European
Data Catalogues Profile

HTML

Filter by

Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-antwerpen-be

Total 326 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1100km-fietspaden
2A-kaart
3Aanbestedingen-gemeenschappelijke-aankoopcentrale
4Alternatieve-routes-auto-sRSA
5Alternatieve-tramlijnen-sRSA
6Archeologische-advieskaart
7Archeologische-zones-en-monumenten
8Avondparkeren
9Barbecues
10Barrires
11Bebouwing
12Begraafplaatsen-punt
13Begraafplaatsen-vlak
14Begrenzing-stad
15Bereikzone-basisonderwijs
16Bereikzone-basisonderwijs-officile-net
17Bereikzone-basisonderwijs-vrije-net
18Bereikzone-beeldende-kunstacademies
19Bereikzone-bibliotheken
20Bereikzone-buurt-open-ruimte
21Bereikzone-buurtgoen
22Bereikzone-buurtsportterreinen
23Bereikzone-cultuurcentra
24Bereikzone-dienstencentra
25Bereikzone-districtshuizen-en-stadskantoren
26Bereikzone-fuifzalen
27Bereikzone-haltes-openbaar-vervoer
28Bereikzone-hondenloopzones
29Bereikzone-jeugdcentra
30Bereikzone-middenscholen
31Bereikzone-muziekacademies
32Bereikzone-openlucht-sportvelden
33Bereikzone-politiekantoren
34Bereikzone-recyclageparken
35Bereikzone-reguliere-kinderopvang
36Bereikzone-speelruimtes
37Bereikzone-speelterreinen
38Bereikzone-sporthallen
39Bereikzone-supermarkten
40Bereikzone-supermarkten-en-superettes
41Bereikzone-volkstuinen
42Bereikzone-vrijwillige-jeugdwerkingen
43Bereikzone-wijk-open-ruimte
44Bereikzone-winkelstraat
45Bereikzone-woonbuurt-open-ruimte
46Bereikzone-woonbuurt-open-ruimte-ruim
47Bereikzone-woonbuurtgroen
48Bereikzone-woonbuurtgroen-ruim
49Bereikzone-zwembaden
50Beschermde-landschappen
51Beschermde-monumenten-landschappen-stads-en-dorpsgezichten
52Beschikbare-datasets-en-aantal-downloads
53Bibliotheken
54Bibliotheken-vlak
55Bijgebouwen
56Bioscopen
57Bioscopen-vlak
58Blindegeleidelijnen
59Bomen
60Boulevard-sRSA
61Bouwblokken
62Bovengrondse-sorteerstraten
63BPAs-begrenzingen
64BPAs-en-RUPs-deelgebieden
65BPAs-en-RUPs-grafisch-register
66BPAs-en-RUPs-grondvlakken
67BPAs-en-RUPs-lijnvormige-planelementen
68BPAs-en-RUPs-lijnvormige-planelementen-indicatieve-aanduiding
69BPAs-en-RUPs-overdrukken
70BPAs-en-RUPs-overdrukken-indicatieve-aanduiding
71BPAs-en-RUPs-puntvormige-planelementen
72BPAs-en-RUPs-puntvormige-planelementen-indicatieve-aanduiding
73Brandweerkazernes
74Brugdek
75Buurt-aan-de-Beurt
76Buurtmonitor-Bevolkingsgegevens-per-district
77Buurtmonitor-Inkomens-volgens-woonplaats-per-district
78Buurtmonitor-Leerlingen-in-het-basisonderwijs-volgens-woonplaats-per-district
79Buurtmonitor-Leerlingen-in-het-basisonderwijs-volgens-woonplaats-per-statistische-sector
80Buurtmonitor-Leerlingen-in-het-secundair-onderwijs-volgens-woonplaats-per-district
81Buurtmonitor-Leerlingen-in-het-secundair-onderwijs-volgens-woonplaats-per-statistische-sector
82Buurtmonitor-Opsinjoren-activiteiten-per-district
83Buurtmonitor-Opsinjoren-activiteiten-per-statistische-sector
84Buurtmonitor-Sluikstortmeldingen-per-district
85Buurtmonitor-Sluikstortmeldingen-per-statistische-sector
86Buurtmonitor-wijken
87Buurtregie-grenzen
88Campings
89Campings-vlak
90Carpool-Parking
91Centra-voor-kortverblijf-punt
92Centra-voor-kortverblijf-vlak
93Collectie-Prentenkabinet
94Collectie-Prentenkabinet-moderne-prenten
95Collectie-Prentenkabinet-moderne-tekeningen
96Collectie-Prentenkabinet-oude-prenten
97Collectie-Prentenkabinet-oude-tekeningen
98Collectie-Prentenkabinet-prenten-tekeningen
99Concertzalen
100Concertzalen-vlak
101Containerpark-vlak
102Containerparken
103Conventie-Della-Faille
104Culturele-centra
105Culturele-centra-vlak
106Cultuur
107Dagverzorgingscentra-punt
108Dagverzorgingscentra-vlak
109Dienstencentra-punt
110Dienstencentra-vlak
111Districtshuizen
112Districtshuizen-vlak
113Dorpen-en-metropool-sRSA-vlakvormige-elementen
114Ecostad-sRSA-lijnvormige-elementen
115Ecostad-sRSA-vlakvormige-elementen
116Erfgoedinventaris-Ekeren
117Feestzalen
118Feestzalen-vlak
119Fietsgebruik-mei-2015
120Fitnesszalen
121Fitnesszalen-vlak
122Foren
123Foren-vlak
124Fotoverzameling-FelixArchief
125Fuifruimtes
126Fuifruimtes-vlak
127Gebied-doelstelling-2
128Gebied-Grootstedenbeleid
129Gebied-Sociaal-Impulsfonds
130Gebied-Urban-1
131Gebied-Urban-2
132Gebieden-Culturele-Historische-Esthetische-waarde-CHE
133Gebieden-Krotspot
134Gebieden-voorkooprecht
135Gebruiksgroen-op-niveau-buurtwoonomgeving
136Gebruiksgroen-op-niveau-buurtwoonomgeving-medegebruik
137Gebruiksopenruimte-op-niveau-buurtwoonomgeving
138Gebruiksopenruimte-op-niveau-buurtwoonomgeving-medegebruik
139Gebruiksopenruimte-op-niveau-stadsdeel
140Gebruiksopenruimte-op-wijkniveau
141Gebruiksopenruimte-recreatief-medegebruik
142Gebruiksopenruimte-toegankelijk-onder-voorwaarden
143Gebruiksopenruimte-vrij-toegankelijk
144Gebruiksruimtes
145Geluidskaart-industrile-activiteiten-dag
146Geluidskaart-industrile-activiteiten-etmaal
147Geluidskaart-industrile-activiteiten-nacht
148Geluidskaart-luchtverkeer-dag
149Geluidskaart-luchtverkeer-etmaal
150Geluidskaart-luchtverkeer-nacht
151Geluidskaart-spoorverkeer-dag
152Geluidskaart-spoorverkeer-etmaal
153Geluidskaart-spoorverkeer-nacht
154Geluidskaart-totaal-dag
155Geluidskaart-totaal-etmaal
156Geluidskaart-totaal-nacht
157Geluidskaart-wegverkeer-dag
158Geluidskaart-wegverkeer-etmaal
159Geluidskaart-wegverkeer-nacht
160Gewestwegen
161Glascontainers
162Grachten
163Grenzen-districten
164Groene-Singel-sRSA
165Groenvlak
166Groenzones
167Grondwatermeetpunten
168Grondwatermeetpunten-Historiek
169Harde-Ruggengraat-sRSA
170Havengebied
171Havenstad-sRSA-vlakvormige-elementen
172Hek-en-Oeverzones
173Hittekaart-dag-2012
174Hittekaart-nacht-2013
175Hittekaart-nacht-2030
176Hondenloopzones
177Hoofdgebouw
178Hoofdgebouw-vlak
179Hoofdweg
180Horecakern
181Indeling-terrein
182Inhoud-antwerpenbe
183Jeugdcentra
184Jeugdcentra-vlak
185Jeugddiensten
186Jeugddiensten-vlak
187Jeugdhotels
188Jeugdhotels-vlak
189Jeugdhuizen
190Jeugdhuizen-vlak
191Jeugdwerkingen
192Jeugdwerkingen-vlak
193Kabels-en-leidingen
194Kinderopvang
195Knooppunten
196Korpsbezetting-politie-2011
197Korpsbezetting-politie-2012
198Korpsbezetting-politie-2013
199Lage-emissiezone-Afbakening
200Leegstandregister
201Letterenhuis-affichecollectie
202Letterenhuis-literaire-handschriften
203Levendig-kanaal-sRSA
204Locaties-levensbeschouwingen-punt
205Locaties-levensbeschouwingen-vlak
206Luchthaven
207Luchtkwaliteitskaart-2012-EC
208Luchtkwaliteitskaart-2012-PM-25
209Luchtkwaliteitskaart-PM10
210Luchtkwaliteitskaarten-NO2
211Markt
212Markt-vlak
213Meubilair-in-Parken
214Mindervalide-Parkings
215Monumenten
216Musea
217Ondergrondse-sorteerstraten
218Ongeschikt-enof-onbewoonbaar-verklaarde-woningen
219Oost-West-Boulevard-sRSA
220Open-ruimte
221Openbaar-bosgebied
222Openbare-toiletten
223Openbare-wifi-plekken
224Overtredingen
225Papiermanden
226Parkeergeleidingsroutes
227Parkeertariefzones
228Parken
229Parklaan-sRSA
230Parklaan-verlenging-sRSA
231Personeelsbezetting-stad-Antwerpen
232Podia
233Podia-vlak
234Politiekantoren
235Polycentrische-stad-sRSA-lijnvormige-elementen
236Poreuze-stad-bebouwde-ruimte-sRSA-vlakvormige-elementen
237Poreuze-stad-groen-RSA-lijnvormige-elementen
238Poreuze-stad-groen-sRSA-vlakvormige-elementen
239Postkantoren
240Postkantoren-vlak
241Postzones
242Rechtbanken
243Rechtbanken-vlak
244Recreren-sRSA-puntvormige-elementen
245Recreren-sRSA-vlakvormige-elementen
246Repetitieruimtes
247Repetitieruimtes-vlak
248Rijrichtingen
249Rubenianum-personen
250Rubenianum-Rubens-online
251Rubenianum-tentoonstellingen
252RUPs-begrenzingen
253Scholen
254School-aan-de-Beurt
255School-aan-de-Beurt-clusters
256Sectorverdeling-dienst-vergunningen
257Serviceflats-punt
258Serviceflats-vlak
259Skyviewfactor-hittekaart
260Sociale-centra-punt
261Sociale-centra-vlak
262Sociale-huisvesting-per-sector
263Speelterreinen
264Speelterreinen-vlak
265Spoorrails
266Spoorstad-fietsroutenetwerk-sRSA-lijnvormige-elementen
267Spoorstad-open-stad-sRSA-lijnvormige-elementen
268Spoorstad-open-stad-sRSA-puntvormige-elementen
269Spoorstad-open-stad-sRSA-vlakvormige-elementen
270Sportinfrastructuur
271Stadsdeel
272Stadskantoren
273Stadskantoren-vlak
274Statistische-sectoren
275Stedelijke-en-buurtcentra-sRSA
276Stille-Stukjes-Stad
277Stortplaats
278Straatassen
279Studentenhuizen
280Theaters
281Theaters-vlak
282Toegangen
283Toegelaten-snelheid
284Toeristisch-Centrum
285Tramlijn-sRSA
286Treinstations
287Tunnels
288UNESCO-werelderfgoed
289Velo-stations
290Verbrandingsoven-vlak
291Verkeersborden
292Voorzieningen-OCMW-Antwerpen-punt
293Voorzieningen-OCMW-Antwerpen-vlak
294Voorzieningen-Zorgbedrijf-punt
295Voorzieningen-Zorgbedrijf-vlak
296Water
297Waterstad-RSA-lijnvormige-elementen
298Waterstad-sRSA-puntvormige-elementen
299Waterstad-sRSA-vlakvormige-elementen
300Waterzuiveringsinstallaties
301Waterzuiveringsinstallaties-vlak
302Wegbeheerders
303Wegcategorie
304Wegsegmenten
305Wegvakken
306Wegverbindingen
307Werken-sRSA-lijnvormige-elementen
308Werken-sRSA-puntvormige-elementen
309Werken-sRSA-vlakvormige-elementen
310Wijken-stedelijk-wijkoverleg
311Winkelstraat-sRSA
312Winkelstraten
313Wonen-sRSA-vlakvormige-elementen
314Wooneenheden
315Woonkantoor
316Woonkantoor
317Woonwandelingen
318Woonzorgcentra-punt
319Woonzorgcentra-vlak
320Zachte-Ruggengraat-sRSA
321Zandbakken
322Ziekenhuizen
323Zitmeubilair
324Zone-30
325Zones-kabels-en-leidingen
326Zwembaden-beschikbaarheid-banen

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.