European
Data Catalogues Profile

HTML

Filter by

Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-antwerpen-be

Total 326 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Gebied-Sociaal-Impulsfonds
2Groenvlak
3Zitmeubilair
4Geluidskaart-industrile-activiteiten-dag
5Geluidskaart-totaal-etmaal
6Geluidskaart-totaal-nacht
7Gebied-Grootstedenbeleid
8Locaties-levensbeschouwingen-vlak
9Culturele-centra
10Statistische-sectoren
11Openbare-toiletten
12Archeologische-advieskaart
13Jeugddiensten-vlak
14Concertzalen
15Culturele-centra-vlak
16Woonzorgcentra-vlak
17Geluidskaart-spoorverkeer-nacht
18Bereikzone-basisonderwijs
19Bereikzone-buurtsportterreinen
20Blindegeleidelijnen
21Bereikzone-cultuurcentra
22Bereikzone-beeldende-kunstacademies
23Bereikzone-hondenloopzones
24Bereikzone-supermarkten
25Bereikzone-volkstuinen
26Sociale-centra-vlak
27Bereikzone-jeugdcentra
28Woonzorgcentra-punt
29Luchtkwaliteitskaart-PM10
30Geluidskaart-industrile-activiteiten-etmaal
31Jeugdcentra-vlak
32Jeugdwerkingen-vlak
33Jeugdhuizen
34Jeugdhuizen-vlak
35Luchtkwaliteitskaart-2012-EC
36Geluidskaart-industrile-activiteiten-nacht
37Geluidskaart-luchtverkeer-etmaal
38Geluidskaart-luchtverkeer-nacht
39Bibliotheken-vlak
40Hondenloopzones
41Bibliotheken
42Buurtregie-grenzen
43Gebruiksopenruimte-op-niveau-stadsdeel
44Jeugdhotels-vlak
45Geluidskaart-luchtverkeer-dag
46Feestzalen-vlak
47Feestzalen
48100km-fietspaden
49Gebied-Urban-1
50Gebruiksopenruimte-op-niveau-buurtwoonomgeving-medegebruik
51Dagverzorgingscentra-vlak
52Bereikzone-bibliotheken
53Zandbakken
54Velo-stations
55Geluidskaart-spoorverkeer-etmaal
56BPAs-en-RUPs-lijnvormige-planelementen-indicatieve-aanduiding
57BPAs-en-RUPs-overdrukken-indicatieve-aanduiding
58Buurtmonitor-Opsinjoren-activiteiten-per-district
59Buurtmonitor-Sluikstortmeldingen-per-statistische-sector
60Buurtmonitor-Sluikstortmeldingen-per-district
61Buurtmonitor-Leerlingen-in-het-basisonderwijs-volgens-woonplaats-per-statistische-sector
62Buurtmonitor-Leerlingen-in-het-secundair-onderwijs-volgens-woonplaats-per-statistische-sector
63Buurtmonitor-Inkomens-volgens-woonplaats-per-district
64Buurtmonitor-Bevolkingsgegevens-per-district
65Buurtmonitor-Leerlingen-in-het-basisonderwijs-volgens-woonplaats-per-district
66Buurtmonitor-Leerlingen-in-het-secundair-onderwijs-volgens-woonplaats-per-district
67Collectie-Prentenkabinet-prenten-tekeningen
68Collectie-Prentenkabinet-oude-prenten
69Collectie-Prentenkabinet-oude-tekeningen
70Collectie-Prentenkabinet-moderne-prenten
71Collectie-Prentenkabinet-moderne-tekeningen
72Aanbestedingen-gemeenschappelijke-aankoopcentrale
73Gebieden-voorkooprecht
74Toegangen
75Zwembaden-beschikbaarheid-banen
76Buurt-aan-de-Beurt
77A-kaart
78Rubenianum-personen
79Rubenianum-tentoonstellingen
80Collectie-Prentenkabinet
81Letterenhuis-affichecollectie
82Letterenhuis-literaire-handschriften
83Beschikbare-datasets-en-aantal-downloads
84Parken
85Dienstencentra-punt
86Bovengrondse-sorteerstraten
87Papiermanden
88Sectorverdeling-dienst-vergunningen
89Speelterreinen
90Speelterreinen-vlak
91Verkeersborden
92Bereikzone-basisonderwijs-vrije-net
93Geluidskaart-spoorverkeer-dag
94Geluidskaart-wegverkeer-dag
95Geluidskaart-wegverkeer-etmaal
96Geluidskaart-totaal-dag
97Bereikzone-wijk-open-ruimte
98Conventie-Della-Faille
99Kabels-en-leidingen
100Openbaar-bosgebied
101Parkeertariefzones
102Postkantoren-vlak
103Postkantoren
104Rechtbanken-vlak
105Rechtbanken
106Containerparken
107Containerpark-vlak
108Rijrichtingen
109Alternatieve-routes-auto-sRSA
110Alternatieve-tramlijnen-sRSA
111Boulevard-sRSA
112Groene-Singel-sRSA
113Harde-Ruggengraat-sRSA
114Levendig-kanaal-sRSA
115Oost-West-Boulevard-sRSA
116Parklaan-sRSA
117Parklaan-verlenging-sRSA
118Stedelijke-en-buurtcentra-sRSA
119Tramlijn-sRSA
120Winkelstraat-sRSA
121Zachte-Ruggengraat-sRSA
122Glascontainers
123Ziekenhuizen
124Districtshuizen-vlak
125Stadskantoren-vlak
126Begraafplaatsen-punt
127Begraafplaatsen-vlak
128Bereikzone-buurtgoen
129Bioscopen-vlak
130Bioscopen
131Bereikzone-fuifzalen
132Bereikzone-winkelstraat
133Bereikzone-woonbuurtgroen
134Bereikzone-woonbuurt-open-ruimte
135Bereikzone-zwembaden
136Brugdek
137Campings-vlak
138Campings
139Erfgoedinventaris-Ekeren
140Fitnesszalen-vlak
141Fitnesszalen
142Foren-vlak
143Foren
144Fuifruimtes-vlak
145Fuifruimtes
146Grachten
147Havengebied
148Hoofdgebouw-vlak
149Hoofdweg
150Horecakern
151Ecostad-sRSA-vlakvormige-elementen
152Dorpen-en-metropool-sRSA-vlakvormige-elementen
153Winkelstraten
154Werken-sRSA-lijnvormige-elementen
155Waterzuiveringsinstallaties
156Wegvakken
157Waterstad-RSA-lijnvormige-elementen
158Waterstad-sRSA-vlakvormige-elementen
159Waterstad-sRSA-puntvormige-elementen
160Wegcategorie
161Werken-sRSA-puntvormige-elementen
162Spoorstad-fietsroutenetwerk-sRSA-lijnvormige-elementen
163Spoorstad-open-stad-sRSA-puntvormige-elementen
164Spoorstad-open-stad-sRSA-vlakvormige-elementen
165Spoorstad-open-stad-sRSA-lijnvormige-elementen
166Recreren-sRSA-puntvormige-elementen
167Recreren-sRSA-vlakvormige-elementen
168Poreuze-stad-bebouwde-ruimte-sRSA-vlakvormige-elementen
169Postzones
170Poreuze-stad-groen-sRSA-vlakvormige-elementen
171Poreuze-stad-groen-RSA-lijnvormige-elementen
172Polycentrische-stad-sRSA-lijnvormige-elementen
173Woonwandelingen
174Voorzieningen-OCMW-Antwerpen-vlak
175Voorzieningen-OCMW-Antwerpen-punt
176Centra-voor-kortverblijf-punt
177Dagverzorgingscentra-punt
178Serviceflats-vlak
179Centra-voor-kortverblijf-vlak
180Begrenzing-stad
181Gebruiksgroen-op-niveau-buurtwoonomgeving
182Indeling-terrein
183Luchthaven
184Markt
185Markt-vlak
186Sociale-huisvesting-per-sector
187Spoorrails
188Stadsdeel
189Stortplaats
190Straatassen
191Theaters
192Theaters-vlak
193Treinstations
194Tunnels
195Verbrandingsoven-vlak
196Water
197Waterzuiveringsinstallaties-vlak
198Wegsegmenten
199Wegverbindingen
200Wooneenheden
201Toegelaten-snelheid
202Grenzen-districten
203Inhoud-antwerpenbe
204Hittekaart-nacht-2030
205Hittekaart-nacht-2013
206Barbecues
207Grondwatermeetpunten
208Bomen
209Meubilair-in-Parken
210Hek-en-Oeverzones
211Gebied-doelstelling-2
212Luchtkwaliteitskaarten-NO2
213Grondwatermeetpunten-Historiek
214Bereikzone-haltes-openbaar-vervoer
215Bereikzone-speelterreinen
216Woonkantoor
217Scholen
218Bereikzone-middenscholen
219BPAs-en-RUPs-deelgebieden
220BPAs-en-RUPs-overdrukken
221RUPs-begrenzingen
222Open-ruimte
223Politiekantoren
224Voorzieningen-Zorgbedrijf-punt
225Voorzieningen-Zorgbedrijf-vlak
226BPAs-en-RUPs-puntvormige-planelementen
227Cultuur
228Sportinfrastructuur
229BPAs-en-RUPs-grafisch-register
230Gebieden-Culturele-Historische-Esthetische-waarde-CHE
231Bereikzone-woonbuurt-open-ruimte-ruim
232Bereikzone-woonbuurtgroen-ruim
233Bereikzone-reguliere-kinderopvang
234Beschermde-landschappen
235Ongeschikt-enof-onbewoonbaar-verklaarde-woningen
236Districtshuizen
237Stadskantoren
238Brandweerkazernes
239Personeelsbezetting-stad-Antwerpen
240Bebouwing
241Korpsbezetting-politie-2011
242Korpsbezetting-politie-2012
243Korpsbezetting-politie-2013
244Bereikzone-buurt-open-ruimte
245Bereikzone-speelruimtes
246Bereikzone-sporthallen
247Gebied-Urban-2
248Jeugddiensten
249Wonen-sRSA-vlakvormige-elementen
250Werken-sRSA-vlakvormige-elementen
251Serviceflats-punt
252Locaties-levensbeschouwingen-punt
253School-aan-de-Beurt
254Gebieden-Krotspot
255School-aan-de-Beurt-clusters
256Wegbeheerders
257Hoofdgebouw
258Knooppunten
259Luchtkwaliteitskaart-2012-PM-25
260Overtredingen
261Skyviewfactor-hittekaart
262Bereikzone-dienstencentra
263Fotoverzameling-FelixArchief
264Rubenianum-Rubens-online
265BPAs-en-RUPs-grondvlakken
266Monumenten
267BPAs-en-RUPs-puntvormige-planelementen-indicatieve-aanduiding
268Ondergrondse-sorteerstraten
269Openbare-wifi-plekken
270Sociale-centra-punt
271Buurtmonitor-Opsinjoren-activiteiten-per-statistische-sector
272Groenzones
273Kinderopvang
274Dienstencentra-vlak
275Geluidskaart-wegverkeer-nacht
276Gebruiksruimtes
277Musea
278Zones-kabels-en-leidingen
279Jeugdhotels
280Archeologische-zones-en-monumenten
281UNESCO-werelderfgoed
282Studentenhuizen
283Hittekaart-dag-2012
284Buurtmonitor-wijken
285Wijken-stedelijk-wijkoverleg
286Bereikzone-muziekacademies
287Bereikzone-basisonderwijs-officile-net
288Bereikzone-openlucht-sportvelden
289Bereikzone-recyclageparken
290Gebruiksopenruimte-vrij-toegankelijk
291Zone-30
292Podia-vlak
293Podia
294Repetitieruimtes-vlak
295Gebruiksopenruimte-toegankelijk-onder-voorwaarden
296BPAs-begrenzingen
297Repetitieruimtes
298Bijgebouwen
299Barrires
300Ecostad-sRSA-lijnvormige-elementen
301Havenstad-sRSA-vlakvormige-elementen
302Bereikzone-politiekantoren
303Toeristisch-Centrum
304Woonkantoor
305Avondparkeren
306Parkeergeleidingsroutes
307Mindervalide-Parkings
308Carpool-Parking
309Bereikzone-supermarkten-en-superettes
310Fietsgebruik-mei-2015
311Bereikzone-districtshuizen-en-stadskantoren
312Bereikzone-vrijwillige-jeugdwerkingen
313Bouwblokken
314BPAs-en-RUPs-lijnvormige-planelementen
315Concertzalen-vlak
316Jeugdcentra
317Gebruiksopenruimte-op-wijkniveau
318Gebruiksopenruimte-op-niveau-buurtwoonomgeving
319Gebruiksopenruimte-recreatief-medegebruik
320Gebruiksgroen-op-niveau-buurtwoonomgeving-medegebruik
321Jeugdwerkingen
322Gewestwegen
323Beschermde-monumenten-landschappen-stads-en-dorpsgezichten
324Leegstandregister
325Lage-emissiezone-Afbakening
326Stille-Stukjes-Stad

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.