European
Data Catalogues Profile

HTML

Filter by

Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
opendata-euskadi-net

Total 2243 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1EAEko-babes-bereziko-hezeguneaklicense-not-specified
2Hiri-hornidurako-etrokizuneko-hartuneaklicense-not-specified
350-urterekin-ezkongabe-daudenen-proportzioa-jaioturtearen-jaioterriaren-eta-sexuaren-arabera-2011license-not-specified
4Lortutako-ondorengotza-belaunaldiaren-eta-adin-zehatzaren-arabera-2011license-not-specified
550-urteko-eta-gehiagoko-ez-ezkongabeek-lehen-aldiz-ezkontzerakoan-zuten-batez-besteko-adina-jaioturtearen-jaioterriaren-eta-sexuaren-arabera-2011license-not-specified
6Jaiotzen-tarte-genesikoaren-batez-besteko-iraupena-hilabetetan-lerrunaren-amaren-belaunaldiaren-eta-edukitako-seme-alaba-kopuruaren-arabera-2011license-not-specified
71540-urteko-emakumeek-aurreikusitako-batez-besteko-seme-alaba-kopurua-eta-aurreikusitako-eta-edukitako-seme-alaba-kopuruen-arteko-batez-besteko-aldea-belaunaldika-2011license-not-specified
8Ezkontzatik-kanpo-jaiotakoen-proportzioa-amaren-belaunaldiaren-eta-lerrunaren-arabera-2011license-not-specified
940-urteko-eta-gehiagoko-emakumezkoen-azken-ume-kopurua-seme-alabak-jaiotzerakoan-zuten-batez-besteko-adina-eta-jaiotza-lerruana-belaulaldiaren-arabera-2011license-not-specified
10Ugalkortasunegutegia-belaunaldiaren-eta-adinaren-arabera-2011license-not-specified
11Lortutako-ezkontza-ugalkortasuneko-eta-ondorengotzako-tasa-lerrunari-eta-ezkontzaren-iraupenari-jarraiki-ezkontza-urtearen-arabera-2011license-not-specified
12Lehenengo-ezkontzek-lortutako-ezkontza-ondorengotza-ezkontza-urtearen-eta-iraupen-zehatzaren-arabera-2011license-not-specified
13Gaur-eguneko-ezkontzak-ezkontideen-jaiotzako-autonomia-erkidegoaren-eta-homogamia-graduaren-arabera-milaka-2011license-not-specified
14Gaur-eguneko-ezkontzak-ezkontideen-jaiotza-tokiaren-eta-homogamia-graduaren-arabera-milaka-pertsona-2011license-not-specified
15Gaur-eguneko-ezkontzak-ezkontzeko-urteari-jarraiki-ezkontideen-jaiotza-tokiaren-eta-homogamia-graduaren-arabera-milaka-pertsona-2011license-not-specified
16Ezkontideen-arteko-batez-besteko-adin-aldea-ezkontzeko-urtearen-eta-lurralde-historikoaren-arabera-2011license-not-specified
17Ezkontzan-jaiotako-seme-alaben-elkarbizitzaren-batez-besteko-iraupena-sexuaren-joandako-urtearen-eta-elkarbizitza-uztearen-arrazoiaren-arabera-2011license-not-specified
18Lehen-ezkontzak-ezkontza-urtearen-eta-familia-zikloaren-uneraren-arabera-milaka-ezkontza-2011license-not-specified
19OpenTics-Gastu-eta-inbertsio-teknologikoetako-aginte-koadroa
20Open-Gida-Eusko-Jaurlaritzako-komunikazio-irekiaren-gidalicense-not-specified
21Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Administrazio-Publikoaren-ordainketen-pasagunea
22Open-Argazki-Eusko-Jaurlaritzaren-argazkigintzako-open-data-softwarealicense-not-specified
23Euskal-AEko-dedikazio-osoko-baliokidetzako-lanpostuak-lurralde-historikoaren-eta-hiruhilekoen-arabera-2012license-not-specified
24Euskal-Aeko-Barne-Produktu-Gordina-lurralde-historikoaren-eta-hiruhilekoaren-arabera-Urteko-prezioak-urte-arteko-aldakuntza-tasak-2012license-not-specified
25Euskal-AEko-dedikazio-osoko-baliokidetzako-lanpostuak-jarduera-adarraren-eta-hiruhilekoen-arabera-2012license-not-specified
26Etxebizitza-eta-luzoruaren-alorrean-jarduketa-babestuen-finantziazioa-2012ko-4-hiruhilekoaCC-BY-30-ES
27Eskudun-eremuak-eta-demarkazioaklicense-not-specified
28Hiri-hornidurako-hartuneaklicense-not-specified
29Babes-Bereziko-Eremuak-Interes-Bereziko-Eremuaklicense-not-specified
30Euskal-AEko-txikizkako-merkataritzaren-establezimenduak-eta-salmenta-azala-jarduera-taldearen-eta-salmenta-azalerako-geruzaren-arabera-20140101license-not-specified
31Enpresak-eta-pertsona-enplegudunak-Euskal-AEn-jarduera-atalaren-A21-eta-egoitza-soziala-dagoen-lurraldearen-arabera-20140101license-not-specified
32Enpresak-eta-pertsona-enplegudunak-Euskal-AEn-ematen-duten-lana-nortasun-juridikoaren-eta-egoitza-soziala-dagoen-lurraldearen-arabera-20140101license-not-specified
33Biztanleria-Arabako-biztanleria-entitateka-sexuaren-adin-taldeen-eta-naziotasunaren-arabera-2011license-not-specified
34Biztanleria-Bizkaiko-biztanleria-entitateka-sexuaren-adin-taldeen-eta-naziotasunaren-arabera-2011license-not-specified
35Biztanleria-Bizkaiko-biztanleria-entitateka-sexuaren-adin-taldeen-eta-naziotasunaren-arabera-20111101license-not-specified
36Biztanleria-Gipuzkoako-biztanleria-entitateka-sexuaren-adin-taldeen-eta-naziotasunaren-arabera-20111101license-not-specified
37Poblacion-por-distritos-y-secciones-censales-de-Gipuzkoa-segun-sexo-grupos-de-edad-y-nacionalidad-1-XI-2011-license-not-specified
38Poblacion-por-distritos-y-secciones-censales-de-AlavaAraba-segun-sexo-grupos-de-edad-y-nacionalidad-1-XI-2011-license-not-specified
39EAEko-Eskaintza-Immobiliarioaren-Inkesta-2013ko-1-hiruhilekoaCC-BY-30-ES
40Ezabatuta-dauden-lehenengo-ezkontzen-batez-besteko-iraupena-sexuaren-ezabatze-urtearen-eta-arrazoiaren-arabera-2011license-not-specified
41Elkarrekin-bizi-den-biztanleria-sexuaren-jaioturtearen-eta-elkarbizitzaren-hasiera-urtearen-arabera-pertsonak-milakotan-2011license-not-specified
42Euskal-AEko-txikizkako-merkataritzaren-establezimenduak-lurraldearen-eta-salmenta-azalerako-jarduera-taldearen-arabera-20140101license-not-specified
43Euskal-AEko-15-urte-eta-gehiagoko-biztanleak-Interneten-bidez-zerbait-erosi-dutenak-erositako-ondasunen-ordainketa-motaren-eta-ordainketa-motari-buruzko-iritziaren-arabera-lurralde-historikoaren-arabera-Milakoetan-2013license-not-specified
44Euskal-AEko-15-urte-eta-gehiagoko-Internet-erabiltzaile-biztanleak-sarrera-leku-erabilitako-hizkuntza-eta-lurralde-historikoaren-arabera-2013license-not-specified
45Euskal-AEko-15-urte-eta-gehiagoko-Internet-erabiltzaile-biztanleak-erabilitako-zerbitzuen-azken-konexioaren-batez-besteko-iraupenaren-eta-lurralde-historikoaren-arabera-2013license-not-specified
46Euskal-AEko-15-urte-eta-gehiagoko-biztanleak-Internetekiko-erlazioari-jarraiki-lurralde-historikoaren-arabera-Milakoetan-2013license-not-specified
47Euskal-AEko-15-urte-eta-gehiagoko-Internet-erabiltzaile-biztanleak-ikasketa-mailaren-jarduerarekiko-harremanaren-eta-lurralde-historikoaren-arabera-2013license-not-specified
48Euskal-AEko-15-urte-eta-gehiagoko-Internet-erabiltzaile-biztanleak-sexu-adin-eta-lurralde-historikoaren-arabera-2013license-not-specified
49Euskal-AEko-familiak-IKT-ekipamenduen-eta-lurralde-historikoaren-arabera-2013license-not-specified
50Euskal-AEren-inbertsioa-atzerrian-2003-2012license-not-specified
51Atzerriko-inbertsioa-Euskal-AEn-2003-2012license-not-specified
52Euskal-AEn-15-urteko-eta-gehiagoko-Internet-erabiltzaileak-lurralde-historikoaren-eta-hiriburuaren-arabera-Emakumeak-2013license-not-specified
53Euskal-AEn-15-urteko-eta-gehiagoko-Internet-erabiltzaileak-lurralde-historikoaren-eta-eskualdearen-arabera-Emakumeak-2013license-not-specified
54Euskal-AEn-15-urteko-eta-gehiagoko-Internet-erabiltzaileak-lurralde-historikoaren-eta-hiriburuaren-arabera-Gizonak-2013license-not-specified
55Euskal-AEn-15-urteko-eta-gehiagoko-Internet-erabiltzaileak-lurralde-historikoaren-eta-eskualdearen-arabera-Gizonak-2013license-not-specified
56Euskal-AEn-15-urteko-eta-gehiagoko-Internet-erabiltzaileak-lurralde-historikoaren-eta-hiriburuaren-arabera-Guztira-2013license-not-specified
57Ospitaleez-kanpoko-publikoa-Aldagai-eta-adierazle-nagusiak-lurralde-historikoka-2010license-not-specified
58Ospitaleez-kanpoko-zentro-publikoak-lurralde-eremuaren-eta-zentro-motaren-arabera-2010license-not-specified
59Ospitaleez-kanpoko-publikoa-Aldagai-eta-adierazle-nagusiak-urteka-1990-2010license-not-specified
60HIES-Euskal-AEn-arrisku-faktorearen-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2011license-not-specified
61Euskal-AEko-biztanleria-lurralde-eremuen-sexuaren-eta-biztanleria-dentsitatearen-arabera-2011license-not-specified
62Euskal-AEko-biztanleria-jaiotze-urteari-jarraiki-Lurralde-Historiko-eta-sexuaren-arabera-2011license-not-specified
63Euskal-AEko-biztanleria-lurralde-eremuen-adin-talde-handien-eta-sexuaren-arabera-2011license-not-specified
64Euskal-AEko-biztanleria-lurralde-eremuen-eta-naziotasunaren-araberako-herrialde-taldeen-arabera-2011license-not-specified
65Euskal-AEko-biztanleria-lurralde-eremuen-sexuen-arteko-ratioaren-adin-taldeen-eta-naziotasunaren-arabera-2011license-not-specified
66Euskal-AEko-biztanleria-lurralde-eremuen-eta-jaiolekuaren-arabera-2011license-not-specified
67Euskal-AEko-biztanleria-lurralde-eremuen-zentsuaren-dataren-eta-zentsu-bitarteko-tasaren-arabera-1986-2011license-not-specified
68Euskal-AEko-abenduaren-31ko-biztanleria-zenbatetsia-historikoaren-eta-sexuaren-arabera-1975-2010license-not-specified
69Bizkaiko-biztanleria-barruti-eta-zentsu-sekzioen-arabera-sexuaren-adin-taldeen-eta-naziotasunaren-arabera-2011license-not-specified
70Gipuzkoako-biztanleria-barruti-eta-zentsu-sekzioen-arabera-sexuaren-adin-taldeen-eta-naziotasunaren-arabera-2011license-not-specified
71Arabako-biztanleria-barruti-eta-zentsu-sekzioen-arabera-sexuaren-adin-taldeen-eta-naziotasunaren-arabera-2011license-not-specified
72Biztanleria-Gipuzkoako-biztanleria-entitateka-sexuaren-adin-taldeen-eta-naziotasunaren-arabera-2011license-not-specified
73Euskal-AEko-merkatal-establezimenduak-eta-pertsona-enplegudunak-jarduera-taldearen-eta-herrialde-historikoaren-arabera-20140101license-not-specified
74Etxebizitza-eta-luzoruaren-alorrean-jarduketa-babestuen-finantziazioa-2013ko-1-hiruhilekoaCC-BY-30-ES
75Euskal-AEko-etxebizitzak-lurralde-eremuka-eta-motaren-arabera-2011license-not-specified
76Euskadinet-atari-sarearen-sarbide-estatistikak-2012-urteaCC-BY-30
77Euskal-AEko-Hezkuntzan-egin-den-gastu-osoa-funtzioka-mila-tan-2001-2009license-not-specified
78Euskal-AEko-hezkuntzako-guztizko-gastua-funtzioen-eta-zuzeneko-finantzaketa-iturrien-arabera-milaka-2009license-not-specified
79Euskal-AEko-Hezkuntza-eta-prestakuntza-zerbitzuetako-gastu-arrunta-irakaskuntza-motari-jarraiki-zuzeneko-finantzaketaren-arabera-Mila-2009license-not-specified
80Euskal-AEko-hezkuntza-eta-prestakuntza-zerbitzuetako-gastu-arrunta-hezkuntza-mailari-jarraiki-zuzeneko-finantzaketaren-arabera-milaka-2009license-not-specified
81Euskal-AEko-Irakaskuntza-eta-prestakuntza-zerbitzuetako-gastu-arrunta-irakaskuntza-motaren-eta-zuzeneko-finantzaketaren-arabera-milaka-2009license-not-specified
82Euskal-AEko-hezkuntzako-gastu-osoa-eta-adierazleak-2001-2011plicense-not-specified
83Euskal-AEko-Gastu-arrunta-hezkuntza-eta-prestakuntza-zerbitzuetan-hornitzaileak-eta-finantzaketa-zuzena-aintzat-hartuta-2009license-not-specified
84EAEko-Higiezinen-Eskaintzaren-Inkestaren-taula-estatistikoak-2015eko-2-hiruhilekoaLege-informazioa
85Euskadieus-atari-sarearen-sarbide-estatistikak-bisitak-eta-ikusitako-orriak-2015-urteanCC-BY-30
86Euskal-AEko-azalera-handietako-merkataritzaren-indizea-produktu-motaren-eta-hilaren-arabera-Datu-zuzenduakp-Uneko-prezioak-Maiatza-2015license-not-specified
87Euskal-AEko-azalera-handietako-merkataritzaren-indizea-lurralde-historikoaren-eta-hilaren-arabera-Datu-gordinakp-Uneko-prezioak-Maiatza-2015license-not-specified
88EAEko-etxerik-gabeko-pertsonentzako-zentroen-langileak-lurralde-historikoa-lanaldi-mota-eta-sexua-kontuan-hartuta-2012license-not-specified
89EAEko-etxerik-gabeko-pertsonentzako-zentroen-langileak-titulartasuna-lanaldi-mota-eta-sexua-kontuan-hartuta-2012license-not-specified
90Asistentzia-mediko-farmazeutikoko-aseguru-libreko-entitateak-Ezaugarri-nagusiak-2011license-not-specified
91Asistentzia-Mediko-Farmazeutikoko-aseguru-Libreko-Entitateak-1993-2011-seriealicense-not-specified
92Euskal-AEko-azienda-kopurua-espezie-eta-lurraldearen-araberalicense-not-specified
93Euskal-AEko-2-urteko-eta-gehiagoko-biztanleria-euskara-maila-orokorraren-lurralde-historikoaren-eta-urtearen-araberalicense-not-specified
94Euskal-AEko-2-urteko-eta-gehiagoko-biztanleria-lurralde-eremuaren-eta-euskara-maila-orokorraren-araberalicense-not-specified
95Euskal-AEko-biztanleria-lurralde-eremuaren-ama-hizkuntzaren-eta-etxean-hitz-egiten-den-hizkuntzaren-arabera-2011license-not-specified
96Euskal-AEko-2-urteko-eta-gehiagoko-biztanleria-lurralde-historikoaren-adinaren-euskara-maila-rorokorraren-eta-sexuaren-arabera-2011license-not-specified
97Euskal-AEko-urte-2ko-eta-gehiagoko-biztanleak-egoitza-duten-udalerriaren-40000-bizt-eta-adinaren-arabera-euskara-maila-orokorra-kontuan-hartuta-2011license-not-specified
98Euskal-AEko-urte-2ko-eta-gehiagoko-biztanleak-jaioterriaren-eta-euskara-maila-orokorraren-arabera-lurralde-historikoa-eta-sexua-kontuan-hartuta-2011license-not-specified
99Euskal-AEko-biztanleria-biziterriari-jarraiki-sexuaren-eta-etxean-hitzegindako-hizkuntzaren-arabera-2011license-not-specified
100Euskal-AEko-biztanleak-jaioterriaren-eta-etxean-hitz-egiten-duten-hizkuntzaren-arabera-lurralde-historikoa-eta-sexua-kontuan-hartuta-2011license-not-specified
101Euskal-AEko-urte-2ko-eta-gehiagoko-biztanleak-etxean-hitz-egindako-hizkuntzaren-eta-euskara-maila-orokorraren-arabera-lurralde-historikoa-eta-sexua-kontuan-hartuta-2011license-not-specified
102EAEko-urte-2ko-eta-gehiagoko-biztanleak-etxean-hitz-egindako-hizkuntzaren-eta-adinaren-arabera-lurralde-historikoa-eta-euskara-maila-orokorra-kontuan-hartuta-2011license-not-specified
103Euskal-AEko-kultura-gastu-publikoa-administrazioko-entitate-motaren-eta-lanbide-funtzioaren-araberalicense-not-specified
104Euskal-AEko-kultura-gastu-publikoa-administrazioko-entitate-motaren-eta-arloen-arabera-2008-eta-2010license-not-specified
105Euskal-AEko-kultura-gastu-publikoa-arlo-kulturalen-eta-administrazioko-entitate-motaren-arabera-2008-eta-2010license-not-specified
106EAEko-Eskaintza-Immobiliarioaren-Inkesta-2013ko-2-hiruhilekoaCC-BY-30-ES
107Establezimenduetako-merkataritza-elektronikoa-eragozten-duten-faktoreak-enplegu-geruzaren-eta-jarduera-adarraren-arabera-2013license-not-specified
108Euskal-AEko-herri-administrazioko-langileen-bilakaera-lanaren-arabera-2005-2010license-not-specified
109Euskal-AEko-15-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-honakoak-kontuan-hartuta-sare-zabala-eta-hurbileko-sarea-sareko-harreman-pertsonalak-kapital-sozialaren-garrantzia-2012license-not-specified
110Osasun-zentroak-EuskadinCC-BY-30
111Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Auzo-estatistikoaklicense-not-specified
112Hezeguneen-Inbentarioaren-mapalicense-not-specified
113Etxebidek-alokatzeko-eta-erosteko-jartzen-dituen-babestutako-etxebizitzen-sustapenakCC-BY-30
114Euskadieus-atari-sarearen-sarbide-estatistikak-bisitak-eta-ikusitako-orriak-2014-urteanCC-BY-30
115Euskal-AEko-biztanleria-lurralde-eremuen-migrazioarekiko-erlazioaren-eta-sexuaren-arabera-2011license-not-specified
116Euskal-AEko-etorkinak-jatorri-probintziaren-eta-sexuaren-arabera-2011license-not-specified
117Arabako-Foru-Aldundiaren-zergen-diru-bilketa-zerga-motaren-arabera-milaka-euro-1991-2012license-not-specified
118Bizkaiko-Foru-Aldundiaren-zergen-diru-bilketa-zerga-motaren-arabera-milaka-euro-1991-2012license-not-specified
119Gipuzkoako-Foru-Aldundiaren-zergen-diru-bilketa-zerga-motaren-arabera-milaka-euro-1991-2012license-not-specified
120Euskal-AEko-Foru-Aldundien-zergen-diru-bilketa-zerga-motaren-arabera-milaka-euro-1991-2012license-not-specified
121Kontsumoko-guztizko-gastua-BPGren-portzentaje-gisa-herrialdearen-eta-urtearen-arabera-2005-2012license-not-specified
122Sektore-pribatuko-kapital-finkoaren-eraketa-gordina-estatu-eta-urtearen-arabera-2005-2012license-not-specified
123Lanaren-produktibitatea-langile-herrialde-eta-urteen-arabera-EU-27100-2001-2012license-not-specified
124Euskal-AEko-arrantza-sektorean-okupatutako-langileak-sexu-eta-arrantza-motaren-araberalicense-not-specified
125Euskal-AEko-BPG-lurralde-historikoaren-arabera-Uneko-prezioak-milaka-euro-eta-aldakuntza-tasa-2005-2012alicense-not-specified
126Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-osagaien-arabera-Eskaria-eta-eskaintza-Uneko-prezioak-milaka-euro-2005-2012alicense-not-specified
127Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-osagaien-arabera-Eskaria-eta-eskaintza-Uneko-prezioak-urte-arteko-aldakuntza-tasak-2005-2012alicense-not-specified
128Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-osagaien-arabera-Eskaria-eta-eskaintza-Bolumen-indize-kateatua-2005-2012alicense-not-specified
129Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-osagaien-arabera-Eskaria-eta-eskaintza-Bolumen-kateatua-urte-arteko-aldakuntza-tasak-2005-2012alicense-not-specified
130Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-osagaien-arabera-Errentak-Uneko-prezioak-milaka-eruo-2005-2012alicense-not-specified
131Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-osagaien-arabera-Errentak-Uneko-prezioak-urte-arteko-aldakuntza-tasak-2012alicense-not-specified
132Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-lurralde-historikoaren-eta-osagaiaren-arabera-Eskaintza-Uneko-prezioak-milaka-euro-2005-2012alicense-not-specified
133Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-lurralde-historikoaren-eta-osagaiaren-arabera-Eskaintza-Uneko-prezioak-urte-arteko-aldakuntza-tasak-2005-2012alicense-not-specified
134Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-lurralde-historikoaren-eta-osagaiaren-arabera-Eskaintza-Bolumen-indize-kateatua-2005-2012alicense-not-specified
135Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-lurralde-historikoaren-eta-osagaiaren-arabera-Eskaintza-Bolumen-kateatua-urte-arteko-aldakuntza-tasak-2005-2012alicense-not-specified
136Euskal-AEko-per-capita-BPG-lurralde-historikoaren-arabera-Uneko-prezioak-euroak-eta-aldakuntza-tasa-2005-2012alicense-not-specified
137Euskal-AEko-lanpostuak-A38-jarduera-adarraren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2011-2012alicense-not-specified
138Euskal-AEko-pertsona-enplegudunak-A38-jarduera-adarraren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2011-2012alicense-not-specified
139Euskal-AEko-dedikazio-osoko-baliokidetzako-lanpostuak-A38-jarduera-adarraren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2011-2012alicense-not-specified
140Euskal-AEko-dedikazio-osoko-baliokidetzako-lanpostuak-A-4-jarduera-adarraren-eta-lurralde-historikoaren-arabera-2005-2012alicense-not-specified
141Euskal-AEko-dedikazio-osoko-baliokidetzako-lanpostuak-A-4-jarduera-adarraren-eta-lurralde-historikoaren-arabera-urte-arteko-aldakuntza-tasak-2005-2012alicense-not-specified
142Euskal-AEko-pertsona-enplegudunak-A-4-jarduera-adarraren-eta-lurraldearen-arabera-2005-2012alicense-not-specified
143Euskal-AEko-pertsona-enplegudunak-A-4-jarduera-adarraren-eta-lurraldearen-arabera-urte-arteko-aldakuntza-tasak-2005-2012alicense-not-specified
144Euskal-AEko-lanpostuak-A-4-jarduera-adarraren-eta-lurraldearen-arabera-2005-2012alicense-not-specified
145Euskal-AEko-lanpostuak-A-4-jarduera-adarraren-eta-lurraldearen-arabera-urte-arteko-aldakuntza-tasak-2005-2012alicense-not-specified
146Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Gehienezko-Altueren-Eredu-Digitala-eta-metro-bateko-bereizmena-duen-Lur-zoruaren-Eredu-Digitalaren-kenketa-2012urtealicense-not-specified
147Euskal-Autonomia-Erkidegoko-2012ko-LIDAR-hegaldiaren-fitxategi-binarioaklicense-not-specified
148Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Azaleren-Eredu-Digitala-metro-bateko-bereizmenarekin-2012-urtealicense-not-specified
149Etxebizitza-eta-luzoruaren-alorrean-jarduketa-babestuen-finantziazioa-2013ko-2-hiruhilekoaCC-BY-30-ES
150Indicadores-econmicos-de-los-centros-residenciales-de-servicios-sociales-de-la-CA-de-Euskadi-por-tipo-de-poblacin-segn-territorio-histrico-y-titularidad-euros-2011-license-not-specified
151Personas-usuarias-de-los-centros-residenciales-para-personas-con-discapacidad-de-los-servicios-sociales-de-la-CA-de-Euskadi-por-grupo-de-edad-y-sexo-segn-territorio-histrico-y-titularidad-2011-license-not-specified
152Herri-administrazioen-finantzazkoak-ez-diren-baliabide-erabilerak-BPGaren-2000-2011license-not-specified
153Euskal-administrazioen-finantzazkoak-ez-diren-baliabideak-BPGaren-2000-2011license-not-specified
154EAEko-etxerik-gabeko-pertsonentzako-zentroen-magnitude-nagusiak-lurralde-historikoa-titulartasuna-eta-udalerriaren-tamaina-kontuan-hartuta-2012license-not-specified
155EAEko-etxerik-gabeko-pertsonentzako-zentroen-ezaugarriak-zerbitzu-mota-lurralde-historikoa-eta-data-kontuan-hartuta-2012license-not-specified
156EAEko-etxerik-gabeko-pertsonentzako-zentroen-ezaugarriak-zerbitzu-mota-eta-zentro-mota-eta-data-kontuan-hartuta-2012license-not-specified
157Eusko-Jaurlaritzaren-Forjalicense-not-specified
158Euskal-AEko-eraikuntzaren-koiunturako-indizea-Produkzioaren-indizea-hiruhilekoka-Datu-gordinak-2015Ilicense-not-specified
159Establezimenduak-eta-pertsona-enplegudunak-Euskal-AEn-jarduera-adarraren-A10-A64-eta-lurraldearen-arabera-20140101license-not-specified
160Establezimenduak-eta-pertsona-enplegudunak-Euskal-AEn-jarduera-adarraren-A10-A64-eta-lurraldearen-arabera-2012-2014license-not-specified
161Establezimenduak-eta-pertsona-enplegudunak-Euskal-AEn-lurraldearen-enplegatutako-pertsona-geruzen-eta-jarduera-adarraren-arabera-A10-20140101license-not-specified
162Establezimenduak-eta-pertsona-enplegudunak-Euskal-AEn-lurraldearen-enplegatutako-pertsona-geruzen-eta-titularraren-nortasun-juridikoaren-arabera-20140101license-not-specified
163Euskal-AEko-kontratuen-prozedura-nagusiak-lanbide-kategoriaren-arabera-2012license-not-specified
164Prestakuntza-jaso-dutenak-Euskal-AEn-lurralde-historikoren-tamainaren-establezimendu-motaren-jarduera-eta-kontratu-motaren-arabera-2012license-not-specified
165Euskal-AEko-osasun-gastu-arrunta-funtzioen-eta-finantzaketa-iturrien-arabera-milaka-euro-2011license-not-specified
166Euskal-AEko-osasun-gastu-osoa-funtzio-eta-finantzazio-iturrien-arabera-milaka-euro-2011license-not-specified
167Euskal-AEko-asun-gastu-arrunta-funtzioen-eta-instituzio-sektoreen-arabera-milaka-euro-2011license-not-specified
168Euskal-AEko-osasun-gastu-arrunta-hornitzaile-eta-finantzazio-iturrien-arabera-milaka-euro-2011license-not-specified
169Euskal-AEko-osasun-gastu-arrunta-hornitzaile-eta-instituzio-sektoreen-arabera-milaka-euro-2011license-not-specified
170Euskal-AEko-osasun-gastu-osoa-funtzioen-arabera-milaka-eurotan-2005-2012alicense-not-specified
171Euskal-AEko-osasun-gastua-eta-adierazleak-2000-2012alicense-not-specified
172Euskal-AEko-osasun-gastu-osoa-herrialde-historikoen-arabera-milaka-eurotan-2000-2012alicense-not-specified
173Euskal-AEKo-osasun-gastu-osoa-hornitzaileen-arabera-milaka-eurotan-2005-2012alicense-not-specified
174Gastuaren-adierazleak-herrialdearen-arabera-2011license-not-specified
175Euskal-AEko-etxebizitza-eraikinak-lurralde-arlo-eta-bidearen-kalitatearen-arabera-2011license-not-specified
176Euskal-AEko-etxebizitza-eraikinak-lurralde-arlo-eta-eraikinaren-irisgarritasunaren-arabera-2011license-not-specified
177Euskal-AEko-etxebizitza-eraikinak-lurralde-arlo-eta-eraikinaren-ekipamenduen-arabera-2011license-not-specified
178Euskal-AEko-etxebizitza-eraikinak-lurralde-arlo-eta-eraikina-egin-zen-urtearen-arabera-2011license-not-specified
179Euskal-AEko-ikasleak-egiten-ari-diren-ikasketak-adina-eta-sexua-aintzat-hartuta-2011license-not-specified
18010-urteko-eta-gehiagoko-Euskal-AEko-biztanleak-lurralde-eremua-eta-ikasketa-maila-aintzat-hartuta-2011license-not-specified
181Euskal-AEko-ikasleak-lurralde-eremua-eta-egiten-ari-diren-ikasketak-aintzat-hartuta-2011license-not-specified
182Euskal-AEko-lurralde-eremuaren-arab-norberaren-bb-errenta-errenta-motaren-arabera-eurolicense-not-specified
183Euskal-AEko-batez-besteko-familia-errenta-lurralde-eremu-eta-errenta-motaren-arabera-eurotanlicense-not-specified
184Interes-Geologikoko-Guneaklicense-not-specified
185Osasun-onaren-prebalentzia-gordin-eta-estandarizatua-sexu-eta-talde-sozioekonomikoaren-arabera-Euskal-AE-2002-2013license-not-specified
186Antsietate-eta-depresio-sintomen-prebalentzia-Euskal-AEn-sexu-eta-adinaren-arabera-2002-2013license-not-specified
187Antsietate-eta-depresio-sintomen-prebalentzia-gordin-eta-estandarizatua-sexu-eta-sexu-eta-talde-sozioekonomikoaren-arabera-Euskal-AE-2002-2013license-not-specified
188Tabako-kontsumoaren-prebalentzia-sexu-eta-adinaren-arabera-Euskal-AE-2002-2013license-not-specified
189Tabako-kontsumoaren-prebalentzia-gordin-eta-estandarizatua-sexu-eta-talde-sozioekonomikoaren-arabera-Euskal-AE-2002-2013license-not-specified
190Arrisku-handiko-alkohol-kontsumoaren-prebalentzia-epe-luzera-sexu-eta-adinaren-arabera-Euskal-AE-2002-2013license-not-specified
191Arrisku-handiko-alkohol-kontsumoaren-prebalentzia-epe-luzera-sexu-eta-talde-sozioekonomikoaren-arabera-Euskal-AE-2002-2013license-not-specified
192Mamografia-bat-egindako-50-64-urte-bitarteko-emakumeen-prebalentzia-talde-sozioekonomikoaren-arabera-Euskal-AE-2002-2013license-not-specified
193Mamografia-bat-egindako-50-64-urte-bitarteko-emakumeen-prebalentzia-adinaren-arabera-Euskal-AE-2002-2013license-not-specified
194Osasun-onaren-prebalentzia-sexu-eta-adinaren-arabera-Euskal-AE-2002-2013license-not-specified
195Dentista-kontsulten-prebalentzia-azken-urtean-sexu-eta-adinaren-arabera-Euskal-AE-2002-2013license-not-specified
196Dentista-kontsulten-prebalentzia-gordin-eta-estandarizatua-sexu-eta-talde-sozioekonomikoaren-arabera-Euskal-AE-2002-2013license-not-specified
197Euskal-AEko-Balio-Erantsi-Gordina-BEG-lurralde-arlo-eta-jarduera-sektoreen-arabera-Uneko-prezioaklicense-not-specified
198Euskal-AEko-20000-biztanle-baino-gehiagoko-udalerrien-Balio-Erantsi-Gordina-jarduera-sektoreen-arabera-Uneko-prezioaklicense-not-specified
199Euskal-AEko-Balio-Erantsi-Gordina-BEG-udalerrien-eta-jarduera-sektoreen-arabera-Uneko-prezioak-udalerrikoa-eskualdekoaren-ze-denlicense-not-specified
200Euskal-AEko-lanpostuak-lurralde-arloen-araberalicense-not-specified
201Jarduera-sektoreen-araberako-lanpostuak-Euskal-AEko-hiriburuetanlicense-not-specified
202Euskal-AEko-lanpostuak-udalerri-eta-jarduera-sektoreen-arabera-udalerrikoa-eskualdekoaren-ze-denlicense-not-specified
203Migrazioaren-indize-sintetikoa-eta-batez-besteko-adina-migratzean-Euskal-AEn-sexuaren-eta-migrazio-motaren-arabera-eskualdeari-jarraiki-2010-2011license-not-specified
204Atari-Publikoen-Direktorioa-ATARIKA-2013
205Euskal-Autonomia-Erkidegoko-errolda-barrutialicense-not-specified
206Euskal-Autonomia-Erkidegoko-biztanleria-entitate-singularraklicense-not-specified
207Etxebizitza-eta-luzoruaren-alorrean-jarduketa-babestuen-finantziazioa-2014ko-3-hiruhilekoaCC-BY-30-ES
208Etxebizitza-eta-luzoruaren-alorrean-jarduketa-babestuen-finantziazioa-2013ko-3-hiruhilekoaCC-BY-30-ES
209Etxebizitza-eta-luzoruaren-alorrean-jarduketa-babestuen-finantziazioa-2013ko-4-hiruhilekoaCC-BY-30-ES
210EAEko-Eskaintza-Immobiliarioaren-Inkesta-2013ko-3-hiruhilekoaCC-BY-30-ES
211Etxebizitza-eta-luzoruaren-alorrean-jarduketa-babestuen-finantziazioa-2014ko-1-hiruhilekoaCC-BY-30-ES
212Etxebizitza-eta-luzoruaren-alorrean-jarduketa-babestuen-finantziazioa-2014ko-2-hiruhilekoaCC-BY-30-ES
213Etxebizitza-eta-luzoruaren-alorrean-jarduketa-babestuen-finantziazioa-2014ko-4-hiruhilekoaCC-BY-30-ES
214Euskal-AEko-azienden-akabatzea-espezie-eta-lurraldearen-araberalicense-not-specified
215Euskal-AEko-nekazariek-jasotako-prezioak-produktuen-arabera-2000-2012license-not-specified
216Metro-Bilbao-ko-bidaiariak-geltokiaren-arabera-2012license-not-specified
217Euskal-AEko-biztanleria-bizileku-udalerrira-iritsitako-urtearen-arabera-lurralde-historikoari-eta-sexuari-jarraiki-2011license-not-specified
218Euskal-AEko-10-langile-eta-gehiagoko-establezimenduen-berrikuntzarako-jardueren-gastua-eta-aldakuntza-koefizientea-Lurralde-Historikoaren-eta-36-eremu-geografikoen-arabera-Milioi-euro-2006-2013license-not-specified
219Euskal-AEko-Zerbitzuen-Koiunturako-Indizea-Laburpena-Datu-desestazionalizatuak-p-Uneko-prezioaklicense-not-specified
220Euskal-AEko-Zerbitzuen-Koiunturako-Indizea-hiruhileko-eta-lurraldearen-arabera-Datu-zuzenduak-p-Uneko-prezioaklicense-not-specified
221Euskal-AEko-Zerbitzuen-Koiunturako-Indizea-hiruhileko-eta-lurraldearen-arabera-Datu-zuzenduak-p-Uneko-prezioaklicense-not-specified
222Euskal-AEko-Zerbitzuen-Koiunturako-Indizea-hiruhileko-eta-lurraldearen-arabera-Datu-desestazionalizatuak-p-Uneko-prezioaklicense-not-specified
223Euskal-AEko-Zerbitzuen-Koiunturako-Indizea-hiruhileko-A-sektorizazio-eta-lurraldearen-arabera-Datu-gordinak-p-Uneko-prezioaklicense-not-specified
224Euskal-AEko-Zerbitzuen-Koiunturako-Indizea-hiruhileko-A-sektorizazio-eta-lurraldearen-arabera-Datu-zuzenduak-p-Uneko-prezioaklicense-not-specified
225Euskal-AEko-Zerbitzuen-Koiunturako-Indizea-hiruhileko-A-sektorizazio-eta-lurraldearen-arabera-Datu-desestazionalizatuak-p-Uneko-prezioaklicense-not-specified
226Euskal-AEko-Zerbitzuen-Koiunturako-Indizea-hiruhileko-eta-B-sektorizazioaren-arabera-Datu-gordinak-p-Uneko-prezioaklicense-not-specified
227Euskal-AEko-Zerbitzuen-Koiunturako-Indizea-hiruhileko-eta-B-sektorizazioaren-arabera-Datu-zuzenduak-p-Uneko-prezioaklicense-not-specified
228Euskal-AEko-Zerbitzuen-Koiunturako-Indizea-hiruhileko-eta-B-sektorizazioaren-araberap-Uneko-prezioaklicense-not-specified
229Euskal-AEko-Zerbitzuen-Koiunturako-Indizea-Laburpena-Datu-desestazionalizatuak-p-Prezio-konstanteaklicense-not-specified
230Euskal-AEko-Zerbitzuen-Koiunturako-Indizea-hiruhileko-eta-lurraldearen-arabera-Datu-gordinak-p-Prezio-konstanteaklicense-not-specified
231Euskal-AEko-Zerbitzuen-Koiunturako-Indizea-hiruhileko-eta-lurraldearen-arabera-Datu-zuzenduak-p-Prezio-konstanteaklicense-not-specified
232Euskal-AEko-Zerbitzuen-Koiunturako-Indizea-hiruhileko-eta-lurraldearen-arabera-Datu-desestazionalizatuak-p-Prezio-konstanteaklicense-not-specified
233Euskal-AEko-Zerbitzuen-Koiunturako-Indizea-hiruhileko-A-sektorizazio-eta-lurraldearen-arabera-Datu-gordinak-p-Prezio-konstanteaklicense-not-specified
234Euskal-AEko-Zerbitzuen-Koiunturako-Indizea-hiruhileko-A-sektorizazio-eta-lurraldearen-arabera-Datu-zuzenduak-p-Prezio-konstanteaklicense-not-specified
235Euskal-AEko-Zerbitzuen-Koiunturako-Indizea-hiruhileko-A-sektorizazio-eta-lurraldearen-arabera-Datu-desestazionalizatuak-p-Prezio-konstanteaklicense-not-specified
236-2015Ilicense-not-specified
2371987-urteko-Udal-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
238Parte-hartzaileko-batez-besteko-denbora-Etxekoen-zaintzan-jarduerarekiko-harremanaren-eta-sexuaren-arabera-oomm-2013license-not-specified
239Parte-hartzaileko-batez-besteko-denbora-Gizarte-harremanetan-jarduerarekiko-harremanaren-eta-sexuaren-arabera-oomm-2013license-not-specified
240Euskal-AEn-16-Urte-eta-gehiagoko-biztanleria-okupatua-hiruhilekoaren-arabera-adinari-eta-sexuari-jarraiki-milaka-1-2015Ilicense-not-specified
241Euskal-AEko-eraikuntzaren-koiunturako-indizea-Produkzioaren-indizea-hiruhilekoka-Datu-desestazionalizatuak-2015Ilicense-not-specified
242EAEko-Administrazio-Orokorraren-Gobernu-kideen-goi-kargudunen-eta-behin-behineko-langileen-ordainsarien-taulen-bilakaeraCC-BY-30
2432015eko-Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Aurrekontu-OrokorrakCC-BY-30
244Polenaren-neurketa-Euskadin-2014eanCC-BY-30
245Eusko-Jaurlaritzako-15000-Datu-Base-Topografiko-Bateratua-DTBlicense-not-specified
246Euskal-AEko-establezimendu-eta-pertsona-enplegatuen-demografia-jarduera-sekzioaren-arabera-A21-20140101license-not-specified
247Euskal-AEko-establezimendu-eta-pertsona-enplegatuen-demografia-enplegatutako-pertsona-geruzen-arabera-20140101license-not-specified
248Euskal-AEko-establezimendu-eta-pertsona-enplegatuen-demografia-lurralde-eta-jarduera-adarraren-arabera-A10-20140101license-not-specified
249Establezimenduak-eta-pertsona-enplegudunak-Euskal-AEn-lurralde-eskualde-eta-jarduera-adarraren-arabera-A10-20140101license-not-specified
250Establezimenduak-eta-pertsona-enplegudunak-10000-biztanle-baino-gehiagoko-udalerrietan-jarduera-adarraren-arabera-A10-20140101license-not-specified
251Haurduntzaren-Borondatezko-Etenduren-HBE-Euskal-AEn-emakumearen-ezaugarrien-arabera-adin-taldeari-jarraiki-2012license-not-specified
252Haurduntzaren-Borondatezko-Etenduren-HBE-Euskal-AEn-kopuruaren-eta-tasaren-arabera-1994-2012license-not-specified
253Enpleguerregulazioagatik-baimendutako-espedienteak-Euskal-AEn-1991-2013license-not-specified
254Hitzarmen-kolektiboak-Euskal-AEn-lurralde-historikoari-jarraiki-2013license-not-specified
255Banakako-adiskidetze-bukatuak-Euskal-AEn-lurralde-historikoari-jarraiki-2012license-not-specified
256Grebak-Euskal-AEn-lurralde-historikoari-jarraiki-2012license-not-specified
257Euskadiko-2012ko-LIDAR-hegaldiaren-intentsitate-irudialicense-not-specified
258Euskal-AEko-biztanleria-lurralde-eremuen-arabera-jarduerarekiko-erlazioari-jarraiki-2011license-not-specified
259Euskal-AEko-16-urte-eta-gehiagoko-biztanleria-landuna-lurralde-eremuka-ekonomi-sektoreen-arabera-2011license-not-specified
260Euskal-AEn-sortutako-merkataritza-sozietateak-sozietate-motaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2012license-not-specified
261Lanbideen-arteko-gutxieneko-soldata-euroaklicense-not-specified
262Aireko-garraioa-Euskal-AEn-lurralde-historikoaren-arabera-2013license-not-specified
263Euskal-AEko-energiaren-azken-kontsumoa-energia-moten-arabera-Kteplicense-not-specifiedAgriculture, fisheries and food; Energy and natural resources
264Euskal-AEko-energiaren-azken-kontsumoa-sektoreka-Kteplicense-not-specifiedAgriculture, fisheries and food; Energy and natural resources
265Euskal-AEko-energiaren-azken-kontsumoa-lurralde-historikoetan-Kteplicense-not-specifiedAgriculture, fisheries and food; Energy and natural resources
266Euskal-AEko-barne-kontsumo-gordina-energia-moten-arabera-Kteplicense-not-specifiedAgriculture, fisheries and food; Energy and natural resources
267Euskal-AEko-barne-kontsumo-gordina-lurralde-historikoetan-Kteplicense-not-specifiedAgriculture, fisheries and food; Energy and natural resources
268Gipuzkoako-aurrekontu-orokorrak-gastuen-aurrekontu-organiko-ekonomikoa-milaka-euro-2014license-not-specified
269Arabako-aurrekontu-orokorrak-Sarrerak-milaka-euro-2014license-not-specified
270Arabako-aurrekontu-orokorrak-Egitura-bakoitzeko-gastuak-milaka-euro-2014license-not-specified
271Herri-administrazioko-pertsonal-efektiboa-eskualde-historikoen-arabera-20130101-20130101license-not-specified
272Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanle-okupatuak-hiruhilekoetan-eta-menpean-duten-seme-alaba-kopurua-eta-sexuaren-arabera-1-2013license-not-specified
273Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanleen-enplegu-tasa-hiruhilekoetan-eskolatze-maila-eta-sexuaren-arabera-1-2013license-not-specified
274Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanle-aktiboak-hiruhilekoen-adinaren-eta-sexuaren-arabera-milakoetan-1-2013license-not-specified
275Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanle-okupatuak-hiruhilekoetan-lanbide-egoeraren-lanaldi-mota-ohiko-lanaldia-eta-sexuaren-arabera-milakoetan-1-2013license-not-specified
276Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanle-okupatuak-hiruhilekoetan-adinaren-eta-sexuaren-arabera-milakoetan-1-2013license-not-specified
277Euskal-AEn-16-urte-edo-gehiagoko-biztanleria-etxeko-lanak-jardueretan-aritzen-diren-maiztasunaren-hiruhilekotan-sexu-eta-jarduerarekiko-erlazioaren-arabera-milakoetan-1-2013license-not-specified
278Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanleen-jarduera-tasa-menpean-duten-seme-alaba-kopurua-eta-sexua-kontuan-hartuta-1-2013license-not-specified
279Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanleen-enplegu-tasa-menpean-duten-seme-alaba-kopurua-eta-sexua-kontuan-hartuta-1-2013license-not-specified
280Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanle-aktiboak-menpean-duten-seme-alaba-kopurua-eta-sexua-kontuan-hartuta-milakotan-1-2013license-not-specified
281Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanleen-jarduera-eta-langabezia-tasa-hiruhilekoetan-eta-lurralde-historikoaren-arabera-1-2013license-not-specified
282Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanleen-jarduera-tasa-hiruhilekoetan-eta-sexu-eta-adinaren-arabera-1-2013license-not-specified
283Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanleen-langabezia-tasa-hiruhilekoetan-eta-sexu-eta-adinaren-arabera-1-2013license-not-specified
284Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanle-aktiboak-hiruhilekoetan-eta-lurralde-historiko-eta-sexuaren-arabera-milaka-1-2013license-not-specified
285Euskal-AEn-16-64-urte-bitarteko-biztanleen-enplegu-tasa-hiruhilekoetan-eta-lurralde-historiko-sexu-eta-adinaren-arabera-1-2013license-not-specified
286Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-hiruhilekoetan-eta-lurralde-historiko-eta-sexuaren-arabera-milaka-1-2013license-not-specified
287Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanle-okupatuak-hiruhilekoetan-eta-lurralde-historiko-eta-sexoaren-arabera-milaka-1-2013license-not-specified
288Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanle-okupatuak-hiruhilekoetan-eta-lurralde-historiko-eta-sektore-ekonomikoaren-arabera-milaka-1-2013license-not-specified
289Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanle-langabetuak-hiruhilekoetan-eta-lurralde-historiko-eta-sexuaren-arabera-milaka-1-2013license-not-specified
29016-urte-eta-gehiagoko-biztanleak-jarduerarekin-duten-erlazioaren-lurralde-historikoaren-eta-sexuaren-arabera-milaka-2013license-not-specified
29116-urte-eta-gehiagoko-biztanle-okupatuak-egoera-profesionalaren-lansaio-motaren-eta-lurralde-historikoaren-arabera-milaka-2013license-not-specified
292Familiak-euren-kideek-jarduerarekin-duten-harremanaren-arabera-eta-lurralde-historikoaren-arabera-milaka-2013license-not-specified
293Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanleen-jarduera-tasa-hiruhilekoetan-eta-sexu-eta-adinaren-arabera-1-2013license-not-specified
294Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanleen-jarduera-tasa-hiruhilekoetan-eskolatze-maila-eta-sexuaren-arabera-1-2013license-not-specified
295Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanleen-enplegu-tasa-hiruhilekoetan-adina-eta-sexuaren-arabera-1-2013license-not-specified
296Euskal-AEko-biztanleen-arteko-16-urte-euskara-erdara-beste-edo-gehiago-erabiltzea-erabilera-eremuaren-arabera-1991-2011license-not-specified
297Euskal-AEko-biztanleen-arteko-16-urte-euskara-erdara-beste-edo-gehiago-erabiltzea-erabilera-eremuaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2011license-not-specified
298Euskal-AEko-biztanleen-arteko-16-urte-euskara-erdara-beste-edo-gehiago-erabiltzea-adin-taldearen-araberi-1991-2011license-not-specified
299Euskal-AEko-biztanle-elebidunen-arteko-16-urte-euskara-erdara-beste-edo-gehiago-erabiltzea-erabilera-eremuaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2011license-not-specified
300Euskal-AEko-biztanle-elebidunen-arteko-16-urte-euskara-erdara-beste-edo-gehiago-erabiltzea-adin-taldearen-araberi-1991-2011license-not-specified
301Establezimenduak-eta-enpleguak-Euskal-AEn-lurralde-historikoaren-eta-eskualdearen-arabera-2012license-not-specified
302Establezimenduak-eta-enpleguak-Euskal-AEn-tamainaren-arabera-2012license-not-specified
303Establezimenduak-eta-enpleguak-Euskal-AEn-jarduera-adarraren-arabera-2012license-not-specified
304Euskal-AEko-emakumezkoen-enpleguaren-pisu-erlatiboa-jarduera-adarraren-arabera-enplegu-guztiaren-2012license-not-specified
305Euskal-AEko-emakumezkoen-enpleguaren-pisu-erlatiboa-lanbide-kategoriaren-arabera-enplegu-guztiaren-2012license-not-specified
306Enpleguaren-banaketa-Euskal-AEn-lurralde-historikoren-eta-eskualdearen-arabera-lanbide-kategoriari-jarraiki-2012license-not-specified
307Euskal-AEko-enpleguak-kontratu-motaren-arabera-2012license-not-specified
30825-cm-ko-Euskal-Autonomia-Erkidegoko-ortoargazkia-2013urtealicense-not-specified
309Euskal-AEko-15-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-honakoak-kontuan-hartuta-gizartean-eta-politikan-parte-hartzea-elkarteetan-parte-hartzea-kapital-sozialaren-garrantzia-2012license-not-specified
310Euskal-AEko-15-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-honakoak-kontuan-hartuta-komunikabideetarako-sarbidea-informazio-iturri-mota-kapital-sozialaren-garrantzia-2012license-not-specified
311Euskal-AEko-15-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-honakoak-kontuan-hartuta-kohesio-soziala-segurtasuna-eta-ustelkeria-kapital-sozialaren-garrantzia-2012license-not-specified
312Euskal-AEko-15-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-honakoak-kontuan-hartuta-elkarrekikotasuna-erakundeenganako-konfiantza-kapital-sozialaren-garrantzia-2012license-not-specified
313Euskal-AEko-15-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-honakoak-kontuan-hartuta-gizarte-eta-politika-gaiekiko-interesa-hauteskundeetako-partaidetza-ezaugarri-soziodemografikoak-2012license-not-specified
314Euskal-AEko-15-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-honakoak-kontuan-hartuta-finantza-laguntzarako-irisbidea-osasun-arazoak-arazo-emozionalak-ezaugarri-soziodemografikoak-2012license-not-specified
315Euskal-AEko-15-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-honakoak-kontuan-hartuta-elkarrekikotasuna-erakundeenganako-konfiantza-ezaugarri-soziodemografikoak-2012license-not-specified
316Euskal-AEko-15-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-honakoak-kontuan-hartuta-gizartean-eta-politikan-parte-hartzea-elkarteetan-parte-hartzea-ezaugarri-soziodemografikoak-2012license-not-specified
317Euskal-AEko-15-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-honakoak-kontuan-hartuta-komunikabideetarako-sarbidea-informazio-iturri-mota-ezaugarri-soziodemografikoak-2012license-not-specified
318Euskal-AEko-15-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-honakoak-kontuan-hartuta-sare-zabala-eta-hurbileko-sarea-sareko-harreman-pertsonalak-ezaugarri-soziodemografikoak-2012license-not-specified
319Euskal-AEko-15-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-honakoak-kontuan-hartuta-lagunen-sarea-homogenoa-izatea-emandako-eta-jasotako-laguntza-ezaugarri-soziodemografikoak-2012license-not-specified
320Euskal-AEko-15-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-honakoak-kontuan-hartuta-lagunen-sarea-homogenoa-izatea-emandako-eta-jasotako-laguntza-kapital-sozialaren-garrantzia-2012license-not-specified
321Berotegi-Efektuko-Gasen-sektorekako-guztirako-isurketen-bilakaera-Euskal-AE-Oinarri-urteaKioto-1990-2012license-not-specified
322Berotegi-Efektuko-Gasen-zuzeneko-eta-guztirako-isurketen-bilakaera-Euskal-AE-Oinarri-urtea-Kioto-1990-2012license-not-specified
323Berotegi-Efektuko-Gasen-isurketa-bilakaera-herrialdearen-arabera-Oinarri-urteaKioto-1990-2012license-not-specified
324Berotegi-Efektuko-Gasen-isurketa-guztien-bilakaera-indizea-herrialdearen-arabera-1990-2012license-not-specified
325Berotegi-Efektuko-Gasen-guztirako-isurketen-bilakaera-biztanleko-eta-herrialdearen-arabera-1990-2012license-not-specified
326Berotegi-Efektuko-Gasen-isurketen-BPGEPA1-rekiko-bilakaera-herrialdearen-arabera-1995-2012license-not-specified
327Administrazio-Publikoarekiko-izapide-elektronikoak-Internet-duten-10-langile-edo-gehiagoko-establezimenduetan-hiriburuen-eta-eskualdeen-arabera-Zenbatespena-eta-aldakuntza-koefizientea-2010-2014license-not-specified
328EAEko-Hipsometria-mapa-2012ko-metro-bateko-Lur-zoru-Eredu-Digitalean-oinarritutakoalicense-not-specified
329EAEko-Hipsometria-mapa-2008ko-metro-bateko-Lur-zoru-Eredu-Digitalean-oinarritutakoalicense-not-specified
330Euskal-AEko-15-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-honakoak-kontuan-hartuta-lankidetza-eragina-askatasun-pertsonala-kapital-sozialaren-garrantzia-2012license-not-specified
331Euskal-AEko-15-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-honakoak-kontuan-hartuta-kohesio-soziala-segurtasuna-ustelkeria-ezaugarri-soziodemografikoak-2012license-not-specified
332Euskal-AEko-establezimenduetako-berrikuntza-teknologikoa-lurralde-jarduera-adar-A38-eta-enplegu-geruzaren-arabera-2011-2013license-not-specified
333Euskadiko-hegaldien-WMS-zerbitzualicense-not-specified
334Osasun-Publikoko-eskualde-zentroak-EuskadinCC-BY-30
335Taldeak-ikasmailaren-sarearen-eta-hizkuntza-ereduaren-arabera-2015-2016-ikasturteko-prematrikula-datuakLege-informazioa
336EAEko-Udal-mapa-toponimikoaklicense-not-specified
33710-urteko-eta-gehiagoko-Euskal-AEko-biztanleen-analfabetismo-tasa-adina-aintzat-hartuta-sexuaren-arabera-2011license-not-specified
33810-urteko-eta-gehiagoko-Euskal-AEko-biztanleak-ikasketa-maila-eta-adina-aintzat-hartuta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
33910-urteko-eta-gehiagoko-Euskal-AEko-biztanleen-analfabetismo-tasa-adina-aintzat-hartuta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
340Euskal-AEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKT-sektorean-jarduera-berritzaileak-dituzten-eta-berrikuntzan-gastua-egiten-duten-establezimenduak-lurralde-historiko-eta-azpi-sektoreen-arabera-2012license-not-specified
341Euskal-AEn-eguneko-asistentzi-zentroetako-erabiltzaile-diren-desgaitasunen-bat-duten-pertsonak-adin-eta-sexu-talde-handien-arabera-eta-herrialde-historiko-eta-titulartasunaren-arabera-2012license-not-specified
342Partaide-bakoitzaren-batez-besteko-denbora-jardueraren-egun-kopuruaren-eta-sexuaren-arabera-Euskal-AE-2013license-not-specified
343Partaide-bakoitzaren-batez-besteko-denbora-beharrizan-fisiologikoen-egun-kopuruaren-eta-sexuaren-arabera-Euskal-AE-2013license-not-specified
344Partaide-bakoitzaren-batez-besteko-denbora-lan-prestakuntzako-jardueraren-egun-kopuruaren-eta-sexuaren-arabera-Euskal-AE-2013license-not-specified
345Partaide-bakoitzaren-batez-besteko-denbora-etxeko-lan-motaren-egun-kopuruaren-eta-sexuaren-arabera-Euskal-AE-2013license-not-specified
346Partaide-bakoitzaren-batez-besteko-denbora-aisia-aktibo-motaren-egun-kopuruaren-eta-sexuaren-arabera-Euskal-AE-2013license-not-specified
347Partaide-bakoitzaren-batez-besteko-denbora-aisia-pasibo-motaren-egun-kopuruaren-eta-sexuaren-arabera-Euskal-AE-2013license-not-specified
348Partaide-bakoitzaren-batez-besteko-denbora-ibilbide-motaren-egun-kopuruaren-eta-sexuaren-arabera-Euskal-AE-2013license-not-specified
349Partehartzaileko-batez-besteko-denbora-gizarte-bizitzako-jarduera-motaren-sexua-eta-egunaren-arabera-Euskal-AE-2013license-not-specified
350Parte-hartzaileko-batez-besteko-denbora-Lanean-eta-prestakuntzan-jarduerarekiko-harremanaren-eta-sexuaren-arabera-oomm-2013license-not-specified
351Parte-hartzaileko-batez-besteko-denbora-Etxeko-lanetan-jarduerarekiko-harremanaren-eta-sexuaren-arabera-oomm-2013license-not-specified
352Aurrekontu-gauzatzearen-estatistika-2014eanCC-BY-30
353Emakumezkoen-enplegu-tasa-16-urtetik-64ra-herrialdeka-2005-2014license-not-specified
354Gizonezkoen-enplegu-tasa-16-urtetik-64ra-herrialdeka-2005-2014license-not-specified
355Enplegutasa-55-urtetik-64ra-herrialdeka-1992-2014license-not-specified
356Emakumezkoen-enplegu-tasa-55-urtetik-64ra-herrialdeka-1992-2014license-not-specified
357Gizonezkoen-enplegu-tasa-55-urtetik-64ra-herrialdeka-1992-2014license-not-specified
358Iraupen-luzeko-langabezia-tasa-16-74-urte-bitarte-herrialdeka-1994-2014license-not-specified
359Emakumezkoen-iraupen-luzeko-langabezia-tasa-16-74-urte-bitarte-herrialdeka-1994-2014license-not-specified
360Gizonezkoen-iraupen-luzeko-langabezia-tasa-16-74-urte-bitarte-herrialdeka-1994-2014license-not-specified
361Behintzat-bigarren-mailako-ikasketak-gainditu-dituzten-20-24-urte-bitarteko-biztanleriaren-tasa-2003-2014license-not-specified
362Behintzat-bigarren-mailako-ikasketak-gainditu-dituzten-20-24-urte-bitarteko-biztanleriaren-tasa-Gizonezkoak-2003-2014license-not-specified
363Langabeziatasa-16-74-urte-bitarte-herrialdeka-1994-2014license-not-specified
364Gizonen-langabezia-tasa-16-74-urte-bitarte-herrialdeka-1994-2014license-not-specified
365Emakumeen-langabezia-tasa-16-74-urte-bitarte-herrialdeka-1994-2014license-not-specified
366Enplegutasa-16-urtetik-64ra-herrialdeka-2005-2014license-not-specified
367Baliabideen-produktibitatearen-indizea-herrialdearen-arabera-BPGMBK-Materialen-Bertako-Kontsumoa-BPGa-kateatutako-bolumenean-erreferentzia-urtea-2005-2000-2011license-not-specified
368Baliabideen-produktibitatearen-indizea-herrialdearen-arabera-BPGMBK-Materialen-Bertako-Kontsumoa-BPGa-EAPn-2000-2011license-not-specified
369Materialen-bertako-kontsumoaren-osagaiak-MBK-osagaien-eta-herrialdearen-arabera-bertako-guztizko-kontsumoa-milaka-tona-2000-2011license-not-specified
370Materialen-bertako-kontsumoaren-osagaiak-MBK-osagaien-eta-herrialdearen-arabera-erabilitako-bertako-erauzketa-milaka-tona-2000-2011license-not-specified
371Materialen-bertako-kontsumoaren-osagaiak-MBK-osagaien-eta-herrialdearen-arabera-inportazioak-guztira-milaka-tona-2000-2011license-not-specified
372Materialen-bertako-kontsumoaren-osagaiak-MBK-osagaien-eta-herrialdearen-arabera-esportazioak-guztira-milaka-tona-2000-2011license-not-specified
373Euskal-AEko-materialen-fluxuen-kontuak-Bertako-erauzketa-Tm-2005-2011license-not-specified
374Euskal-AEko-materialen-fluxuen-kontuak-Inportazioak-Tm-2005-2011license-not-specified
375Euskal-AEko-materialen-fluxuen-kontuak-Esportazioak-Tm-2005-2011license-not-specified
376Euskal-AEko-materialen-fluxuen-kontuakTm-2005-2011license-not-specified
377Euskal-AEko-eremua-eta-udalerrien-kopurua-2013license-not-specified
378Turismoko-kanpinak-Euskal-AEn-kategoriaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2013license-not-specified
379UDALPLAN-Euskadiko-udalerrien-antolamenduaren-kartografialicense-not-specified
380Kide-bakarreko-organo-judizialak-Euskal-AEn-2013license-not-specified
381Kide-anitzeko-organo-judizialak-Euskal-AEn-2013license-not-specified
382Euskal-AEko-Justizia-administrazioko-langileak-2013-XIIlicense-not-specified
383Afilitatutako-langile-atzerritarrak-altan-Euskal-AEn-sexuarean-eta-erregimenaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-urteko-batez-bestekoak-2012license-not-specified
384Afilitatutako-langileak-altan-Euskal-AEn-erregimenaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-urteko-batez-bestekoak-2012license-not-specified
385Indarrean-dauden-pentsioak-Euskal-AEn-motaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2012-XII-31license-not-specified
386Indarrean-dauden-pentsioak-Euskal-AEn-erregimenaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2012-XII-31license-not-specified
387Indarrean-dagoen-batez-besteko-pentsioa-Euskal-AEn-motaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-eurohileko-2012-XII-31license-not-specified
388Indarrean-dagoen-batez-besteko-pentsioa-Euskal-AEn-erregimenaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-eurohileko-2012-XII-31license-not-specified
389Gizarte-Segurantzako-prestazio-ekonomikoak-Euskal-AEn-motaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-mila-euro-2012-XII-31license-not-specified
390Euskal-AEko-familia-etxeetan-bildutako-aparatu-elektriko-eta-elektronikoen-hondakinen-kudeaketa-2012license-not-specified
391Euskal-AEko-15-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-honakoak-kontuan-hartuta-lanbide-eta-sareetako-konfiantza-orokorra-kapital-sozialaren-garrantzia-2012license-not-specified
392
393
394
39525-cm-ko-Euskal-Autonomia-Erkidegoko-ortoargazkia-2011urtealicense-not-specified
396Eusko-Jaurlaritzako-Datu-Base-Topografiko-Bateratua-1100000-eskalakoalicense-not-specified
397Eusko-Jaurlaritzako-Datu-Base-Topografiko-Bateratua-1200000-eskalakoalicense-not-specified
398Eusko-Jaurlaritzako-Datu-Base-Topografiko-Bateratua-1400000-eskalakoalicense-not-specified
399Euskal-AEko-15-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-honakoak-kontuan-hartuta-finantza-laguntzarako-irisbidea-osasun-arazoak-arazo-emozionalak-kapital-sozialaren-garrantzia-2012license-not-specified
400Euskal-AEko-15-urteko-eta-gehiagoko-biztanleak-honakoak-kontuan-hartuta-gizarte-eta-politika-gaiekiko-interesa-hauteskundeetako-partaidetza-kapital-sozialaren-garrantzia-2012license-not-specified
401Laginketa-erroreak-Sofistikazio-Elektronikoaren-Indizea-2014Lege-informazioa
402Euskal-Autonomia-Erkidegoko-ur-masen-kalitatearen-estatistika-2013Lege-Informazioa
403-2015Ilicense-not-specified
404Ingurumen-adierazleak-Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Tresna-elektriko-eta-elektronikoen-hondakin-aitorpenaren-estatistika-2010-2013Lege-Informazioa
405Euskadiko-erosketaguneakCC-BY-30
406Euskal-Autonomia-Erkidegoko-itsasoen-batimetriak-2009-urtealicense-not-specified
407Ikasleak-ez-diren-10-urteko-eta-gehiagoko-Euskal-AEko-biztanleak-lurralde-eremua-eta-egindako-ikasketak-aintzat-hartuta-2011license-not-specified
40810-urteko-eta-gehiagoko-Euskal-AEko-biztanleak-titulazioari-eta-adinari-jarraiki-sexuaren-arabera-2011license-not-specified
409Bidaiariek-Euskal-AEko-landetxeetan-igarotako-gauak-jatorriko-herrialdea-hilabetea-eta-urtea-kontuan-hartuta-Maiatza-2015license-not-specified
410Euskal-AEko-landetxeetako-batez-besteko-egonaldia-eta-okupazio-mailak-lurralde-historikoa-hilabetea-eta-urtea-kontuan-hartuta-Maiatza-2015license-not-specified
411Euskal-AEko-gizarte-babesaren-gastua-motaren-eta-urtearen-arabera-milaka-euro-1995-2012license-not-specified
412Gizarteprestazioetako-gastuaren-adierazleak-herrialdearen-arabera-2012license-not-specified
413Gizarteprestazioetako-gastua-funtzioen-eta-herrialdearen-arabera-horizontala-2012license-not-specified
414Gizartebabeseko-sarreren-adierazleak-herrialdearen-arabera-horizontala-2012license-not-specified
415Euskal-AEko-landetxeetako-bidaiarien-sarrerak-eta-hauek-igarotako-gauak-jatorria-eta-lurralde-historikoa-kontuan-hartuta-2014license-not-specified
416Euskal-AEko-IGko-DOBko-langileak-zientzia-eremuari-edo-diziplinari-eta-lurralde-historikoei-jarraiki-okupazioaren-eta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
417Euskal-AEko-IGko-langile-guztiak-zientzia-eremuari-edo-diziplinari-eta-lurralde-historikoei-jarraiki-okupazioaren-eta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
418Euskal-AEko-IGko-barne-gastua-zientzia-eremuari-edo-diziplinari-eta-lurralde-historikoei-jarraiki-funtsen-jatorriaren-arabera-mila-euro-2013license-not-specified
419Euskal-AEko-IGko-barne-gastua-exekuzio-sektoreari-eta-lurralde-historikoei-jarraiki-funtsen-jatorriaren-arabera-mila-euro-2013license-not-specified
420Bioteknologiako-IG-Euskal-AEko-barne-gastuak-exekuzio-sektorearen-eta-futsen-jatorriaren-arabera-mila-euro-2007-2013license-not-specified
421Ikasleak-ez-diren-10-urteko-eta-gehiagoko-Euskal-AEko-biztanleak-egindako-ikasketak-eta-adina-aintzat-hartuta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
422Ikasleak-ez-diren-10-urteko-eta-gehiagoko-Euskal-AEko-biztanleak-lurralde-eremua-eta-egindako-ikasketak-aintzat-hartuta-2013license-not-specified
423Euskal-Autonomia-Erkidegoko-25m-ra-txikitutako-bereizmena-duen-Lur-zoruaren-Eredu-Digitala-2012urtealicense-not-specified
424Atzerritar-jatorriko-biztanleak-Euskal-AEn-jatorrizko-eremu-geografikoaren-sexuaren-eta-administrazio-egoeraren-arabera-2010license-not-specified
425EAEko-etxerik-gabeko-pertsonentzako-ostatua-duten-zentroen-magnitude-nagusiak-zentro-mota-lurralde-historikoa-titulartasuna-kontuan-hartuta-eta-udalerriaren-tamaina-kontuan-hartuta-2012license-not-specified
426Euskal-AEko-familia-bakoitzaren-batez-besteko-gastua-euroak-udalerriaren-tamaina-aintzat-hartuta-2013license-not-specified
427Etxebizitzetako-ingurumen-adierazleetarako-aldakuntza-koefizienteak-Euskal-AE-2008license-not-specified
428Bidaiariek-Euskal-AEko-landetxeetan-igarotako-gauak-jatorriko-autonomia-erkidegoa-hilabetea-eta-urtea-kontuan-hartuta-Maiatza-2015license-not-specified
429Euskal-Autonomia-Erkidegoko-kartografia-sarea-banatzeko-10km-ko-eta-1km-ko-UTM-laukiak-eta-orriaklicense-not-specified
430EAEko-Espainiako-Lurzoruaren-Okupazioari-Buruzko-Informazio-Sistema-SIOSE-2005-urtealicense-not-specified
431Bidaiarien-sarrerak-Euskal-AEko-hotel-establezimenduetan-jatorriko-herrialdea-hilabetea-eta-urtea-kontuan-hartuta-Maiatza-2015license-not-specified
432Bidaiariek-Euskal-AEko-hotel-establezimenduetan-igarotako-gauak-jatorriko-herrialdea-hilabetea-eta-urtea-kontuan-hartuta-Maiatza-2015license-not-specified
433Euskal-AEn-irekita-dauden-landetxeak-eta-horietan-eskainitako-plazen-kopurua-lurralde-historikoa-hilabetea-eta-urtea-kontuan-hartuta-Maiatza-2015license-not-specified
434Euskal-AEko-landetxeetako-bidaiarien-sarrerak-eta-hauek-igarotako-gauak-lurralde-historikoa-hilabetea-eta-urtea-kontuan-hartuta-Maiatza-2015license-not-specified
435Euskal-AEko-bankubulegoak-lurralde-eremuaren-arabera-2013-XII-31license-not-specified
436Bilboko-Burtsa-2013license-not-specified
437Langilearen-hileko-Lan-kostua-Euskal-AEn-eta-Estatuan-kostu-osagaiaren-arabera-jarduera-sektoreari-jarraiki-euroak-IV-2013license-not-specified
438Lan-kostua-egiazko-orduko-Euskal-AEn-eta-Estatuan-kostu-osagaiaren-arabera-jarduera-sektoreari-jarraiki-euroak-IV-2013license-not-specified
439Merkataritzako-efektu-ordaindu-gabeak-Euskal-AEn-entitate-motaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2012license-not-specified
440Euskal-AEko-herri-liburutegiak-lurralde-historikoari-jarraikilicense-not-specified
441Euskal-AEko-museoak-eta-bildumak-lurralde-historikoari-jarraikilicense-not-specified
442EAEko-Eraikuntzari-eta-Etxebizitzari-Buruzko-Estatistika-2013ko-4-HiruhilekoaCC-BY-30-ES
443Euskal-AEko-biztanleria-lurralde-eremuen-adin-talde-handien-eta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
444Ertzaintzak-egindako-atxiloketak-arrazoiaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2013license-not-specified
445Euskal-AEko-lur-azpiko-ur-masen-egoera-kimikoa-2007-2012license-not-specified
446Kooperatibak-Euskal-AEn-motaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2013-XII-31license-not-specified
447Lan-sozietate-anonimoak-eta-erantzukizun-mugatuko-lan-sozietateak-Euskal-AEn-lan-jardueraren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2013-XII-31license-not-specified
448Euskal-AEko-ur-masen-egoera-biologikoa-motaren-arabera-kategoriari-jarraiki-2012license-not-specified
449Euskal-AEko-ur-masen-egoera-fisiko-kimikoa-motaren-arabera-kategoriari-jarraiki-baldintza-orokorrak-2012license-not-specified
450Euskal-AEko-ur-masen-egoera-fisiko-kimikoa-motaren-arabera-kategoriari-jarraiki-lehentasunezko-substantziak-2012license-not-specified
451Euskal-AEko-ur-masen-egoera-ekologikoa-motaren-arabera-kategoriari-jarraiki-2012license-not-specified
452Euskal-AEko-ur-masen-egoera-kimikoa-motaren-arabera-kategoriari-jarraiki-2012license-not-specified
453Euskal-AEko-ur-masen-egoera-orokorra-motaren-arabera-kategoriari-jarraiki-2012license-not-specified
454Euskal-AEko-hezeguneen-egoera-ekologikoa-ziklo-hidrologikoari-jarraiki-20012002-20112012-Seriealicense-not-specified
455EAEko-Eskaintza-Immobiliarioaren-Inkesta-2013ko-4-hiruhilekoaCC-BY-30-ES
456Itsasoko-garraioa-Euskal-AEn-portuaren-arabera-2013license-not-specified
457Euskal-AEn-egindako-hipotekak-finka-motaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2012license-not-specified
458Guztizko-gastua-gastu-motaren-eta-ikastetxe-motaren-arabera-milaka-euro-2012license-not-specified
459Guztizko-sarrerak-sarrera-motaren-eta-mailaren-arabera-milaka-euro-2012license-not-specified
460Irakaskuntzakostua-ikasleko-tasa-eta-unitateko-tasa-mailaren-eta-titulartasunaren-arabera-euro-2012license-not-specified
461Sarrerak-ikasleko-eta-eskola-unitateko-tasa-sarrera-motaren-eta-mailaren-arabera-euro-2012license-not-specified
462Guztizko-gastua-ikasleko-tasa-eta-unitateko-tasa-gastu-motaren-eta-urtearen-arabera-1999-2012license-not-specified
463Guztizko-sarrerak-ikasleko-tasa-eta-unitateko-tasa-sarrera-motaren-eta-urtearen-arabera-1999-2012license-not-specified
464Irakaskuntzakostua-ikasleko-tasa-eta-unitateko-tasa-mailaren-eta-urtearen-arabera-euro-2005-2012license-not-specified
465Euskal-AEko-arratza-sektoreko-makromagnitudeak-lurralde-historikoari-jarraiki-milaka-eurolicense-not-specified
466Euskal-AEko-arratza-sektoreko-makromagnitudeak-ontzidi-motari-jarraiki-milaka-eurolicense-not-specified
467Euskal-AEko-hiltzetasen-adierazleak-urteka-lurralde-historikoaren-arabera-2013-2025license-not-specified
468Euskal-AEko-jaiotze-eta-ugaltze-tasen-adierazleak-urteka-lurralde-historikoaren-arabera-2013-2025license-not-specified
469Euskal-AEko-migraziotasen-adierazleak-urteka-lurralde-historikoaren-arabera-2013-2025license-not-specified
470Euskal-AEko-urtarrilaren-1eko-biztanle-potentzialki-aktiboak-lurralde-eta-adin-taldeari-jarraiki-milakoetan-2014-2026license-not-specified
471Euskal-AEko-urtarrilaren-1eko-biztanleak-lurralde-eta-adin-taldearen-arabera-urteari-jarraiki-milakoetan-2014-2026license-not-specified
472Euskal-AEko-eskola-adineko-biztanleak-lurralde-historikoaren-eta-urtearen-arabera-hezkuntza-mailari-jarraiki-milakoetan-2014-2026license-not-specified
473Euskal-AEko-familia-etxebizitza-nagusiak-lurraldeen-arabera-komunikazio-ekipamenduei-jarraiki-2011license-not-specified
474Euskal-AEko-familia-etxebizitza-nagusiak-lurraldeen-arabera-edukitze-erregimenari-jarraiki-2011license-not-specified
475Euskal-AEko-familia-etxebizitza-nagusiak-lurraldeen-arabera-erosotasun-indizeari-jarraiki-2011license-not-specified
476Gizarte-Ekonomiaren-Estatistikaren-taula-estatistikoakLege-informazioa
477Euskal-Autonomia-Erkidegoko-hondakin-ez-arriskutsuen-estatistika-2013Lege-Informazioa
478
479Euskal-AEko-hotel-establezimenduetako-langileak-lurralde-historikoa-hilabetea-eta-urtea-kontuan-hartuta-Maiatza-2015license-not-specified
480Bidaiarien-sarrerak-Euskal-AEko-landetxeetan-jatorriko-herrialdea-hilabetea-eta-urtea-kontuan-hartuta-Maiatza-2015license-not-specified
481EAEko-Eraikuntzari-eta-Etxebizitzari-buruzko-taula-estatistikoak-2014ko-4-hiruhilekoaLege-informazioa
482Euskal-AEko-Industria-prezioen-indizea-hilabetea-urtea-eta-ondasunen-helburu-ekonomikoa-kontuan-hartuta-Industri-sektore-handiak-p-Maiatza-2015license-not-specified
483Euskal-AEko-Industria-prezioen-indizea-hilabetea-urtea-eta-A38-sektorizazioa-kontuan-hartuta-12-16-sektoreak-p-Maiatza-2015license-not-specified
484Euskal-AEko-Industria-eta-energia-sektorearen-makromagnitudeak-lurralde-historikoari-jarraiki-Mila-eurotan-2013license-not-specifiedBusiness; Economy, finance and tax
485Euskal-AEko-Industriaren-teknologia-edukia-lurraldearen-eta-teknologia-mailaren-arabera-JESN09-Mila-eurotan-2013license-not-specifiedBusiness; Economy, finance and tax
486Eraikuntza-sektorearen-makromagnitudeak-Euskal-AEn-lurralde-historikoei-jarraiki-Mila-eurotan-2013license-not-specified
487Eraikuntza-sektorearen-galera-irabazien-kontua-Euskal-AEn-lurralde-historikoari-jarraiki-Mila-eurotan-2013license-not-specified
488Euskal-AEko-industria-eta-energiaren-sektorearen-galera-eta-irabazien-kontua-A21-jardueraren-eta-lurraldearen-arabera-Mila-eurotan-2013license-not-specifiedBusiness; Economy, finance and tax
489Euskal-AEko-Industria-eta-Energia-sektorearen-galera-irabazien-kontua-lurralde-historikoei-jarraiki-Mila-eurotan-2013license-not-specifiedBusiness; Economy, finance and tax
490Euskal-AEko-industria-eta-energiaren-makromagnitudeak-A21-jardueraren-eta-lurraldearen-arabera-Mila-eurotan-2013license-not-specifiedBusiness; Economy, finance and tax
491Euskal-AEko-industriaren-teknologia-edukia-sektoreen-eta-kontzeptuaren-arabera-JESN09-Mila-eurotan-2013license-not-specifiedBusiness; Economy, finance and tax
492Industriako-langile-okupatuak-Euskal-AEn-sexuaren-jardueraren-A38-eta-lurralde-historikoaren-arabera-2009-2013license-not-specifiedBusiness; Economy, finance and tax
493Eraikuntzako-langile-okupatuak-Euskal-AEen-lurralde-eta-sexuka-2008-2013license-not-specified
494Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanleen-aktibotasun-tasa-hiruhilekoaren-arabera-sexuari-eta-adinari-jarraiki-1-2014license-not-specified
495Euskal-AEn-16-Urte-eta-gehiagoko-biztanleria-okupatua-hiruhilekoaren-arabera-adinari-eta-sexuari-jarraiki-milakoetan-1-2014license-not-specified
496Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagokoen-enplegu-tasa-hiruhilekoaren-arabera-eskolatze-mailari-eta-sexuari-jarraiki-1-2014license-not-specified
497Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagokoen-langabezia-tasa-hiruhilekoaren-arabera-sexuari-eta-adinari-jarraiki-1-2014license-not-specified
498Gastu-osoa-gastu-multzoaren-arabera-COICOP-a-2-digitos-2006-2012plicense-not-specified
499Europa-Batasuneko-eta-Euskal-AEko-berrikuntza-adierazleen-panela-herrialdearen-arabera-Rankinalicense-not-specified
500Europa-Batasuneko-eta-Euskal-AEko-ikerketa-sistemaren-zabalkundea-bikaintasuna-eta-erakargarritasuna-adierazleak-herrialdearen-araberalicense-not-specified
501Europa-Batasuneko-eta-Euskal-AEko-finantziazioa-eta-laguntza-adierazleak-herrialdearen-araberalicense-not-specified
502Europa-Batasuneko-eta-Euskal-AEko-enpresako-inbertsioen-adierazleak-herrialdearen-araberalicense-not-specified
503Europa-Batasuneko-eta-Euskal-AEko-loturak-eta-enpresa-ekimenaren-edierazleak-herrialdearen-araberalicense-not-specified
504Europa-Batasuneko-eta-Euskal-AEko-aktibo-intelektualak-adierazleak-herrialdearen-araberalicense-not-specified
505Europa-Batasuneko-eta-Euskal-AEko-berritzaileen-adierazleak-herrialdearen-araberalicense-not-specified
506Europa-Batasuneko-eta-Euskal-AEko-eraginak-ekonomian-adierazleak-herrialdearen-araberalicense-not-specified
507Giza-Baliabideen-Adierazleak-Euskal-AElicense-not-specified
508Ikerketa-Sistemaren-Zabalkundea-Bikaintasuna-eta-Erakargarritasuna-adierazleak-Euskal-AElicense-not-specified
509Finantziazioa-eta-Laguntza-Adierazleak-Euskal-AElicense-not-specified
510Enpresako-Inbertsioen-Adierazleak-Euskal-AElicense-not-specified
511Loturak-eta-Enpresa-Ekimenaren-Adierazleak-Euskal-AE-2004-2012license-not-specified
512Aktibo-Intelektualak-adierazleak-IUS-2010-Euskal-AElicense-not-specified
513Berritzaileen-Adierazleak-Euskal-AElicense-not-specified
514Eraginak-Ekonomian-Adierazleak-Euskal-AE-2005-2012license-not-specified
515Euskal-AEko-argitalpen-produkzioa-euskaraz-2012license-not-specified
516Lurrazpiko-hartuneen-babes-eremuak-babes-perimetroak-EAElicense-not-specified
517Arartekoak-jasotako-kexaklicense-not-specified
518Euskal-AEko-16-urte-eta-gehiagoko-biztanle-okupatuak-lurralde-arloen-arabera-lan-lekuari-jarraiki-2011license-not-specified
519Euskal-AEko-16-urte-eta-gehiagoko-biztanleria-landuna-lantokiari-eta-sektore-ekonomikoari-jarraiki-sexuaren-arabera-2011license-not-specified
520Euskal-AEko-16-urte-eta-gehiagoko-ikasleak-lurralde-arloen-arabera-ikasketa-lekuari-jarraiki-2011license-not-specified
521Euskal-AEko-16-urte-eta-gehiagoko-ikasleak-ikasketa-lekuaren-eta-ari-diren-ikasketen-arabera-sexuari-jarraiki-2011license-not-specified
522Euskal-AEko-urtegi-nagusiak-2013license-not-specified
523Sindikatu-hauteskundeen-emaitzak-Euskal-AEn-sindikakatuaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2013-XII-31license-not-specified
524Espetxeratuak-Euskal-AEn-2013license-not-specified
525Argitalpen-produkzioa-Euskal-AEn-lurralde-historikoari-jarraiki-2013license-not-specified
526Euskal-AEko-biztanleek-egindako-bidaien-norakoa-autonomia-erkidegoaren-arabera-2011-2012license-not-specified
527Euskal-AEko-biztanleek-egindako-bidaiak-bidaiaren-arrazoiaren-arabera-2011-2012license-not-specified
528Jabari-Publiko-Hidraulikoa-Kartografikoa-edo-izan-daitekenalicense-not-specified
529Itsaso-eta-lehorraren-arteko-jabari-publikoaren-mugaketalicense-not-specified
530Uholdeak-izateko-arriskua-duten-eremuak-ezartzeko-ikerketa-hidraulikoek-erabilitako-profilaklicense-not-specified
531Barne-Arroen-ARPSIen-zaintza-eremuak-betetzen-dituen-kartografialicense-not-specified
532Kontratrazio-bolumena-Bilboko-Burtsan-errenta-motari-jarraiki-mila-euro-1991-2013license-not-specified
533
534Euskal-AEko-10-langile-eta-gehiagoko-establezimenduen-gastua-berrikuntzako-jardueretan-eta-aldakuntza-koefizientea-Lurralde-Historikoaren-hiriburuen-eta-eskualdeen-arabera-Milioi-euro-2006-2013license-not-specified
535
536
537
538Euskal-Autonomia-Erkidegoko-5m-ra-txikitutako-bereizmena-duen-Lur-zoruaren-Eredu-Digitala-2012urtealicense-not-specified
539Etxeko-lanak-egiten-dituen-16-urte-eta-gehiagoko-biztanleria-hiruhilekoaren-eta-etxeko-lanak-egiten-dituen-maiztasunaren-arabera-sexuari-eta-jarduerarekiko-erlazioari-jarraiki-milaka-1-2015Ilicense-not-specified
540Euskal-AEno-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanleen-aktibotasun-tasa-hiruhilekoaren-arabera-menpean-duten-seme-alaba-kopurua-ri-eta-sexuari-jarraiki-1-2015Ilicense-not-specified
541Aurrekontu-gauzatzearen-estatistikaCC-BY-30
542Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Itsasertza-Babestu-eta-Antolatzeko-Lurraldearen-Arloko-Planalicense-not-specified
543Euskal-AEko-industriako-inbertsio-egina-lurralde-historikoaren-eta-eskualdearen-arabera-mila-eurotan-2013license-not-specifiedBusiness; Economy, finance and tax
544Euskal-AEko-industriako-langile-okupatuak-lurralde-historikoaren-eta-eskualdearen-arabera-2013license-not-specifiedBusiness; Economy, finance and tax
545Euskal-AEko-industriaren-salmenta-garbiak-lurralde-historikoaren-eta-eskualdearen-arabera-milaeurotan-2013license-not-specifiedBusiness; Economy, finance and tax
546Euskal-AEko-industriako-langileria-kostuak-lurralde-historikoaren-eta-eskualdearen-arabera-mila-eurotan-2013license-not-specifiedBusiness; Economy, finance and tax
547Industriako-ustiapeneko-soberakin-gordina-lurralde-historikoaren-eta-eskualdearen-arabera-mila-eurotan-2013license-not-specifiedBusiness; Economy, finance and tax
548Euskal-AEko-industria-ustiapen-emaitza-lurralde-historikoaren-eta-eskualdearen-arabera-mila-eurotan-2013license-not-specifiedBusiness; Economy, finance and tax
549Abenduaren-31n-elkargokide-diren-osasun-arloko-langileak-lurraldearen-eta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
550100-neska-izen-ugarienen-zerrenda-Euskal-AE-2010-2012license-not-specified
551100-mutil-izen-ugarienen-zerrenda-Euskal-AE-2010-2012license-not-specified
55225-neska-izen-ugarienen-zerrenda-Euskal-AE-lurraldeak-2010-2012license-not-specified
55325-mutil-izen-ugarienen-zerrenda-Euskal-AE-lurraldeak-2010-2012license-not-specified
55425-neska-izen-ugarienen-zerrenda-Euskal-AE-hiriburuak-2010-2012license-not-specified
55525-mutil-izen-ugarienen-zerrenda-Euskal-AE-hiriburuak-2010-2012license-not-specified
556Euskal-AEko-epaitegietan-gaiak-jurisdikzioaren-eta-lurralde-historikoaren-arabera-2013license-not-specified
557Euskal-AEko-epaitegiek-epaiak-egikaritzea-jurisdikzioaren-eta-lurralde-historikoaren-arabera-2013license-not-specified
558Euskal-AEko-epaitegiek-ebaztutako-gaiak-jurisdikzioaren-eta-lurralde-historikoaren-arabera-2013license-not-specified
559Eraikuntza-publikoa-Euskal-AEn-lizitazio-ofiziala-lurralde-historikoari-eta-obra-motari-jarraiki-milioi-1990-2013license-not-specified
560Eraikuntza-publikoa-Euskal-AEn-lizitazio-ofiziala-obra-motaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-milioi-2013license-not-specified
561Eusko-Jaurlaritzaren-eta-bere-Erakunde-Autonomoetako-Gobernu-kideen-goi-kargudunen-eta-behin-behineko-pertsonalaren-kopuruaCC-BY-30
562Kreditu-eta-gordailuak-Euskal-AEko-banku-sisteman-lurralde-historikoari-jarraiki-2013-XII-31license-not-specified
563Euskal-AEko-arrantza-ontzidiaren-ezaugarriak-arrantza-motaren-eta-lurraldearen-arabera-2013license-not-specified
564Euskal-AEn-porturatutako-arrantza-kantitatea-eta-balioa-lurralde-eta-espezieen-arabera-2013license-not-specified
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576Euskal-AEko-azalera-handietako-merkataritzaren-indizea-produktu-motaren-eta-hilaren-arabera-Datu-gordinakp-Uneko-prezioak-Maiatza-2015license-not-specified
577Euskal-AEko-eraikuntza-sektorearen-kostuen-indizea-hilabeteka-Maiatza-2015license-not-specified
578Euskal-AEko-Industria-prezioen-indizea-hilabetea-urtea-eta-A38-sektorizazioa-kontuan-hartuta-7-11-sektoreak-p-Maiatza-2015license-not-specified
579Euskararen-azpiegiturak-jarduera-motaren-arabera-Euskal-Herriko-lurraldeari-jarraikilicense-not-specified
5802015eko-baimenak-txartelak-sariak-ikuskapenak-eta-beste-administrazio-prozedura-batzukCC-BY-30
5812015eko-kontratazio-administratiboakCC-BY-30
582Espainiako-lurralde-kodeak-udalerriak-probintziak-eta-autonomia-erkidegoakCC-BY-30
583Euskadiko-lurralde-kodeak-udalerriak-eskualdeak-eta-biztanleri-entitateakCC-BY-30
5841983-urteko-Biltzar-Nagusietarako-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
585Geologia-interes-guneen-mapalicense-not-specified
586Euskal-AEko-ingurumen-jarduerak-egindako-16-urteko-eta-gehiagoko-pertsonaklicense-not-specified
587Batez-besteko-errenta-pertsonala-sexuaren-ikasketa-mailaren-eta-errenta-motaren-arabera-euro-2011license-not-specified
588Okup-bizt-b-b-errenta-sexu-eta-lanbide-egoerar-eta-errenta-motaren-arabera-euro-2011license-not-specified
589Euskal-Autonomia-Erkidegoko-25m-ra-txikitutako-bereizmena-duen-Lur-zoruaren-Eredu-Digitala-2008urtealicense-not-specified
5902015eko-eguraldiaren-iragarpena-oraingoa-eta-urtean-zehar-pilatutakoaCC-BY-30
591Mapa-geomorfologikoalicense-not-specified
592Euskal-AEko-6-urte-eta-gehiagoko-biztanleria-aste-bukaeretan-bazkaltzera-edo-afaltzera-ateratzen-den-maiztasunaren-arabera-lurralde-historiko-eta-sexuaren-arabera-license-not-specified
593Euskal-AEko-Industria-produkzioaren-indizea-hilaren-urtearen-eta-lurralde-historikoaren-araberaDatu-desestazionalizatuak-p-Apirila-2015license-not-specified
594Euskal-AEko-Industria-produkzioaren-indizea-hilaren-urtearen-eta-ondasunen-helburu-ekonomikoaren-arabera-Datu-desestazionalizatuak-p-Apirila-2015license-not-specified
595Euskal-AEko-Industria-Produkzioaren-Indizea-Laburpen-taula-Egutegiaren-eragina-zuzendutako-datuak-p-Apirila-2015license-not-specified
596Euskal-AEko-Industria-produkzioaren-indizea-hilaren-urtearen-eta-lurralde-historikoaren-arabera-Datu-gordinak-p-Apirila-2015license-not-specified
597Euskal-AEko-Industria-produkzioaren-indizea-hilaren-urtearen-eta-ondasunen-helburu-ekonomikoaren-arabera-Datu-gordinak-p-Apirila-2015license-not-specified
598Euskal-AEko-Industria-produkzioaren-indizea-hilaren-urtearen-eta-lurralde-historikoaren-arabera-Egutegiaren-eragina-zuzendutako-datuak-p-Apirila-2015license-not-specified
599EAEko-kirol-instalazioen-datu-espazialaklicense-not-specified
600Haien-burua-ez-sinestun-ateo-agnostiko-edo-axolagabetzat-duten-Euskal-AEko-15-29-urte-bitarteko-gazteak-lurralde-sexu-eta-adinaren-araberalicense-not-specified
601Politikan-oso-edo-dezente-interesatutako-Euskal-AEko-15-29-urte-bitarteko-gazteak-lurralde-sexu-eta-adinaren-araberalicense-not-specified
602
603Euskal-AEko-bost-urte-edo-gehiagoko-biztanleria-lurralde-historikoaren-eta-adin-taldearen-arabera-hizkuntza-gaitasunari-jarraikilicense-not-specified
604Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Tresna-elektriko-eta-elektronikoen-hondakin-aitorpenaren-estatistika-2010-2013Lege-Informazioa
6052001-urteko-Eusko-Legebiltzarrerako-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
606Nazioarteko-herrialdeetako-lurralde-kodeakCC-BY-30
607Euskal-AEko-ekonomia-sozialaren-emaitza-kontuak-lurraldearen-arabera-jarduera-sektoreari-jarraiki-eurotan-2012license-not-specified
608Euskal-AEko-ekonomia-sozialaren-emaitza-kontuak-era-juridikoaren-arabera-jarduera-sektoreari-jarraiki-eurotan-2012license-not-specified
609Euskal-AEko-ekonomia-sozialaren-era-berrien-BEG-eta-emaitzak-eurotan-2012license-not-specified
610Euskal-AEko-ekonomia-sozialaren-era-berrien-enplegu-eta-fakturazioa-2012license-not-specified
611Euskal-AEko-ekonomia-sozialaren-BEGen-emaitza-kontuen-eta-cash-flowaren-bilakaera-milaka-euro-1994-2012license-not-specified
612Euskal-AEko-gizarte-ekonomian-enpleguaren-banaketa-forma-juridikoaren-eta-kontratu-motaren-arabera-2006-2012license-not-specified
613Euskal-AEko-ekonomia-sozialaren-enplegu-eta-establezimenduen-bilakaera-1994-2013license-not-specified
614Euskal-AEko-ekonomia-sozialaren-enpleguen-sektorekako-banaketa-lurraldearen-arabera-2012license-not-specified
615Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Hondakin-Arriskutsuen-Estatistika-2013Lege-Informazioa
616
6172013an-Lanbide-Heziketa-bukatu-dutenen-lan-munduratzeaCC-BY-30
618
619Berrikuntzaren-eta-barne-IGren-intentsitatea-10-enplegatu-eta-gehiagoko-establezimenduetan-lurraldeka-Laginketa-hutsegiteak-Euskal-AElicense-not-specified
620
621Ikerbide-kanpo-merkataritza-EuskadinLege-informazioa
622Ikerbide-Euskadiko-lan-merkatuaLege-informazioa
623Ikerbide-ekoizpen-eta-eskariaLege-informazioa
624Kausa-guztiengatiko-hilkortasuna-gizonezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
625Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Ibaiertzak-eta-Errekaertzak-Antolatzeko-Lurraldearen-Arloko-Planalicense-not-specified
6262011-urteko-Udal-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6272011-urteko-Biltzar-Nagusietarako-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
628-Koloneko-minbiziagatiko-hilkortasuna-gizonezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
629Hiesagatiko-hilkortasuna-gizonezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
630Zirrosiagatiko-hilkortasuna-emakumezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
631Urdaileko-minbiziagatiko-hilkortasuna-emakumezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
632Gaixotasun-zerebrobaskularrengatiko-Hilkortasun-arrazoiak-emakumezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
633Kardiopatia-iskemikoagatiko-Hilkortasun-Arrazoi-Estandarizatu-leundua-HAEl-Gizonezkoak-1996-2003CC-BY-30-ES
634Euskal-Autonomia-Erkidegoko-eremu-txikietako-hilkortasun-atlasa-1996-2003license-not-specified
635Digestioko-goiko-aireko-bideen-minbiziagatiko-hilkortasuna-gizonezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
636Diabetesagatiko-hilkortasuna-gizonezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
637Trafikoko-lesioengatik-hilkortasuna-gizonezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
638Dementziak-eta-Alzheimer-engatiko-hilkortasuna-emakumezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
639Kardiopatia-iskemikoagatiko-hilkortasun-arrazoiak-emakumezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
640Tumore-gaiztoengatiko-hilkortasuna-gizonezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
6411991-urteko-Biltzar-Nagusietarako-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6422005-urteko-Europear-Konstituzioaren-Erreferenduna-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6431996-urteko-Hauteskunde-Nagusiak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6442000-urteko-Hauteskunde-Nagusiak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6452004-urteko-Europear-Legebiltzarrerako-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6462009-urteko-Europear-Legebiltzarrerako-Hauteskundeak-Euskal-AutonomiaCC-BY-30-ES
6472007-urteko-Biltzar-Nagusietarako-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6481999-urteko-Europear-Legebiltzarrerako-Hauteskundeak-Euskal-AutonomiaCC-BY-30-ES
6492004-urteko-Hauteskunde-Nagusiak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6502008-urteko-Hauteskunde-Nagusiak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6512007-urteko-Udal-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6521993-urteko-Hauteskunde-Nagusiak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6531994-urteko-Europear-Legebiltzarrerako-Hauteskundeak-Euskal-AutonomiaCC-BY-30-ES
6541999-urteko-Udal-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6552003-urteko-Biltzar-Nagusietarako-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6562003-urteko-Udal-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6571995-urteko-Udal-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6581999-urteko-Biltzar-Nagusietarako-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6591995-urteko-Biltzar-Nagusietarako-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6601980-urteko-Eusko-Legebiltzarrerako-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6611987-urteko-Biltzar-Nagusietarako-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6621986-urteko-OTANi-buruzko-Erreferenduna-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6631979-urteko-Hauteskunde-Nagusiak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6641987-urteko-Europear-Legebiltzarrerako-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6651979-urteko-Autonomia-Estatutoaren-Erreferenduna-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6661978-urteko-Konstituzioaren-Erreferenduna-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6671990-urteko-Eusko-Legebiltzarrerako-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6681989-urteko-Europear-Legebiltzarrerako-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6691983-urteko-Udal-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
6701979-urteko-Biltzar-Nagusietarako-Hauteskundeak-Euskal-Autonomia-ErkidegoaCC-BY-30-ES
671Salgai-arriskutsuak-errepidez-eta-trenbidez-garraiatzeak-dakarren-istripu-arriskua-Afekzio-bandaklicense-not-specified
672Euskal-Autonomia-Erkidegoan-indarrean-dagoen-legediari-buruzko-doktrina-eta-irizpenakCC-BY-30
673Etxebizitza-eta-luzoruaren-alorrean-jarduketa-babestuen-finantziazioa-2015eko-3-hiruhilekoaLege-informazioa
674Etxebizitza-eta-luzoruaren-alorrean-jarduketa-babestuen-finantziazioa-2015eko-2-hiruhilekoaLege-informazioa
675Etxebizitza-eta-luzoruaren-alorrean-jarduketa-babestuen-finantziazioa-2015eko-1-hiruhilekoaLege-informazioa
676Biriketako-minbiziagatiko-hilkortasuna-gizonezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
677Biriketako-gaixotasun-buxatzaile-kronikoagatiko-hilkortasuna-emakumezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
678Biriketako-minbiziagatiko-hilkortasuna-emakumezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
679Biriketako-gaixotasun-buxatzaile-kronikoagatiko-hilkortasuna-emakumezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
680Zirrosiagatiko-hilkortasuna-gizonezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
681Koloneko-minbiziagatiko-hilkortasuna-emakumezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
682Dementziak-eta-Alzheimer-engatiko-hilkortasuna-gizonezkoetan-Euskadin-1996-2003CC-BY-30-ES
6832011ko-Lan-Merkatuko-Zentsua-LMZCC-BY-30
684KZgunea-zentru-sarealicense-not-specified
685Ibilgailuaklicense-not-specified
686Euskal-Autonomi-Erkidegoko-biztanleria-guneaklicense-not-specified
687Soldatak-bermatzeko-fondoa-Euskal-AEn-lurralde-historikoari-jarraiki-2013license-not-specified
688Euskal-AEko-16-urte-eta-gehiagoko-atzerritarrak-lurraldearen-jarduerarekiko-harremanaren-naziotasun-kontinentearen-eta-sexuaren-arabera-2011license-not-specified
689Euskal-AEko-errepidesarea-errepide-motaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2012license-not-specified
690Turismoen-matrikulazioa-Euskal-AEn-marken-arabera-lurralde-historikoari-jarriki-2012license-not-specified
691Pertsonako-batez-besteko-gastua-euroak-gastu-multzoaren-arabera-COICOP-2-digitu-2006-2012plicense-not-specified
692Pertsonako-batez-besteko-gastua-euroak-gastu-multzoaren-arabera-COICOP-3-digitu-2006-2012plicense-not-specified
693Sigpac-Euskadiko-nekazal-lursailak-identifikatzeko-informazio-geografikoaren-sistemalicense-not-specified
69410-enplegatu-eta-gehiagoko-establezimenduak-berrikuntza-eragozten-duten-faktoreen-eta-jarduera-adarraren-arabera-Laginketa-hutsegiteak-Euskal-AElicense-not-specified
695Berrikuntza-teknologikoaren-eragina-10-enplegatu-eta-gehiagoko-establezimendu-berritzaileetan-jarduera-adarraren-arabera-Laginketa-hutsegiteak-Euskal-AElicense-not-specified
696Berrikuntza-teknologikoetarako-jardueren-gastua-10-enplegatu-eta-gehiagoko-establezimenduetan-lurralde-eta-jarduera-adarraren-arabera-Laginketa-hutsegiteak-Euskal-AElicense-not-specified
69710-enplegatu-eta-gehiagoko-establezimenduak-berrikuntza-teknologiko-motaren-lurraldearen-eta-jarduera-adarraren-arabera-Laginketa-hutsegiteak-Euskal-AElicense-not-specified
698Moveuskadi-Euskadiko-garraio-sare-publikoari-buruzko-ordutegiak-geralekuak-denbora-kostua-eta-ibilbideak-planifikatzeko-datu-gehiagolicense-not-specified
699Biztanleko-BPGa-lurralde-eremuen-arabera-oinarri-urtea-2005-euroak-2008license-not-specified
700Pertsonal-landuneko-BPGa-lurralde-eremuen-arabera-oinarri-urtea-2005-euroak-2008license-not-specified
701Euskal-AEko-oinez-edo-bizikletaz-doazen-16-urteko-eta-gehiagoko-pertsonaklicense-not-specified
702Parte-hartzaileko-batez-besteko-denbora-Aisi-pasiboan-jarduerarekiko-harremanaren-eta-sexuaren-arabera-oomm-2013license-not-specified
703Parte-hartzaileko-batez-besteko-denbora-Joan-etorrietan-jarduerarekiko-harremanaren-eta-sexuaren-arabera-oomm-2013license-not-specified
704Euskal-Autonomia-Erkidegoko-5m-ra-txikitutako-bereizmena-duen-Lur-zoruaren-Eredu-Digitala-2013urtealicense-not-specified
705Euskal-Autonomia-Erkidegoko-25m-ra-txikitutako-bereizmena-duen-Lur-zoruaren-Eredu-Digitala-2013urtealicense-not-specified
706Atmosferara-igorritako-kutsatzaileen-inbentarioa-Euskal-Autonomia-Erkidegoa-1990-2013Lege-Informazioa
707Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Administrazioko-Langile-Estatistika-2015Lege-informazioa
708Euskadiko-hondartzen-osasun-egoera-2014eanCC-BY-30
709Ikerbide-Euskadiren-koiunturari-buruzko-estatistika-garrantzitsuenakLege-informazioa
710Euskal-AEko-Industria-prezioen-indizea-hilabetea-urtea-eta-dibisio-handiak-kontuan-hartuta-A21-sektorizazioa-p-Maiatza-2015license-not-specified
711Euskal-AEko-Industria-prezioen-indizea-hilabetea-urtea-eta-A38-sektorizazioa-kontuan-hartuta-2-6-sektoreak-p-Maiatza-2015license-not-specified
712Business; Economy, finance and tax
713
714
715
716Euskal-AEko-nekazaritza-ustiategiak-lurralde-eskualde-eta-motaren-arabera-2009license-not-specified
717Euskal-AEko-lur-landuak-lurralde-eskualde-eta-motaren-arabera-2009license-not-specified
718Euskal-AEko-ustiategiak-eta-urteko-lan-unitateak-lurralde-eskualde-eta-lan-eskuaren-arabera-2009license-not-specified
719Euskal-AEko-ostalaritza-sektoreko-makromagnitudeak-lurralde-historikoen-arabera-Mila-euro-2009license-not-specified
720Euskal-AEko-ostalaritza-sektoreko-galera-eta-irabazien-kontua-lurralde-historikoen-arabera-Mila-euro-2009license-not-specified
721Euskal-AEko-ostalaritza-sektoreko-makromagnitudeak-ostatu-zerbitzuen-dibisioa-lurralde-historikoen-arabera-Mila-euro-2009license-not-specified
722Euskal-AEko-ostalaritza-sektoreko-galera-eta-irabazien-kontua-ostatu-zerbitzuen-dibisioa-lurralde-historikoen-arabera-Mila-euro-2009license-not-specified
723Euskal-AEko-ostalaritza-sektoreko-makromagnitudeak-jan-eta-edarien-zerbitzuen-dibisioa-lurralde-historikoen-arabera-Mila-euro-2009license-not-specified
724Euskal-AEko-ostalaritza-sektoreko-galera-eta-irabazien-kontua-jan-eta-edarien-zerbitzuen-dibisioa-lurralde-historikoen-arabera-Mila-euro-2009license-not-specified
725Euskal-AEko-ostalaritza-sektoreko-makromagnitudeak-taldeka-Mila-euro-2009license-not-specified
726Euskal-AEko-ostalaritza-sektoreko-galera-eta-irabazien-kontua-taldeka-Mila-euro-2009license-not-specified
727Euskal-AEko-ostalaritzan-langile-okupatuak-sexuaren-EJSNaren-eta-lurralde-historikoaren-arabera-2009license-not-specified
728Euskadiko-2008ko-LIDAR-hegaldiaren-intentsitate-irudialicense-not-specified
729Cannabisaren-kontsumoa-Euskal-AEn-sexuaren-arabera-1992-2010license-not-specified
730Orain-dela-gutxiko-cannabis-kontsumoa-Euskal-AEn-maiztasun-sexu-eta-adinaren-arabera-2010license-not-specified
731Legez-kontrako-droga-kontsumoa-cannabisaz-aparte-orain-dela-gutxikoa-Euskal-AEn-sexuaren-arabera-1996-2010license-not-specified
732Legez-kontrako-droga-kontsumoa-cannabisaz-aparte-Euskal-AEn-1996-2010license-not-specified
733Euskadiko-kartografia-rasterra-100000ra-inprimatzekolicense-not-specified
734Euskadiko-kartografia-rasterra-200000ra-inprimatzekolicense-not-specified
735Euskadiko-kartografia-rasterra-1000000ra-inprimatzekolicense-not-specified
736Euskadiko-kartografia-rasterra-400000ra-inprimatzekolicense-not-specified
737Espazio-Natural-Garrantzitsuen-Katalogo-Irekiaren-kartografialicense-not-specified
738Euskal-Autonomia-Erkidegoko-metro-bateko-Lur-zoruaren-Eredu-Digitala-2008urtealicense-not-specified
739Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Azaleren-Eredu-Digitala-metro-bateko-bereizmenarekin-2008-urtealicense-not-specified
740Euskal-AEko-etxebizitzak-lurzoru-motaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2010license-not-specified
741Euskal-AEko-etxebizitzak-lurralde-eremuaren-arabera-egoitzarako-lurzoru-motari-jarraiki-2010license-not-specified
742Euskal-Herri-Enblematikoa-entziklopedia-Itsasoko-historia-Euskal-Itsas-espazioko-historiaCC-BY-30
743Euskal-Herri-Enblematikoa-entziklopedia-Itsasoko-historia-Euskal-ontzi-arkitekturaCC-BY-30
744Euskal-Herri-Enblematikoa-entziklopedia-Itsasoko-historia-Itsasoko-kulturaCC-BY-30
745Euskal-Herri-Enblematikoa-entziklopedia-Itsasoko-historia-Euskal-Kostaldeko-GidaCC-BY-30
7462010ko-baimenak-txartelak-sariak-ikuskapenak-eta-beste-administrazio-prozedura-batzukCC-BY-30
7472008ko-Araba-Bizkaia-eta-Gipuzkoako-LIDAR-fitxategiak-Euskadilicense-not-specified
748Kartografia-base-kartografia-deribatua-eta-ortoargazkiak-bistaratzeko-Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Zerbitzualicense-not-specified
749Establezimenduak-lurralde-historikoaren-jarduera-adarraren-enplegu-geruzaren-eta-web-gunea-izatearen-arabera-Euskal-AE-2009license-not-specified
750Interneteko-sarbidedun-establezimenduak-erabilera-motaren-eta-jarduera-adarraren-arabera-Euskal-AE-2009license-not-specified
751Establezimenduak-lurralde-historikoaren-jarduera-adarraren-enplegu-geruzaren-sareen-ekipamenduen-eta-truke-informatiko-eta-elektronikoen-arabera-Euskal-AE-2009license-not-specified
7522008ko-LIDAR-Lur-Eredu-Digitalean-oinarritutako-Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Itzal-mapalicense-not-specified
753Aldaketen-kartografia-Euskadiko-CORINE-Land-Cover-1990-2000anlicense-not-specified
754Aldaketen-kartografia-Euskadiko-CORINE-Land-Cover-2000-2006license-not-specified
755CORINE-Land-Cover-2006-Euskadilicense-not-specified
7562010eko-Euskadiko-lan-egutegiaCC-BY-30
757Familiamedikuarenera-joan-diren-biztanleak-milaka-kontsulta-kopuruaren-eta-sexuaren-arabera-Euskal-AElicense-not-specified
758Lurraldearen-Antolamendurako-Artezpideetan-jasotako-Natura-Intereseko-Guneaklicense-not-specified
759Litologia-eta-iragazkortasunalicense-not-specified
760Lurzorua-kutsa-dezaketen-jarduerak-edo-instalazioak-izan-dituzten-edo-dituzten-lurzoruen-inbentarioalicense-not-specified
761Urdaibaiko-Biosfera-Erreserbako-erabilpenerako-eta-kudeaketarako-egitamu-gidarialicense-not-specified
762EAEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKT-sektoreak-berrikuntzan-eta-barruko-IG-arloan-duen-intentsitatea-2003-2008license-not-specified
763EAEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKTsektorean-IKTn-eta-merkataritza-elektronikoaren-erabileraren-adierazleak-lurralde-historiko-eta-azpi-sektoreen-arabera-2002-2008license-not-specified
764EAEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKTsektoreko-enpresen-kopuruaren-bilakaera-lurralde-historiko-eta-azpi-sektoreen-arabera-2002-2008license-not-specified
765EAEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKTsektoreko-negozio-zifraren-bilakaera-lurralde-historiko-eta-azpi-sektoreen-arabera-2002-2008license-not-specified
766EAEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKTsektoreko-balio-erantsi-gordinaren-bilakaera-lurralde-historiko-eta-azpi-sektoreen-arabera-2002-2008license-not-specified
767EAEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKT-sektoreko-langileen-kopuruaren-bilakaera-2002-2008license-not-specified
768EAEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKT-sektoreko-ondasunen-kanpo-merkataritzaren-bilakaera-lurralde-historiko-eta-produktu-taldeen-arabera-2002-2008license-not-specified
769EAEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKT-sektoreko-IG-ko-adierazleen-bilakaera-lurralde-historiko-eta-azpi-sektoreen-arabera-2002-2008license-not-specified
770EAEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKT-sektoreko-establezimendu-berritzaileen-eta-EIN-establezimenduen-bilakaera-2001-2003tik-2006-2008ralicense-not-specified
771Euskal-AEko-nekazaritza-ustiategiak-lurralde-eskualde-eta-ustiategia-zuzentzen-duen-pertsonaren-prestakuntzaren-eta-sexuaren-arabera-2009-1999-1989license-not-specified
772Euskal-AEko-lur-landuak-lurralde-eskualde-eta-motaren-arabera-2009-1999-1989license-not-specified
773Euskal-AEko-nekazaritza-azalera-erabilgarria-lurralde-eskualde-eta-edukitze-erregimenaren-arabera-2009-1999-1989license-not-specified
774Abeltzaintza-Euskal-AEko-ustiategi-eta-abelburu-kopurua-udalerri-eta-espezieen-arabera-2009license-not-specified
775Euskal-AEko-beste-lurrak-lurralde-eta-eskualdeen-arabera-2009-1999-1989license-not-specified
776Barne-produktu-gordina-eta-bere-osagaiak-urteka-Euskal-AE-Eskaintza-eta-eskaria-Uneko-prezioak-ak-milakotan-2001-2010alicense-not-specified
7772009ko-igorpen-eta-jatorri-kutsagarrien-Euskal-Erregistroa-EPER-E-PRTRCC-BY-30
778KSEn-sartuta-ez-dagoen-produkzioaren-baliospena-funtzioaren-lurralde-historikoaren-eta-sexuaren-arabera-Euskal-AE-2008-milaka-eurolicense-not-specified
779Etxeetako-merkatuz-kanpoko-produkzioa-funtzioka-Euskal-AE-2008-milaka-eurolicense-not-specified
780Etxeen-kontuak-Euskal-AE-2008-milaka-eurolicense-not-specified
781Etxeen-kontuak-funtzioka-Euskal-AE-2008-milaka-eurolicense-not-specified
782Etxeko-produkzioaren-kontuak-ekonomia-zabalduraren-guztizkoaren-zati-gisa-Euskal-AE-2008-milaka-eurolicense-not-specified
783Familiaetxebizitza-nagusien-erosotasun-indizea-Euskal-AEn-2006license-not-specified
784Erosi-duten-15-urte-eta-gehiagoko-Internet-erabiltzaileak-Interneteko-ordainketa-segurtasunari-buruzko-iritziaren-arabera-2010license-not-specified
78515-urte-eta-gehiagoko-Internet-erabiltzaileak-erabilitako-zerbitzuen-eta-azken-konexioaren-batez-besteko-iraupena-2010license-not-specified
78615-urte-eta-gehiagoko-Internet-erabiltzaileak-lurraldearen-sexuaren-eta-adinaren-arabera-2010license-not-specified
787Etxean-Internet-duten-15-urte-eta-gehiagoko-biztanleak-sexuaren-adinaren-eskolatze-mailaren-eta-jarduerarekiko-erlazioaren-arabera-2010license-not-specified
78815-urte-eta-gehiagoko-biztanleria-etxeko-IKT-hornikuntzen-arabera-2010license-not-specified
789Etxean-ordenagailua-Internet-eta-sakelako-telefonoa-dituzten-familiak-lurraldearen-eta-hiruhilekoaren-arabera-2010license-not-specified
790Ikasleak-lurralde-eremua-eta-egiten-ari-diren-ikasketak-aintzat-hartuta-2006license-not-specified
791Ikasleak-egiten-ari-diren-ikasketak-adina-eta-sexua-aintzat-hartuta-2006license-not-specified
792Harrapatzeak-Euskal-AEn-kausaren-arabera-lurralde-historikoari-eta-sexuari-jarraiki-milakotan-2008license-not-specified
793Ohiko-joan-etorriak-Euskal-AEn-garraiobidearen-arabera-lurralde-historikoari-eta-sexuari-jarraiki-milakoetan-2008license-not-specified
794Gidabaimenak-Euskal-AEn-lurralde-historikoaren-eta-sexuaren-arabera-milakoetan-2008license-not-specified
795Biztanleria-mediku-kontsulten-kopuru-sexu-adin-eta-herrialde-historikoaren-arabera-2007license-not-specified
7962010eko-Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Aurrekontu-OrokorrakCC-BY-30
797Euskal-Herri-Enblematikoa-entziklopedia-Itsasoko-historia-Euskaldunak-Munduko-Itsasoetan-zehar-XIV-XVI-mendeakCC-BY-30
798Euskal-Herri-Enblematikoa-entziklopedia-Itsasoko-historia-Euskaldunak-Munduko-Itsasoetan-zehar-XVII-XVIII-mendeakCC-BY-30
7992009ko-baimenak-txartelak-sariak-ikuskapenak-eta-beste-administrazio-prozedura-batzukCC-BY-30
800Euskal-Autonomia-Erkidegoko-hiriko-zonaldeen-7cm-ko-ortoargazkia-2007-2009license-not-specified
801Enpresa-ez-finantzarioen-makromagnitude-eta-ratioak-lurralde-historikoka-2007plicense-not-specified
802
8032008ko-igorpen-eta-jatorri-kutsagarrien-Euskal-Erregistroa-EPER-E-PRTRCC-BY-30
804Euskal-AEko-etxebizitzak-berogailu-motaren-araberalicense-not-specified
805Euskal-AEko-etxebizitzak-egunez-duten-tenperatura-graduen-araberalicense-not-specified
806Euskal-AEko-etxebizitzak-hondakinen-tratamenduaren-araberalicense-not-specified
807Euskal-AEko-etxebizitzak-etxetresna-elektriko-handien-araberalicense-not-specified
808Euskal-AEko-etxebizitzak-etxetresna-elektriko-txikien-araberalicense-not-specified
809Euskal-AEko-etxebizitzak-zaraten-eta-ekiditeko-neurrien-araberalicense-not-specified
810Euskal-AEko-etxebizitzak-erabiltzeko-ibilgailu-kopuruaren-araberalicense-not-specified
811Euskal-AEko-etxebizitzak-erosteko-faktore-garrantzitsuen-araberalicense-not-specified
812Biztanleria-lurralde-eremuen-migrazioarekiko-erlazioaren-eta-sexuaren-arabera-2006license-not-specified
8132009ko-Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Aurrekontu-OrokorrakCC-BY-30
8142008ko-baimenak-txartelak-sariak-ikuskapenak-eta-beste-administrazio-prozedura-batzukCC-BY-30
815Aurrekontu-gauzatzearen-estatistika-2008anCC-BY-30
816Atxiloketa-tasa-15-eta-29-urte-arteko-biztanleen-artean-adin-taldeen-arabera-2005license-not-specified
817Euskal-AEn-egunero-edo-ia-egunero-eta-asteburuetan-egiten-diren-aisialdiko-jarduerak-jardueraren-eta-sexuaren-arabera-2004license-not-specified
81815-eta-29-urte-arteko-biztale-emantzipatuen-indizea-sexuaren-arabera-2001license-not-specified
819Okupatutako-biztanleak-16-eta-29-urte-artekoak-lanbidearen-eta-sexuaren-arabera-2001license-not-specified
820Okupazio-eta-langabezi-tasak-16-eta-29-urte-arteko-biztanleen-artean-sexuaren-arabera-1991-eta-2001license-not-specified
821Euskararen-ezagutza-15-eta-29-urte-arteko-biztanleen-artean-1991-eta-2001license-not-specified
82215-eta-29-urte-arteko-biztanleen-heriotza-tasak-kausa-nagusiaren-eta-sexuaren-arabera-19921996-eta-20022003license-not-specified
82315-eta-29-urte-arteko-biztanleen-kontsulta-medikuak-espezialitateen-arabera-1992-eta-2002license-not-specified
82415-eta-29-urte-arteko-biztanleria-adin-taldeen-arabera-1981-eta-2005license-not-specified
8252007ko-igorpen-eta-jatorri-kutsagarrien-Euskal-Erregistroa-EPER-E-PRTRCC-BY-30
826Aurrekontu-gauzatzearen-estatistika-2007anCC-BY-30
827Famili-guneak-batez-besteko-tamainaren-arabera-milakotan-2006license-not-specified
828Familiak-erreferentziako-pertsonaren-mota-eta-adinaren-arabera-milakotan-2006license-not-specified
829Familiak-erreferentziako-pertsonaren-mota-eta-egoera-zibilaren-arabera-milakotan-2006license-not-specified
830Familiak-motaren-eta-batez-besteko-tamainaren-arabera-milakotan-2006license-not-specified
831Euskal-AEko-barne-merkataritzaren-indizea-Laburpen-taula-Datu-gordinak-Lehenengo-hiruhilekoa-2012license-not-specified
832Unibertsitatez-kanpoko-ikastetxeen-helbidetegi-orokorralicense-not-specified
8332008ko-Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Aurrekontu-OrokorrakCC-BY-30
834Batez-besteko-egonaldia-diagnostikoaren-eta-herrialdearen-arabera-EurostatOCDEOMS-zerrenda-laburtuaren-arabera-eta-Osasunaren-Mundu-Erakundearen-Gaixotasunen-Nazioarteko-Sailkapenaren-araberalicense-not-specified
8352007ko-baimenak-txartelak-sariak-ikuskapenak-eta-beste-administrazio-prozedura-batzukCC-BY-30
836Euskadiko-Baso-mapa-2005-urtealicense-not-specified
837Euskal-AEko-zoru-azaleraren-banaketa-lurraldearen-arabera-2005license-not-specified
838Euskal-AEko-zoru-azaleraren-banaketa-erabilera-motaren-eta-lurraldearen-arabera-2005license-not-specified
839Euskal-AEko-zuhaitzekiko-baso-azalera-espezie-talde-eta-herrialde-historikoen-arabera-2005license-not-specified
840Euskal-AEko-nekazaritzako-makina-1-makineri-motaren-arabera-2004license-not-specified
841Aurrekontu-gauzatzearen-estatistika-2006anCC-BY-30
8422007ko-Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Aurrekontu-OrokorrakCC-BY-30
843Euskal-AEko-nekazaritza-ustiategien-ezaugarri-nagusiak-lurraldearen-arabera-2005license-not-specified
844Euskal-AEko-nekazaritza-ustiategietako-makineria-makineria-motaren-eta-lurraldearen-arabera-2005license-not-specified
845Ostalaritzasektorearen-makromagnitudeak-lurralde-historikoari-jarraiki-mila-eurotan-2004license-not-specified
846Ostalaritzasektorearen-makromagnitudeak-Euskal-AEko-hotelak-lurralde-historikoari-jarraiki-Mila-euro-2004license-not-specified
847Ostalaritzasektorearen-makromagnitudeak-Jatetxeak-lurralde-historikoari-jarraiki-Mila-euro-2004license-not-specified
848Ostalaritzasektorearen-makromagnitudeak-Edaritegiak-lurralde-historikoari-jarraiki-Mila-euro-2004license-not-specified
849Euskal-AEko-ostalaritza-sektoreko-galera-eta-irabazien-kontua-lurralde-historikoen-arabera-Mila-euro-2004license-not-specified
850Aurrekontu-gauzatzearen-estatistika-2005anCC-BY-30
8512006ko-Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Aurrekontu-OrokorrakCC-BY-30
852Euskal-Autonomi-Erkidegoko-hiru-hiriburuen-16cm-ko-ortoargazkia-2005urtealicense-not-specified
8532005eko-otsailaren-20ko-Europako-Konstituzioaren-erreferenduma-Euskal-AEnlicense-not-specified
8542005ko-Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Aurrekontu-OrokorrakCC-BY-30
855Familiak-lurralde-eremuen-motaren-eta-batez-besteko-tamainaren-arabera-2001license-not-specified
856Familiaguneak-lurralde-eremuen-eta-gune-motaren-arabera-2001license-not-specified
8572004ko-Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Aurrekontu-Orokorren-proiektuaCC-BY-30
858Euskal-Herri-Enblematikoa-entziklopedia-Prentsa-irratia-eta-telebistaCC-BY-30
8592003ko-Euskal-Autonomia-Erkidegoko-Aurrekontu-OrokorrakCC-BY-30
860Euskal-Herri-Enblematikoa-entziklopedia-Euskal-antzerti-eta-zineaCC-BY-30
861Heriotzaadierazle-proiektatuak-eszenategiaren-eta-urtearen-arabera-2001-2050license-not-specified
862Jaiotzaadierazle-proiektatuak-eszenategiaren-eta-urtearen-arabera-2001-2050license-not-specified
863Migrazioadierazle-proiektatuak-eszenategiaren-eta-urtearen-arabera-2001-2050license-not-specified
864Biztanleria-lurralde-historikoaren-adin-betearen-taldearen-eszenategiaren-eta-sexuaren-arabera-milakotan-2010license-not-specified
865Biztanleria-lurralde-historikoaren-adin-betearen-taldearen-eszenategiaren-eta-sexuaren-arabera-milakotan-2025license-not-specified
866Biztanleria-lurralde-historikoaren-adin-betearen-taldearen-eszenategiaren-eta-sexuaren-arabera-milakotan-2050license-not-specified
867Adineko-biztanleria-eszenategiaren-adin-taldearen-urtearen-eta-sexuaren-arabera-2050-2025-2010license-not-specified
868Biztanleria-potentzialki-aktiboa-eszenategiaren-urtearen-eta-sexuaren-arabera-2050-2025-2010license-not-specified
869Euskal-AEko-posizio-geografikoa-eta-mugaklicense-not-specified
870Euskal-AEko-zoru-erabileren-banaketa-lurraldeen-arabera-1996license-not-specified
871Euskal-AEko-zuhaitzekiko-baso-azalera-lurraldeen-arabera-1996license-not-specified
872Euskal-AEn-16-Urte-eta-gehiagoko-biztanleria-okupatua-hiruhilekoaren-arabera-lurralde-historikoari-eta-sektore-ekonomikoari-jarraiki-milaka-1-2015Ilicense-not-specified
873Euskal-AEn-16-urte-eta-gehiagoko-biztanleria-hiruhilekoaren-arabera-lurralde-historikoari-eta-sexuari-jarraiki-milaka-1-2015Ilicense-not-specified
874Euskal-AEn-16-Urte-eta-gehiagoko-biztanleria-okupatua-hiruhilekoaren-arabera-lurralde-historikoari-eta-sexuari-jarraiki-milaka-1-2015Ilicense-not-specified
875Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanleria-langabea-hiruhilekoaren-arabera-lurralde-historikoari-eta-sexuari-jarraiki-milaka-1-2015Ilicense-not-specified
876Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanleen-aktibotasun-tasa-hiruhilekoaren-arabera-eskolatze-mailari-eta-sexuari-jarraiki-1-2015Ilicense-not-specified
877Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagokoen-enplegu-tasa-hiruhilekoaren-arabera-adinari-eta-sexuari-jarraiki-1-2015Ilicense-not-specified
878Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagokoen-enplegu-tasa-hiruhilekoaren-arabera-eskolatze-mailari-eta-sexuari-jarraiki-1-2015Ilicense-not-specified
879Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagokoen-enplegu-tasa-hiruhilekoaren-arabera-menpean-duten-seme-alaba-kopurua-ri-eta-sexuari-jarraiki-2015Ilicense-not-specified
880Euskal-AEn-16-urte-eta-gahiagiko-biztanleria-aktiboa-hiruhilekoaren-arabera-menpean-duten-seme-alaba-kopurua-ri-eta-sexuari-jarraiki-milaka-1-2015Ilicense-not-specified
881Euskal-AEn-16-Urte-eta-gehiagoko-biztanleria-okupatua-hiruhilekoaren-arabera-menpean-duten-seme-alaba-kopurua-ri-eta-sexuari-jarraiki-milaka-1-2015Ilicense-not-specified
882Euskal-AEn-16-64-urte-bitarteko-biztanleen-enplegu-tasa-hiruhilekoaren-arabera-lurralde-historikoari-sexuari-eta-adinari-jarraiki-1-2015Ilicense-not-specified
883Euskal-AEn-16-urte-eta-gahiagiko-biztanleria-aktiboa-hiruhilekoaren-arabera-lurralde-historikoari-eta-sexuari-jarraiki-milaka-1-2015Ilicense-not-specified
884Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanleen-aktibotasun-tasa-hiruhilekoaren-arabera-adinari-eta-sexuari-jarraiki-1-2015Ilicense-not-specified
885Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanleria-okupatuak-hiruhilekoaren-eta-lanbide-egoeraren-arabera-sexuari-eta-lanaldi-motari-jarraiki-ohiko-lanaldia-milaka-1-2015Ilicense-not-specified
886Euskal-AEko-Kontsumoko-Prezioen-Indize-orokorra-KPIlicense-not-specified
887Estatuko-Kontsumoko-Prezioen-Indize-orokorra-KPIlicense-not-specified
888Euskal-AEko-Industria-produkzioaren-indizea-hilaren-urtearen-eta-ondasunen-helburu-ekonomikoaren-arabera-Egutegiaren-eragina-zuzendutako-datuak-p-Apirila-2015license-not-specified
889Euskal-AEko-establezimenduetako-informazioaren-teknologien-ekipamenduak-ekonomi-sektorearen-eta-enplegu-geruzaren-arabera-2009-2013license-not-specified
890Euskal-AEko-Interneteko-sarbidedun-establezimenduetako-konexio-mota-lurralde-historikoaren-jarduera-sektorearen-A38-eta-enplegu-geruzaren-arabera-2013license-not-specified
891Euskal-AEko-establezimenduetako-informazioaren-teknologien-ekipamenduak-lurralde-historikoaren-jarduera-adarraren-eta-enplegu-geruzaren-arabera-2013license-not-specified
892Bizitegi-lurzoruaren-edukiera-etxebizitza-kopuruan-motaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-Etxebizitza-kop-2014license-not-specified
893Euskal-AEko-lurzoru-urbanizaezina-motaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-Ha-2014license-not-specified
894Euskal-AEko-bizitegi-lurzoruaren-azalera-motaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-Ha-2014license-not-specified
895Euskal-AEko-egitura-orokorra-eta-organikoa-eta-lurzoruaren-kalifikazioa-lurralde-eremuaen-arabera-Ha-2014license-not-specified
896Euskal-AEko-jarduera-ekonomikoetarako-lurzorua-motaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-Ha-2014license-not-specified
897Lan-merkatuaren-balantzea-2014anCC-BY-30
898Euskal-AEko-landetxeetako-langileak-lurralde-historikoa-hilabetea-eta-urtea-kontuan-hartuta-Maiatza-2015license-not-specified
899Euskal-AEko-heriotzak-hilaren-lurralde-historikoaren-eta-sexuaren-araberalicense-not-specified
900Euskal-AEko-heriotzak-hilaren-eta-adin-betearen-araberalicense-not-specified
901Euskal-AEko-heriotzak-hilaren-eta-heriotza-kausaren-araberalicense-not-specified
902Euskal-AEko-heriotzak-hilaren-eta-biziterriaren-40000-biztanle-araberalicense-not-specified
903Euskal-AEko-heriotzak-hiruhilekoaren-eta-lurralde-historikoaren-araberalicense-not-specified
904Euskal-AEn-bizi-diren-amek-izandako-haurrak-hil-lurralde-historiko-eta-amaren-naziotasunaren-araberalicense-not-specified
9052014-urtean-jarduerarekin-loturiko-biztanleriaCC-BY-30
906Euskal-AEn-bizi-diren-amengandik-bizirik-jaioak-hiruhilekoaren-eta-lurraldearen-araberalicense-not-specified
907Euskal-AEn-bizi-diren-amengandik-bizirik-jaioak-hilabeteka-eta-amaren-adinaren-araberalicense-not-specified
908Barruko-turismo-kontsumoa-produktuaren-eta-osagaien-arabera-Uneko-prezioak-milaka-euro-2010license-not-specified
909Barruko-turismo-kontsumoa-produktuaren-eta-osagaien-arabera-Uneko-prezioak-2010license-not-specified
910Jardueraadar-berezien-produkzio-kontua-osagaien-eta-urtearen-arabera-Uneko-prezioak-milaka-euro-2010-2012license-not-specified
911Jardueraadar-berezien-produkzio-xehetasuna-urtearen-eta-produktuaren-arabera-Uneko-prezioak-milaka-euro-2010-2012license-not-specified
912Turismoak-sektore-produkzioan-duen-partaidetza-adierazle-motaren-eta-jarduera-adarraren-arabera-Uneko-prezioak-milaka-euro-2010license-not-specified
913Turismoak-sektore-produkzioan-duen-partaidetza-adierazle-motaren-eta-jarduera-adarraren-arabera-Uneko-prezioak-2010license-not-specified
914Turismoak-euskal-ekonomiari-egindako-ekarpena-BPG-eta-bere-osagaiak-turismoaren-guztirako-ondoreak-eta-ekonomiaren-guztizkoaren-aldean-Uneko-prezioak-milioi-euro-2010license-not-specified
915Turismoaren-industria-establezimenduak-urtearen-jarduera-adarraren-eta-pertsonal-okupatuaren-estratuaren-arabera-2010-2013license-not-specified
916Eusko-Jaurlaritzako-aurrekontu-gauzatzea-Aurrekontu-magnitudeak-Mila-eurotanlicense-not-specified
917Forualdundietako-aurrekontu-gauzatzea-Sarrera-aurrekontuaren-gauzatzearen-eboluzioa-aitortutako-eskubideak-Mila-eurotanlicense-not-specified
918Eusko-Jaurlaritzako-aurrekontu-gauzatzea-Sarrera-aurrekontuaren-gauzatzearen-eboluzioa-aitortutako-eskubideak-Mila-eurotanlicense-not-specified
919Eusko-Jaurlaritzako-aurrekontu-gauzatzea-Gastu-aurrekontuaren-gauzatzearen-eboluzioa-aitortutako-obligazioak-Urtetik-urterako-aldaketa-ehunekoalicense-not-specified
920Forualdundietako-aurrekontu-gauzatzea-Gastu-arruntak-kapitulu-eta-gauzatze-mailaren-arabera-Mila-eurotan-ehunekoak-eta-aldakuntza-tasaklicense-not-specified
921Forualdundietako-aurrekontu-gauzatzea-Aurrekontu-magnitudeak-Mila-eurotanlicense-not-specified
922Eusko-Jaurlaritza-eta-Foru-Aldundien-sendotua-Aurrekontu-magnitudeak-Mila-eurotanlicense-not-specified
923Eusko-Jaurlaritzako-eta-Foru-aldundietako-aurrekontu-gauzatzea-Sarrera-aurrekontuaren-gauzatzearen-eboluzioa-aitortutako-eskubideak-Urtetik-urterako-aldaketa-ehunekoalicense-not-specified
924Eusko-Jaurlaritzako-eta-Foru-aldundietako-aurrekontu-gauzatzea-Sarrera-aurrekontuaren-gauzatzearen-eboluzioa-aitortutako-eskubideak-Mila-eurotanlicense-not-specified
925Eusko-Jaurlaritzako-eta-Foru-aldundietako-aurrekontu-gauzatzea-Gastu-aurrekontuaren-gauzatzearen-eboluzioa-aitortutako-obligazioak-Urtetik-urterako-aldaketa-ehunekoalicense-not-specified
926Eusko-Jaurlaritzako-eta-Foru-aldundietako-aurrekontu-gauzatzea-Gastu-aurrekontuaren-gauzatzearen-eboluzioa-aitortutako-obligazioak-Mila-eurotanlicense-not-specified
927Forualdundietako-aurrekontu-gauzatzea-Diru-sarreren-aurrekontuaren-egikaritzearen-bilakaera-1-eta-2-atalaren-xehatzea-aitortutako-eskubideak-Mila-eurotanlicense-not-specified
928Eusko-Jaurlaritzako-aurrekontu-gauzatzea-Sarrera-aurrekontuaren-gauzatzearen-eboluzioa-aitortutako-eskubideak-Urtetik-urterako-aldaketa-ehunekoalicense-not-specified
929Forualdundietako-aurrekontu-gauzatzea-Diru-sarreren-aurrekontuaren-egikaritzearen-bilakaera-1-eta-2-atalaren-xehatzea-aitortutako-eskubideak-Urtetik-urterako-aldaketa-ehunekoalicense-not-specified
930Forualdundietako-aurrekontu-gauzatzea-Sarrera-aurrekontuaren-gauzatzearen-eboluzioa-aitortutako-eskubideak-Urtetik-urterako-aldaketa-ehunekoalicense-not-specified
931Eusko-Jaurlaritza-eta-Foru-Aldundien-eredu-sendotua-Sarrerak-eta-gastuak-Mila-eurotanlicense-not-specified
932Forualdundietako-aurrekontu-gauzatzea-Gastu-aurrekontuaren-gauzatzearen-eboluzioa-aitortutako-obligazioak-Urtetik-urterako-aldaketa-ehunekoalicense-not-specified
933Forualdundietako-aurrekontu-gauzatzea-Gastu-aurrekontuaren-gauzatzearen-eboluzioa-aitortutako-obligazioak-Mila-eurotanlicense-not-specified
934Forualdundietako-aurrekontu-gauzatzea-Sarrera-arruntak-kapitulu-eta-gauzatze-mailaren-arabera-Mila-eurotan-ehunekoak-eta-aldakuntza-tasaklicense-not-specified
935Eusko-Jaurlaritzako-aurrekontu-gauzatzea-Gastu-arruntak-kapitulu-eta-gauzatze-mailaren-arabera-Mila-eurotan-ehunekoak-eta-aldakuntza-tasaklicense-not-specified
936Eusko-Jaurlaritzako-aurrekontu-gauzatzea-Gastu-aurrekontuaren-gauzatzearen-eboluzioa-aitortutako-obligazioak-Mila-eurotanlicense-not-specified
937Eusko-Jaurlaritzako-aurrekontu-gauzatzea-Sarrera-arruntak-kapitulu-eta-gauzatze-mailaren-arabera-Mila-eurotan-ehunekoak-eta-aldakuntza-tasaklicense-not-specified
938Euskal-AEko-ezkontzak-hiruhilekoaren-eta-lurralde-historikoaren-araberalicense-not-specified
939Euskal-AEko-ezkontza-homosexualak-bizi-diren-lurralde-historikoa-eta-ezkontza-motalicense-not-specified
940Euskal-AEko-ezkontideak-hil-sexu-eta-naziotasunaren-araberalicense-not-specified
941Euskal-AEko-ezkontideak-hilaren-sexuaren-eta-adin-betearen-araberalicense-not-specified
942Euskal-AEko-ezkontzak-hilaren-eta-biziterriaren-40000-biztanle-araberalicense-not-specified
943Euskal-AEko-ezkontideak-hilaren-sexuaren-eta-egoera-zibilaren-araberalicense-not-specified
944Euskal-AEko-ezkontzak-hilaren-egoitzako-lurralde-historikoaren-eta-ospatzeko-moduaren-araberalicense-not-specified
945
946
947Euskal-AEko-esportazioen-rankina-murga-zergen-partidaka-Mila-eurotan-plicense-not-specified
948Euskal-AEko-kanpo-merkataritza-hiruhilekoaren-eta-fluxuaren-arabera-milaka-eurolicense-not-specified
949Arabako-kanpo-merkataritza-hiruhilekoaren-eta-fluxuaren-arabera-milaka-eurolicense-not-specified
950Bizkaiko-kanpo-merkataritza-hiruhilekoaren-eta-fluxuaren-arabera-milaka-eurolicense-not-specified
951Gipuzkoako-kanpo-merkataritza-hiruhilekoaren-eta-fluxuaren-arabera-milaka-eurolicense-not-specified
952Euskal-AEko-esportazioen-rankina-herrialdeka-milaka-euro-plicense-not-specified
953Euskal-AEko-Inportazioen-rankina-herrialdeka-milaka-euro-plicense-not-specified
954Euskal-AEko-inportazioen-rankina-murga-zergen-partidaka-Mila-eurotan-plicense-not-specified
955Euskal-AEko-guztizko-kanpo-merkataritza-eta-ez-energetikoa-hiruhilekoaren-eta-fluxuaren-arabera-milaka-eurolicense-not-specified
956Euskal-AEko-Esportazioak-hiruhilekoaren-eta-muga-zergen-sekzioaren-arabera-mila-eurotanlicense-not-specified
957Euskal-AEko-Inportazioak-hiruhilekoaren-eta-muga-zergen-sekzioaren-arabera-mila-eurotanlicense-not-specified
958Eusko-Jaurlaritzaren-Komunikazio-Gida-Euskadiko-Erakundeetako-kargu-eta-ordezkarien-kontaktu-datuakCC-BY-30
959Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-eskaintzaren-eta-eskariaren-osagaien-eta-hiruhilekoen-arabera-Bolumen-indize-kateatua-urte-arteko-aldakuntza-tasaklicense-not-specified
960Euskal-AEko-lanpostuak-dedikazio-osoko-baliokidetzan-jarduera-adarraren-eta-hiruhilekoen-araberalicense-not-specified
961Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-eskaintzaren-eta-eskariaren-osagaien-eta-hiruhilekoen-arabera-Uneko-prezioak-milaka-eurolicense-not-specified
962Euskal-AEko-Barne-Produktu-Gordina-lurralde-historikoaren-eta-hiruhilekoaren-arabera-Bolumen-indize-kateatualicense-not-specified
963Euskal-AEko-Barne-Produktu-Gordina-lurralde-historikoaren-eta-hiruhilekoaren-arabera-Bolumen-indize-kateatua-urte-arteko-aldakuntza-tasaklicense-not-specified
964Euskal-AEko-Barne-Produktu-Gordina-lurralde-historikoaren-eta-hiruhilekoaren-arabera-Uneko-prezioak-milaka-eurolicense-not-specified
965Euskal-AEko-Barne-Produktu-Gordina-lurralde-historikoaren-eta-hiruhilekoaren-arabera-Uneko-prezioak-urte-arteko-aldakuntza-tasaklicense-not-specified
966Euskal-AEko-lanpostuak-dedikazio-osoko-baliokidetzan-lurralde-historikoaren-eta-hiruhilekoen-araberalicense-not-specified
967Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-eskaintzaren-eta-eskariaren-osagaien-eta-hiruhilekoen-arabera-Bolumen-indize-kateatualicense-not-specified
968Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-eskaintzaren-eta-eskariaren-osagaien-eta-hiruhilekoen-arabera-Uneko-prezioak-urte-arteko-aldakuntza-tasaklicense-not-specified
969Euskal-AEko-lanpostuak-dedikazio-osoko-baliokidetzan-lurralde-historikoaren-eta-hiruhilekoen-arabera-urte-arteko-aldakuntza-tasaklicense-not-specified
970Euskal-AEko-lanpostuak-dedikazio-osoko-baliokidetzan-jarduera-adarraren-eta-hiruhilekoen-arabera-urte-arteko-aldakuntza-tasaklicense-not-specified
971EAEko-Higiezinen-Eskaintzari-buruzko-Inkestaren-taula-estatistikoak-HEILege-informazioa
972Euskal-AEn-salgai-dauden-etxebizitzen-m2-erabilgarriaren-batez-besteko-prezioa-hiruhilekoaren-eta-urtearen-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-eurotanlicense-not-specified
973Euskal-AEn-salgai-dauden-etxebizitza-berrien-batez-besteko-prezioa-mila-eurotan-eta-alokairu-librean-eskainitako-etxebizitzen-batez-besteko-errentak-eurotan-hiruhilekoaren-eta-urtearen-arabera-lurralde-historikoari-jarraikilicense-not-specified
974Euskal-AEko-eraikuntzaren-koiunturako-indizea-Produkzioaren-indizea-hiruhilekoka-Egutegiaren-eragina-zuzendutako-datuak-2015Ilicense-not-specified
975Euskal-AEko-eraikuntzaren-koiunturako-indizea-Pertsonal-landunaren-indizea-hiruhilekoka-Datu-gordinak-2015Ilicense-not-specified
976Euskal-AEko-eraikuntzaren-koiunturako-indizea-Pertsonal-landunaren-indizea-hiruhilekoka-Datu-desestazionalizatuak-2015Ilicense-not-specified
977Euskadin-izandako-trafiko-gorabeherak-denbora-errealeanCC-BY-30
978Euskal-AEko-etxebizitza-familiarrak-lurralde-eremuaren-arabera-egitura-ezaugarriei-jarraiki-2011license-not-specified
979Pobrezia-eta-ongizaterik-ezaren-arriskua-1-Euskal-AEn-1986-2014license-not-specified
980Pobrezia-eta-eskasia-erreala-Euskal-AEn-sexuari-jarraiki-2008-2014license-not-specified
981Pobrezia-eta-eskasia-erreala-Euskal-AEn-lurralde-historikoari-jarraiki-2008-2014license-not-specified
982Pobrezia-eta-eskasia-erreala-Euskal-AEn-eskualdearen-arabera-2008-2014license-not-specified
983Europar-Batasuneko-estatutako-pobreziaren-prekarietatearen-eta-desberdintasunaren-adierazle-konparatuak-2013-20141license-not-specified
9841997-urtetik-erregistratutako-langabeziaCC-BY-30
985Euskal-AEko-nekazaritza-produkzioa-labore-motaren-eta-lurraldearen-arabera-2013license-not-specified
986Euskal-Aeko-txikizkako-merkataritzaren-indizea-zerbitzuguneak-kontuan-hartu-gabe-hiruhilekoaren-eta-lurralde-historikoaren-arabera-Datu-gordinak-p-Uneko-prezioak-2015Ilicense-not-specified
987Euskal-Aeko-txikizkako-merkataritzaren-indizea-zerbitzuguneak-kontuan-hartu-gabe-hiruhilekoaren-eta-lurralde-historikoaren-arabera-Datu-zuzenduak-p-Uneko-prezioak-2015Ilicense-not-specified
988Euskal-Aeko-txikizkako-merkataritzaren-indizea-zerbitzuguneak-kontuan-hartu-gabe-hiruhilekoaren-eta-lurralde-historikoaren-arabera-Datu-desestazionalizatuak-p-Uneko-prezioak-2015Ilicense-not-specified
9892014an-Gizarte-Segurantzak-izandako-afiliazioaCC-BY-30
9902014-urteko-langabezia-udalerri-bakoitzekoCC-BY-30
9912014-urteko-langabezia-EuskadinCC-BY-30
9922014-urteko-langabezia-lurralde-historiko-bakoitzekoCC-BY-30
993Bizkaiko-aurrekontu-orokorrak-Sarrerak-milaka-euro-2015license-not-specified
994Bizkaiko-aurrekontu-orokorrak-gastuen-aurrekontu-organiko-ekonomikoa-milaka-euro-2015license-not-specified
995Euskal-AEko-Kontsumoko-Prezioen-Indize-KPI-orokorra-eta-taldeka-2007-2014license-not-specified
996Eusko-jaurlaritzaren-aurrekontuetan-sartutako-langileak-2015license-not-specified
997Estatuko-Kontsumoko-Prezioen-Indize-KPI-orokorra-eta-taldeka-2007-2014license-not-specified
998Eusko-Jaurlaritzaren-aurrekontuak-Sail-bakoitzaren-gastuak-milaka-euro-2015license-not-specified
999Eusko-Jaurlaritzaren-aurrekontuak-Sail-bakoitzaren-sarrerak-milaka-euro-2015license-not-specified
1000Eusko-Jaurlaritzaren-aurrekontuak-kapitulu-eta-urte-bakoitzeko-milaka-euro-1996-2015license-not-specified
1001Administrazio-erakunde-autonomoen-aurrekontuak-Erakunde-bakoitzaren-gastuak-milaka-euro-2015license-not-specified
1002Administrazio-erakunde-autonomoen-aurrekontuak-Erakunde-bakoitzaren-sarrerak-milaka-euro-2015license-not-specified
100316-urte-eta-gehiagoko-biztanleak-jarduerarekin-duten-erlazioaren-lurralde-historikoaren-eta-sexuaren-arabera-milaka-2014license-not-specified
100416-urte-eta-gehiagoko-biztanle-okupatuak-egoera-profesionalaren-lansaio-motaren-eta-lurralde-historikoaren-arabera-milaka-2014license-not-specified
1005Familiak-euren-kideek-jarduerarekin-duten-harremanaren-arabera-eta-lurralde-historikoaren-arabera-milaka-2014license-not-specified
10062014an-EAEn-izandako-urteko-kotratazioakCC-BY-30
10072014an-Euskadiko-eskualdetan-izandako-urteko-kotratazioakCC-BY-30
1008Euskal-AEko-15-29-urte-bitarteko-biztanleriaren-bilakaera-sexuka-eta-adin-taldeen-arabera-2001-2013license-not-specified
1009Euskal-AEko-15-29-urte-bitarteko-biztanleen-gaztetasun-indizea-sexuka-2013license-not-specified
1010Euskal-AEko-15-29-urte-bitarteko-biztanleria-atzerritarraren-indizea-sexuka-eta-adin-taldeen-arabera-2012license-not-specified
1011Euskal-AEko-15-29-urte-bitarteko-emakumeen-ugalkortasun-tasa-adin-taldeen-arabera-1996-2012license-not-specified
1012Euskal-AEko-15-17-urte-bitarteko-nerabeen-haurdunaldi-tasa-adin-horretako-1000-emakumeko-2003-2012license-not-specified
1013Sarri-erretzen-duten-Euskal-AEko-15-29-urte-bitarteko-biztanleak-sexuka-2000-2012license-not-specified
1014Euskal-AEko-18-24-urte-bitarteko-biztanleen-eskola-uzte-goiztiarraren-tasa-sexuka-2000-2013license-not-specified
1015Euskal-AEko-16-29-urte-bitarteko-biztanleen-jarduera-enplegu-eta-langabezia-tasak-sexuka-2005-2013license-not-specified
1016Euskadin-izandako-trafiko-gorabeheren-historikoa-2006-urtetik-honaCC-BY-30
10172014-urteko-diru-sarrerak-bermatzeko-errentaren-onuradunak-lurralde-historikoaren-araberaCC-BY-30
10182014-urteko-diru-sarrerak-bermatzeko-errentaren-onuradunak-udalerriaren-araberaCC-BY-30
10192014-urteko-kontratazioak-lurralde-historikoaren-araberaCC-BY-30
1020Datu-aurrerapena-2014anCC-BY-30
10212014-urtean-dauden-enplegu-eskatzaileak-Euskadin-eta-lurralde-historiko-bakoitzekoCC-BY-30
10222014-urtean-dauden-enplegu-eskatzaileak-udalerri-bakoitzekoCC-BY-30
10232014-urtean-dauden-enplegu-eskatzaileak-eskualde-bakoitzekoCC-BY-30
1024Eguraldi-estazioak-2014ko-irakurketakCC-BY-30
1025Alta-emandako-gaixoak-eta-1000-biztanleko-tasa-behin-betiko-diagnostikoaren-eta-sexuaren-arabera-2-2013license-not-specified
1026Prozedura-ohikoenen-altak-sexuaren-eta-adinaren-arabera-2-2013license-not-specified
1027Egonaldiegunak-eta-1000-biztanleko-tasa-behin-betiko-diagnostikoaren-eta-sexuaren-arabera-2-2013license-not-specified
1028Diagonostiko-ohikoenen-altak-sexuaren-eta-adin-taldearen-arabera-2-2013license-not-specified
1029Euskal-AEko-barne-gastua-eta-DOBko-langileak-exekuzio-sektoreari-jarraiki-lurralde-historikoaren-arabera-2013license-not-specified
1030IGko-gastua-BPGdaren-herrialdearen-arabera-2002-2013license-not-specified
1031Euskal-AEko-IGko-barne-gastua-BPGdaren-guztira-eta-DOBko-langileak-eskualdeka-2013license-not-specified
1032Euskal-AEko-IGko-DOBko-langileak-exekuzio-sektoreari-eta-lurralde-historikoei-jarraiki-okupazioaren-eta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
1033Euskal-AEko-IGko-langile-guztiak-exekuzio-sektoreari-eta-lurralde-historikoei-jarraiki-okupazioaren-eta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
1034Turismoak-euskal-ekonomiari-egindako-ekarpena-urtearen-arabera-BPGaren-mp-gaineko-balio-absolutua-eta-ehunekoa-Uneko-prezioak-a-2005-2013license-not-specified
1035Euskal-Autonomia-Erkidegoaren-munduko-gainerako-tokietarako-turismo-fluxuen-saldoa-osagaiaren-eta-urtearen-arabera-BPGaren-mp-gaineko-balio-absolutua-eta-ehunekoa-Uneko-prezioak-a-2005-2013license-not-specified
1036Turismoak-euskal-ekonomiari-egindako-ekarpena-lurralde-historikoaren-eta-urtearen-arabera-BPGaren-mp-gaineko-balio-absolutua-eta-ehunekoa-Uneko-prezioak-a-2005-2013license-not-specified
1037Eusko-Jaurlaritzaren-Komunikazio-Gida-Euskadiko-Erakundeen-kontaktu-datuakCC-BY-30
1038Eusko-Jaurlaritzaren-sozietate-eta-erakunde-publikoakCC-BY-30
1039Euskal-Legebiltzarrean-ordezkapena-duten-alderdi-politikoakCC-BY-30
1040Hezkuntzarekin-erlazionatutako-erakundeakCC-BY-30
1041Euskadiko-UdalakCC-BY-30
1042Euskadiko-Elkargo-OfizialakCC-BY-30
1043Euskadiko-ekonomia-eta-lan-jarduerekin-erlazioa-duten-erakundeakCC-BY-30
1044Euskadiko-komunikabideakCC-BY-30
1045Euskadin-dauden-KontsulatuakCC-BY-30
1046Euskadiko-kultura-munduko-erakundeakCC-BY-30
1047Euskararen-inguruan-dauden-erakundeakCC-BY-30
1048Ezkontzak-ezkontza-ospatzeko-tokiaren-egoitzaren-eta-ospatzeko-moduaren-arabera-2013license-not-specified
1049Senarrak-jaioturtearen-eta-adinaren-lurralde-historikoaren-eta-egoera-zibilaren-arabera-2013license-not-specified
1050Emazteak-jaioturtearen-eta-adinaren-lurralde-historikoaren-eta-egoera-zibilaren-arabera-2013license-not-specified
1051Ezkontideak-aurreko-bizileku-lurralde-eremuaren-sexuaren-eta-egoera-zibilaren-arabera-2013license-not-specified
1052Edozein-motatako-ezkontzak-ezkontza-leku-bizileku-eta-ezkontza-motaren-arabera-2013license-not-specified
1053Ezkontza-egin-zen-lekuaren-eta-ezkontideen-bizilekuaren-eta-naziotasunaren-araberako-ezkontzak-2013license-not-specified
1054Ezkontzak-eta-ezkontza-tasak-1000-biztanleko-lurralde-historikoaren-arabera-1975-2013license-not-specified
1055Euskal-AEko-ustiategi-kopurua-azalera-eta-egiturazko-adierazleak-lurraldearen-arabera-2013license-not-specified
1056Euskal-AEko-nekazaritza-azaleraren-banaketa-aprobetxamendu-motaren-arabera-lurraldeari-jarraiki-2013license-not-specified
1057Euskal-AEko-ustiategi-kopurua-eta-espezien-nagusien-abelburu-kopurua-lurraldearen-arabera-2013license-not-specified
1058
1059Jasotako-langabeziaren-eta-Gizarte-Segurantzako-afiliazioaren-portaera-2014anCC-BY-30
1060RAMSAR-hitzarmenaren-zerrendan-jasotako-hezeguneaklicense-not-specified
1061Euskal-AEko-biztanleria-lurralde-eremuen-eta-jaiolekuaren-arabera-2014license-not-specified
1062Euskal-AEko-biztanleria-lurralde-eremuen-sexuaren-eta-biztanleria-dentsitatearen-arabera-2014license-not-specified
1063Euskal-AEko-biztanleria-lurralde-eremuen-eta-naziotasunaren-araberako-herrialde-taldeen-arabera-2014license-not-specified
1064Euskal-AEko-urtarrilaren-1eko-biztanleria-zenbatetsia-lurralde-historikoaren-eta-sexuaren-arabera-1976-2014license-not-specified
1065Euskal-AEko-biztanleria-lurralde-eremuei-jarriki-sexua-eta-aldaketen-osagaien-arabera-2014license-not-specified
1066Arabako-biztanleria-barruti-eta-zentsu-sekzioen-arabera-sexuaren-adin-taldeen-eta-naziotasunaren-arabera-2014license-not-specified
1067Gipuzkoako-biztanleria-barruti-eta-zentsu-sekzioen-arabera-sexuaren-adin-taldeen-eta-naziotasunaren-arabera-2014license-not-specified
1068Bizkaiko-biztanleria-barruti-eta-zentsu-sekzioen-arabera-sexuaren-adin-taldeen-eta-naziotasunaren-arabera-2014license-not-specified
1069Biztanleria-Arabako-biztanleria-entitateka-sexuaren-adin-taldeen-eta-naziotasunaren-arabera-2014license-not-specified
1070Biztanleria-Gipuzkoako-biztanleria-entitateka-sexuaren-adin-taldeen-eta-naziotasunaren-arabera-2014license-not-specified
1071Biztanleria-Bizkaiko-biztanleria-entitateka-sexuaren-adin-taldeen-eta-naziotasunaren-arabera-2014license-not-specified
1072Euskal-AEko-biztanleria-lurralde-eremuen-sexuen-arteko-ratioaren-adin-taldeen-eta-naziotasunaren-arabera-2014license-not-specified
1073EAEko-Eraikuntzari-eta-Etxebizitzari-Buruzko-Estatistika-2014ko-3-HiruhilekoaCC-BY-30-ES
1074Bioteknologiako-IG-Euskal-AEn-DOB-langileak-lanaren-eta-sexuaren-arabera-2007-2013license-not-specified
1075Bioteknologiako-IG-Euskal-AEn-langile-guztiak-lanaren-eta-sexuaren-arabera-2007-2013license-not-specified
1076Bioteknologiako-IG-Euskal-AEko-barne-gastuak-gastuaren-izaeraren-arabera-mila-eurotan-2007-2013license-not-specified
1077Euskal-AEko-enpresa-sektorearen-Bioteknologiako-IGko-adierazleak-2007-2013license-not-specified
1078Euskal-AEko-Bioteknologiako-IGko-adierazleak-mila-euro-2007-2013license-not-specified
1079Euskal-AEko-merkataritza-eta-konponketa-sektorearen-makromagnitudeak-lurralde-historikoaren-arabera-Milaka-eurolicense-not-specified
1080Euskal-AEko-merkataritza-eta-konponketaren-galera-eta-irabazien-kontua-lurralde-historikoen-arabera-Milaka-eurolicense-not-specified
1081Euskal-AEko-automobilak-saldu-eta-konpontzea-sektorearen-makromagnitudeak-lurralde-historikoaren-arabera-Milaka-eurolicense-not-specified
1082Euskal-AEko-ibilgailuen-salmenta-eta-konponketaren-galera-eta-irabazien-kontua-lurralde-historikoen-arabera-Milaka-eurolicense-not-specified
1083Euskal-AEko-handizkako-merkataritzaren-makromagnitudeak-lurralde-historikoaren-arabera-milaka-eurolicense-not-specified
1084Euskal-AEko-handizkako-merkataritzaren-galera-eta-irabazien-kontua-lurralde-historikoen-arabera-Milaka-eurolicense-not-specified
1085Euskal-AEko-txikizkako-merkataritzaren-makromagnitudeak-lurralde-historikoaren-arabera-Milaka-eurolicense-not-specified
1086Euskal-AEko-handizkako-merkataritzaren-galera-eta-irabazien-kontua-lurralde-historikoen-arabera-Milaka-eurolicense-not-specified
108710-urteko-eta-gehiagoko-Euskal-AEko-biztanleak-lurralde-eremua-eta-ikasketa-maila-aintzat-hartuta-2013license-not-specified
108810-urteko-eta-gehiagoko-Euskal-AEko-biztanleak-titulazio-mailari-eta-adinari-jarraiki-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
1089
1090Euskal-AEko-IGko-barne-gastuak-diziplina-zientifikoaren-eta-fondoen-jatorriaren-arabera-mila-euro-2013license-not-specified
1091IGko-barne-gastuak-egikaritze-sekoreen-eta-fondoen-jatorriaren-arabera-mila-euro-2013license-not-specified
1092IGko-adierazleak-Euskal-AEn-1999-2013license-not-specified
1093Euskal-AEn-IG-egiten-duten-enpresak-jarduera-adarraren-arabera-2013license-not-specified
1094IGra-dedikatutako-pertsonal-guztia-egikaritze-sektoreen-eta-bere-okupazioaren-arabera-2013license-not-specified
1095DOBn-IGra-dedikatutako-pertsonala-diziplina-zientifikoaren-bere-okupazioaren-eta-sexuaren-arab-2013license-not-specified
1096Zentru-teknologikoak-Euskal-AEko-IGko-DOB-langileak-okupazioaren-eta-sexuaren-arabera-2010-2013license-not-specified
1097Zentru-teknologikoak-Euskal-AEko-IGko-barne-gastua-funtsen-jatorraren-arabera-mila-euro-2010-2013license-not-specified
1098DOBn-IGra-dedikatutako-pertsonala-egikaritze-sektoreen-eta-bere-okupazioaren-arabera-2013license-not-specified
1099IGra-dedikatutako-pertsonal-guztia-diziplina-zientifikoarenbere-okupazioaren-eta-sexuaren-arab-2013license-not-specified
1100Euskal-AEko-barruko-migrazioak-jatorri-eta-helburu-lurralde-historikoen-arabera-2013license-not-specified
1101Euskal-AEko-migrazioak-jaiotzako-autonomia-erkidegoaren-eta-motaren-arabera-2013license-not-specified
1102Euskal-AEko-migrazioak-jatorri-erkidego-helburu-erkidego-lurralde-eta-migrazio-motarn-arabera-2013license-not-specified
1103Euskal-AEko-migrazioak-lurralde-arlo-eta-migrazio-motaren-arabera-2013license-not-specified
1104Euskal-AEko-migrazioak-migrazio-urtearen-jatorri-lurralde-eta-helburu-lurralde-historikoen-arabera-2001-2013license-not-specified
11052013an-Euskadiko-Udalerrietan-izandako-urteko-kotratazioakCC-BY-30
1106Euskal-AEko-heriotzak-horren-arrazoiaren-sexuaren-eta-lurralde-historikoaren-arabera-2013license-not-specified
1107Euskal-AEko-suizidioak-adin-taldearen-lurralde-historikoaren-eta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
1108Euskal-AEko-heriotzak-jaioturtearen-eta-adinaren-lurralde-historikoaren-eta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
1109Euskal-AEko-heriotzak-eta-heriotza-tasak-1000-biztanleko-lurralde-historikoaren-arabera-1975-2013license-not-specified
1110Euskal-AEko-heriotzak-egoitzako-lurralde-eremuaren-sexuaren-heriotza-kausaren-eta-hazkunde-begetatiboaren-arabera-2013license-not-specified
1111Euskal-AEko-nekazal-sektoreak-jasotako-nekazal-produktuen-prezioak-Urtarrila-2015license-not-specified
1112Euskal-AEko-abeltzaintza-sektoreak-jasotako-abeltzaintza-produktuen-prezioak-Urtarrila-2015license-not-specified
1113Euskal-AEko-basogintza-sektoreak-jasotako-basogintza-produktuen-prezioak-Urtarrila-2015license-not-specified
1114Euskal-AEko-nekazaritza-sektoreak-jasotako-prezio-indizea-Urtarrila-2015license-not-specified
1115Euskal-AEko-nekazal-sektoreak-ordaindutako-nekazal-ekoizpen-baliabideen-prezioak-Urtarrila-2015license-not-specified
1116Euskal-AEko-abeltzaintza-sektoreak-ordaindutako-abeltzaintza-ekoizpen-baliabideen-prezioak-Urtarrila-2015license-not-specified
1117Euskal-AEko-nekazaritza-sektoreak-ordaindutako-prezio-indizea-ekoizpen-baliabideri-jarraiki-Urtarrila-2015license-not-specified
1118Lan-abagunearen-buletinaCC-BY-30
1119Euskal-AEko-16tik-64-urte-bitarteko-biztanleriaren-aktibotasun-eta-langabezia-tasa-eta-enplegu-koefizientea-eskualdeka-40-eskualde-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
1120Euskal-AEko-16tik-64-urte-bitarteko-biztanleriaren-aktibotasun-eta-langabezia-tasa-eta-enplegu-koefizientea-eskualdeka-11-eskualde-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
1121Euskal-AEko-25etik-64-urte-bitarteko-biztanleriaren-aktibotasun-eta-langabezia-tasa-eta-enplegu-koefizientea-eskualdeka-11-eskualde-sexuaren-eta-eskolatze-mailaren-arabera-2013license-not-specified
1122Euskal-AEko-16tik-64-urte-bitarteko-biztanleria-landuna-eskualdeka-11-eskualde-sektore-ekonomikoaren-eta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
1123Euskal-AEko-16tik-64-urte-bitarteko-biztanleria-landuna-eskualdeka-11-eskualde-lanbide-egoeraren-eta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
1124Euskal-AEko-16tik-64-urte-bitarteko-biztanleria-landun-alokatua-eskualdeka-11-eskualde-kontratu-motaren-eta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
1125Euskal-AEko-16tik-64-urte-bitarteko-biztanleria-landun-alokatua-kontratu-amaigaberik-ez-duten-soldatako-landunen-ehunekoa-eskualdearen-11-eskualde-sexuaren-eta-adinaren-arabera-2013license-not-specified
1126Euskal-AEko-16-urtetik-64ra-bitarteko-biztanleriaren-jarduera-langabezia-eta-landun-tasak-eskualdearen-11-eskualde-sexuaren-eta-adinaren-arabera-2013license-not-specified
1127Euskal-AEko-16-urtetik-64ra-bitarteko-biztanleria-eskualdearen-11-eskualde-jarduerarekiko-erlazioaren-LANE-sailkapena-eta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
1128Euskal-AEn-ez-aktibo-dagoen-16-urtetik-64ra-bitarteko-biztanleria-eskualdearen-11eskualde-ikasketa-maila-eta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
1129Euskal-AEko-lanean-ari-den-16-urtetik-64ra-bitarteko-biztanleria-eskualdearen-11eskualde-ikasketa-maila-eta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
1130Euskal-AEn-ez-aktibo-dagoen-16-urtetik-64ra-bitarteko-biztanleria-eskualdearen-11eskualde-sexuaren-eta-adinaren-arabera-2013license-not-specified
1131Euskal-AEko-langabezian-dagoen-16-urtetik-64ra-bitarteko-biztanleria-eskualdearen-11eskualde-ikasketa-maila-eta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
1132Euskal-AEko-langabezian-dagoen-16-urtetik-64ra-bitarteko-biztanleria-eskualdearen-11eskualde-sexuaren-eta-adinaren-arabera-2013license-not-specified
1133Euskal-AEko-lanean-ari-den-16-urtetik-64ra-bitarteko-biztanleria-eskualdearen-11eskualde-sexuaren-eta-adinaren-arabera-2013license-not-specified
1134Ezfinantzetako-enpresen-balantze-laburtua-lurralde-arloen-arabera-mila-euro-p-2012license-not-specified
1135Ezfinantzetako-enpresen-ondare-masak-lurralde-arloen-arabera-p-2012license-not-specified
1136Enpresa-ez-finantzarioen-makromagnitude-eta-ratioak-lurralde-historikoka-p-2012license-not-specified
1137Euskadiko-AEko-enpresa-ez-finantzarioen-balantze-laburra-enplegu-geruzaka-mila-euro-p-2012license-not-specified
1138Euskadiko-AEko-enpresa-ez-finantzarioen-ondare-masak-enplegu-geruzaka-p-2012license-not-specified
1139Euskadiko-AEko-enpresa-ez-finantzarioen-makromagnitude-eta-ratioak-enplegu-geruzaka-p-2012license-not-specified
1140Euskadiko-AEko-enrpesa-ez-finantzarioen-balantze-laburra-urteka-mila-euro-p-2011-2012license-not-specified
1141Euskadiko-AEko-enpresa-ez-finantzarioen-makromagnitude-eta-ratioak-urteka-p-2011-2012license-not-specified
1142Euskadiko-AEko-enpresa-ez-finantzarioen-balantze-laburra-sektoreka-mila-euro-p-2012license-not-specified
1143Euskadiko-AEko-enpresa-ez-finantzarioen-makromagnitude-eta-ratioak-sektoreka-p-2012license-not-specified
1144Euskal-AEko-enpresa-ez-finantzarioen-ondare-masa-nagusiak-sektoreka-A38-mila-euro-p-2012license-not-specified
1145Euskal-AEko-enpresa-ez-finantzarioen-ratioak-sektoreka-A38-p-2012license-not-specified
1146Euskadiko-AEko-enpresa-ez-finantzarioen-ondare-masak-urteka-p-2011-2012license-not-specified
1147Euskadiko-AEko-enpresa-ez-finantzarioen-ondare-masak-sektoreka-p-2012license-not-specified
1148
1149Euskal-AEko-Goi-teknologia-sektoreko-magnitude-nagusiak-eskualdeka-eta-azpi-sektoreka-2012license-not-specified
1150Euskal-AEko-Goi-teknologia-sektoreko-IGko-establezimendu-eta-langileak-lurralde-eta-azpi-sektoreen-arabera-2012license-not-specified
1151Euskal-AEko-Goi-teknologia-sektoreko-IG-barne-gastua-gastu-motaren-arabera-lurralde-eta-azpi-sektoreen-arabera-milaka-euro-2012license-not-specified
1152Euskal-AEko-Goi-teknologia-sektoreko-establezimendu-berritzaileak-eta-EIN-lurralde-eta-azpi-sektoreen-arabera-2012license-not-specified
1153Euskal-AEko-Goi-teknologia-sektorean-jarduera-berritzaileak-dituzten-establezimenduak-eta-berrikuntzako-gastua-lurralde-eta-azpi-sektoreen-arabera-eta-milaka-euro-2012license-not-specified
1154Euskal-AEko-Goi-teknologia-sektoreko-berrikuntzako-eta-IG-intentsitatea-lurralde-eta-azpi-sektoreen-arabera-2012license-not-specified
1155IKT-eta-merkataritza-elektronikoaren-erabilera-Euskal-AEko-goi-teknologiadun-establezimenduetan-lurralde-eta-azpisektoreen-arabera-2012license-not-specified
1156Euskal-AEko-Goi-teknologia-sektoreko-ondasunen-inportazio-eta-esportazioak-lurralde-eta-azpi-sektoreen-arabera-milaka-euro-2012license-not-specified
1157Euskal-AEko-Goi-teknologia-sektoreko-enpresa-kopuruaren-bilakaera-lurralde-eta-azpi-sektoreen-arabera-2010-2012license-not-specified
1158Euskal-AEko-Goi-teknologia-sektoreko-negozio-zifraren-bilakaera-lurralde-eta-azpi-sektoreen-arabera-milaka-euro-2010-2012license-not-specified
1159Euskal-AEko-Goi-teknologia-sektoreko-balio-erantsi-gordinaren-bilakaera-lurralde-eta-azpi-sektoreen-arabera-milaka-euro-2010-2012license-not-specified
1160Euskal-AEko-Goi-teknologia-sektoreko-okupatuen-lanpostuen-kopuruaren-bilakaera-2010-2012license-not-specified
1161Euskal-AEko-Goi-teknologia-sektoreko-IG-adierazleen-bilakaera-lurralde-eta-azpi-sektoreen-arabera-2010-2012license-not-specified
1162Euskal-AEko-Goi-teknologia-sektoreko-establezimendu-berritzaile-eta-EIN-establezimenduen-bilakaera-2010-2012license-not-specified
1163Euskal-AEko-Goi-teknologia-sektoreko-berrikuntza-eta-IG-intentsitatearen-bilakaera-lurralde-eta-azpi-sektoreen-arabera-2010-2012license-not-specified
1164IKT-eta-merkataritza-elektronikoaren-erabilera-Euskal-AEko-goi-teknologiadun-establezimenduetan-lurralde-eta-azpisektoreen-arabera-2010-2012license-not-specified
1165Euskal-AEko-Goi-teknologia-sektoreko-ondasunen-inportazio-eta-esportazioen-bilakaera-lurralde-eta-produktu-multzoen-arabera-milaka-euro-2010-2012license-not-specified
1166Euskal-AEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKT-sektoreko-adierazle-nagusiak-lurralde-historiko-eta-azpi-sektoreen-arabera-2012license-not-specified
1167Euskal-AEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKT-sektoreko-establezimenduak-eta-langileak-IGn-lurralde-historiko-eta-azpi-sektoreen-arabera-2012license-not-specified
1168Euskal-AEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKTsektoreko-barne-gastua-IGn-lurralde-historiko-eta-azpi-sektoreen-arabera-baina-gastu-motaren-arabera-sailkatuta-2012license-not-specified
1169Euskal-AEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKT-sektoreko-establezimendu-berritzaileak-eta-EIN-establezimenduak-lurralde-historiko-eta-azpi-sektoreen-arabera-2010-2012license-not-specified
1170Euskal-AEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKT-sektoreak-berrikuntzan-eta-barruko-IG-arloan-duen-intentsitatea-lurralde-historiko-eta-azpi-sektoreen-arabera-2012license-not-specified
1171Euskal-AEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKTsektorean-IKTn-eta-merkataritza-elektronikoaren-erabileraren-adierazleak-lurralde-historiko-eta-azpi-sektoreen-arabera-2012license-not-specified
1172Euskal-AEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKT-sektoreko-ondasunen-kanpo-merkataritzaren-banaketa-lurraldeka-eta-produktu-taldeen-arabera-2012license-not-specified
1173Euskal-AEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKT-sektoreko-enpresen-bilakaera-lurralde-historiko-eta-azpi-sektoreen-arabera-2010-2012license-not-specified
1174Euskal-AEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKTsektoreko-negozio-zifraren-bilakaera-lurralde-historiko-eta-azpi-sektoreen-arabera-2010-2012license-not-specified
1175Euskal-AEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKT-sektoreko-IG-ko-adierazleen-bilakaera-lurralde-historiko-eta-azpi-sektoreen-arabera-2010-2012license-not-specified
1176Euskal-AEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKT-sektoreko-establezimendu-berritzaileen-eta-EIN-establezimenduen-bilakaera-2008-2010etik-2010-2012ralicense-not-specified
1177Euskal-AEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKT-sektoreak-berrikuntzan-eta-barruko-IG-arloan-duen-intentsitatea-lurralde-historiko-eta-azpi-sektoreen-arabera-2010-2012license-not-specified
1178Euskal-AEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKTsektorean-IKTn-eta-merkataritza-elektronikoaren-erabileraren-adierazleak-lurralde-historiko-eta-azpi-sektoreen-arabera-2010-2012license-not-specified
1179Euskal-AEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKT-sektoreko-ondasunen-kanpo-merkataritzaren-bilakaera-lurralde-historiko-eta-produktu-taldeen-arabera-2010-2012license-not-specified
1180Euskal-AEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKTsektoreko-balio-erantsi-gordinaren-bilakaera-lurralde-historiko-eta-azpi-sektoreen-arabera-2010-2012license-not-specified
1181Euskal-AEko-Informazioaren-eta-Komunikazioaren-Teknologien-IKT-sektoreko-langileen-lanpostuen-kopuruaren-bilakaera-2010-2012license-not-specified
1182Euskal-AEn-Internet-duten-establezimenduetan-Administrazio-Publikoarekin-eginiko-izapide-elektronikoak-lurralde-jarduera-sektore-eta-tamainaren-arabera-2001-2014license-not-specified
1183Herri-Administrazioarekiko-izapide-elektronikoak-Euskal-AEn-Internet-duten-establezimenduetan-izapidearen-tamainaren-eta-motaren-arabera-izapidetzen-den-administrazioari-jarraiki-2014license-not-specified
1184Euskal-AEn-Internet-duten-establezimenduetan-Administrazio-Publikoarekin-eginiko-izapide-elektronikoak-izapidearen-lurralde-jarduera-sektore-eta-tamainaren-eta-arabera-2014license-not-specified
1185Zor-pulbikoa-BPGaren-ehunekoan-herrialdearen-eta-urtearen-arabera-2010-2012license-not-specified
1186Bizirik-jaioak-eta-jaiotza-tasa-1000-biztanleko-lurralde-historikoaren-arabera-1975-2013license-not-specified
1187Bizirik-jaioak-jaioturteari-eta-amaren-adinari-jarraiki-lurraldearen-eta-sexuaren-arabera-2013license-not-specified
1188Bizirik-jaioak-bizilekuari-jarraiki-sexuaren-jaiotza-ordenaren-eta-amaren-egoera-zibilaren-arabera-2013license-not-specified
1189Bizirik-jaioak-jaioturteari-eta-amaren-adinari-jarraiki-lurraldearen-eta-jaiotza-ordenaren-arabera-2013license-not-specified
1190Jaiotzak-jaioturteari-eta-amaren-adinari-jarraiki-lurraldearen-eta-bizitasunaren-arabera-2013license-not-specified
1191Bizirik-jaioak-jaioturteari-eta-amaren-adinari-jarraiki-lurraldearen-eta-amaren-naziotasunaren-arabera-2013license-not-specified
1192Euskadinet-eko-katalogazioaCC-BY-30
1193Euskal-AEn-16-urteko-eta-gehiagoko-biztanleen-jarduera-eta-langabezia-tasa-hiruhilekoaren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-1-2014IIIlicense-not-specified
1194Euskal-AEko-ardi-esnearen-produkzioa-kontsumoaren-norakoaren-eta-lurraldearen-arabera-milaka-litro-2013license-not-specified
1195Bilera-aretoak-erreserbatzeko-aplikazioalicense-not-specified
1196Euskadiko-Airearen-Kalitatearen-Web-Gunealicense-not-specified
1197Lan-merkatuaren-balantzea-2013anCC-BY-30
1198Open-Irekia-Eusko-Jaurlaritzako-Open-Government-ataria
1199Herri-administrazioen-finantzazkoak-ez-diren-baliabide-erabilerak-BPGaren-2010-2012license-not-specified
1200Euskal-administrazioen-finantzazkoak-ez-diren-baliabide-erabilerak-BPGaren-2010-2012license-not-specified
1201Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-osagaien-arabera-Eskaria-eta-eskaintza-Uneko-prezioak-milaka-euro-2010-2013alicense-not-specified
1202Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-osagaien-arabera-Eskaria-eta-eskaintza-Uneko-prezioak-urte-arteko-aldakuntza-tasak-2010-2013alicense-not-specified
1203Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-osagaien-arabera-Eskaria-eta-eskaintza-2010-2013alicense-not-specified
1204Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-osagaien-arabera-Eskaria-eta-eskaintza-Bolumen-kateatua-urte-arteko-aldakuntza-tasak-2010-2013alicense-not-specified
1205Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-osagaien-arabera-Errentak-Uneko-prezioak-milaka-eruo-2010-2013alicense-not-specified
1206Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-osagaien-arabera-Errentak-Uneko-prezioak-urte-arteko-aldakuntza-tasak-2010-2013alicense-not-specified
1207Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-lurralde-historikoaren-eta-osagaiaren-arabera-Eskaintza-Uneko-prezioak-milaka-euro-2010-2013alicense-not-specified
1208Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-lurralde-historikoaren-eta-osagaiaren-arabera-Eskaintza-Uneko-prezioak-urte-arteko-aldakuntza-tasak-2010-2013alicense-not-specified
1209Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-lurralde-historikoaren-eta-osagaiaren-arabera-Eskaintza-Bolumen-indize-kateatua-2010-2013alicense-not-specified
1210Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-lurralde-historikoaren-eta-osagaiaren-arabera-Eskaintza-Bolumen-kateatua-urte-arteko-aldakuntza-tasak-2010-2013alicense-not-specified
1211Euskal-AEko-per-capita-BPG-lurralde-historikoaren-arabera-Uneko-prezioak-euroak-eta-aldakuntza-tasa-2010-2013alicense-not-specified
1212Euskal-AEko-BPG-lurralde-historikoaren-arabera-Uneko-prezioak-milaka-euro-eta-aldakuntza-tasa-2010-2013alicense-not-specified
1213Euskal-AEko-lanpostuak-A38-jarduera-adarraren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2010-2013alicense-not-specified
1214Euskal-AEko-pertsona-enplegudunak-A38-jarduera-adarraren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2010-2013alicense-not-specified
1215Euskal-AEko-dedikazio-osoko-baliokidetzako-lanpostuak-A38-jarduera-adarraren-arabera-lurralde-historikoari-jarraiki-2010-2013alicense-not-specified
1216Euskal-AEko-dedikazio-osoko-baliokidetzako-lanpostuak-A-4-jarduera-adarraren-eta-lurralde-historikoaren-arabera-2010-2013alicense-not-specified
1217Euskal-AEko-dedikazio-osoko-baliokidetzako-lanpostuak-A-4-jarduera-adarraren-eta-lurralde-historikoaren-arabera-urte-arteko-aldakuntza-tasak-2010-2013alicense-not-specified
1218Euskal-AEko-pertsona-enplegudunak-A-4-jarduera-adarraren-eta-lurraldearen-arabera-2010-2013alicense-not-specified
1219Euskal-AEko-pertsona-enplegudunak-A-4-jarduera-adarraren-eta-lurraldearen-arabera-urte-arteko-aldakuntza-tasak-2010-2013alicense-not-specified
1220Euskal-AEko-lanpostuak-A-4-jarduera-adarraren-eta-lurraldearen-arabera-2010-2013alicense-not-specified
1221Euskal-AEko-lanpostuak-A-4-jarduera-adarraren-eta-lurraldearen-arabera-urte-arteko-aldakuntza-tasak-2010-2013alicense-not-specified
1222Euskal-AEko-barne-produktu-gordina-osagaien-arabera-Errentak-Uneko-prezioak-milaka-eruo-2010-2013alicense-not-specified
1223VAB-Euskal-AEko-gizarte-ekonomiaren-Balio-Erantsi-Gordina-BEG-sektore-ekonomikoen-arabera-2012license-not-specified
1224VAB-Euskal-AEko-gizarte-ekonomiaren-BEG-forma-juridikoaren-arabera-2012license-not-specified
1225Establezimenduak-eta-enpleguak-Euskal-AEko-gizarte-ekonomian-2012license-not-specified
1226Euskal-AEko-gizarte-ekonomiaren-enpleguak-sektore-ekonomikoen-eta-forma-juridikoaren-arabera-2012license-not-specified
1227Euskal-AEko-gizarte-ekonomian-enpleguaren-banaketa-sexuari-jarraiki-2012license-not-specified
1228Eusko-Jaularitzaren-izendegiaCC-BY-30
1229Euskal-AEko-zenbait-zerbitzu-sektoreren-makromagnitudeak-A86-jardueraren-09JESN-arabera-Mila-euro-2012license-not-specified
1230Euskal-AEko-zenbait-zerbitzu-sektoreren-galera-eta-irabazien-kontua-A86-jardueraren-09JESN-arabera-Mila-euro-2012license-not-specified
1231Arabako-zenbait-zerbitzu-sektoreren-makromagnitudeak-A86-jardueraren-09JESN-arabera-Mila-euro-2012license-not-specified
1232Arabako-zenbait-zerbitzu-sektoreren-galera-eta-irabazien-kontua-A86-jardueraren-09JESN-arabera-Mila-euro-2012license-not-specified
1233Bizkaiko-zenbait-zerbitzu-sektoreren-makromagnitudeak-A86-jardueraren-09JESN-arabera-Mila-euro-2012license-not-specified
1234Bizkaiko-zenbait-zerbitzu-sektoreren-galera-eta-irabazien-kontua-A86-jardueraren-09JESN-arabera-Mila-euro-2012license-not-specified
1235Gipuzkoako-zenbait-zerbitzu-sektoreren-makromagnitudeak-A86-jardueraren-09JESN-arabera-Mila-euro-2012license-not-specified