European
Data Catalogues Profile

HTML

Filter by

Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
datagroningennl

Total 76 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Pingoruines-Zuidelijk-Westerkwartier-provincie-Groningen
2Dijkvlakken-provincie-Groningen
3Begroting-gemeente-Groningen
4Groene-linten-provincie-Groningen
5Essen-provincie-Groningen
6Buurten-gemeente-Groningen
7Landschapsbeeld-lijn-provincie-Groningen
8Territorium-provincie-Groningen
9Pingorunes-Gorecht-provincie-Groningen
10Routenetwerk-Fietsknooppunten-Groningen-Knooppunten-provincie-Groningen
11Uitgave-Van-Lauwerzee-tot-Dollard-Visserijmuseum-Zoutkamp
12Houtsingelreservaatsgebied-Zuidelijk-Westerkwartier-provincie-Groningen
13Bomen-kaplijst-gemeente-Groningen
14Te-behouden-houtsingels-Zuidelijk-Westerkwartier-provincie-Groningen
15Houtsingelgebied-Gorecht-provincie-Groningen
16Collectie-informatie-Visserijmuseum-Zoutkamp
17Bevolking-gemeente-Groningen-in-5-jaars-groepen
18Landschapsbeeld-vlak-provincie-Groningen
19Begroting-en-realisatie-provincie-Groningen-Iv3
20Historische-verkaveling-provincie-Groningen
21Geluidzones-industrie-provincie-Groningen
22Grondwaterbeschermingsgebieden-provincie-Groningen
23Grondwaterbeschermingsgebieden-2009-provincie-Groningen
24Herkenbare-verkaveling-RAK-Appingedam-Delfzijl-provincie-Groningen
25Houtsingel-hoofdstructuur-Zuidelijk-Westerkwartier-provincie-Groningen
26Financiele-gegevens-2013-gemeente-Groningen-in-IV3-formaat
27Visuele-invloedssfeer-wierden-en-wierdedorpen-provincie-Groningen
28Steilranden-provincie-Groningen
29Financiele-gegevens-2010-gemeente-Groningen-in-IV3-formaat
30Financiele-gegevens-2011-gemeente-Groningen-in-IV3-formaat
31Financiele-gegevens-2012-gemeente-Groningen-in-IV3-formaat
32Financiele-gegevens-2014-gemeente-Groningen-in-IV3-formaat
33Geluidbelasting-wegverkeer-2e-tranche-Lden-lijn-provincie-Groningen
34Geluidbelasting-wegverkeer-2e-tranche-Lden-vlakken-provincie-Groningen
35Geluidscontouren-luchthaventerreinen-provincie-Groningen
36Verkiezingsuitslagen-gemeenteraad-gemeente-Groningen
37Verkiezingen-tweedekamer-uitslagen-gemeente-Groningen
38Slingertuinen-provincie-Groningen
39Huishoudens-gemeente-Groningen
40Sluizen-provincie-Groningen
41Wierden-provincie-Groningen
42
43
44Bos-en-natuurgebieden-buiten-de-ecologische-hoofdstructuur-provincie-Groningen
45Bufferzones-rond-verzuringsgevoelige-gebieden-provincie-Groningen
46Dijkcoupures-en-schotbalkenhokjes-provincie-Groningen
47Financiele-gegevens-2009-gemeente-Groningen-in-IV3-formaat
48Traditionele-windmolens-provincie-Groningen
49Waterlopen-karakteristieke-provincie-Groningen
50Windmolens-traditionele-provincie-Groningen
51Aangiften-politie-gemeente-Groningen
52Afvalcontainers-gemeente-Groningen
53Oorspronkelijke-verkaveling-provincie-Groningen
54Kolken-en-drinkpoelen-provincie-Groningen
55Kanalen-en-wijken-provincie-Groningen
56Bruggen-beweegbaar-provincie-Groningen
57Houtsingelgebied-Westerwolde-provincie-Groningen
58Houtsingelgebied-Zuidelijk-Westerkwartier-provincie-Groningen
59Houtsingels-en-houtwallen-provincie-Groningen
60Landschappelijk-waardevolle-dijken-provincie-Groningen
61Vestigingen-register-gemeente-Groningen
62Routenetwerk-Fietsknooppunten-Groningen-Routes-provincie-Groningen
63Tunnels-provincie-Groningen
64Aardkundig-waardevolle-gebieden-provincie-Groningen
65Begrenzing-RAK-Appingedam-Delfzijl-provincie-Groningen
66Borgterreinen-en-landgoederen-provincie-Groningen
67Topografische-stedenkaarten-Imergis
68Woonruimte-gemeente-Groningen
69Ontgrondingen-provincie-Groningen
70Parkeergarages-gemeente-Groningen
71Landgoederen-provincie-Groningen
72Ontginning-provincie-Groningen
73Bruggen-vast-provincie-Groningen
74Gezondheidskaarten-provincie-Groningen
75Wijkindeling-gemeente-Groningen
76Wierden-afgegraven-provincie-Groningen

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.