit-Vlaamse-Regering-21032014
136Quartair-profieltypekaart-kaartblad-32-Leuven
137Quartair-profieltypekaart-kaartblad-19-20-Veurne-Roeselare
138Quartair-profieltypekaart-kaartblad-17-Mol
139Aanrijtijden-Invalswegen-Gentlicense-not-specified
140Quartair-profieltypekaart-kaartblad-14-Lokeren
141opera-voorstellingenlicense-not-specified
142Ruimtegebruik-op-bedrijventerreinen-in-Vlaanderen-niveau-gemeente-toestand-5052015Gratis-OD-LicentieAO
143Ruimtegebruik-op-bedrijventerreinen-in-Vlaanderen-niveau-terrein-toestand-5052015Gratis-OD-LicentieAO
144Overzicht-van-aangeboden-bedrijfslocaties-uit-het-bizlocator-platformGratis-OD-LicentieAO
145Ruimtegebruik-op-bedrijventerreinen-in-Vlaanderen-niveau-provincie-toestand-5052015Gratis-OD-LicentieAO
146Bibliotheek-statistiekenGratis-OD-LicentieDCJSM
147BIVO-Aandeel-overheidsopdrachten-via-e-tenderingGratis-OD-LicentieDIV
148BIVO-Aantal-overheidsopdrachten-uitgeschreven-door-de-Vlaamse-overheidGratis-OD-LicentieDIV
149Wegwijs-Overzicht-entiteiten-Vlaamse-overheidGratis-OD-LicentieDIV
150BIVO-Aandeel-elektronisch-ontvangen-offertes-in-de-Vlaamse-overheid-OverheidsopdrachtenGratis-OD-LicentieDIV
151WMS-percelen-vastgoeddatabank-Vlaamse-overheidGratis-OD-LicentieDIV
152WMS-gebouwen-vastgoeddatabank-Vlaamse-overheidGratis-OD-LicentieDIV
153BIVO-Aantal-offertes-per-overheidsopdracht-in-de-Vlaamse-overheidGratis-OD-LicentieDIV
154BIVO-Aantal-personeelsleden-Vlaamse-overheidGratis-OD-LicentieDIV
155OTAP-feed-Verkeerscentrum-VlaanderenGratis-OD-LicentieDMOW
156OTAP-feed-Verkeerscentrum-Vlaanderen-full-versionGratis-OD-LicentieDMOW
157filezwaarte-op-het-hoofdwegennetGratis-OD-LicentieDMOW
158DATEX2-feed-Verkeerscentrum-Vlaanderen-full-versionGratis-OD-LicentieDMOW
159DATEX2-feed-Verkeerscentrum-VlaanderenGratis-OD-LicentieDMOW
160Vlaamse-onderwijsstatistieken-en-publicatiesGratis-OD-LicentieDOV
161OnderwijsaanbodGratis-OD-LicentieDOV
162FaillissementenGratis-OD-LicentieDWSE
163GemeentecodesGratis-OD-LicentieDWSE
164Tijdelijke-werkloosheidlicense-not-specifiedDWSE
165Interactieve-Vlaamse-ArbeidsrekeningGratis-OD-LicentieDWSE
166NacecodesGratis-OD-LicentieDWSE
167Bevolking-naar-socio-economische-positieGratis-OD-LicentieDWSE
168Beleidsdoelstellingen-Welzijn-Volksgezondheid-en-Gezin-2009-2014Gratis-OD-LicentieDWVG
169Erkende-zorgvoorzieningen-in-VlaanderenGratis-OD-LicentieDWVG
170gemengd-regionaal-bedrijventerrein-Weiveld-Noord-Oost-RUP020002120028300001-BGGeopunt
171Golfterrein-Aardgasleiding-Kruibeke-Ham-Compensatievoorstellen-GWP020002220001600009-BGGeopunt
172Bestaand-regionaal-bedrijf-Houtzagerij-Peleman-RUP020002120021800001-BGGeopunt
173origineel-gewestplan-Oostende-Middenkust-GWP020002220000100010-BGGeopunt
174Meetnet-riooloverstorten-toestand-13-januari-2015Geopunt
175Generiek-InformatiePlatform-Openbaar-Domein-Publieke-InformatieGeopunt
176Golfterrein-Palingbeek-GWP020002220000500003-BGGeopunt
177Bestaand-Regionaal-Bedrijf-RUP020002120035900001-BGGeopunt
178origineel-gewestplan-Oudenaarde-GWP020002220000700008-BGGeopunt
179Orthofotomozaek-kleinschalig-zomeropnamen-kleur-1979-1990-VlaanderenGeopunt
180Geografische-indeling-van-watersystemen-21032008Geopunt
181Golfterrein-Winge-in-Tielt-Winge-RUP020002120024100001-BGGeopunt
182Bodemkundig-erfgoedGeopunt
183origineel-gewestplan-Oudenaarde-GWP020002220001100001-BGGeopunt
184RUP-DAM-WEST-RUP110022141000600001-BGGeopunt
185Gewestelijke-stedenbouwkundige-verordening-inzake-openluchtrecreatieve-verblijven-en-de-inrichting-van-gebieden-voor-dergelijke-verblijven-SVO020002330000200001-BGGeopunt
186grindwinningsgebied-GWP020002220002000012-BGGeopunt
187Bosstraat-RUP100002130003400001-BGGeopunt
188origineel-gewestplan-StNiklaas-Lokeren-GWP020002220001300001-BGGeopunt
189RUP-KATWILGWEG-RUP110022141000500001-BGGeopunt
190Golf-Beveren-RUP020002120031200001-BGGeopunt
191Groenendijk-GWP020002220000100002-BGGeopunt
192Bouwvrij-agrarisch-gebied-Jongemansbos-RUP020002120009000001-BGGeopunt
193origineel-gewestplan-Tienen-Landen-GWP020002220002400001-BGGeopunt
194Winterbedkaart-WatertoetsGeopunt
195Golfterrein-Drie-Eycken-RUP100002130002900001-BGGeopunt
196groengroothandel-Peeters-RUP020002120029800001-BGGeopunt
197BPA-ANTWERPEN-ZUID-AAN-DE-LEIEN-BPA110022241007900002-BGGeopunt
198origineel-gewestplan-Turnhout-GWP020002220001600001-BGGeopunt
199Golfterrein-Steenhoven-te-Mol-Postel-RUP020002120024500001-BGGeopunt
200Groenkaart-Vlaanderen-2010Geopunt
201BPA-DRAKENHOF-ONTEIGENINGSPLAN-ONT110022524002100001-BGGeopunt
202origineel-gewestplan-Veurne-westkust-GWP020002220000100001-BGGeopunt
203Golfterreinen-GWP020002220001100002-BGGeopunt
204Groenplan-BPA241042240001500001-BGGeopunt
205BPA-nr-10-De-Bleukens-BPA130032240000600001-BGGeopunt
206Orthofotomozaek-middenschalig-winteropnamen-kleur-2013-VlaanderenGeopunt
207Contourkaarten-thermische-geleidbaarheid-Vlaamse-ondergrond-LambdaGeopunt
208Grondwaterstromingsgevoelige-gebieden-WatertoetsGeopunt
209Grondperceel-contour-CADMAPGeopunt
210BPA-NR19-EN-21BIS-ZWARTE-AREND-BPA110022244002000010-BGGeopunt
211Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-Antwerpen-opname-2010Geopunt
212Hydrogeologisch-homogene-zonesGeopunt
213HST-GWP020002220002300002-BGGeopunt
214Grondpercelen-2012-CADMAPGeopunt
215BPA-nr-2-Molenveld-BPA130032240000200001-BGGeopunt
216Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-Vlaams-Brabant-opname-2011Geopunt
217Quartair-profieltypekaart-kaartblad-10-18-Maaseik-BeverbeekGeopunt
218HST-GWP020002220002500002-BGGeopunt
219GrondwatersystemenGeopunt
220Campings-in-Vlaanderen-via-POI-serviceGeopunt
221Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-West-Vlaanderen-opname-2008Geopunt
222Quartair-profieltypekaart-kaartblad-13-BruggeGeopunt
223Hellingenkaart-WatertoetsGeopunt
224HST-GWP020002220002100002-BGGeopunt
225Clusters-weekendverblijven-C1-C2-en-C3-RUP100002130007100001-BGGeopunt
226Quartair-profieltypekaart-kaartblad-14-LokerenGeopunt
227Herstructurering-Vissenakker-en-omgevingKinrooi-RUP020002120036200001-BGGeopunt
228HST-GWP020002220002400007-BGGeopunt
229Containerpark-Stort-Pellenberg-Zandgroeve-Roelants-GWP020002220002300005-BGGeopunt
230Quartair-profieltypekaart-kaartblad-16-LierGeopunt
231Het-Ven-RUP100002130008500001-BGGeopunt
232HSTlist-GWP020002220002400002-BGGeopunt
233Contouren-grootschalige-orthofotomozaekenGeopunt
234Oude-Kanaalarm-RUP100002130012100001-VVGeopunt
235Quartair-profieltypekaart-kaartblad-17-MolGeopunt
236Historisch-gegroeid-bedrijf-Jonckvansteen-NV-te-Zonnebeke-RUP020002120001500001-BGGeopunt
237HCOVv2006Geopunt
238DHM-Vlaanderen-puntenGeopunt
239Oude-Wetterstraat-RUP420252140000300001-BGGeopunt
240Quartair-profieltypekaart-kaartblad-19-20-Veurne-RoeselareGeopunt
241Historisch-gegroeid-bedrijf-Pasfrost-RUP020002120001200001-BGGeopunt
242Hekkerstraat-RUP420252140000700001-BGGeopunt
243Digitaal-Hoogtemodel-Vlaanderen-II-DSM-raster-1-mGeopunt
244Overstromingsgebieden-en-oeverzones-201402Geopunt
245Historisch-gegroeid-bedrijf-Terca-Zonnebeke-RUP020002120016100001-BGGeopunt
246Henkelsite-Herent-RUP020002120014500001-BGGeopunt
247Doel-Potpolder-GWP020002220001300004-BGGeopunt
248Overstromingsgevoelige-gebieden-2014-WatertoetsGeopunt
249Historisch-gegroeid-en-bestaand-regionaal-bedrijf-Milieubedrijf-Beerse-Merksplas-RUP020002120025300001-BGGeopunt
250Het-opheffen-van-de-alternatieve-reservatie-en-erfdienstbaarheden-voor-het-Duwvaartkanaal-Oelegem-Zandvliet-RUP020002120000200001-BGGeopunt
251Erosiegevoeligheidskaart-van-de-Vlaamse-gemeentenGeopunt
252Overstromingsgevoelige-gebieden-WatertoetsGeopunt
253hoogspanningslijn-aftakking-Lokeren-150Kv-RUP020002120016900001-BGGeopunt
254Historisch-gegroeid-bedrijf-DIeteren-te-Kortenberg-RUP020002120015500001-BGGeopunt
255erratum-ivm-Arrest-RvSt-bvr-23798-GWP020002220002500022-BGGeopunt
256Park-Rotsaert-GWP020002220000800003-BGGeopunt
257hoogspanningsstation-Kinrooi-Maaseik-Van-Eyck-RUP020002120016600001-BGGeopunt
258Historisch-gegroeid-bedrijf-NV-Drukkerij-Verstraete-te-Knesselare-RUP020002120040200001-BGGeopunt
259Phillips-Petroleum-GWP020002220001900002-BGGeopunt
260Hotels-in-Vlaanderen-en-Brussel-via-POI-serviceGeopunt
261Historisch-gegroeid-bedrijf-Spano-te-Oostrozebeke-RUP020002120001400001-BGGeopunt
262Gebied-voor-stedelijke-activiteiten-omgeving-sportpaleis-RUP020002120033500001-BGGeopunt
263Potentile-bodemerosiekaart-per-perceel-2014Geopunt
264Kaartbladversnijdingen-NGI-numerieke-reeksGeopunt
265Historisch-gegroeid-bedrijven-Deba-NV-te-Nevele-RUP020002120009500002-BGGeopunt
266Gebieden-met-recht-van-voorkoop-nv-De-ScheepvaartGeopunt
267Potentile-bodemerosiekaart-per-perceel-2015Geopunt
268Natuurinrichtingsprojecten-22042015Geopunt
269Holven-RUP100002130002100001-BGGeopunt
270Gebieden-met-recht-van-voorkoop-ruilverkaveling-Toestand-01042011Geopunt
271Profielen-karteringGeopunt
272Recent-overstroomde-gebiedenGeopunt
273Hoogspanningslijn-Zandvliet-Lillo-Liefkenshoek-RUP020002120046700001-PVGeopunt
274Gebieden-met-recht-van-voorkoop-ruimtelijke-ordening-201502Geopunt
275Provinciale-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-Vlaams-Brabant-definitief-vastgesteld-WMS-en-WFSGeopunt
276Hoogveldweg-RUP100002130003500001-BGGeopunt
277Gebieden-met-recht-van-voorkoop-VEN-en-IVONGeopunt
278Quartair-profieltypekaart-kaartblad-1-7-Essen-KapellenGeopunt
279HST-station-Antwerpen-Omgeving-Kievitplein-RUP020002120009400001-BGGeopunt
280Gebieden-met-recht-van-voorkoop-Waterwegen-en-Zeekanaal-NVGeopunt
281Quartair-profieltypekaart-kaartblad-15-AntwerpenGeopunt
282Industriezone-GWP020002220000800004-BGGeopunt
283Gebieden-van-het-VEN-en-het-IVONGeopunt
284Quartair-profieltypekaart-kaartblad-31-39-Brussel-NijvelGeopunt
285Industriezone-GWP020002220001400010-BGGeopunt
286Gekarteerde-grondverschuivingenGeopunt
287Quartair-profieltypekaart-kaartblad-4-5-11-12-OostendeGeopunt
288Zorgvoorzieningen-erkend-door-de-afdeling-Welzijn-en-SamenlevingGeopunt
289Industriezone-Lernout-Hauspie-GWP020002220000500005-BGGeopunt
290Gemeentelijk-RUP-Zonevreemde-bedrijven-fase1-RUP120292140000400001-BGGeopunt
291Quartair-profieltypekaarten-Vlaanderen-rasterGeopunt
292Zorgvoorzieningen-erkend-door-het-Vlaams-Agentschap-Zorg-en-GezondheidGeopunt
293Infiltratiegevoelige-bodems-WatertoetsGeopunt
294Geografische-indeling-van-watersystemen-19072013Geopunt
295RWZI-GWP020002220002300010-BGGeopunt
296Bodemkaart-van-Belgi-volgens-het-internationale-World-Reference-Base-WRB-classificatiesysteem-voorlopige-versieGeopunt
297Infrastructuur-GWP020002220002000002-BGGeopunt
298Gevoeligheid-voor-grondverschuivingenGeopunt
299Rasterkaarten-thermische-geleidbaarheid-Vlaamse-ondergrond-LambdaGeopunt
300Aanvulling-Arres-Raad-v-State-GWP020002220002500023-BGGeopunt
301Infrastructuur-Ryckevelde-GWP020002220000300003-BGGeopunt
302Golfterrein-Millennium-Park-te-Beringen-RUP020002120014800001-BGGeopunt
303Reconversie-Zennevallei-GWP020002220002500003-BGGeopunt
304Jeugdverblijven-in-Vlaanderen-en-Brussel-via-POI-serviceGeopunt
305GPBV-installaties-in-Vlaanderen-in-het-kader-van-de-Richtlijn-Industrile-Emissies-RIEGeopunt
306Recreatief-woonzone-GWP020002220002500013-BGGeopunt
307K-Wille-Wille-en-Zoon-RUP020002120029700001-BGGeopunt
308Grondmechanische-kaartGeopunt
309Referentielijst-Beheerders-19012015Geopunt
310Arrest-RvSt-GWP020002220000800010-BGGeopunt
311Grondmechanische-kaart-1458-Gent-EvergemGeopunt
312Regionaal-bedrijventerrein-De-Hulst-RUP100002130009500001-BGGeopunt
313Bekaert-Velge-GWP020002220001400002-BGGeopunt
314Kanaalplas-RUP100002130009200001-BGGeopunt
315Grondmechanische-kaart-1458-Gent-Evergem-Plaat-I-DokumentatieGeopunt
316Regionaal-bedrijventerrein-Zwartenhoek-ENA-RUP020002120013800001-BGGeopunt
317BPA-DISTRIBUTIECLUSTER-GELEEGWEG-BPA110022248003900001-BGGeopunt
318Kasteel-Gaasbeek-GWP020002220002500009-BGGeopunt
319Grondmechanische-kaart-1458-Gent-Evergem-Plaat-II-Dikte-van-de-aangevulde-en-vergraven-grondenGeopunt
320Restoorn-RUP100002130003800001-BGGeopunt
321Bruwaan-GWP020002220001100007-BGGeopunt
322Kiekenstraatje-RUP100002130004400001-BGGeopunt
323Grondmechanische-kaart-1458-Gent-Evergem-Plaat-III-Dikte-van-het-Holoceen-klei-veenkomplexGeopunt
324Retentiezone-Mandoersebeek-RUP100002130004000001-BGGeopunt
325Containerkade-GWP020002220001400003-BGGeopunt
326Kievit-fase-II-te-Antwerpen-RUP020002120034700001-BGGeopunt
327Grondmechanische-kaart-1458-Gent-Evergem-Plaat-IV-Dikte-van-het-Pleistoceen-zand-leemkomplexGeopunt
328Rivierenhof-RUP100002130006200001-BGGeopunt
329Erratum-Van-Loock-GWP020002220001500007-BGGeopunt
330Klei-van-Ieper-en-Maldegemklei-RUP020002120033100001-BGGeopunt
331Grondmechanische-kaart-1458-Gent-Evergem-Plaat-IX-ZoneringGeopunt
332Ruilverkavelingsgebieden-Toestand-2002-01-01Geopunt
333garage-Walter-Peeters-RUP100002130007000001-BGGeopunt
334Kleinhandelsconcentratie-Liersebaan-RUP100002130009000001-BGGeopunt
335Grondmechanische-kaart-1458-Gent-Evergem-Plaat-V-Dikte-van-het-Lediaan-zandkomplexGeopunt
336RUP-BINNENSTAD-RUP110022141000800001-BGGeopunt
337Gastenkamers-in-Vlaanderen-via-POI-serviceGeopunt
338Knooppunt-R0-Oost-Hoeilaart-RUP020002120021100001-BGGeopunt
339Grondmechanische-kaart-1458-Gent-Evergem-Plaat-VI-Dikte-van-het-Boven-Paniseliaan-zandkomplexGeopunt
340RUP-BUURTPARK-GROENENBORG-RUP110022141001600001-DVGeopunt
341Gemeentelijk-RUP-Klein-Boom-RUP120292140000100001-BGGeopunt
342Kolonie-Merksplas-RUP100002130006600001-BGGeopunt
343Grondmechanische-kaart-1458-Gent-Evergem-Plaat-VII-Top-van-het-Onder-Paniseliaan-zandkomplexGeopunt
344RUP-Dienstencluster-Vredelaan-Deelplan-Brandweerkazerne-RUP130032140000100001-BGGeopunt
345Grootschalige-orthofotomozaekenGeopunt
346Laar-RUP100002130007600001-BGGeopunt
347Grondmechanische-kaart-1458-Gent-Evergem-Plaat-VIII-Hydrogeologische-gegevensGeopunt
348RUP-EILANDJE-RUP110022141001000001-BGGeopunt
349HGB-in-Oud-Pamel-Bouwmaterialen-De-Doncker-en-Vennootschap-Van-Der-Straeten-RUP020002120029900001-BGGeopunt
350Landbouw-natuur-en-bosgebieden-Dijlevallei-van-Werchter-tot-Bonheiden-RUP020002120041300001-VVGeopunt
351Grondmechanische-kaart-1458-Gent-Evergem-Plaat-X-Basis-van-de-Kwartaire-sekwentieGeopunt
352RUP-GALGENWEEL-OOST-RUP110022141000100001-BGGeopunt
353historisch-gegroeid-bedrijf-Aertssen-RUP020002120007300001-BGGeopunt
354Ziekenhuis-waterzuivering-GWP020002220001800004-BGGeopunt
355Landbouwbedrijf-Willemsen-in-Kalmthout-RUP020002120044900001-PVGeopunt
356Grondmechanische-kaart-1465-Gent-DesteldonkGeopunt
357RUP-GRAVENHOF-RUP110022146000100001-BGGeopunt
358hoogspanningsstation-Meerhout-RUP020002120016800001-BGGeopunt
359Zones-voor-windturbines-te-Kruibeke-en-Beveren-RUP020002120001700001-BGGeopunt
360Landbouwgebruikspercelen-ALV-2009Geopunt
361Grondmechanische-kaart-1465-Gent-Desteldonk-Plaat-I-DokumentatieGeopunt
362RUP-HOEK-HALLERSHOF-ROOILIJN-ROO110022434000100001-BGGeopunt
363Sanering-mijnterrein-Phenix-projekt-1-GWP020002220001900003-BGGeopunt
364Zonevreemde-bedrijven-RUP420252140000100001-BGGeopunt
365Landbouwgebruikspercelen-ALV-2011Geopunt
366Grondmechanische-kaart-1465-Gent-Desteldonk-Plaat-II-Dikte-van-de-aangevulde-en-vergraven-grondenGeopunt
367RUP-Kwartier-Noord-RUP110082140001200001-BGGeopunt
368Bodemkaart-bodemtypes-substraten-fasen-en-varianten-van-het-moedermateriaal-en-de-profielontwikkelingGeopunt
369Zorgvoorzieningen-erkend-door-het-Agentschap-JongerenwelzijnGeopunt
370Landbouwgebruikspercelen-ALV-2013Geopunt
371Grondmechanische-kaart-1465-Gent-Desteldonk-Plaat-IX-ZoneringGeopunt
372RUP-Lt-Coppens-fase-3-RUP110082140001000001-BGGeopunt
373Zuid-Oost-centrum-RUP100002130004800001-BGGeopunt
374Leemstraat-RUP100002130004600001-BGGeopunt
375Grondmechanische-kaart-1465-Gent-Desteldonk-Plaat-V-Dikte-van-het-Bartoon-kleikomplexGeopunt
376RUP-Mishagen-herziening-RUP110082140000500001-BGGeopunt
377Zwin-en-Zwinbosjes-RUP020002120036000001-BGGeopunt
378Leemstraat-Withof-RUP100002130004500001-BGGeopunt
379Grondmechanische-kaart-1465-Gent-Desteldonk-Plaat-VI-Top-van-het-Lediaan-zandkomplexGeopunt
380RUP-NIEUW-ZUID-RUP110022141001400001-DVGeopunt
381Leidingstraat-Alveringem-Maldegem-RUP020002120040600001-BGGeopunt
382Grondmechanische-kaart-1465-Gent-Desteldonk-Plaat-VII-Hydrogeologische-gegevensGeopunt
383RUP-Officierenwijk-RUP110082140000300001-BGGeopunt
384Leidingstraat-Dilsen-Telling-Boslaan-RUP020002120030700001-BGGeopunt
385Grondmechanische-kaart-1465-Gent-Desteldonk-Plaat-VIII-Basis-van-het-KwartairGeopunt
386RUP-POST-X-RUP110022142000400001-BGGeopunt
387Leidingstraat-Herentals-Zandhoven-Zoersel-RUP020002120017800001-BGGeopunt
388Grondmechanische-kaart-1467-Gent-OostakkerGeopunt
389RUP-RUGGEVELD-SILSBURG-RUP110022144000100001-BGGeopunt
390leidingstraat-Lommel-Ham-Tessenderlo-RUP020002120024800001-BGGeopunt
391Grondmechanische-kaart-1467-Gent-Oostakker-Plaat-I-DocumentatieGeopunt
392RUP-Zonevreemde-bedrijven-RUP130032140000300001-BGGeopunt
393Leidingstraat-Zandhoven-Ranst-RUP020002120011600001-BGGeopunt
394Grondmechanische-kaart-1467-Gent-Oostakker-Plaat-II-Dikte-van-de-aangevulde-en-vergraven-grondenGeopunt
395RUP-ZORGSITE-KEMPENSTRAAT-RUP110022141001500001-VVGeopunt
396Leidingstraat-Zomergem-Zelzate-aanleg-hoofdtransportleiding-voor-aardgas-RUP020002120013000001-BGGeopunt
397Grondmechanische-kaart-1467-Gent-Oostakker-Plaat-III-Dikte-van-het-Pleistoceen-zand-leemkomplexGeopunt
398RUP-ZWAANTJESHOEK-RUP110022147000100001-VVGeopunt
399Grondmechanische-kaart-1467-Gent-Oostakker-Plaat-IV-Dikte-van-het-Bartoon-kleikomplexGeopunt
400RWZI-Berlaar-RUP100002130005100001-BGGeopunt
401Maaswinkel-GWP020002220002000004-BGGeopunt
402Grondmechanische-kaart-1467-Gent-Oostakker-Plaat-IX-Hydrogeologische-gegevensGeopunt
403RWZI-GWP020002220002200003-BGGeopunt
404Marktdreef-RUP420252140000600001-BGGeopunt
405Grondmechanische-kaart-1467-Gent-Oostakker-Plaat-V-Dikte-van-het-Lediaan-zandkomplexGeopunt
406RWZI-School-Compensatie-GWP020002220002100007-BGGeopunt
407Meetnet-Afvalwater-toestand-18-augustus-2014Geopunt
408Grondmechanische-kaart-1467-Gent-Oostakker-Plaat-VI-Dikte-van-het-Boven-Paniseliaan-zandkomplexGeopunt
409Schelfheide-RUP020002120020100001-BGGeopunt
410Meubelhuis-Van-Leuven-RUP100002130007700001-BGGeopunt
411Grondmechanische-kaart-1467-Gent-Oostakker-Plaat-VII-Top-van-het-Onder-Paniseliaan-zandkomplexGeopunt
412School-Woonpark-GWP020002220002300011-BGGeopunt
413Mijnterrein-Winterslag-Militaire-domeinen-GWP020002220001900006-BGGeopunt
414Grondmechanische-kaart-1467-Gent-Oostakker-Plaat-VIII-Basis-van-de-Kwartaire-sekwentieGeopunt
415Solterheide-GWP020002220001800002-BGGeopunt
416Militaire-domeinen-GWP020002220000300002-BGGeopunt
417Grondmechanische-kaart-1467-Gent-Oostakker-Plaat-X-ZoneringGeopunt
418SonderingenGeopunt
419Militaire-domeinen-GWP020002220002100004-BGGeopunt
420Grondmechanische-kaart-2212-Gent-WondelgemGeopunt
421Spartacus-lijn-Hasselt-Maastricht-tussen-Diepenbeek-en-Bilzen-RUP020002120023100001-BGGeopunt
422Militaire-domeinen-GWP020002220002400004-BGGeopunt
423Grondmechanische-kaart-2212-Gent-Wondelgem-Plaat-I-DokumentatieGeopunt
424specifiek-regionaal-bedrijventerrein-met-watergebonden-karakter-Lanaken-RUP020002120029500001-BGGeopunt
425Missing-link-N60-te-Ronse-RUP020002120042700001-BGGeopunt
426Grondmechanische-kaart-2212-Gent-Wondelgem-Plaat-II-Dikte-van-de-aangevulde-en-vergraven-grondenGeopunt
427Spoorweginfrastructuur-en-natuurpark-Oude-Landen-te-Ekeren-RUP020002120032900001-BGGeopunt
428N-42-Breekwerf-GWP020002220000800009-BGGeopunt
429Grondmechanische-kaart-2212-Gent-Wondelgem-Plaat-III-Dikte-van-het-Holoceen-klei-zandkomplexGeopunt
430Stedelijk-groen-Vlaanderen-opname-2002-2003Geopunt
431N-54-Industriezone-De-Lovie-GWP020002220000500004-BGGeopunt
432Grondmechanische-kaart-2212-Gent-Wondelgem-Plaat-IV-Dikte-van-het-Pleistoceen-zandkomplexGeopunt
433Stedenbouwkundig-vergunde-windturbinesGeopunt
434NZM-GRIT-NV-te-Dessel-RUP020002120030800001-BGGeopunt
435Grondmechanische-kaart-2212-Gent-Wondelgem-Plaat-V-Vermoedelijke-dikte-van-het-Paniseliaan-zand-kleikomplexGeopunt
436SteenbakkerijOudenbosDecanteerbekken-GWP020002220002400005-BGGeopunt
437N16-Scheldebrug-Temse-Bornem-RUP020002120017600001-BGGeopunt
438Grondmechanische-kaart-2212-Gent-Wondelgem-Plaat-VI-Vermoedelijke-top-van-het-Ieperiaan-zand-kleikomplexGeopunt
439Stopplaats-Noorderkempen-en-ringweg-te-Brecht-RUP020002120000300001-BGGeopunt
440Negenoord-GWP020002220002000006-BGGeopunt
441Grondmechanische-kaart-2212-Gent-Wondelgem-Plaat-VII-Hydrogeologische-gegevensGeopunt
442Strategische-geluidsbelastingskaart-2011-belangrijke-en-aanvullende-wegen-Lden-contourenGeopunt
443Noord-Zuid-verbinding-N74-RUP020002120038400001-BGGeopunt
444Grondmechanische-kaart-2212-Gent-Wondelgem-Plaat-VIII-ZoneringGeopunt
445Strategische-geluidsbelastingskaart-2011-belangrijke-en-aanvullende-wegen-Lnight-contourenGeopunt
446Noord-Zuid-verbinding-N74-RUP020002120038400001-VVGeopunt
447Grondmechanische-kaart-2214-Gent-CentrumGeopunt
448Strategische-geluidsbelastingskaart-2011-belangrijke-spoorwegen-Lden-contourenGeopunt
449NV-Bovin-RUP020002120029600001-BGGeopunt
450Grondmechanische-kaart-2214-Gent-Centrum-Plaat-I-DokumentatieGeopunt
451Strategische-geluidsbelastingskaart-2011-belangrijke-spoorwegen-Lnight-contourenGeopunt
452Omlegging-RW-153-GWP020002220001600004-BGGeopunt
453Grondmechanische-kaart-2214-Gent-Centrum-Plaat-II-Dikte-van-de-aangevulde-en-vergraven-grondenGeopunt
454t-Galjoen-RUP100002130003000001-BGGeopunt
455Omlegging-wegen-GWP020002220000200002-BGGeopunt
456Grondmechanische-kaart-2214-Gent-Centrum-Plaat-III-Dikte-van-het-Holoceen-klei-zandkomplexGeopunt
457T20HsFormatievanHeersBR20040116Geopunt
458Onderdelen-Grote-Eenheid-Natuur-Bos-van-Ranst-RUP020002120008200001-BGGeopunt
459Grondmechanische-kaart-2214-Gent-Centrum-Plaat-IV-Dikte-van-het-Pleistoceen-zandkomplexGeopunt
460Termunckveld-GWP020002220002300008-BGGeopunt
461Onderdelen-Grote-Eenheid-Natuur-Demervallei-ten-oosten-van-Aarschot-RUP020002120008900001-BGGeopunt
462Grondmechanische-kaart-2214-Gent-Centrum-Plaat-IX-Basis-van-de-Kwartaire-sekwentieGeopunt
463terrein-voor-openluchtrecreatieve-verblijven-Familiestrand-RUP100002130001400001-BGGeopunt
464Onderdelen-Grote-Eenheid-Natuur-Hoge-Kempen-RUP020002120008400001-BGGeopunt
465Grondmechanische-kaart-2214-Gent-Centrum-Plaat-IX-ZoneringGeopunt
466terrein-voor-openluchtrecreatieve-verblijven-GT-Keiheuvel-RUP100002130001300001-BGGeopunt
467Onderdelen-Grote-Eenheid-Natuur-Meetjesland-Krekengebied-RUP020002120007800001-BGGeopunt
468Grondmechanische-kaart-2214-Gent-Centrum-Plaat-V-Dikte-van-het-Lediaan-zandkomplex-en-van-het-Paniseliaan-zand-kleikomplexGeopunt
469terrein-voor-openluchtrecreatieve-verblijven-Houtum-RUP100002130000800001-BGGeopunt
470Onderdelen-Grote-Eenheid-Natuur-Midden-en-benedenloop-van-de-Zwarte-beek-RUP020002120008600001-BGGeopunt
471Grondmechanische-kaart-2214-Gent-Centrum-Plaat-VI-Top-van-het-Ieperiaan-zand-kleikomplexGeopunt
472terrein-voor-openluchtrecreatieve-verblijven-Ruige-Heide-RUP100002130001200001-BGGeopunt
473Onderdelen-Grote-Eenheid-Natuur-Oosterzeelse-bossen-RUP020002120007900001-BGGeopunt
474Grondmechanische-kaart-2214-Gent-Centrum-Plaat-VII-Vermoedelijke-dikte-van-het-Ieperiaan-zand-kleikomplexGeopunt
475TeutelbergVuchterbosheide-GWP020002220002000003-BGGeopunt
476Onderdelen-Grote-Eenheid-Natuur-Stropersbos-RUP020002120009900001-BGGeopunt
477Grondmechanische-kaart-2214-Gent-Centrum-Plaat-VIII-Hydrogeologische-gegevensGeopunt
478toevoerleiding-TMVW-GWP020002220001000003-BGGeopunt
479Onderdelen-Grote-Eenheid-Natuur-Vlaamse-Ardennen-van-Kluisberg-tot-Koppenberg-RUP020002120008000001-BGGeopunt
480Grondmechanische-kaart-2216-Gent-Sint-PietersGeopunt
481Toevoerleiding-TMVW-GWP020002220001500009-BGGeopunt
482Onderdelen-van-de-Grote-Eenheid-Natuur-Wijnendalebos-en-de-vallei-van-de-Waterhoenbeek-RUP020002120007600001-BGGeopunt
483Grondmechanische-kaart-2216-Gent-Sint-Pieters-Plaat-I-DokumentatieGeopunt
484Traditionele-landschappenGeopunt
485Onteigeningsplan-Overstromingsgebied-Everbeek-beneden-Terkleppebeek-ONT400002520006100001-BGGeopunt
486Grondmechanische-kaart-2216-Gent-Sint-Pieters-Plaat-II-Dikte-van-de-aangevulde-en-vergraven-grondenGeopunt
487Tremelheide-GWP020002220001600006-BGGeopunt
488Oosterweelverbinding-RUP020002120018300001-BGGeopunt
489Grondmechanische-kaart-2216-Gent-Sint-Pieters-Plaat-III-Dikte-van-de-kwartaire-sekwentie-Holoceen-klei-zandkomplex-en-Pleistoceen-zandkomplexGeopunt
490Uitbreiding-transportbedrijf-H-Essers-RUP020002120043800001-VVGeopunt
491Op-en-afrittencomplex-A13E313-N19-te-Geel-West-RUP020002120038000001-BGGeopunt
492Grondmechanische-kaart-2216-Gent-Sint-Pieters-Plaat-IV-Dikte-van-het-Bartoon-klei-zandkomplex-en-van-het-Lediaan-zandkomplexGeopunt
493Uitgevoerde-gemeentelijke-erosiebestrijdingswerkenGeopunt
494Oppervlaktedelfstoffenplan-Leem-in-Zuid-Limburg-RUP020002120009200001-BGGeopunt
495Grondmechanische-kaart-2216-Gent-Sint-Pieters-Plaat-IX-ZoneringGeopunt
496Vakantiecentra-in-Vlaanderen-via-POI-serviceGeopunt
497Oppervlaktewaterwingebieden-drinkwaterGeopunt
498Grondmechanische-kaart-2216-Gent-Sint-Pieters-Plaat-V-Dikte-van-het-Paniseliaan-zand-kleikomplex-en-kleikomplexGeopunt
499Vakantiewoningen-in-Vlaanderen-via-POI-serviceGeopunt
500origineel-gewestplan-Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem-GWP020002220000800020-BGGeopunt
501Grondmechanische-kaart-2216-Gent-Sint-Pieters-Plaat-VI-Top-van-het-Ieperiaan-zand-kleikomplexGeopunt
502Varenberg-RUP241042140000100001-BGGeopunt
503origineel-gewestplan-Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem-GWP020002220001100013-BGGeopunt
504Grondmechanische-kaart-2216-Gent-Sint-Pieters-Plaat-VII-Vermoedelijke-dikte-van-het-Ieperiaan-zand-kleikomplexGeopunt
505Vergo-bvba-RUP020002120036100001-BGGeopunt
506origineel-gewestplan-Aalst-Ninove-Geraardsbergen-Zottegem-GWP020002220001200001-BGGeopunt
507Grondmechanische-kaart-2216-Gent-Sint-Pieters-Plaat-VIII-Hydrogeologische-gegevensGeopunt
508Verziltingskaart-grondwaterGeopunt
509origineel-gewestplan-Aarschot-Diest-GWP020002220002300014-BGGeopunt
510Grondmechanische-kaart-2218-Gent-ZwijnaardeGeopunt
511Vinne-Galgenveld-RUP020002120026000002-BGGeopunt
512origineel-gewestplan-Antwerpen-GWP020002220001400001-BGGeopunt
513Grondmechanische-kaart-2218-Gent-Zwijnaarde-Plaat-I-DokumentatieGeopunt
514Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Waterlopen-1-mei-2015Geopunt
515origineel-gewestplan-Brugge-Oostkust-GWP020002220000200005-BGGeopunt
516Grondmechanische-kaart-2218-Gent-Zwijnaarde-Plaat-II-Dikte-van-de-aangevulde-en-vergraven-grondenGeopunt
517Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Waterlopen-1-september-2014Geopunt
518origineel-gewestplan-Brugge-Oostkust-GWP020002220000900005-BGGeopunt
519Grondmechanische-kaart-2218-Gent-Zwijnaarde-Plaat-III-Dikte-van-het-Holoceen-klei-zandkomplexGeopunt
520Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Waterlopen-28-maart-2014Geopunt
521origineel-gewestplan-Dendermonde-GWP020002220001300007-BGGeopunt
522Grondmechanische-kaart-2218-Gent-Zwijnaarde-Plaat-IV-Dikte-van-het-Pleistoceen-zand-leemkomplexGeopunt
523Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Zones-1-december-2014Geopunt
524origineel-gewestplan-Diksmuide-Torhout-GWP020002220000100011-BGGeopunt
525Grondmechanische-kaart-2218-Gent-Zwijnaarde-Plaat-IX-Hydrogeologische-gegevensGeopunt
526Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Zones-1-juli-2014Geopunt
527origineel-gewestplan-Diksmuide-Torhout-GWP020002220000200006-BGGeopunt
528Grondmechanische-kaart-2218-Gent-Zwijnaarde-Plaat-V-Dikte-van-het-Paniseliaan-zand-kleikomplexGeopunt
529Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Zones-1-mei-2015Geopunt
530origineel-gewestplan-Eeklo-Aalter-GWP020002220000900001-BGGeopunt
531Grondmechanische-kaart-2218-Gent-Zwijnaarde-Plaat-VI-Dikte-van-het-Paniseliaan-kleikomplexGeopunt
532Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Zones-9-februari-2015Geopunt
533origineel-gewestplan-Gentse-en-Kanaalzone-GWP020002220001100011-BGGeopunt
534Grondmechanische-kaart-2218-Gent-Zwijnaarde-Plaat-VII-Dikte-van-het-Ieperiaan-zand-kleikomplexGeopunt
535Vlaamse-openbare-bibliotheken-en-hun-bedieningspuntenGeopunt
536origineel-gewestplan-Hasselt-Genk-GWP020002220001800005-BGGeopunt
537Grondmechanische-kaart-2218-Gent-Zwijnaarde-Plaat-VIII-Top-van-het-Ieperiaan-kleikomplexGeopunt
538Volledig-grondgebied-Neerijse-GWP020002220002300003-BGGeopunt
539origineel-gewestplan-Hasselt-Genk-GWP020002220001900001-BGGeopunt
540Grondmechanische-kaart-2218-Gent-Zwijnaarde-Plaat-X-ZoneringGeopunt
541Voorkomensgrenzen-van-de-heffingsgebieden-voor-winningen-in-afgesloten-delen-en-aquitardsGeopunt
542origineel-gewestplan-Herentals-Mol-GWP020002220001600019-BGGeopunt
543Grondmechanische-kaart-2218-Gent-Zwijnaarde-Plaat-XI-Basis-van-het-KwartairGeopunt
544Voorkomensgrenzen-van-de-heffingsgebieden-voor-winningen-in-aquifersGeopunt
545Quartair-profieltypekaart-kaartblad-32-LeuvenGeopunt
546origineel-gewestplan-Ieper-Poperinge-GWP020002220000700009-BGGeopunt
547Grondmechanische-kaart-2221-Oostakker-SlotendriesGeopunt
548Waaslandhaven-deel-II-N49-GWP020002220001300005-BGGeopunt
549origineel-gewestplan-Leuven-GWP020002220002300001-BGGeopunt
550Grondmechanische-kaart-2221-Oostakker-Slotendries-Plaat-I-DokumentatieGeopunt
551Waaslandhaven-fase-1-en-omgeving-RUP020002120007200001-BGGeopunt
552origineel-gewestplan-Leuven-GWP020002220002400008-BGGeopunt
553Aanvulling-arrest-RvSt-22072-Kleinstraat-Sint-Joris-Weert-GWP020002220002300012-BGGeopunt
554Grondmechanische-kaart-2221-Oostakker-Slotendries-Plaat-II-Dikte-van-de-aangevulde-en-vergraven-grondenGeopunt
555Wapenhandel-Frans-Peeters-RUP100002130006500001-BGGeopunt
556origineel-gewestplan-Mechelen-GWP020002220001500001-BGGeopunt
557Aanvulling-arrest-RvSt-24071-Buizingen-GWP020002220002500019-BGGeopunt
558Grondmechanische-kaart-2221-Oostakker-Slotendries-Plaat-III-Dikte-van-het-Holoceen-klei-zandkomplexGeopunt
559Wegverbinding-Ieper-Veurne-RUP020002120022400001-BGGeopunt
560Van-nature-overstroombare-gebiedenGeopunt
561origineel-gewestplan-Mechelen-GWP020002220001600018-BGGeopunt
562Aanvulling-arrest-RvSt-26888-GWP020002220001100010-BGGeopunt
563Grondmechanische-kaart-2221-Oostakker-Slotendries-Plaat-IV-Dikte-van-het-Pleistoceen-zand-leemkomplexGeopunt
564Westelijke-omleidingsweg-RUP100002130004700001-BGGeopunt
565origineel-gewestplan-Neerpelt-Bree-GWP020002220001800001-BGGeopunt
566Aanvulling-arrest-RvSt-26831-GWP020002220002000010-BGGeopunt
567Grondmechanische-kaart-2221-Oostakker-Slotendries-Plaat-IX-Hydrogeologische-gegevensGeopunt
568Wijzigingen-Atlas-der-Buurtwegen-Vlaams-Brabant-WMS-en-WFSGeopunt
569origineel-gewestplan-Oostende-Middenkust-GWP020002220000200001-BGGeopunt
570Aanvulling-arrest-RvSt-27712-GWP020002220002500020-BGGeopunt
571Grondmechanische-kaart-2221-Oostakker-Slotendries-Plaat-V-Dikte-van-het-Lediaan-zandkomplexGeopunt
572Woon-werkpark-RUP100002130007900001-BGGeopunt
573origineel-gewestplan-Oudenaarde-GWP020002220000800019-BGGeopunt
574Aanvulling-arrest-RvSt-30456-en-23328-GWP020002220000100007-BGGeopunt
575Grondmechanische-kaart-2221-Oostakker-Slotendries-Plaat-VI-Dikte-van-het-Boven-Paniseliaan-zandkomplexGeopunt
576WRB-Reference-Soil-Groups-250k-Bodemkaart-van-het-Vlaamse-Gewest-volgens-het-internationale-bodemclassificatiesysteem-World-Reference-Base-op-schaal-1250000Geopunt
577origineel-gewestplan-StNiklaas-Lokeren-GWP020002220001000004-BGGeopunt
578Aanvulling-arrest-RvSt-34055-GWP020002220001900011-BGGeopunt
579Grondmechanische-kaart-2221-Oostakker-Slotendries-Plaat-VII-Top-van-het-Onder-Paniseliaan-zandkomplexGeopunt
580WRB-Soil-Units-40k-Bodemkaart-van-het-Vlaamse-Gewest-volgens-het-internationale-bodemclassificatiesysteem-World-Reference-Base-op-schaal-140000Geopunt
581origineel-gewestplan-St-Truiden-Tongeren-GWP020002220002100001-BGGeopunt
582Aanvulling-Arresten-RvSt-GWP020002220000100005-BGGeopunt
583Grondmechanische-kaart-2221-Oostakker-Slotendries-Plaat-VIII-Basis-van-het-KwartairGeopunt
584Zeehaven-Antwerpen-rechteroever-Bietenveld-RUP020002120015800001-BGGeopunt
585origineel-gewestplan-Turnhout-GWP020002220001400022-BGGeopunt
586Aanvulling-GWP020002220000100009-BGGeopunt
587Grondmechanische-kaart-2221-Oostakker-Slotendries-Plaat-X-ZoneringGeopunt
588Zeehavengebied-Gent-uitbreiding-papierproducerend-bedrijf-RUP020002120000800001-BGGeopunt
589origineel-gewestplan-Turnhout-GWP020002220001700008-BGGeopunt
590Aanvulling-GWP020002220001600017-BGGeopunt
591Grondmechanische-kaart-2223-Gent-Sint-AmandsbergGeopunt
592Grenzen-van-polders-toestand-10122014Geopunt
593origineel-planschade-Urbain-GWP020002220000800002-BGGeopunt
594Aanvulling-Kastanjedreef-arrest-RvSt-27488-GWP020002220001600016-BGGeopunt
595Grondmechanische-kaart-2223-Gent-Sint-Amandsberg-Plaat-I-DokumentatieGeopunt
596Grenzen-van-wateringen-Besluit-Vlaamse-Regering-26092014Geopunt
597Orthofotomozaek-middenschalig-winteropnamen-kleur-2012-VlaanderenGeopunt
598Aanvulling-Langdorp-GWP020002220002200004-BGGeopunt
599Grondmechanische-kaart-2223-Gent-Sint-Amandsberg-Plaat-II-Dikte-van-de-aangevulde-en-vergraven-grondenGeopunt
600Overstromingsgevoelige-gebieden-2011-WatertoetsGeopunt
601Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-Antwerpen-opname-2007Geopunt
602Aanvulling-rechtzetting-GWP020002220001200009-BGGeopunt
603Grondmechanische-kaart-2223-Gent-Sint-Amandsberg-Plaat-III-Dikte-van-het-Holoceen-klei-zandkomplexGeopunt
604Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-Limburg-opname-2011Geopunt
605Aanvulling-Van-Hecke-GWP020002220001200008-BGGeopunt
606Grondmechanische-kaart-2223-Gent-Sint-Amandsberg-Plaat-IV-Dikte-van-het-Pleistoceen-zand-leemkomplexGeopunt
607Orthofotos-middenschalig-kleur-provincie-Vlaams-Brabant-opname-2007Geopunt
608Aanvulling-verbetering-arrest-RvSt-23328-GWP020002220000100008-BGGeopunt
609Grondmechanische-kaart-2223-Gent-Sint-Amandsberg-Plaat-IX-Basis-van-het-KwartairGeopunt
610Park-en-Ride-te-Melsele-RUP020002120013400001-BGGeopunt
611Grondmechanische-kaart-2223-Gent-Sint-Amandsberg-Plaat-V-Dikte-van-het-Paniseliaan-zand-kleikomplexGeopunt
612Percelen-bedrijventerreinenGeopunt
613Aardgasleiding-Brugge-Quevy-GWP020002220000300004-BGGeopunt
614Grondmechanische-kaart-2223-Gent-Sint-Amandsberg-Plaat-VI-Top-van-het-Ieperiaan-zand-kleikomplexGeopunt
615Potentieel-Natuurlijke-Vegetatie-2001Geopunt
616Aardgasleiding-Brugge-Quevy-GWP020002220000800017-BGGeopunt
617Grondmechanische-kaart-2223-Gent-Sint-Amandsberg-Plaat-VII-Hydrogeologische-gegevensGeopunt
618Provinciale-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-West-VlaanderenGeopunt
619Aardgasleiding-Brugge-Quevy-GWP020002220000900003-BGGeopunt
620Grondmechanische-kaart-2223-Gent-Sint-Amandsberg-Plaat-VIII-ZoneringGeopunt
621Recreatief-wonen-GWP020002220001600012-BGGeopunt
622Aardgasleiding-Brugge-Quevy-GWP020002220001100005-BGGeopunt
623Grondmechanische-kaart-2225-Gent-GentbruggeGeopunt
624Referentielijst-Begunstigde-Vlaams-voorkooprecht-31032015Geopunt
625Aardgasleiding-Haaltert-Aalst-GWP020002220001200010-BGGeopunt
626Grondmechanische-kaart-2225-Gent-Gentbrugge-Plaat-I-DokumentatieGeopunt
627Referentielijst-Soorttype-Vlaams-voorkooprecht-17102014Geopunt
628Aardgasleiding-Kluisbergen-Wevelgem-GWP020002220000700004-BGGeopunt
629Grondmechanische-kaart-2225-Gent-Gentbrugge-Plaat-II-Dikte-van-de-aangevulde-en-vergraven-grondenGeopunt
630Regionaal-bedrijventerrein-Heirenbroek-ENA-RUP020002120014100001-BGGeopunt
631Aardgasleiding-Kluisbergen-Wevelgem-GWP020002220001100004-BGGeopunt
632Grondmechanische-kaart-2225-Gent-Gentbrugge-Plaat-III-Dikte-van-het-Holoceen-klei-zandkomplexGeopunt
633Regionaal-bedrijventerrein-Willebroek-Centraal-RUP100002130011600001-PVGeopunt
634Aardgasleiding-Kruibeke-Ham-Militaire-domeinen-GWP020002220001400006-BGGeopunt
635Grondmechanische-kaart-2225-Gent-Gentbrugge-Plaat-IV-Dikte-van-het-Pleistoceen-zand-leemkomplexGeopunt
636Regionaal-bedrijventerrein-Willebroek-Zuid-RUP100002130011700001-PVGeopunt
637Aardgasleiding-Militaire-domeinen-Transportzone-GWP020002220001300002-BGGeopunt
638Grondmechanische-kaart-2225-Gent-Gentbrugge-Plaat-IX-ZoneringGeopunt
639Remo-buffer-GWP020002220001900004-BGGeopunt
640Aardgasleiding-Nieuwpoort-Lichtervelde-GWP020002220000200003-BGGeopunt
641Grondmechanische-kaart-2225-Gent-Gentbrugge-Plaat-V-Dikte-van-het-Paniseliaan-zand-kleikomplexGeopunt
642Retentiezone-Babbelkroonbeek-RUP100002130004100001-BGGeopunt
643Aardgasleiding-Nieuwpoort-Lichtervelde-GWP020002220000400002-BGGeopunt
644Grondmechanische-kaart-2225-Gent-Gentbrugge-Plaat-VI-Dikte-van-het-Paniseliaan-kleikomplexGeopunt
645retentiezone-Risschotseloop-RUP100002130005900001-BGGeopunt
646Aardgasleiding-Nieuwpoort-Lichtervelde-GWP020002220000600003-BGGeopunt
647Grondmechanische-kaart-2225-Gent-Gentbrugge-Plaat-VII-Top-van-het-Ieperiaan-zand-kleikomplexGeopunt
648Retentiezone-Wolzakkenleibeek-RUP100002130005700001-BGGeopunt
649Aardgasleiding-Nieuwpoort-Lichtervelde-Mildomeinen-GWP020002220000100003-BGGeopunt
650Grondmechanische-kaart-2225-Gent-Gentbrugge-Plaat-VIII-Hydrogeologische-gegevensGeopunt
651Digitale-boswijzer-Vlaanderen-2013Geopunt
652Retentiezone-Wullebeek-RUP100002130005600001-BGGeopunt
653Aardgasleiding-Ranst-Lier-RUP020002120024300001-BGGeopunt
654Grondmechanische-kaart-2225-Gent-Gentbrugge-Plaat-X-Basis-van-het-KwartairGeopunt
655Rioleringsdatabank-Vlaanderen-toestand-1-mei-2015Geopunt
656Aardgasleiding-telenet-GWP020002220002000009-BGGeopunt
657Grondmechanische-kaart-2227-Merelbeke-MelleGeopunt
658Quartair-profieltypekaart-kaartblad-2-8-Meerle-TurnhoutGeopunt
659Risicozones-voor-overstromingenGeopunt
660Aardgasleiding-telenet-GWP020002220002100008-BGGeopunt
661Grondmechanische-kaart-2227-Merelbeke-Melle-Plaat-I-DokumentatieGeopunt
662Quartair-profieltypekaart-kaartblad-21-TieltGeopunt
663Rotselaerkouter-BPA241042240000900001-BGGeopunt
664Aardgasleiding-VTN2-RUP020002120030600001-BGGeopunt
665Grondmechanische-kaart-2227-Merelbeke-Melle-Plaat-II-Dikte-van-de-aangevulde-en-vergraven-grondenGeopunt
666Quartair-profieltypekaart-kaartblad-22-GentGeopunt
667RUP-2060-RUP110022141000200002-BGGeopunt
668Aardgasleiding-Weelde-Zandhoven-RUP020002120017500001-BGGeopunt
669Grondmechanische-kaart-2227-Merelbeke-Melle-Plaat-III-Dikte-van-het-Holoceen-klei-zandkomplexGeopunt
670Quartair-profieltypekaart-kaartblad-24-AarschotGeopunt
671RUP-ALM-RUP110022142000200001-BGGeopunt
672Aardgasleiding-Winksele-Wilsele-Zomergem-Voeren-RWZI-GWP020002220002300006-BGGeopunt
673Grondmechanische-kaart-2227-Merelbeke-Melle-Plaat-IV-Dikte-van-het-Pleistoceen-zand-leemkomplexGeopunt
674Quartair-profieltypekaart-kaartblad-26-RekemGeopunt
675RUP-BUURTPARK-GROENENBORG-RUP110022141001600001-BGGeopunt
676Aardgasleiding-Zomergem-Voeren-Gent-Zelzate-GWP020002220000800007-BGGeopunt
677Grondmechanische-kaart-2227-Merelbeke-Melle-Plaat-IX-Hydrogeologische-gegevensGeopunt
678Quartair-profieltypekaart-kaartblad-27-28-36-Proven-Ieper-PloegsteertGeopunt
679RUP-BUURTPARK-GROENENBORG-RUP110022141001600001-VVGeopunt
680Aardgasleiding-Zomergem-Voeren-GWP020002220000900004-BGGeopunt
681Grondmechanische-kaart-2227-Merelbeke-Melle-Plaat-V-Dikte-van-het-Paniseliaan-zand-kleikomplexGeopunt
682Quartair-profieltypekaart-kaartblad-3-9-Maarle-ArendonkGeopunt
683RUP-DROOGDOKKENEILAND-RUP110022141001300001-BGGeopunt
684Aardgasleiding-Zomergem-Voeren-GWP020002220001300003-BGGeopunt
685Grondmechanische-kaart-2227-Merelbeke-Melle-Plaat-VI-Dikte-van-het-Paniseliaan-kleikomplexGeopunt
686Quartair-profieltypekaart-kaartblad-30-38-Geraardsbergen-AthGeopunt
687RUP-ESMOREITPARK-RUP110022141000700001-BGGeopunt
688Aardgasleiding-Zomergem-Voeren-GWP020002220002100006-BGGeopunt
689Grondmechanische-kaart-2227-Merelbeke-Melle-Plaat-VII-Dikte-van-het-Ieperiaan-zand-kleikomplexGeopunt
690Quartair-profieltypekaart-kaartblad-33-Sint-TruidenGeopunt
691RUP-Gouden-appel-RUP300002130013100001-VVGeopunt
692Aardgasleiding-Zomergem-Voeren-RWZI-GWP020002220001200005-BGGeopunt
693Grondmechanische-kaart-2227-Merelbeke-Melle-Plaat-VIII-Top-van-het-Ieperiaan-kleikomplexGeopunt
694Quartair-profieltypekaart-kaartblad-34-35-TongerenGeopunt
695G3Dv2boringenGeopunt
696RUP-GRAVENHOF-RUP110022146000100001-DVGeopunt
697Aardgasleiding-Zomergem-Voeren-RWZI-GWP020002220002500011-BGGeopunt
698Grondmechanische-kaart-2227-Merelbeke-Melle-Plaat-X-ZoneringGeopunt
699Quartair-profieltypekaart-kaartblad-41-WaremmeGeopunt
700RUP-HOEK-HALLERSHOF-RUP110022144000200001-BGGeopunt
701Aardgasleiding-Zomergem-voeren-RWZI-GWP020002220002400006-BGGeopunt
702Grondmechanische-kaart-2227-Merelbeke-Melle-Plaat-XI-Basis-van-het-KwartairGeopunt
703Quartair-profieltypekaart-kaartblad-23-MechelenGeopunt
704RUP-Militaire-woonwijk-RUP110082140001700001-BGGeopunt
705Grondmechanische-kaart-GentGeopunt
706Samengestelde-Quartairprofieltypekaart-VlaanderenGeopunt
707Unesco-Werelderfgoed-Vlaamse-sitesGeopunt
708RUP-NIEUW-ZUID-RUP110022141001400001-BGGeopunt
709GrondwaterlichamenGeopunt
710RUP-NIEUW-ZUID-RUP110022141001400001-VVGeopunt
711HST-GWP020002220001600010-BGGeopunt
712Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Waterlopen-1-december-2014Geopunt
713Grondwaterwingebieden-en-beschermingszonesGeopunt
714Bebossing-op-de-topografische-kaarten-120000-Opname-1910-1940Geopunt
715RUP-Pendennis-Castle-RUP110082140001500001-BGGeopunt
716Habitatkaart-versie-52Geopunt
717Voorlopig-referentiebestand-gemeentegrenzenGeopunt
718Orthofotos-middenschalig-zomervlucht-2009Geopunt
719Bedrijventerrein-GWP020002220000800008-BGGeopunt
720RUP-Ploegsebaan-RUP110082140001800001-BGGeopunt
721HabitatrichtlijndeelgebiedenGeopunt
722Quartair-profieltypekaart-kaartblad-29-KortrijkGeopunt
723Bedrijventerrein-GWP020002220002200002-BGGeopunt
724RUP-PROVINCIEHUIS-HARMONIE-RUP110022141001100001-BGGeopunt
725HCOV0100-basis-van-de-Quartaire-AquifersystemenGeopunt
726Bedrijventerrein-I-GWP020002220000600002-BGGeopunt
727RUP-STEENSTRAAT-RUP110022145000300001-BGGeopunt
728HCOV0200-basis-van-het-Kempens-AquifersysteemGeopunt
729Aardgasleiding-Kruibeke-Ham-St-Oda-GWP020002220001700003-BGGeopunt
730Bedrijventerrein-open-ruimte-GWP020002220002100005-BGGeopunt
731RUP-ZORGSITE-KEMPENSTRAAT-RUP110022141001500001-DVGeopunt
732Afbakening-grootstedelijk-gebied-Gent-Deelproject-6C-Parkbos-RUP020002120036900001-BGGeopunt
733HCOV0300-basis-van-de-Boom-AquitardGeopunt
734Afbakening-Zeehavengebied-Antwerpen-havenontwikkeling-linkeroever-herneming-RUP020002120044200001-BGGeopunt
735Bedrijventerreinen-Toestand-05052014Geopunt
736RUP-ZWAANTJESHOEK-RUP110022147000100001-DVGeopunt
737Afbakening-grootstedelijk-gebied-Gent-RUP020002120012600001-BGGeopunt
738HCOV0400-basis-van-het-Oligoceen-AquifersysteemGeopunt
739Afbakeningslijn-RUP100002130007400001-BGGeopunt
740Belgomilk-RUP020002120017300001-BGGeopunt
741RWZI-Arendonk-RUP100002130005000001-BGGeopunt
742Afbakening-regionaal-stedelijk-gebied-Roeselare-deelgebieden-6-7-en-11-RUP020002120037600001-BGGeopunt
743HCOV0500-basis-van-het-Bartoon-AquitardsysteemGeopunt
744AfstromingskaartGeopunt
745Berggrindontginning-Kempens-Plateau-in-As-Dilsen-Stokkem-en-Maasmechelen-RUP020002120016400001-BGGeopunt
746RWZI-GWP020002220002000008-BGGeopunt
747Afbakening-regionaalstedelijk-gebied-Aalst-deelplan-4-Gemengd-Regionaal-Bedrijventerrein-Siezegemkouter-wijziging-RUP020002120037000001-BGGeopunt
748HCOV0600-basis-van-het-Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan-AquifersysteemGeopunt
749Algemeen-GWP020002220001500005-BGGeopunt
750Berkenbossen-West-RUP100002130010300001-BGGeopunt
751RWZI-Kalmthout-RUP100002130005200001-BGGeopunt
752Afbakening-regionaalstedelijk-gebied-Aalst-RUP020002120000100001-BGGeopunt
753HCOV0700-basis-van-de-Paniseliaan-AquitardGeopunt
754Andere-erosiegerelateerde-gronden-2014Geopunt
755Beschermde-landschappenGeopunt
756Seveso-inrichtingen-in-VlaanderenGeopunt
757Afbakening-regionaalstedelijk-gebied-Brugge-RUP020002120011800002-BGGeopunt
758HCOV0800-basis-van-de-Ieperiaan-AquiferGeopunt
759Beschermde-stads-en-dorpsgezichtenGeopunt
760Spaarbekken-Bergerven-Centerparcs-Grindwinning-Warredal-GWP020002220002000007-BGGeopunt
761Afbakening-regionaalstedelijk-gebied-Hasselt-Genk-RUP020002120020900001-BGGeopunt
762HCOV0900-basis-van-het-Ieperiaan-AquitardsysteemGeopunt
763Biologische-waarderingskaart-versie-1-1Geopunt
764Specifiek-regionaal-bedrijventerrein-met-watergebonden-karakter-Beverdonk-RUP020002120012500001-BGGeopunt
765Afbakening-regionaalstedelijk-gebied-Mechelen-RUP020002120013200001-BGGeopunt
766HCOV1000-basis-van-het-Paleoceen-AquifersysteemGeopunt
767Biologische-waarderingskaart-versie-2-BWK2-Versie-22-Toestand-2010Geopunt
768Specifiek-regionaal-bedrijventerrein-met-watergebonden-karakter-Niel-RUP020002120030300001-BGGeopunt
769Afbakening-regionaalstedelijk-gebied-Sint-Niklaas-RUP020002120016200001-BGGeopunt
770HCOV1100-basis-van-het-Krijt-AquifersysteemGeopunt
771BLOSO-sportcentrum-GWP020002220000900002-BGGeopunt
772Specifiek-regionaal-bedrijventerrein-voor-transport-distributie-en-logistiek-Genenbos-RUP020002120017200001-BGGeopunt
773Afbakening-regionaalstedelijk-gebied-Turnhout-deelplan-4-Gemengd-Regionaal-Bedrijventerrein-Bentel-RUP020002120037700001-BGGeopunt
774HCOV1300-top-van-de-SokkelGeopunt
775Bodembedekkingsbestand-opname-2001Geopunt
776Sportaccommodaties-in-VlaanderenGeopunt
777Afbakening-regionaalstedelijk-gebied-Turnhout-RUP020002120001000001-BGGeopunt
778HCOVv2006-hoogtelagenGeopunt
779Bosleeftijd-Opname-1771-2001Geopunt
780Strand-Middenkust-west-miv-ijzermonding-RUP020002120027400001-BGGeopunt
781Afbakening-stedelijk-gebied-Oostende-RUP020002120014600002-BGGeopunt
782HeffingsgebiedenGeopunt
783BPA-Beerzelberg-BPA120292240000100001-BGGeopunt
784Terminalzone-internationale-luchthaven-van-Zaventem-RUP020002120025200001-BGGeopunt
785Afbakening-van-de-gebieden-van-de-natuurlijke-en-agrarische-structuur-regio-Kust-Polders-Westhoek-Landbouwbedrijf-Deprince-Houthulst-RUP020002120035500001-VVGeopunt
786Historisch-gegroeid-bedrijf-De-Wandeleer-te-Keerbergen-RUP020002120040900001-BGGeopunt
787Boskartering-1990Geopunt
788BPA-BINNENSTAD-GEDEELTE-STADSPROJECT-FALCONPLEIN-ZEEMANSHUIS-BPA110022241007800016-BGGeopunt
789terrein-voor-openluchtrecreatieve-verblijven-De-Zwaluw-RUP100002130000400001-BGGeopunt
790Afbakening-van-het-Vlaams-Strategisch-gebied-rond-Brussel-en-aansluitende-open-ruimtegebieden-cluster-Zaventem-RUP020002120046400001-BGGeopunt
791hoogspanningsstation-Zomergem-RUP020002120034300001-BGGeopunt
792Erosiegevoelige-gebieden-WatertoetsGeopunt
793BPA-BLOEMENVELD-BPA110022248002000004-BGGeopunt
794terrein-voor-openluchtrecreatieve-verblijven-Fauwater-RUP100002130001500001-BGGeopunt
795Afbakening-van-het-Vlaams-Strategisch-Gebied-rond-Brussel-en-aansluitende-open-ruimtegebieden-cluster-A3-Bergensesteenweg-en-cluster-A4-Biest-Hoeve-Bretonne-RUP020002120046300001-BGGeopunt
796Industrie-GWP020002220000600007-BGGeopunt
797BPA-BOMENBANK-BPA110022249000800001-BGGeopunt
798terrein-voor-openluchtrecreatieve-verblijven-Hoogheide-RUP100002130001000001-BGGeopunt
799Afbakening-van-het-VSGB-en-aansluitende-open-ruimtegebieden-cluster-C3-Reconversiegebied-Vilvoorde-Machelen-RUP020002120045500001-VVGeopunt
800Industrie-GWP020002220000600008-BGGeopunt
801Digitale-boswijzer-Vlaanderen-2010Geopunt
802BPA-FOTOGRAFIELAAN-BPA110022248004100001-BGGeopunt
803terrein-voor-openluchtrecreatieve-verblijven-Roosendael-RUP100002130001100001-BGGeopunt
804Afbakening-van-het-VSGB-en-aansluitende-openruimte-gebieden-RUP020002120012400001-BGGeopunt
805Industrieterrein-GWP020002220001900008-BGGeopunt
806BPA-nr-1-Bert-Leysenlaan-BPA130032240000100001-BGGeopunt
807BPA-GROOT-STOPPELBERGEN-BPA110022249000200002-BGGeopunt
808Toeristische-kantoren-in-Vlaanderen-en-Brussel-via-POI-serviceGeopunt
809Afbakening-Zeehaven-Gent-RUP020002120013100001-BGGeopunt
810Industrieterreinen-GWP020002220000100004-BGGeopunt
811BPA-nr-17-Spoelheide-BPA130032240001100001-BGGeopunt
812BPA-Kattestraat-BPA120292240000600001-BGGeopunt
813toevoerleiding-TMVW-GWP020002220000800018-BGGeopunt
814Afbakening-Zeehavengebied-Antwerpen-RUP020002120020200001-BGGeopunt
815Industriezone-De-Kluis-GWP020002220001600008-BGGeopunt
816Bufferzones-bij-de-door-UNESCO-erkende-Vlaamse-werelderfgoederenGeopunt
817BPA-Kerkhof-Putte-Centrum-BPA120292240000400001-BGGeopunt
818Toevoerleiding-TMVW-GWP020002220001200011-BGGeopunt
819Afbakening-Zeehavengebied-Zeebrugge-RUP020002120018700001-BGGeopunt
820Regiostelplaats-Antwerpen-Oost-RUP020002120011900001-BGGeopunt
821Industriezone-De-Nieuwe-Kat-GWP020002220001200003-BGGeopunt
822Centrum-BPA241042240000800001-BGGeopunt
823Meetpunten-limnigrafieGeopunt
824BPA-KWADE-VELDEN-BPA110022247000600002-BGGeopunt
825Toevoerleiding-TMVW-GWP020002220002500024-BGGeopunt
826Afbakeningslijn-RUP100002130008300001-BGGeopunt
827Industriezone-GWP020002220001100008-BGGeopunt
828Gasthuisvelden-Donderheide-RUP020002120038300001-VVGeopunt
829Afbakening-zeehavengebied-Gent-fase-2-RUP020002120035800001-BGGeopunt
830BPA-NR-1-3A-HAGELKRUIS-EN-OMGEVING-BPA110022245001500005-BGGeopunt
831Transpico-RUP100002130006800001-BGGeopunt
832Industriezone-Steenbakkerij-De-Simpel-GWP020002220000400004-BGGeopunt
833Quartair-profieltypekaart-kaartblad-5-6-Sint-Margriete-WatervlietGeopunt
834BPA-NR1-J-GROTESTEENWEG-BPA110022242002400002-BGGeopunt
835Transportzone-1-GWP020002220001600002-BGGeopunt
836Afstromingskaart-enkelvoudige-stroomlijnenGeopunt
837Infrastructuur-Aardgasleiding-Kruibeke-Ham-Mildom-GWP020002220001500003-BGGeopunt
838Viegveld-GWP020002220002500005-BGGeopunt
839BPA-NR101-STEENBOKSTRAAT-LANGE-VAN-RUUSBROECSTRAAT-OOSTENSTRAAT-BPA110022241010100002-BGGeopunt
840Uitbreiding-industriezone-Soenen-GWP020002220000600005-BGGeopunt
841Afstromingskaart-meervoudige-stroomlijnenGeopunt
842Infrastructuur-GWP020002220001200004-BGGeopunt
843VRT-zendmast-RUP020002120012300001-BGGeopunt
844BPA-nr-12-De-Keiheuvel-BPA130032240000700001-BGGeopunt
845Uitbreiding-Transportzone-GWP020002220001600003-BGGeopunt
846Afstroomgebieden-WatertoetsGeopunt
847Infrastructuur-GWP020002220001800003-BGGeopunt
848Bedrijventerrein-II-GWP020002220000600004-BGGeopunt
849BPA-nr-15-Steertbeemd-BPA130032240000900001-BGGeopunt
850uitbreidingsgebied-stedelijke-functies-GWP020002220002000013-BGGeopunt
851Agrarisch-gebied-met-natuurverweving-Appensvoorde-RUP020002120009100001-BGGeopunt
852Infrastructuur-GWP020002220002100003-BGGeopunt
853BedrijventerreinenGeopunt
854BPA-NR16-STEDELIJK-SLACHTHUIS-EN-OMGEVING-BPA110022241001800004-BGGeopunt
855Vallei-van-de-Winterbeek-Sint-Huibrechts-Hern-Schalkhoven-en-Romershoven-RUP020002120026100001-BGGeopunt
856Inventaris-bouwkundig-erfgoed-relictenGeopunt
857BoorgatmetingenGeopunt
858Bedrijventerreinen-Toestand-22042015Geopunt
859BPA-nr-18-Berkenbos-BPA130032240001200001-BGGeopunt
860Venebroeken-GWP020002220001200002-BGGeopunt
861Albertkanaal-te-Wijnegem-RUP020002120018400001-BGGeopunt
862Inventaris-van-het-bouwkundig-erfgoed-gehelenGeopunt
863Berkenbossen-Oost-RUP100002130010400001-BGGeopunt
864BPA-nr-20-Reservatiestrook-zuidelijke-omlegging-BPA130032240001400001-BGGeopunt
865verkeerswisselaar-A12-GWP020002220001400019-BGGeopunt
866Jachthaven-GWP020002220000100006-BGGeopunt
867Beschermde-archeologische-sitesGeopunt
868BPA-NR3-HEISTRAAT-EN-OMGEVING-BPA110022248000400007-BGGeopunt
869Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Waterlopen-1-juli-2014Geopunt
870VogelrichtlijngebiedenGeopunt
871Kaartbladen-NGI-1-100-000-klassieke-reeksGeopunt
872BodemassociatiesGeopunt
873BPA-NR31-BIS-NIJVERHEIDSZONE-II-BPA110022248000700004-BGGeopunt
874Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Waterlopen-27-mei-2014Geopunt
875Algemeen-deel-II-GWP020002220000800013-BGGeopunt
876Keerbergen-Golf-Club-RUP020002120014900001-BGGeopunt
877Bodemgebruiksbestand-opname-2001Geopunt
878BPA-NR31-SCHOONBROEKSTRAAT-EN-OMGEVING-WIJZIGING-STEDENBOUWKUNDIGE-VOORSCHRIFTEN-ART5-BPA110022241008200005-BGGeopunt
879Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Waterlopen-9-februari-2015Geopunt
880Algemeen-deel-II-GWP020002220001400013-BGGeopunt
881Kievermont-RUP100002130008000001-BGGeopunt
882Bosreferentielaag-2000Geopunt
883BPA-NR32-ANTWERP-STADION-EN-OMGEVINGONTEIGENINGSPLAN-ONT110022524001500001-BGGeopunt
884Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Zones-1-september-2014Geopunt
885Algemeen-GWP020002220000200004-BGGeopunt
886Kinderopvangvoorzieningen-erkend-door-Kind-en-GezinGeopunt
887BPA-DEURNE-DORP-BPA110022244003700001-BGGeopunt
888BPA-NR33-GROOT-HAGELKRUIS-EN-OMGEVING-WIJZIGING-STEDENBOUWKUNDIGE-VOORSCHRIFTEN-ART5-BPA110022241008300005-BGGeopunt
889Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Zones-27-mei-2014Geopunt
890Algemeen-GWP020002220000600006-BGGeopunt
891Kleine-Ring-GWP020002220001400009-BGGeopunt
892BPA-GALGENWEEL-BORGERWEERT-BPA110022241011300001-BGGeopunt
893BPA-NR39-BILDERDIJKSTRAAT-EN-OMGEVING-BPA110022241008500007-BGGeopunt
894Vlaamse-Hydrografische-Atlas-Zones-28-maart-2014Geopunt
895Algemeen-GWP020002220000700005-BGGeopunt
896Km-en-hm-referentiepuntenGeopunt
897BPA-Herziening-Beerzelberg-Uitkijktoren-BPA120292240000100002-BGGeopunt
898BPA-NR39-BILDERDIJKSTRAAT-EN-OMGEVING-WIJZIGING-STEDENBOUWKUNDIGE-VOORSCHRIFTEN-ART5-BPA110022241008500006-BGGeopunt
899Vlaamse-Leemstreek-RUP020002120037900001-VVGeopunt
900Algemeen-GWP020002220001100006-BGGeopunt
901KOEDREEF-RUP420252140000400001-BGGeopunt
902BPA-KEIZERSHOEK-BPA110022247000400001-BGGeopunt
903BPA-nr-4-Gedeeltelijke-wijziging-Markt-Zuid-BPA130032240001300001-BGGeopunt
904Vlaamse-natuurreservatenGeopunt
905Algemeen-GWP020002220001900010-BGGeopunt
906Koninklijke-Golf-Club-Oostende-in-De-Haan-RUP020002120015400001-BGGeopunt
907BPA-KRAAIENBERG-BPA110022249000300002-BGGeopunt
908BPA-NR42-AUTOWEG-GRENS-EKEREN-BPA110022241008600007-BGGeopunt
909Volvo-Trucks-Gent-Wijziging-deelplan-18-deelproject-R4N70-Oostakker-Noord-3a-en-deelproject-Vliegveld-Oostakker-Lochristi-6a-Afbakening-Grootstedelijk-Gebied-Gent-RUP020002120042500001-BGGeopunt
910Algemeen-GWP020002220002500016-BGGeopunt
911Laguneringsveld-GWP020002220001400011-BGGeopunt
912BPA-NR1-2-ST-BAVOSTRAAT-DRDONNYPLEIN-EN-OMGEVING-BPA110022248000300015-BGGeopunt
913BPA-NR43-GROOT-HAGELKRUIS-BPA110022241008700006-BGGeopunt
914Waterkwaliteitsdoelstellingen-wateroppervlakkenGeopunt
915Landbouw-natuur-en-bosgebieden-Poelberg-en-Meikensbossen-RUP020002120038200001-BGGeopunt
916BPA-NR-1-3A-HAGELKRUIS-EN-OMGEVINGzone-rusthuis-BPA110022245001500006-BGGeopunt
917BPA-NR43-NOORDERSINGEL-BORGERHOUT-BPA110022243002700002-BGGeopunt
918Willebroek-Noord-bis-RUP100002130004900002-BGGeopunt
919Algemene-bouwverordening-inzake-wegen-voor-voetgangersverkeer-BVO020002310000100001-BGGeopunt
920Landbouwgebruikspercelen-ALV-2008Geopunt
921BPA-NR102-HAVENWEG-ONTEIGENINGSPLAN-ONT110022520000600001-BGGeopunt
922BPA-NR50-HET-WEELKE-BPA110022247000300002-BGGeopunt
923Woonvernieuwings-en-woningbouwgebieden-17-februari-2014-correctie-20-maart-2014Geopunt
924Landbouwgebruikspercelen-ALV-2010Geopunt
925BPA-nr-13-School-Schoor-BPA130032240000800001-BGGeopunt
926BPA-nr-6-Gasthuisstraat-BPA130032240000400001-BGGeopunt
927Alluviale-Klei-van-Schelde-en-Maasbekken-en-Polderklei-RUP020002120034200001-BGGeopunt
928Landbouwgebruikspercelen-ALV-2012Geopunt
929BPA-nr-16-Hulsen-BPA130032240001000001-BGGeopunt
930BPA-NR60-DE-ZOUTE-ONTEIGENINGSPLAN-ONT110022520000500001-BGGeopunt
931Andere-erosiegerelateerde-gronden-2015Geopunt
932Landbouwgebruikspercelen-ALV-2014Geopunt
933BPA-NR-17-C-DE-BIST-BPA110022245001300005-BGGeopunt
934BPA-NR7-EKSTERLAAR-BPA110022244000700008-BGGeopunt
935Landbouwstreken-Belgi-Toestand-1974-02-15Geopunt
936BPA-NR18-BORSBEEKBRUG-BPA110022242002500002-BGGeopunt
937BPA-NR914-DE-VELDEKENS-BPA110022242002300012-BGGeopunt
938Leiding-zandgroeve-Berg-LBV-groeve-RUP020002120019000001-BGGeopunt
939BPA-NR22-BIS-VALAAR-BPA110022248000500006-BGGeopunt
940BPA-nr39-De-Mik-herziening-BPA110082240039000001-BGGeopunt
941Leidingstraat-Dilsen-Lommel-aanleg-hoofdtransportleiding-voor-aardgas-RUP020002120011500001-BGGeopunt
942BPA-NR30-BIS-NEERLAND-BPA110022248000600004-BGGeopunt
943BPA-nr40-Mariaburg-2-Herziening-BPA110082240040200002-BGGeopunt
944Leidingstraat-Heers-Tongeren-RUP020002120025800001-BGGeopunt
945BPA-NR31-SCHOONBROEKSTRAAT-EN-OMGEVING-BPA110022241008200007-BGGeopunt
946BPA-Peulis-landelijk-gebied-BPA120292240000200001-BGGeopunt
947Leidingstraat-Kluizen-Eeklo-RUP020002120012800002-BGGeopunt
948BPA-NR32-ANTWERP-STADION-EN-OMGEVING-BPA110022244003200002-BGGeopunt
949BPA-Peulis-landelijk-gebied-Voetbalstraat-BPA120292240000200002-BGGeopunt
950Leidingstraat-voor-hoofdtransportleidingen-Tessenderlo-Diest-herneming-RUP020002120045200001-VVGeopunt
951BPA-NR33-GROOT-HAGELKRUIS-EN-OMGEVING-BPA110022241008300006-BGGeopunt
952BPA-RODEKRUISLAAN-ONTEIGENINGSPLAN-ONT110022522001100001-BGGeopunt
953Liefkenshoek-spoortunnel-RUP020002120006700001-BGGeopunt
954BPA-nr-37-Maria-Ter-Heide-2-BPA110082240037200003-BGGeopunt
955BPA-Schrieksesteenweg-BPA120292240000500001-BGGeopunt
956Stationsomgeving-Gent-Sint-Pieters-Koningin-Fabiolalaan-RUP020002120017100001-BGGeopunt
957BPA-nr-4-Markt-Zuid-BPA130032240000300002-BGGeopunt
958BPA-SCHROEILAAN-ONTEIGENINGSPLAN-ONT110022526001000001-BGGeopunt
959Lugo-NV-en-Artilaval-NV-te-Dilsen-Stokkem-en-Maasmechelen-RUP020002120031800001-BGGeopunt
960BPA-NR42-AUTOWEG-GRENS-EKEREN-WIJZIGING-STEDENBOUWKUNDIGE-VOORSCHRIFTEN-ART5-BPA110022241008600006-BGGeopunt
961BPA-STEDELIJK-PARK-SPOOR-NOORD-BPA110022241011600001-BGGeopunt
962Mechelse-heideOnder-de-BergPrinsenpark-GWP020002220002000005-BGGeopunt
963BPA-NR43-GROOT-HAGELKRUIS-WIJZIGING-STEDENBOUWKUNDIGE-VOORSCHRIFTEN-ART5-BPA110022241008700005-BGGeopunt
964BPA-WEELTJENS-BPA110022249000400003-BGGeopunt
965Meetplaatsen-oppervlaktewaterkwaliteit-toestand-16-juli-2014Geopunt
966BPA-NR5-BIS-12-BIS-13-BIS-JPAUWELSSTRAAT-EN-OMGEVING-BPA110022246000400007-BGGeopunt
967BPA-ZONEVREEMD-BEDRIJF-ATF-BPA110022249000900001-BGGeopunt
968Middenkust-Oost-RUP020002120027300001-BGGeopunt
969Zone-voor-windturbines-in-Maldegem-RUP020002120007100001-BGGeopunt
970BPA-NR51-HET-DOKSKE-BPA110022247000100002-BGGeopunt
971bvba-Golie-RUP100002130010000001-BGGeopunt
972Militaire-Domeinen-Aardgasleiding-GWP020002220001600011-BGGeopunt
973Zwinpolders-RUP020002120042200001-BGGeopunt
974BPA-NR60-DE-ZOUTE-BPA110022240000400004-BGGeopunt
975BW-Trailers-RUP100002130009800001-BGGeopunt
976Militaire-domeinen-GWP020002220001700004-BGGeopunt
977BPA-nr-7-Biesakker-BPA130032240000500001-BGGeopunt
978Capenberg-RUP100002130002800001-BGGeopunt
979Militaire-domeinen-GWP020002220002300004-BGGeopunt
980BPA-NR914-DE-VELDEKENS-BPA110022242002300011-BGGeopunt
981Catala-Drogenbos-RUP020002120026700001-BGGeopunt
982Militaire-domeinen-GWP020002220002500007-BGGeopunt
983Aanvulling-arrest-RvSt-21936-Steenweg-op-Neerijse-Leefdaal-GWP020002220002300013-BGGeopunt
984BPA-nr34-Kliniek-BPA110082240034000005-BGGeopunt
985Centrum-BPA241042240000800002-BGGeopunt
986Molderdijk-RUP100002130008800001-BGGeopunt
987Aanvulling-arrest-RvSt-31740-Schootshei-GWP020002220002000011-BGGeopunt
988BPA-nr40-Mariaburg-2-BPA110082240040200001-BGGeopunt
989Closing-the-Circle-in-Houthalen-Helchteren-RUP020002120042600001-BGGeopunt
990N-54-GWP020002220000700003-BGGeopunt
991Aardgasleiding-Nevele-St-Martens-Latem-GWP020002220000800016-BGGeopunt
992BPA-nr5-Hoge-Weg-BPA110082240005000003-BGGeopunt
993Communicatiecentrum-voor-het-gentegreerd-project-van-oppervlakteberging-in-Dessel-voor-het-Belgisch-laag-en-middelactief-kortlevend-afval-RUP020002120041800001-BGGeopunt
994N-74-Watersportcentrum-GWP020002220001900007-BGGeopunt
995afbakeningslijn-kleinstedelijk-gebied-Hoogstraten-RUP100002130004200001-BGGeopunt
996BPA-Oude-steenbakkerij-Klein-Boom-BPA120292240000300001-BGGeopunt
997Corenox-leiding-GWP020002220002500014-BGGeopunt
998Quartair-profieltypekaart-kaartblad-25-HasseltGeopunt
999Natuurgebieden-Ster-der-Zee-en-Schipgatduinen-RUP020002120013600001-BGGeopunt
1000Algemeen-GWP020002220001400008-BGGeopunt
1001BPA-PELIKAANSTRAAT-BPA110022241001400002-BGGeopunt
1002CRAB-adrespositiesGeopunt
1003NAVO-hoofdkwartier-GWP020002220002500015-BGGeopunt
1004BPA-Peulis-landelijk-gebied-Herziening-en-uitbreiding-BPA120292240000200003-BGGeopunt
1005CRAB-stratenlijstGeopunt
1006Nazareth-RUP100002130003700001-BGGeopunt
1007BPA-RODEKRUISLAAN-BPA110022242002700001-BGGeopunt
1008Dassenveld-GWP020002220002500008-BGGeopunt
1009Neerhonderd-RUP420252140000200001-BGGeopunt
1010BPA-SCHRANSVELDEN-BPA110022248004200001-BGGeopunt
1011De-Coninck-NV-te-Kortenberg-RUP020002120034800001-BGGeopunt
1012Nitraatgevoelige-zonesGeopunt
1013BPA-SCHROEILAAN-BPA110022246002400001-BGGeopunt
1014De-Kaasboerin-in-Mol-RUP020002120039200001-BGGeopunt
1015Noordelijke-ontsluiting-van-de-internationale-luchthaven-van-Zaventem-RUP020002120014400001-BGGeopunt
1016BPA-SPECIFIEK-EN-DUURZAAM-BEDRIJVENTERREIN-GROOTHANDELSMARKT-BPA110022241011700001-BGGeopunt
1017DHM-Vlaanderen-raster-100-mGeopunt
1018Omlegging-spoor-73-GWP020002220000400003-BGGeopunt
1019BPA-Ter-Dries-BPA120292240000700001-BGGeopunt
1020Digitaal-Hoogtemodel-Vlaanderen-II-DSM-raster-5-mGeopunt
1021Onderdelen-Grote-Eenheid-Natuur-Assebroekse-Meersen-tot-Bergbeekvallei-RUP020002120007500001-BGGeopunt
1022BPA-ZANDWEG-BPA110022249000700001-BGGeopunt
1023Digitaal-Hoogtemodel-Vlaanderen-II-DTM-raster-5-mGeopunt
1024Onderdelen-Grote-Eenheid-Natuur-Bossen-van-Averbode-RUP020002120010300001-BGGeopunt
1025BPA-Zonevreemde-recreatie-BPA120292240000800001-BGGeopunt
1026Domein-Zangersheide-RUP020002120026400001-BGGeopunt
1027Onderdelen-Grote-Eenheid-Natuur-Hoegaardse-Valleien-RUP020002120008700001-BGGeopunt
1028Callemoeie-GWP020002220001100009-BGGeopunt
1029Dorpsstraat-te-Vossem-BPA241042240001000001-BGGeopunt
1030ZendantennesGeopunt
1031Onderdelen-Grote-Eenheid-Natuur-Ieperboog-RUP020002120007700001-BGGeopunt
1032CARTONNAGE-P-VAN-DE-VELDE-RUP420252140001100001-BGGeopunt
1033Drie-Grachten-RUP300002130012900001-BGGeopunt
1034Zones-voor-windturbines-te-Gistel-RUP020002120001900001-BGGeopunt
1035Onderdelen-Grote-Eenheid-Natuur-Schulensbroek-RUP020002120010600001-BGGeopunt
1036Centrale-Sportinfrastructuur-GESCHORST-RUP241042140000200001-BGGeopunt
1037E313E314-verkeerswisselaar-Lummen-RUP020002120017000001-BGGeopunt
1038Zones-voor-windturbines-te-Meer-en-Hoogstraten-RUP020002120001600001-BGGeopunt
1039Onderdelen-Grote-Eenheid-Natuur-Vallei-van-de-Grote-Nete-benedenstrooms-RUP020002120010200001-BGGeopunt
1040Compensatie-Transportzone-2-GWP020002220001600007-BGGeopunt
1041Erratum-Baeten-GWP020002220001400016-BGGeopunt
1042Zuidelijke-Ring-GWP020002220002400003-BGGeopunt
1043Onderdelen-Grote-Eenheid-Natuur-Wijgmaalbroek-Kwellenberg-en-Gevel-RUP020002120008800001-BGGeopunt
1044Arrest-RvSt-GWP020002220002500012-BGGeopunt
1045Corenoxleiding-RWZI-Van-Hool-GWP020002220001500004-BGGeopunt
1046Erratum-Bayens-Abeel-GWP020002220001600013-BGGeopunt
1047ondergrondse-aardgasopslag-Loenhout-RUP020002120024600001-BGGeopunt
1048Atlas-der-BuurtwegenGeopunt
1049CRAB-AdressenlijstGeopunt
1050Erratum-Fruithoflaan-GWP020002220001400018-BGGeopunt
1051Onderwijsaanbod-in-Vlaanderen-en-Brussel-via-POI-serviceGeopunt
1052Atlas-van-de-woonuitbreidingsgebiedenGeopunt
1053Cultuurcentra-in-VlaanderenGeopunt
1054Erratum-Nolens-GWP020002220001700006-BGGeopunt
1055Oosterweelverbinding-wijziging-RUP020002120037800001-VVGeopunt
1056Biologische-Waarderingskaart-en-Natura-2000-Habitatkaart-Toestand-2014Geopunt
1057Erratum-Regemeuter-GWP020002220001700007-BGGeopunt
1058Oplossingsscenario-voor-erosieknelpuntenGeopunt
1059Bogerse-Velden-RUP100002130003300001-BGGeopunt
1060De-Kaasboerin-in-Mol-RUP020002120039200001-VVGeopunt
1061FLEPOS-verdichtingspuntenGeopunt
1062Oplossingsscenario-voor-erosieknelpunten-knelpuntenGeopunt
1063BPA-DRAKENHOF-BPA110022244000700009-BGGeopunt
1064DHM-Vlaanderen-raster-25-mGeopunt
1065Galgenberg-BPA241042240000100001-BGGeopunt
1066Oplossingsscenario-voor-erosieknelpunten-lijnmaatregelenGeopunt
1067BPA-NR38-LANGE-LOZANASTRAAT-BPA110022241008400008-BGGeopunt
1068Digitaal-Hoogtemodel-Vlaanderen-II-DTM-raster-1-mGeopunt
1069Gebieden-van-het-geactualiseerd-Sigmaplan-Cluster-Dijlemonding-RUP020002120032800001-BGGeopunt
1070Oplossingsscenario-voor-erosieknelpunten-plangebiedenGeopunt
1071Centrum-BPA241042240000800003-BGGeopunt
1072Drie-Grachten-RUP300002130012900001-DVGeopunt
1073Gebieden-van-het-geactualiseerd-Sigmaplan-Durmevallei-RUP020002120032600001-BGGeopunt
1074Orthofotomozaek-middenschalig-winteropnamen-kleur-meest-recent-Vlaanderen-201407Geopunt
1075Oplossingsscenario-voor-erosieknelpunten-puntmaatregelenGeopunt
1076De-Blankaart-en-Merkembroek-RUP020002120027600001-BGGeopunt
1077Elerweerd-RUP020002120042800001-PVGeopunt
1078Gebouwcontouren-CADMAPGeopunt
1079Oppemstraat-BPA241042240001400001-BGGeopunt
1080De-Kluis-RUP100002130004300001-BGGeopunt
1081Erratum-Bazimo-GWP020002220001400017-BGGeopunt
1082Gemeentehuizen-in-VlaanderenGeopunt
1083Oppervlaktedelfstoffenzone-Klei-van-de-Kempen-RUP020002120029400001-BGGeopunt
1084De-Markt-RUP100002130008900001-BGGeopunt
1085Erratum-Goossens-BS-1487-GWP020002220001300006-BGGeopunt
1086Gemeentelijk-RUP-Gemeentepark-RUP110082140000700001-BGGeopunt
1087origineel-gewestplan-Aarschot-Diest-GWP020002220002200001-BGGeopunt
1088DHM-Vlaanderen-raster-5-mGeopunt
1089Erratum-GWP020002220001900013-BGGeopunt
1090Gemeentelijk-RUP-Muggenberg-RUP120292140000300001-BGGeopunt
1091origineel-gewestplan-Aarschot-Diest-GWP020002220002400009-BGGeopunt
1092DIEPENBROEK-RUP420252140000500001-BGGeopunt
1093Erratum-steenbakkerij-GWP020002220001600014-BGGeopunt
1094Gemeentelijk-RUP-Zonevreemde-bedrijven-Jules-Frans-RUP120292140000500001-BGGeopunt
1095Antwerpseweg-RUP100002130008100001-BGGeopunt
1096origineel-gewestplan-Antwerpen-GWP020002220001600020-BGGeopunt
1097Erratum-GWP020002220000600009-BGGeopunt
1098Fysische-systeemkaartGeopunt
1099GEMEENTELIJKE-STEDENBOUWKUNDIGE-VERORDENING-OVERWELVEN-OF-INBUIZEN-VAN-NIET-GEKLASSEERDE-WATERLOPEN-EN-WATERLOPEN-VAN-DE-DERDE-CATEGORIE-SVO110022331000200002-BGGeopunt
1100Arrest-Raad-van-State-25352-GWP020002220002500006-BGGeopunt
1101origineel-gewestplan-Brugge-Oostkust-GWP020002220000300001-BGGeopunt
1102Erratum-voetbalveld-GWP020002220001600015-BGGeopunt
1103Galgenberg-BPA241042240000400001-BGGeopunt
1104GEMEENTELIJKE-STEDENBOUWKUNDIGE-VERORDENING-RAAMPROSTITUTIE-SVO110022331000600001-BGGeopunt
1105Arrest-Raad-van-State-GWP020002220002500010-BGGeopunt
1106origineel-gewestplan-Dendermonde-GWP020002220001000001-BGGeopunt
1107GEMEENTELIJKE-STEDENBOUWKUNDIGE-VERORDENING-BOUWCODE-SVO110022331000700001-BGGeopunt
1108Gebieden-met-recht-van-voorkoop-natuurreservaten-201402Geopunt
1109Gemengd-bedrijventerrein-Broekooi-RUP020002120001100002-BGGeopunt
1110Artikel-6-en-14-Willemdok-Petroleum-Zuid-GWP020002220001400004-BGGeopunt
1111origineel-gewestplan-Diksmuide-Torhout-GWP020002220000300006-BGGeopunt
1112Geologische-dwarsprofielenGeopunt
1113Gebieden-van-het-geactualiseerde-Sigmaplan-Vlassenbroek-Wal-Zwijn-en-Groot-Schoor-RUP020002120025900001-BGGeopunt
1114gemengd-regionaal-bedrijventerrein-Portaal-Lammerdries-te-Olen-RUP020002120025500001-BGGeopunt
1115ASLAN-BVBA-RUP420252140001200001-BGGeopunt
1116origineel-gewestplan-Gentse-en-Kanaalzone-GWP020002220000800001-BGGeopunt
1117Grondmechanische-kaart-1465-Gent-Desteldonk-Plaat-III-Dikte-van-het-Holoceen-klei-veenkomplexGeopunt
1118Gebouwen-2013-CADMAPGeopunt
1119Gemengd-regionaal-bedrijventerrein-SIMLA-NV-te-Grimbergen-RUP020002120018200001-BGGeopunt
1120Atlas-van-de-onbevaarbare-waterlopen-editie-1950-Provincie-Vlaams-Brabant-WMS-en-WFSGeopunt
1121origineel-gewestplan-Halle-Vilvoorde-Asse-GWP020002220001500010-BGGeopunt
1122Grondmechanische-kaart-1465-Gent-Desteldonk-Plaat-IV-Dikte-van-het-Pleistoceen-zand-leemkomplexGeopunt
1123Gemeentelijk-RUP-Alice-Nahon-RUP120292140000600001-BGGeopunt
1124Genzyme-RUP100002130010200001-BGGeopunt
1125Bebossing-op-de-Ferrariskaarten-Opname-1771-1778Geopunt
1126origineel-gewestplan-Herentals-Mol-GWP020002220001500011-BGGeopunt
1127HST-GWP020002220001400007-BGGeopunt
1128Gemeentelijk-RUP-Herbestemming-achterhaalde-ambachtszones-in-de-kern-RUP120292140000200001-BGGeopunt
1129Gesloten-jeugdinstelling-Everberg-RUP020002120016000002-BGGeopunt
1130Bedrijventerrein-arrest-rvs-124481-GWP020002220000700007-BGGeopunt
1131origineel-gewestplan-Herentals-Mol-GWP020002220001700001-BGGeopunt
1132HGB-Sarens-NV-RUP020002120019700001-BGGeopunt
1133GEMEENTELIJKE-STEDENBOUWKUNDIGE-VERORDENING-BOUWCODE-HERZIENING-SVO110022331000700002-BGGeopunt
1134Gevangenis-Beveren-RUP020002120036400001-BGGeopunt
1135Bedrijventerrein-GWP020002220000700002-BGGeopunt
1136origineel-gewestplan-Kortrijk-GWP020002220000700001-BGGeopunt
1137Historisch-gegroeid-bedrijf-Agristo-te-Harelbeke-RUP020002120012100001-BGGeopunt
1138Gemengd-regionaal-bedrijventerrein-Polderhoek-te-Zonnebeke-RUP020002120030900001-BGGeopunt
1139Gewestelijke-stedenbouwkundige-verordening-inzake-hemelwaterputten-infiltratievoorzieningen-buffervoorzieningen-en-gescheiden-lozing-van-afvalwater-en-hemelwater-SVO020002330000400001-BGGeopunt
1140Berg-van-Termunt-RUP241042140000300001-BGGeopunt
1141origineel-gewestplan-Kortrijk-GWP020002220001100012-BGGeopunt
1142Historisch-gegroeid-bedrijf-Cordeel-RUP020002120000600001-BGGeopunt
1143Gemengd-Regionaal-bedrijventerrein-Ravenshout-Noord-RUP020002120014000001-BGGeopunt
1144Gewestelijke-stedenbouwkundige-verordening-inzake-toegankelijkheid-SVO020002330000300001-BGGeopunt
1145Beschermde-monumentenGeopunt
1146origineel-gewestplan-Limburgs-Maasland-GWP020002220002000001-BGGeopunt
1147hoogspanningsstation-Wijgmaal-RUP020002120016700001-BGGeopunt
1148Thesaurus-ErfgoedtypesGratis-OD-LicentieOnroerend-Erfgoed
1149Inventaris-Onroerend-ErfgoedGratis-OD-LicentieOnroerend-Erfgoed
1150Thesaurus-DateringenGratis-OD-LicentieOnroerend-Erfgoed
1151Thesaurus-GebeurtenistypesGratis-OD-LicentieOnroerend-Erfgoed
1152Thesaurus-Stijlen-en-CulturenGratis-OD-LicentieOnroerend-Erfgoed
1153Thesaurus-MaterialenGratis-OD-LicentieOnroerend-Erfgoed
1154Thesaurus-SoortenGratis-OD-LicentieOnroerend-Erfgoed
1155Antwerpen-gis-geluidindustrieldayGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1156Antwerpen-gis-geluidindustrieldenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1157Antwerpen-gis-geluidindustrielnightGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1158Antwerpen-gis-geluidluchtverkeerldayGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1159Antwerpen-gis-geluidluchtverkeerldenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1160Antwerpen-gis-geluidluchtverkeerlnightGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1161Antwerpen-gis-lokalepolitiedetailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1162Antwerpen-gis-geluidspoorverkeerldayGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1163Antwerpen-gis-knooppuntGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1164Antwerpen-gis-geluidspoorverkeerldenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1165Antwerpen-gis-geluidspoorverkeerlnightGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1166Antwerpen-gis-geluidtotaalldayGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1167Antwerpen-gis-geluidtotaalldenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1168Antwerpen-gis-geluidtotaallnightGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1169Antwerpen-gis-geluidwegverkeerldayGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1170Antwerpen-gis-geluidwegverkeerldenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1171Antwerpen-gis-geluidwegverkeerlnightGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1172Antwerpen-gis-gewestwegGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1173Antwerpen-gis-speelterreinoverzichtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1174Antwerpen-gis-glascontainerGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1175Antwerpen-gis-wooneenheidGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1176Antwerpen-gis-grachtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1177Antwerpen-gis-hoofdgebouwGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1178Antwerpen-gis-horecakernstraatGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1179Antwerpen-gis-jeugdcentrumdetailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1180Antwerpen-gis-jeugddienstoverzichtCC0Stad-Antwerpen
1181Antwerpen-gis-jeugdhuisdetailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1182Antwerpen-gis-jeugdhuisoverzichtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1183Antwerpen-gis-jeugdwerkingoverzichtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1184Antwerpen-gis-bereikhondenloopzonewijkCC0Stad-Antwerpen
1185Antwerpen-gis-klbleidingenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1186Antwerpen-gis-locatielevensbeschouwingdetGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1187Antwerpen-gis-spoorrailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1188Antwerpen-gis-locatielevensbeschouwingoverzGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1189Antwerpen-gis-mnzlsdunescoGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1190Antwerpen-gis-mnzlsdlandschapGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1191Antwerpen-gis-openbaarbosgebiedstadGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1192Antwerpen-gis-openbaartoiletGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1193Antwerpen-gis-paparkeertariefzonesGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1194Antwerpen-gis-cultureelcentrumoverzichtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1195Antwerpen-gis-parkenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1196Antwerpen-gis-podiumdetailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1197Antwerpen-gis-politieGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1198Antwerpen-gis-postzoneGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1199Antwerpen-gis-rijrichtingautofietsGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1200Antwerpen-gis-fietspad100kmGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1201Antwerpen-gis-rwzioverzichtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1202Antwerpen-gis-schoolaandebeurtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1203Antwerpen-gis-sociaalcentrumdetailCC0Stad-Antwerpen
1204Antwerpen-gis-socialehuisvestingpersectorCC0Stad-Antwerpen
1205Antwerpen-gis-sorteerstraatondergrondsGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1206Antwerpen-gis-srsa01waterstadptGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1207Antwerpen-gis-srsa02ecostadpgGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1208Antwerpen-gis-srsa04aspoorstadopenstadpgGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1209Antwerpen-gis-srsa04aspoorstadopenstadptGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1210Antwerpen-gis-srsa05aporeuzestadbebpgGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1211Antwerpen-gis-srsa05bporeuzestadgroenlGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1212Antwerpen-gis-srsa05bporeuzestadgroenpgGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1213Antwerpen-gis-srsa06apolycentrischestadpgGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1214Antwerpen-gis-srsa06bdorpenenmetropoolpgGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1215Antwerpen-gis-jeugdhoteldetailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1216Antwerpen-gis-srsa06cwonenpgGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1217Antwerpen-gis-klbzonesGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1218Antwerpen-gis-srsa06dwerkenlGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1219Antwerpen-gis-krotspotgrensGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1220Antwerpen-gis-srsa06dwerkenpgGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1221Antwerpen-gis-luchthavenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1222Antwerpen-gis-srsa06dwerkenptGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1223Antwerpen-gis-ogolijststadantwerpenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1224Antwerpen-gis-srsa06erecreerenpgGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1225Antwerpen-gis-papiermandGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1226Antwerpen-gis-srsa06erecreerenptGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1227Antwerpen-gis-schoolaandebeurtclusterGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1228Antwerpen-gis-stadswijkenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1229Antwerpen-gis-sectorverdelingarchitectensvGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1230Antwerpen-gis-stortplaatsGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1231Antwerpen-gis-snelheidGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1232Antwerpen-gis-straatasGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1233Antwerpen-gis-speelterreindetailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1234Antwerpen-gis-verbrandingsovenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1235Antwerpen-gis-speelterreinenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1236Antwerpen-gis-verkeersbordptGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1237Antwerpen-gis-speelterreinenvlakCC0Stad-Antwerpen
1238Antwerpen-gis-verkeerslichtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1239Antwerpen-gis-srsa01waterstadlGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1240Antwerpen-gis-voorzieningocmwdetailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1241Antwerpen-gis-stadsdeelGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1242Antwerpen-gis-voorzieningocmwoverzichtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1243Antwerpen-gis-studentenhuisperbouwblokGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1244Antwerpen-gis-voorzieningzorgbedrijfdetailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1245Antwerpen-gis-terreinGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1246Antwerpen-gis-voorzieningzorgbedrijfoverzichtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1247Antwerpen-gis-treinstationGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1248Antwerpen-gis-wegbeheerderGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1249Antwerpen-gis-tunnelomtrekGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1250Antwerpen-gis-wegmarkeringGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1251Antwerpen-gis-wegverbindingGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1252Antwerpen-gis-wijkomgevingsinformatieGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1253Antwerpen-gis-wifiopenbaarGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1254Antwerpen-gis-woonzorgcentrumdetailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1255Antwerpen-gis-woonwandelingGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1256Antwerpen-gis-woonzorgcentrumoverzichtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1257Antwerpen-gis-ziekenhuisoverzichtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1258Antwerpen-gis-ziekenhuizenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1259Antwerpen-letterenhuis-baetesGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1260Antwerpen-letterenhuis-grellGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1261Antwerpen-letterenhuis-hsGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1262Antwerpen-opruimmeldingen-opruimmeldingenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1263Antwerpen-personeelstad-bezettingGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1264Antwerpen-politie-korpsbezetting2013Gratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1265Antwerpen-politie-overtredingenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1266Antwerpen-stadsarchief-avaGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1267Antwerpen-gis-districtshuizenvlakGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1268Antwerpen-gis-rsagroenesingelGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1269Antwerpen-gis-rsazachteruggengraatGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1270Antwerpen-gis-segmentGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1271Antwerpen-adlib-masopendataCC0Stad-Antwerpen
1272Antwerpen-gis-mnzmonumentenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1273Antwerpen-gis-bebouwingGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1274Antwerpen-gis-bibliotheekdetailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1275Antwerpen-gis-begraafplaatsdetailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1276Antwerpen-gis-bioscoopdetailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1277Antwerpen-gis-begraafplaatsoverzichtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1278Antwerpen-gis-districtshuizenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1279Antwerpen-gis-bereikbasisondoffbuurtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1280Antwerpen-gis-bereikovhaltebuurtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1281Antwerpen-gis-bioscoopoverzichtCC0Stad-Antwerpen
1282Antwerpen-gis-blindegeleidelijnenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1283Antwerpen-gis-campingdetailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1284Antwerpen-gis-brandweerkazernesGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1285Antwerpen-gis-rvvwooncodeleegstandGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1286Antwerpen-gis-campingoverzichtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1287Antwerpen-gis-dagkortverblijfdetailoldCC0Stad-Antwerpen
1288Antwerpen-gis-rwzidetailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1289Antwerpen-gis-erfgoedinventarisekerenGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1290Antwerpen-gis-fitnesszaaldetailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1291Antwerpen-gis-fitnesszaaloverzichtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1292Antwerpen-gis-foordetailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1293Antwerpen-gis-fooroverzichtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1294Antwerpen-gis-gebruiksgroenbuurtwoonomgevingGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1295Antwerpen-gis-gebruiksopenruimtealleniveausGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1296Antwerpen-gis-gebruiksopenruimterecreatiefmedegebruikCC0Stad-Antwerpen
1297Antwerpen-gis-gebruiksopenruimtewijkGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1298Antwerpen-gis-grondwatermeetpuntGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1299Antwerpen-gis-hoofdwegGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1300Antwerpen-gis-rsalevendigkanaalGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1301Antwerpen-gis-bereikbuurtsportbuurtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1302Antwerpen-gis-bouwblokCC0Stad-Antwerpen
1303Antwerpen-gis-bereikdistrictsstadskantoorstadsdeelGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1304Antwerpen-gis-jeugdhoteloverzichtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1305Antwerpen-gis-bereikjeugddienststadsdeelGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1306Antwerpen-gis-repetitieruimtedetailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1307Antwerpen-gis-mnzlsdstaddorpGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1308Antwerpen-politie-korpsbezetting2011Gratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1309Antwerpen-gis-bereikspeelterreinbouwblokbuurtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1310Antwerpen-politie-korpsbezetting2012Gratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1311Antwerpen-gis-jeugddienstdetailCC0Stad-Antwerpen
1312Antwerpen-gis-bereikwoonbuurtgroenrGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1313Antwerpen-gis-fuifruimteoverzichtGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1314Antwerpen-gis-hondenloopzoneGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1315Antwerpen-gis-gebruiksopenruimtebuurtwoonomgevingmedegebruikGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1316Antwerpen-gis-jeugdwerkingdetailGratis-OD-LicentieStad-Antwerpen
1317