European
Data Catalogues Profile

HTML

Filter by

Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-antwerpen-be

Total 326 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Postkantoren
2Rechtbanken-vlak
3Rechtbanken
4Containerparken
5Containerpark-vlak
6Rijrichtingen
7Alternatieve-routes-auto-sRSA
8Alternatieve-tramlijnen-sRSA
9Boulevard-sRSA
10Groene-Singel-sRSA
11Harde-Ruggengraat-sRSA
12Levendig-kanaal-sRSA
13Oost-West-Boulevard-sRSA
14Parklaan-sRSA
15Parklaan-verlenging-sRSA
16Stedelijke-en-buurtcentra-sRSA
17Tramlijn-sRSA
18Winkelstraat-sRSA
19Zachte-Ruggengraat-sRSA
20Glascontainers
21Ziekenhuizen
22Districtshuizen-vlak
23Stadskantoren-vlak
24Begraafplaatsen-punt
25Begraafplaatsen-vlak
26Bereikzone-buurtgoen
27Bioscopen-vlak
28Bioscopen
29Bereikzone-fuifzalen
30Bereikzone-winkelstraat
31Bereikzone-woonbuurtgroen
32Bereikzone-woonbuurt-open-ruimte
33Bereikzone-zwembaden
34Brugdek
35Campings-vlak
36Campings
37Erfgoedinventaris-Ekeren
38Fitnesszalen-vlak
39Fitnesszalen
40Foren-vlak
41Foren
42Fuifruimtes-vlak
43Fuifruimtes
44Grachten
45Havengebied
46Hoofdgebouw-vlak
47Hoofdweg
48Horecakern
49Ecostad-sRSA-vlakvormige-elementen
50Dorpen-en-metropool-sRSA-vlakvormige-elementen
51Winkelstraten
52Werken-sRSA-lijnvormige-elementen
53Waterzuiveringsinstallaties
54Wegvakken
55Waterstad-RSA-lijnvormige-elementen
56Waterstad-sRSA-vlakvormige-elementen
57Waterstad-sRSA-puntvormige-elementen
58Wegcategorie
59Werken-sRSA-puntvormige-elementen
60Spoorstad-fietsroutenetwerk-sRSA-lijnvormige-elementen
61Spoorstad-open-stad-sRSA-puntvormige-elementen
62Spoorstad-open-stad-sRSA-vlakvormige-elementen
63Spoorstad-open-stad-sRSA-lijnvormige-elementen
64Recreren-sRSA-puntvormige-elementen
65Recreren-sRSA-vlakvormige-elementen
66Poreuze-stad-bebouwde-ruimte-sRSA-vlakvormige-elementen
67Postzones
68Poreuze-stad-groen-sRSA-vlakvormige-elementen
69Poreuze-stad-groen-RSA-lijnvormige-elementen
70Polycentrische-stad-sRSA-lijnvormige-elementen
71Woonwandelingen
72Voorzieningen-OCMW-Antwerpen-vlak
73Voorzieningen-OCMW-Antwerpen-punt
74Centra-voor-kortverblijf-punt
75Dagverzorgingscentra-punt
76Serviceflats-vlak
77Centra-voor-kortverblijf-vlak
78Begrenzing-stad
79Gebruiksgroen-op-niveau-buurtwoonomgeving
80Indeling-terrein
81Luchthaven
82Markt
83Markt-vlak
84Sociale-huisvesting-per-sector
85Spoorrails
86Stadsdeel
87Stortplaats
88Straatassen
89Theaters
90Theaters-vlak
91Treinstations
92Tunnels
93Verbrandingsoven-vlak
94Water
95Waterzuiveringsinstallaties-vlak
96Wegsegmenten
97Wegverbindingen
98Wooneenheden
99Toegelaten-snelheid
100Grenzen-districten
101Inhoud-antwerpenbe
102Hittekaart-nacht-2030
103Hittekaart-nacht-2013
104Barbecues
105Grondwatermeetpunten
106Bomen
107Meubilair-in-Parken
108Hek-en-Oeverzones
109Gebied-doelstelling-2
110Luchtkwaliteitskaarten-NO2
111Grondwatermeetpunten-Historiek
112Bereikzone-haltes-openbaar-vervoer
113Bereikzone-speelterreinen
114Woonkantoor
115Scholen
116Bereikzone-middenscholen
117BPAs-en-RUPs-deelgebieden
118BPAs-en-RUPs-overdrukken
119RUPs-begrenzingen
120Open-ruimte
121Politiekantoren
122Voorzieningen-Zorgbedrijf-punt
123Voorzieningen-Zorgbedrijf-vlak
124BPAs-en-RUPs-puntvormige-planelementen
125Cultuur
126Sportinfrastructuur
127BPAs-en-RUPs-grafisch-register
128Gebieden-Culturele-Historische-Esthetische-waarde-CHE
129Bereikzone-woonbuurt-open-ruimte-ruim
130Bereikzone-woonbuurtgroen-ruim
131Bereikzone-reguliere-kinderopvang
132Beschermde-landschappen
133Ongeschikt-enof-onbewoonbaar-verklaarde-woningen
134Districtshuizen
135Stadskantoren
136Brandweerkazernes
137Personeelsbezetting-stad-Antwerpen
138Bebouwing
139Korpsbezetting-politie-2011
140Korpsbezetting-politie-2012
141Korpsbezetting-politie-2013
142Bereikzone-buurt-open-ruimte
143Bereikzone-speelruimtes
144Bereikzone-sporthallen
145Gebied-Urban-2
146Jeugddiensten
147Wonen-sRSA-vlakvormige-elementen
148Werken-sRSA-vlakvormige-elementen
149Serviceflats-punt
150Locaties-levensbeschouwingen-punt
151School-aan-de-Beurt
152Gebieden-Krotspot
153School-aan-de-Beurt-clusters
154Wegbeheerders
155Gebied-Sociaal-Impulsfonds
156Hoofdgebouw
157Groenvlak
158Knooppunten
159Zitmeubilair
160Luchtkwaliteitskaart-2012-PM-25
161Geluidskaart-industrile-activiteiten-dag
162Overtredingen
163Geluidskaart-totaal-etmaal
164Skyviewfactor-hittekaart
165Geluidskaart-totaal-nacht
166Bereikzone-dienstencentra
167Gebied-Grootstedenbeleid
168Fotoverzameling-FelixArchief
169Locaties-levensbeschouwingen-vlak
170Rubenianum-Rubens-online
171Culturele-centra
172BPAs-en-RUPs-grondvlakken
173Statistische-sectoren
174Monumenten
175Openbare-toiletten
176BPAs-en-RUPs-puntvormige-planelementen-indicatieve-aanduiding
177Archeologische-advieskaart
178Ondergrondse-sorteerstraten
179Jeugddiensten-vlak
180Openbare-wifi-plekken
181Concertzalen
182Sociale-centra-punt
183Culturele-centra-vlak
184Buurtmonitor-Opsinjoren-activiteiten-per-statistische-sector
185Woonzorgcentra-vlak
186Groenzones
187Geluidskaart-spoorverkeer-nacht
188Kinderopvang
189Bereikzone-basisonderwijs
190Dienstencentra-vlak
191Bereikzone-buurtsportterreinen
192Geluidskaart-wegverkeer-nacht
193Blindegeleidelijnen
194Gebruiksruimtes
195Bereikzone-cultuurcentra
196Musea
197Bereikzone-beeldende-kunstacademies
198Zones-kabels-en-leidingen
199Bereikzone-hondenloopzones
200Jeugdhotels
201Bereikzone-supermarkten
202Archeologische-zones-en-monumenten
203Bereikzone-volkstuinen
204UNESCO-werelderfgoed
205Sociale-centra-vlak
206Studentenhuizen
207Bereikzone-jeugdcentra
208Hittekaart-dag-2012
209Woonzorgcentra-punt
210Buurtmonitor-wijken
211Luchtkwaliteitskaart-PM10
212Wijken-stedelijk-wijkoverleg
213Geluidskaart-industrile-activiteiten-etmaal
214Bereikzone-muziekacademies
215Jeugdcentra-vlak
216Bereikzone-basisonderwijs-officile-net
217Jeugdwerkingen-vlak
218Bereikzone-openlucht-sportvelden
219Jeugdhuizen
220Bereikzone-recyclageparken
221Jeugdhuizen-vlak
222Gebruiksopenruimte-vrij-toegankelijk
223Luchtkwaliteitskaart-2012-EC
224Zone-30
225Geluidskaart-industrile-activiteiten-nacht
226Podia-vlak
227Geluidskaart-luchtverkeer-etmaal
228Podia
229Geluidskaart-luchtverkeer-nacht
230Repetitieruimtes-vlak
231Bibliotheken-vlak
232Gebruiksopenruimte-toegankelijk-onder-voorwaarden
233Hondenloopzones
234BPAs-begrenzingen
235Bibliotheken
236Repetitieruimtes
237Buurtregie-grenzen
238Bijgebouwen
239Gebruiksopenruimte-op-niveau-stadsdeel
240Barrires
241Jeugdhotels-vlak
242Ecostad-sRSA-lijnvormige-elementen
243Geluidskaart-luchtverkeer-dag
244Havenstad-sRSA-vlakvormige-elementen
245Feestzalen-vlak
246Bereikzone-politiekantoren
247Feestzalen
248Toeristisch-Centrum
249100km-fietspaden
250Woonkantoor
251Gebied-Urban-1
252Avondparkeren
253Gebruiksopenruimte-op-niveau-buurtwoonomgeving-medegebruik
254Parkeergeleidingsroutes
255Dagverzorgingscentra-vlak
256Mindervalide-Parkings
257Bereikzone-bibliotheken
258Carpool-Parking
259Zandbakken
260Bereikzone-supermarkten-en-superettes
261Velo-stations
262Fietsgebruik-mei-2015
263Geluidskaart-spoorverkeer-etmaal
264Bereikzone-districtshuizen-en-stadskantoren
265BPAs-en-RUPs-lijnvormige-planelementen-indicatieve-aanduiding
266Bereikzone-vrijwillige-jeugdwerkingen
267BPAs-en-RUPs-overdrukken-indicatieve-aanduiding
268Bouwblokken
269Buurtmonitor-Opsinjoren-activiteiten-per-district
270BPAs-en-RUPs-lijnvormige-planelementen
271Buurtmonitor-Sluikstortmeldingen-per-statistische-sector
272Concertzalen-vlak
273Buurtmonitor-Sluikstortmeldingen-per-district
274Jeugdcentra
275Buurtmonitor-Leerlingen-in-het-basisonderwijs-volgens-woonplaats-per-statistische-sector
276Gebruiksopenruimte-op-wijkniveau
277Buurtmonitor-Leerlingen-in-het-secundair-onderwijs-volgens-woonplaats-per-statistische-sector
278Gebruiksopenruimte-op-niveau-buurtwoonomgeving
279Buurtmonitor-Inkomens-volgens-woonplaats-per-district
280Gebruiksopenruimte-recreatief-medegebruik
281Buurtmonitor-Bevolkingsgegevens-per-district
282Gebruiksgroen-op-niveau-buurtwoonomgeving-medegebruik
283Buurtmonitor-Leerlingen-in-het-basisonderwijs-volgens-woonplaats-per-district
284Jeugdwerkingen
285Buurtmonitor-Leerlingen-in-het-secundair-onderwijs-volgens-woonplaats-per-district
286Gewestwegen
287Collectie-Prentenkabinet-prenten-tekeningen
288Beschermde-monumenten-landschappen-stads-en-dorpsgezichten
289Collectie-Prentenkabinet-oude-prenten
290Leegstandregister
291Collectie-Prentenkabinet-oude-tekeningen
292Lage-emissiezone-Afbakening
293Collectie-Prentenkabinet-moderne-prenten
294Stille-Stukjes-Stad
295Collectie-Prentenkabinet-moderne-tekeningen
296Aanbestedingen-gemeenschappelijke-aankoopcentrale
297Gebieden-voorkooprecht
298Toegangen
299Zwembaden-beschikbaarheid-banen
300Buurt-aan-de-Beurt
301A-kaart
302Rubenianum-personen
303Rubenianum-tentoonstellingen
304Collectie-Prentenkabinet
305Letterenhuis-affichecollectie
306Letterenhuis-literaire-handschriften
307Beschikbare-datasets-en-aantal-downloads
308Parken
309Dienstencentra-punt
310Bovengrondse-sorteerstraten
311Papiermanden
312Sectorverdeling-dienst-vergunningen
313Speelterreinen
314Speelterreinen-vlak
315Verkeersborden
316Bereikzone-basisonderwijs-vrije-net
317Geluidskaart-spoorverkeer-dag
318Geluidskaart-wegverkeer-dag
319Geluidskaart-wegverkeer-etmaal
320Geluidskaart-totaal-dag
321Bereikzone-wijk-open-ruimte
322Conventie-Della-Faille
323Kabels-en-leidingen
324Openbaar-bosgebied
325Parkeertariefzones
326Postkantoren-vlak

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.