European
Data Catalogues Profile

HTML

Filter by

Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
datadigitaliserdk

Total 760 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Webtjek-Digitaliserdk
2WEB-matriklen-Digitaliserdk
3Vrktj-til-beregning-af-antal-dyreenheder
4vrige-konomiske-modeller-Digitaliserdk
5VMC-udsigt-Digitaliserdk
6Vis-Stedet
7Virksomheder-under-tilsyn-Digitaliserdk
8Virksomheder-der-har-fet-tilskud-til-arbejdsmiljafgiften
9Vinterbekendtgrelsen-Digitaliserdk
10Vindstyrketabellen-Digitaliserdk
11Vielser-og-kirkelige-velsignelser-af-borgerligt-viede-Digitaliserdk
12Vielser-og-kirkelige-velsignelser-af-borgerligt-viede-Digitaliserdk
13Verserende-spontansager-Digitaliserdk
14Verdensvejr-Digitaliserdk
15Vejrkort-Temperaturer-Digitaliserdk
16Vejrekstremer-Digitaliserdk
17Vejrdata-Danmarks-Meteorologiske-Institut-DMI-Digitaliserdk
18Vejrarkiv-Digitaliserdk
19Vejledning-om-lydforhold-i-undervisnings-og-daginstitutionsbyggeri-Digitaliserdk
20Vaskemaskiner-Digitaliserdk
21Varians-og-kovariansmatricer-Digitaliserdk
22Varer-til-tortur-Digitaliserdk
23Vandtemperatur-Digitaliserdk
24Vandstand-Digitaliserdk
25Vandlb-og-hydrometriske-mlestationer
26UV-indeks-for-Europa-Digitaliserdk
27UNDPs-udviklingsprojekter-i-hele-verden-Digitaliserdk
28Ulykkesregisteret
29Udstationeringssteder-for-militrngtere-Digitaliserdk
30Udenrigshandel-med-fisk-og-fiskeprodukter-statistik
31Uddelinger-fra-Den-nationale-pulje-for-forskningsinfrastruktur-Digitaliserdk
32Uddannelsestakster
33Uddannelsesguiden-Digitaliserdk
34Trretumblere-Digitaliserdk
35Trarter-liste-over-herkomstpligtige-trarter
36Trafikuheld
37Trafikstatistik-Digitaliserdk
38Togenes-rettidighed
39Tjenestekreplaner
40Tilbudsleverandrer-p-det-sociale-omrde
41Tidligere-vismnd-Digitaliserdk
42Tidevandstabeller-Digitaliserdk
43Teleudbydere-med-nummerserier-Digitaliserdk
44Telestatistik-Digitaliserdk
45Telefonnummerserier-Digitaliserdk
46Tal-om-universiteternes-videnskabelige-personale-Digitaliserdk
47Tal-om-universiteternes-konomi-Digitaliserdk
48Tal-om-universiteternes-forskning-Digitaliserdk
49Tal-om-universiteternes-efteruddannelse-Digitaliserdk
50Tal-om-universiteternes-bygninger-Digitaliserdk
51Tal-om-universiteternes-bachelor-og-kandidatuddannelser-Digitaliserdk
52Tal-om-universetskandidaters-arbejdsmarked-Digitaliserdk
53Tal-om-studerendes-internationale-mobilitet-Digitaliserdk
54Tal-om-phd-uddannelsen-Digitaliserdk
55Tal-om-kandidaternes-arbejdsmarked-Digitaliserdk
56Tal-og-analyser-p-phd-omrdet
57Takt-tone-og-vilkr-for-brug-af-Digitalisrdk
58Sygefravr-statistik-Digitaliserdk
59Sygedagpenge-statistik
60Sygedagpenge-Gennemlbstid-p-erhvervsportalen-Virkdk
61Sundhedsvsnets-begrebsbase
62Sundhedsvsenets-kvalitetsbegreber-og-definitioner
63Sundhedsstyrelsens-registre
64Sundhedsstyrelsens-Elektroniske-Indberetningssystem-SEI
65Sundhedskvalitet
66Sundheds-og-sygelighedsundersgelserne
67Substitution
68SU-ln
69Strandbeskyttelses-og-klitfredningszone
70Stjgrnser-vejledende-Digitaliserdk
71Stj-kortlgning-Digitaliserdk
72Stemmeafgivelser-i-Folketinget-Digitaliserdk
73StedNavne-og-StamOplysningsRegister-SNSOR-Digitaliserdk
74Statstidende-Digitaliserdk
75Statistikbanken
76Statistik-over-luftfart-i-Danmark-Digitaliserdk
77Statistik-over-forbruget-af-astmamidler-blandt-brn
78Statistik-over-forbruget-af-antibiotika
79Statistik-over-behandling-med-blodtryksmidler
80Statistik-over-anvendelsen-af-selvbetjeningslsninger-Digitaliserdk
81Statistik-om-efterln-udnyttelsesgrader
82Statistik-om-efterln-Tilgangsfrekvenser
83Statistik-om-befolkningens-brug-af-grn-it-Digitaliserdk
84Statistik-for-forbrug-af-handelsgdning
85Statens-personale-i-tal-Digitaliserdk
86Statens-kunstfonds-smykkeskrin
87Statens-Koncernsystem-SKS-Digitaliserdk
88Statens-Budgetsystem-SB
89Stamdataregister-for-vindmller-Digitaliserdk
90Ssonanalyse-OECDs-jobsikkerheds-indeks-Digitaliserdk
91Ssonanalyse-Konjunkturindeks-for-licitation-Digitaliserdk
92Ssonanalyse-Dagpenge-frefter-skat-i-forhold-til-ln-Digitaliserdk
93Ssonanalyse-BFOBFU-systemet-Digitaliserdk
94Srlige-tilsyn-Fokus-p-nedslidningstruede-brancher
95Srlige-rdgivere-Digitaliserdk
96Sprogetdk
97Spiringsmetoder
98Socialfonden-Fordelingen-af-midler-Digitaliserdk
99Sociale-og-socialpsykiatriske-tilbud
100Smiley-ordningen
101SMEC-De-konomiske-Rd-Digitaliserdk
102Smag-Danmark-projekter
103SLS-Statens-Lnsystem
104SLS-kalendere-Statens-Lnsystem
105Skydebaner-civile-inden-og-udendrs-skydebaner-Digitaliserdk
106SKS-nummerstrukturstamdata-Statens-Koncern-System
107Skoledatabase-Berlingske-Digitaliserdk
108Services-til-at-beregne-erstatning-for-tab-af-erhvervsevne
109Service-til-elektronisk-anmeldelse-af-arbejdsskader
110Selskabsmeddelelser-Finanstilsynet-Digitaliserdk
111SegregationsIndeks-for-indkomstgrupper-Digitaliserdk
112Seasonal-work-in-Denmark
113Scorecard-for-fllesoffentlig-digitalisering-Digitaliserdk
114Satser-p-det-kommunale-omrde-i-2009
115Satser-for-diverse-tilskud-ved-deltagelse-i-tilbud-efter-den-1-juli-2003-Lov-om-en-aktiv-beskftigelsesindsats
116Sammenligning-af-a-kasser-p-pris
117Sagsbehandling-ved-Danmarks-Domstole-Digitaliserdk
118Rstofgrave
119rskrsel-i-Danmark
120Ringanalyser-hos-autoriserede-laboratorier-Digitaliserdk
121Retssager-Digitaliserdk
122Retskrivningsordbogen
123Resultater-fra-Bedst-P-Nettet-Digitaliserdk
124Resultater-af-salmonellakontrollen
125Resultater-af-kontrollen-med-spisekartofler-Digitaliserdk
126Resultater-af-kontrollen-med-lggekartofler
127Resultater-af-kologikontrollen-med-kologiske-virksomheder
128Resultater-af-GMO-kontrollen-med-kologiske-virksomheder
129Resultater-af-gdningskontrollen
130Resultater-af-foderstofkontrollen-Digitaliserdk
131Restanceliste-for-prmieobligationer
132Restanceliste-196909-og-196510
133Renssancens-bygninger
134Regulering-af-beboerbetaling-p-realkreditln
135Registreringer-af-fiskefangsterne-langs-danske-kyster-og-fjorde
136Registreredealmennyttige-organisationer-Digitaliserdk
137Registerdata-De-konomiske-Rd-Digitaliserdk
138Register-for-Gdningsregnskab
139Regionernes-udgifter-til-medicintilskud
140Regionalvejret-i-Danmark-de-kommende-dage-Digitaliserdk
141Region-Syddanmark-Rstofgrave-der-m-modtage-ren-jord
142Region-Syddanmark-Resultater-fra-regionens-borgerpanel
143REACH-ordbog
144Rdighedsstatistikken-for-kontant-og-starthjlpsmodtagere-og-for-forsikrede-ledige
145Rdighedsstatistikken-for-forsikrede-ledige
146Rd-smiley
147Rd-nvn-og-udvalg-p-Uddannelsesministeriets-omrde-Digitaliserdk
148Radar-animation-nedbr-og-lynnedslag-Digitaliserdk
149QSAR-databasen-Digitaliserdk
150Psykisk-arbejdsmilj
151PRTR-indberetning-for-deponier
152Provstiportalen-Digitaliserdk
153Prospektcertifikater-Digitaliserdk
154Projektkortet-Find-internationale-uddannelsesprojekter-Digitaliserdk
155Projekter-per-amt-og-centralt-Digitaliserdk
156Projekter-i-fiskeriet-Pilotprojekter
157Projekter-i-fiskeriet-Kollektive-foranstaltninger
158Projekter-i-fiskeriet-Afstningsfremme
159Program-til-Digitaliseringskonferencen-Digitaliserdk
160Produktresumeer-Digitaliserdk
161Produktregistret-Arbejdstilsynet
162Procentreguleringen-Digitaliserdk
163Prisliste-for-Plantedirektoratets-serviceydelser
164Presserum-Forsvarets-Efterrretningstjeneste-Digitaliserdk
165Potentielt-hormonforstyrrende-stoffer
166Postmarkedet-i-Danmark-Digitaliserdk
167Posthuse-Postbetjeningsnettet-Digitaliserdk
168Postdistrikter-Digitaliserdk
169Postdistrikter
170Politikredsenes-ngleresultater-Digitaliserdk
171Politiets-indsats-og-resultater
172Politiets-dgnrapporter-Digitaliserdk
173Politiets-dgnrapporter
174Plantepas-til-fr
175Plantedirektoratets-statistik
176Plandata-i-Danmark-side-47-Digitaliserdk
177Persontransport-Digitaliserdk
178Personalestyrelsens-kalender
179Personaleadministrativ-vejledning
180Pensionstabeller
181PENSAB
182Ozonlaget-over-Danmark-Digitaliserdk
183Ozon-ved-jordoverfladen-Digitaliserdk
184Ovne-Digitaliserdk
185Overvgningsprogram-2008
186Oversigt-over-miljmrkede-produkter
187Oversigt-over-lovregulerede-erhverv-Digitaliserdk
188Oversigt-over-interventionslagre-i-Danmark
189Oversigt-over-erhvervsuddannelser-Digitaliserdk
190Oversigt-over-eksportbetingelser-for-spisekartofler
191Oversigt-over-eksportbetingelser-for-lggekartofler-201011
192Oversigt-over-de-cirkulationspumper-Elsparefonden-anbefaler-Digitaliserdk
193Oversigt-over-bibliografiske-databaser
194Oversigt-over-arbejdsmarkedsuddannelser-Digitaliserdk
195Overfladevandsomrdet-vandlb-webservices-til-STOQ
196Ordliste
197Ordiprax
198Ordbog-over-arkivbegreber
199Opvaskemaskiner-Digitaliserdk
200Opslag-i-register-for-gdningsregnskab
201Oplysninger-om-statsln
202Oplysninger-om-statsgaranterede-ln
203Oplev-Museerne-Digitaliserdk
204Online-Education-Database-Digitaliserdk
205Omregningskurser-for-restitution-og-licenssikkerhed-Digitaliserdk
206Omfanget-af-svigt-fejl-mangler-og-skader-i-dansk-byggeri-Digitaliserdk
207Om-Digitalisrdk
208Om-Danmarks-Kirker-Digitaliserdk
209OIOXML-sagsbehandling-Digitaliserdk
210Offentliggjorte-gdningsregnskaber-Gdningsregnskab-summeret
211Offentliggjorte-gdningsregnskaber-CVR-sgning
212Offentliggjorte-gdningsregnskaber-Alle-gdningsregnskaber
213Offentliggjorte-gdningsregnskaber-Adresse-sgning
214Offentlig-forsrgelse-statistik
215Nyuddannedes-beskftigelse
216Nyt-presse-Forsvarskommandoen-Digitaliserdk
217Nyheder-og-presse-fra-Forsvarets-Bygnings-og-Etableringstjeneste-Digitaliserdk
218Nyheder-og-presse-Forsvaret-Digitaliserdk
219Nyheder-Hjemmevrnskommandoen-Digitaliserdk
220NordPlus-Kontaktbase-Digitaliserdk
221Nikkelallergi-og-vandhaner-Digitaliserdk
222Ngletal-fra-Finanstilsynet-Digitaliserdk
223Ngletal-for-vikarordninger-i-jordbruget
224Ngletal-for-ugunstigt-stillede-omrder
225Ngletal-for-kompetenceudvikling-i-landdistrikterne
226Ngletal-for-fremme-af-tilpasningen-og-udviklingen-af-landdistrikterne
227ngletal-for-elproduktion-brndselsforbrug-og-miljpvirkninger-i-Digitaliserdk
228Ngletal
229NemHandel-registeret-Digitaliserdk
230Navnelister-Udenlandske-navne-Digitaliserdk
231Navnelister-Godkendte-fornavne-Digitaliserdk
232Navnelister-Frie-efternavne-Digitaliserdk
233Navnelister-Firmanavne-og-kunstnernavne-Digitaliserdk
234Navision-Stat
235Naturomrdet-webservices-for-Naturdatabasen
236Naturomrdet-kodelister
237Naturomrdet-feltskemaer
238Nationalmuseets-fagordbog-for-Danmarks-kirker-Digitaliserdk
239Nationale-mindesmrker-og-mdesteder-Digitaliserdk
240Mobilitetsstatistik-over-studerende-Digitaliserdk
241Mobilguides-Levende-fortllinger-fra-Frederiksborg-Slotshave
242Mobilguides-I-Frederik-den-6s-fodspor
243Mobilguides
244Mntabellen
245Mneden-ssonen-og-rets-vejr-Digitaliserdk
246Mltal-og-sagsbehandlingstider-Digitaliserdk
247Mltal-og-sagsbehandlingstider
248Mlinger-af-produktivitet-i-sundhedsvsenet
249Mling-af-strm-i-havet-i-Danmark-Digitaliserdk
250Mleplaner-over-sejllb-Digitaliserdk
251Ministeriet-for-Brn-og-Undervisnings-institutionsregister-Digitaliserdk
252Miljstyrelsens-miljdata-og-miljdatabaser-Digitaliserdk
253Miljstyrelsens-effektlisten-over-srligt-milj-og-sundhedsbelastende-stoffer-2004
254Miljoplysninger-data-service-Digitaliserdk
255Miljklagenvnets-afgrelser
256Metodeliste-Undersgelse-af-planter-og-jord-for-sygdomme-og-skadedyr
257Metodeliste-Undersgelse-af-kartofler-for-bakteriesygdomme
258Metodeliste-gdning-Voksemedier
259Metodeliste-gdning-Kompost
260Metodeliste-gdning-Gdningsanalyser
261Metodeliste-for-tilstningsstoffer
262Metodeliste-for-nringsvrdier
263Metodeliste-for-mineraler
264Metodeliste-for-mineraler
265Metodeliste-for-mikroorganismer
266Metodeliste-for-aminosyrer
267Meteorologiske-og-oceanografiske-forhold-i-de-danske-farvande-Digitaliserdk
268METAR-og-TAF-Digitaliserdk
269Medlemstal-for-a-kasser
270Medlemmer-af-Rdet-for-Internationalisering-af-Uddannelserne-Digitaliserdk
271Medlemmer-af-Kvalifikationsnvnet-Digitaliserdk
272Medlemmer-af-It-sikkerhedskomiteen-Digitaliserdk
273Medlemmer-af-folkekirken-Digitaliserdk
274MedieStatistikBanken-Digitaliserdk
275Medicinpriser
276Medicinordbog
277Medicinmedfornuft
278Medarrangrer-til-Digitaliseringskonferencen-Digitaliserdk
279Medarrangrer-til-Digitaliseringskonferencen-Digitaliserdk
280Matrikelregisteret-Matrikel-Info
281Mastedatabasen-Digitaliserdk
282Mastedatabasen-Digitaliserdk
283Luftfartjsregisteret-Digitaliserdk
284Luftfart-i-tal-Digitaliserdk
285Lovbestemte-karantneskadegrere-Kartofler-Digitaliserdk
286Lokationsbestemte-stoppesteder
287lokale-udsigt-og-observationer-Digitaliserdk
288Livslang-Lring-Digitaliserdk
289Litteraturliste-om-sprog-og-lsning-pdagogisk-lingvistik
290Litteraturliste-om-lsning-og-hjerneforskning
291Litteratur-om-lsning-skrivning-og-it
292Litteratur-om-lsevanskeligheder-som-et-problem-for-det-enkelte-individ
293Litteratur-om-lseforstelse
294Litteratur-om-brns-sprogtilegnelse-Digitaliserdk
295Literatur-om-lsning-og-skrivning-Digitaliserdk
296Liste-over-vareomrder-med-restitution-eksportsttte
297Liste-over-planter-mm-der-krver-plantesundhedscertifikat-ved-import-Digitaliserdk
298Liste-over-modtagere-af-livsvarige-kunstnerydelser
299Liste-over-jordkvalitetskriterier-afskringskriterier-grundvandskvalitetskriterier-og-afdampningskriterier-Digitaliserdk
300Liste-over-indfrselsforbudte-planter-mm-Digitaliserdk
301Liste-over-hvideforhandlere-Digitaliserdk
302Liste-over-danske-certificerede-frpartier
303Liste-over-autoriserede-udenlandske-virksomheder-Tremballage
304Liste-over-analyser-Kemiske-analyser
305Liste-over-analyser-Franalyser
306Lgemidler-rsstatistik
307Lgemiddelprisindeks
308Lgemiddelprisdata-fra-de-seneste-5-r
309Leverandrregister
310Leverandrer-af-skibsbrndstoffer
311Lektoratsordningen-danske-lektorer-i-udlandet-Digitaliserdk
312Lejeregulering
313Lav-dine-egne-handlingssider-portaladgang-til-OPIS-Digitaliserdk
314Landsdkkende-Pollenprognose-Digitaliserdk
315Lands-og-hjesteretsdomme-om-arbejdsmilj
316Landings-og-fangststatistik
317Landehndbog-Digitaliserdk
318Lanbrug-og-fiskeri-Udbetalingsoversigter-Digitaliserdk
319LabTerm-Digitaliserdk
320Laboratorier-Funktionelle-basiskrav-til-byggeri-og-renovering-Digitaliserdk
321Kystmlinger-Kystdk-Digitaliserdk
322Kvotestatistik
323Kvoter-for-offentlige-lntilskudsjob-kvote-stat
324Kvoter-for-offentlige-lntilskudsjob-Kvote-regioner
325Kvoter-for-offentlige-lntilskudsjob-kvote-kommuner
326Kvalitetsstyring-akkrediterede-analysegrupper
327Kvalitetskriterier-i-vand
328Kvalitetskriterier-i-jord
329Kvaliteten-i-statsligt-byggeri-ngletal-for-entrepenrer-Digitaliserdk
330Kurser-p-konomistyrelsens-fiskeriln
331Kunstindeks-Danmark-Digitaliserdk
332Kulturkalender
333Kulturaftaler-og-sommersprogkurser-i-udlandet-Digitaliserdk
334Krone-smiley
335Kriminalitet-forvet-af-rockere-og-bander-2008
336Kriminalforsorgen-statistik
337Kretjsbestanden-i-Danmark
338Kretjsbestand
339Krelrerprvens-afsluttende-prve-Dumpeprocenter-for-1996-2008
340Krav-til-krav-om-ISPM-15-mrkning-af-tr-og-andre-krav-Eksport-Tremballage
341KOT-Optagelsesstatistik-Digitaliserdk
342KOT-Hovedtal-Digitaliserdk
343Kortlgning-af-produkter-der-indeholder-nanopartikler-eller-er-baseret-p-nanoteknologi-publikation-Digitaliserdk
344Kortlgning-af-lse-skriveprojekter-i-Danmark
345Kortlgning-af-dansk-deltagelse-i-EUs-fllesskabsinstrumenter-2010-Digitaliserdk
346KortforsyningenGeodataadgang
347KortforsyningenDokument-adgang-planlagt
348Kortforsyningen-Digitaliserdk
349Kortforsyningen
350Kortdata-fra-Randers-Kommune-Digitaliserdk
351Kortadgang-til-Miljstyrelsens-miljdata-og-miljdatabaser-Digitaliserdk
352Kort-over-forurening-p-Christiania
353KorpusDK
354Koordinattransformation-Digitaliserdk
355Kontakt
356konomistyrelsens-venteliste-for-oprydning-p-forurenede-grunde
357konomisk-administrativ-vejledning-AV
358konomiberegneren-Digitaliserdk
359konomi-simulatoren-Digitaliserdk
360Konfirmerede-Digitaliserdk
361Konfirmerede-Digitaliserdk
362Kommunernes-sanktionering-af-sort-arbejde
363Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Vkst-i-antal-borgere-i-den-erhvervsaktive-alder
364Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Udviklingen-i-antallet-af-beskftigede-p-arbejdspladserne-i-kommunen
365Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Udpendling-fra-kommunen
366Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Uddannelse-fordelt-p-ressourceomrder
367Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Specialisering-ressourceomrder-i-kommunen-der-har-relativt-mange-beskftigede-og-relativt-f-beskftigede-i-forhold-til-hele-landet
368Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Sociokonomisk-status-for-befolkningen-i-den-erhvervsaktive-alder
369Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Prisniveauet-og-udviklingen-i-prisniveauet-for-parcel-og-rkkehuse
370Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Pendlingsafstande
371Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Overordnede-pendlingsmnstre
372Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Overordnede-flyttemnstre
373Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Ivrkstteri-overlevelse-og-jobvkst
374Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Indpendling-til-kommunen
375Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Indekseret-opgrelse-over-antal-nyetablerede-virksomheder-i-kommunen
376Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Geografisk-fordeling-af-videnservicevirksomheder
377Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Fordeling-over-indkomstniveauet-for-kommunens-voksne-borgere
378Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Erhvervsmssige-styrker-og-svagheder
379Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Erhvervsindkomst-pr-Beskftiget
380Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-En-rkke-ngletal-som-tegner-konturerne-af-status-og-udvikling-i-regionens-kommuner-inden-for-det-regionalpolitiske-omrde
381Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Disponibel-indkomst-pr-Indbygger
382Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Befolkningsfremskrivning
383Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Antal-beskftigede-og-antal-arbejdspladser
384Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Andel-borgere-i-den-erhvervsaktive-alder
385Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Andel-beskftigede-i-den-private-sektor
386Kommunale-it-systemer-Digitaliserdk
387Kommende-debatter-om-foresprgsler-og-ministerredegrelser-Digitaliserdk
388Komfurer-Digitaliserdk
389kologi-i-tal-Statistik-om-kologiske-bedrifter
390kologi-i-tal-kologisk-arealtilskud-Digitaliserdk
391kologi-i-tal-Innovation-Digitaliserdk
392Klyngeanalyser-kommuner-og-jobcentre-med-samme-rammevilkr
393Klimanormaler-Digitaliserdk
394Klimanormaler-Digitaliserdk
395Kleskabe-Digitaliserdk
396Klager-behandlet-af-kvalifikationsnvnet-Digitaliserdk
397Kirkelige-begravelser-Digitaliserdk
398Karakterskalaer-Digitaliserdk
399Kan-du-spare-ved-at-skifte-din-elvarme-ud-olie-Digitaliserdk
400Kan-du-spare-ved-at-skifte-din-elvarme-ud-naturgas-Digitaliserdk
401Kan-du-spare-ved-at-skifte-din-elvarme-ud-fjernvarme-Digitaliserdk
402Kan-du-spare-ved-at-skifte-din-elvarme-ud-elvarme-Digitaliserdk
403Kalender-med-kunstbegivenheder-Digitaliserdk
404Juridisk-ordbog
405JUPITER-DANMARKS-GEOLOGISKE-HYDROLOGISKE-DATABASE-Digitaliserdk
406Jordforurening-i-matriklen
407Jordbrug-Tilskudsordninger-statistik
408Jordbrug-i-Tal-Ngletal-pr-tilskudsordning-Yngre-jordbrugere
409Jobnet
410Jobindsats-udenlandsk-arbejdskraft
411Jobindsats
412Jernbaner-i-Danmark
413Ivrkstterindeks-Digitaliserdk
414IT-og-lsning
415Interaktivt-kort-med-slotte-haver-og-andre-kulturhistoriske-anlg-i-Danmark-som-SES-er-ansvarlige-for
416Interaktive-tabeller-over-arbejdsskader-Definitioner
417Interaktive-tabeller-over-arbejdsskader-Arbejdsbetingede-lidelser
418Interaktive-tabeller-over-arbejdsskader
419Interaktive-foldere-om-slotte-haver-og-andre-kulturhistoriske-anlg-under-SES-ansvar
420Interaktionsdatabasen
421Integrerbare-kleskabe-med-frostboks-Digitaliserdk
422Integrerbare-kleskabe-Digitaliserdk
423Integrerbare-klefryseskabe-Digitaliserdk
424Integrerbare-fryseskabe-Digitaliserdk
425Institutionsoversigt-Digitaliserdk
426Innovationskonsortier-tilskudsmodtagere-Digitaliserdk
427information-omaktuelle-vejprojekter-Digitaliserdk
428Information-om-cookies-p-Digitalisrdk
429Information-om-bankoverfrsel-af-pension-Digitaliserdk
430Indskudsomkostninger-Digitaliserdk
431Indmeldelser-og-udmeldelser-Digitaliserdk
432Indlgsseddeldk
433Indkbsrd-netvrksudstyr-Digitaliserdk
434Indeksfremregninger
435Indeks-for-sociale-problemer-Digitaliserdk
436Indbyggede-kleskabe-med-frostboks-Digitaliserdk
437Indbyggede-kleskabe-Digitaliserdk
438Indbyggede-klefryseskabe-Digitaliserdk
439Indberetning-til-LER-Digitaliserdk
440Indberetning-af-informationer-om-arbejdsmarkedspolitiske-foranstaltninger-AMFORA
441Import-af-kologiske-produkter-fra-godkendte-tredjelande-Digitaliserdk
442Hypotekbanken-Rentesatser
443Hvordan-angives-den-nye-Minimumsafgift-i-OIOUBL-Digitaliserdk
444HRMeter-HRmeter-er-en-udvidelse-af-ISOLA-og-adgang-findes-via-ISOLA
445Hringsportalen-Digitaliserdk
446Historiske-kort-og-matrikelkort-Digitaliserdk
447Handicapbilstatistikken
448Gul-smiley
449Guardians-Data-Store
450Grn-smiley
451Godtgrelse-til-rd-udvalg-mfl-Digitaliserdk
452Godstransport
453Godkendte-udvekslingsorganisationer-Digitaliserdk
454Godkendte-prospekter-Digitaliserdk
455Godkendte-danske-virksomheder-Tremballage
456GMO-ordbog
457Gldende-satser-fra-arbejdsdirektoratet
458Glatfreprognoser-Digitaliserdk
459Glatfreobservationer
460GEUS-Olie-Gas-databasen-Digitaliserdk
461GEUS-Modeldatabasen-Digitaliserdk
462GEUS-Jordartskortet-Digitaliserdk
463GEUS-Grundvandsrelaterede-projekter-Digitaliserdk
464GEUS-Database-med-grundvandsrapporter-Digitaliserdk
465GERDA-GEofysisk-Relationel-DAtabase-Digitaliserdk
466GERDA-GEofysisk-Relationel-DAtabase-Digitaliserdk
467Geoservicen-Digitaliserdk
468Geografisk-placering-af-Forsvarets-kontorer-og-bygninger-Digitaliserdk
469Gennemsnitlig-indkomst-1996
470Genkbsfradrag-Digitaliserdk
471Generel-udvikling-i-lgemiddelforbruget
472Gdningsregnskab-Kommuner
473Gdningskontrollen-Kontrolresultater-for-Kalk-spagnum-kompost-og-voksemedier-Digitaliserdk
474Gdnings-og-Husdyrindberetning-GHI
475GBIF-data-fra-danske-naturhistoriske-biologiske-museer-og-samlinger-Digitaliserdk
476G-dage
477Fund-og-Fortidsminder-Digitaliserdk
478Frysere-Digitaliserdk
479Frtidspensionsstatistikken
480Frekvensregistret-Digitaliserdk
481Frekvensen-for-brandstart-Digitaliserdk
482Fredskov
483Fredningsafgrelser
484Fredede-og-bevaringsvrdige-bygninger-Digitaliserdk
485Fradragsfaktorer-Digitaliserdk
486Forventet-og-reelt-byggeri
487Fortegnelse-over-krede-frplantager
488Forsvarets-skydeaktiviteter-Digitaliserdk
489Forsikringsteknisk-rente-Digitaliserdk
490Formandskabet-Digitaliserdk
491FORM-REST-Digitaliserdk
492FORM-online-Digitaliserdk
493Fordeling-af-Formidlingstilskud-200910-stationre-teatre-mv
494Fordeling-af-EU-udbud-for-bygge-og-anlgssektor-Digitaliserdk
495Folkekirkens-nyhedsbrev-Digitaliserdk
496Foderblandinger
497Foderbetaling
498FOA-Flles-Offentlig-Adressedatabase-REST-interface-Digitaliserdk
499FOA-Flles-Offentlig-Adressedatabase-Digitaliserdk
500Flyvesikkerhed-statistik-Digitaliserdk
501Flygtningenvntes-baggrundsmateriale-Digitaliserdk
502Flygtningenvnets-afgrelser-Digitaliserdk
503Flygtningenvnets-afgjorte-spontansager-Digitaliserdk
504Fldestatistik
505Fiskeristatistik-akvakultur
506Fiskeristatistik
507Fiskeri-statistik
508Fiskeri-i-tal-Tilskudsordninger-inden-for-fiskeriet
509Fiskeri-i-tal-Tilsagn-per-modtager
510Fiskeri-i-tal-strukturordninger-for-fiskeriet
511Fiskeri-i-tal-Antal-tilsagn
512Firmatjek-Digitaliserdk
513Find-varmepumpe-med-Elsparemrket-til-sommerhuset-Digitaliserdk
514Find-trdlse-enheder-Digitaliserdk
515Find-lysdiode-prer-Digitaliserdk
516Find-fotografier
517Find-forhandler-af-A-prer-Digitaliserdk
518Find-elmlere-Digitaliserdk
519Find-elforbrug-for-dit-kleskab-Digitaliserdk
520Find-din-retskreds
521Find-din-frysers-elforbrug-Digitaliserdk
522Find-din-arbejdsmiljrdgiver
523Find-digitale-modtagere-med-Elsparemrket-Digitaliserdk
524Find-butik-elspareskinner-Digitaliserdk
525Find-brbare-eller-stationre-computere-med-Elsparemrket-Digitaliserdk
526Find-armaturer-med-lysdioder-Digitaliserdk
527Find-armatur-Digitaliserdk
528Find-A-pre-Digitaliserdk
529Finanstilsynets-statistik-om-sektoren-Digitaliserdk
530Finanstilsynets-register-for-SDOSDRO-Digitaliserdk
531Finanstilsynets-Forsikringsmgler-og-Genforsikringsmglerregister-Digitaliserdk
532Finanstilsynets-Forsikringsformidlingsregister-Digitaliserdk
533Finanstilsynets-advarsler-mod-ulovlig-virksomhed-Digitaliserdk
534Finansministeriets-Regnskabsdatabase-regnskabstal-Digitaliserdk
535Finansministeriets-regnskabsdatabase-Digitaliserdk
536Finansministeriets-lnoversigt
537Finansministeriets-Finanslovsdatabase-Digitaliserdk
538Film-til-udln-2008
539Fdevareministeriet-Forskningsprogrammer
540Farvandsudsigter-Digitaliserdk
541Fartjsoplysninger
542Fakta-og-ngletal-aktuelle-stttemodtagere
543F-installeret-en-A-pumpe-til-2990-kr-Digitaliserdk
544EVE-Digitaliserdk
545European-Shared-Treasure-Digitaliserdk
546European-PSI-Scoreboard-Digitaliserdk
547Europardets-traktater-Digitaliserdk
548Eures
549EUR-Lex-Digitaliserdk
550EU-traktater-Digitaliserdk
551EU-parlamentet-stemmeafgivelser-politikere-lande-og-grupper-Digitaliserdk
552Etniske-mltal-udvikling-Digitaliserdk
553Erhverv-og-Hospitalbehandlingsregistret
554Erhverv-og-frtidspension
555Enkeltbetaling-i-tal
556Energiklagenvnets-afgrelser-Digitaliserdk
557Energiklagenvnet-Statistik-for-afsluttede-sager-Digitaliserdk
558Elspareskinner-med-Elsparemrket-til-TV-Digitaliserdk
559Elspareskinne-med-Elsparemrket-til-computer-Digitaliserdk
560Elsparepumpeberegner-Digitaliserdk
561Elsparefonden-Forhandlerlisten-Digitaliserdk
562Elektroniske-skort-Digitaliserdk
563El-og-energi-Ordbog-Digitaliserdk
564Eksportsttte-i-tal-Udbetaling-af-eksportsttte-pr-mned
565Eksportsttte-i-tal-Udbetaling-af-eksportsttte-pr-markedsordning
566Eksportsttte-i-tal-Modtagne-og-lukkede-sager
567Eksportsttte-i-tal-garantier
568Eksportsttte-i-tal-Antal-udestende-sager-Digitaliserdk
569Eksportkontrol-kontrollisten-Digitaliserdk
570Eksport-af-kologiske-produkter-til-USA
571Eksamenshndbogen-Digitaliserdk
572Ejerlavsfortegnelse
573Ejendomsportalen
574EGFL-mnedsregnskab
575Egenkapitalforrentning-og-risikoforrentning-for-pensionsselskaber-livsforsikringsselskaber-og-tvrgende-pensionskasser-Digitaliserdk
576Efterlyste-personer-Digitaliserdk
577Efterlnsbidrag-statistik
578Efter-og-videreuddannelse
579Education-at-a-Glance-Digitaliserdk
580Dyreprmier-i-tal
581Dyreprmier-i-tal
582Drikkevandskvalitet-Digitaliserdk
583Driftberegninger-Seatrack-Web-flydende-oliegenstande-i-havet
584Download-arealinformation
585DMIs-meteorologiske-leksikon-Digitaliserdk
586DKUSA-programmet-Godkendte-projekter-Digitaliserdk
587Diskonteringssatser-Digitaliserdk
588Digitalt-brne-og-ungsomslive-anno-2009-Digitaliserdk
589Digitale-havevandringer
590Digitale-dybdemodeller
591Digital-udstilling-om-Kronborg
592Digital-fortlling-om-ruinerne-Christiansborg-Slot
593Digital-Agenda-for-Europe-Scoreboard-Digitaliserdk
594Diasshow-om-vinterarbejde-i-haverne
595Det-officielle-postnummerkort
596Det-Miljkonomiske-Rd-Digitaliserdk
597Det-Kongelige-Operakors-medlemmer-Digitaliserdk
598Det-kongelige-kapels-Medlemmer-Digitaliserdk
599Det-kologiske-danmarkskort
600Det-Kgl-Teater-Forestillinger-Digitaliserdk
601Det-Kgl-Teater-Arkiv-Bibliotek-Digitaliserdk
602Det-Frie-Forskningsrd-Digitaliserdk
603Det-centrale-register-for-arbejdsmarkedsstatistik-CRAM
604Destinationsland-Digitaliserdk
605Departementcheflnninger-Digitaliserdk
606Den-Nationale-Arbejdsmiljkohorte-NAK
607Den-maksimale-effektudvikling-Digitaliserdk
608Den-kologiske-frdatabase-Digitaliserdk
609Den-danske-Snomed-Digitaliserdk
610Den-Danske-Regnskabsordbog-Digitaliserdk
611Den-bibliometriske-forskningsindikator-Autoritetsliste-for-tidsskrifter-20082009-Digitaliserdk
612Den-bibliometriske-forskningsindikator-Autoritetsliste-for-forlag-Digitaliserdk
613Debatmodul-p-Borgerdk-Digitaliserdk
614De-Kommunale-Ngletal-Digitaliserdk
615DDA-Sgekatalog-Alfabetisk-oversigt-over-studierne-efter-omrde
616DDA-Sgekatalog
617Dbte-og-dbsprocent-Digitaliserdk
618DBPedia-Digitaliserdk
619Datatilsynet-anmeldelser-Digitaliserdk
620Datatilsynet-afgrelser-Digitaliserdk
621datagovuk-Digitaliserdk
622Databasen-over-regulerede-indholdsstoffer-i-kosmetik-Digitaliserdk
623Databasen-over-kosmetiske-produkter-til-brn-Digitaliserdk
624Database-over-tidligere-vurderinger-af-udenlandske-uddannelser-Digitaliserdk
625Danske-universiteter-i-internationalt-perspektiv-Digitaliserdk
626Danske-undtagelser-til-spiringsmetoder
627Danske-kirkers-koordinater
628Dansk-Varefakta-Nvn-Varefakta-deklaration-Digitaliserdk
629Dansk-Varefakta-Nvn-Ord-og-begreber-der-indgr-i-Varefakta-Digitaliserdk
630Dansk-Varefakta-Nvn-Firmaer-som-bruger-varefakta-Digitaliserdk
631Dansk-pension-i-udlandet-Pensionssatser-Digitaliserdk
632Dansk-pension-i-udlandet-Folkepensionsalder
633Dansk-Demografisk-Database-Digitaliserdk
634Dansk-Data-Arkiv
635DanNet-Digitaliserdk
636Danmarks-topologiske-databaser-Digitaliserdk
637Danmarks-skoler-Digitaliserdk
638Danmarks-Hjdemodel-Digitaliserdk
639Danmarks-frekvensplan-Digitaliserdk
640Danmarks-adresser-Digitaliserdk
641Danmarks-Administrative-Geografiske-Inddeling-DAGI
642Dagsordener-ugeplaner-og-rsplan-Digitaliserdk
643Dagens-pollental-Digitaliserdk
644Daells-Varehus-Digitaliserdk
645CPRs-vejregister
646CPRs-vejregister
647CPRs-myndighedsregister
648CO2-beregner
649Centrale-emner-i-kirken-Digitaliserdk
650Byvejr-Digitaliserdk
651Byvejr-Digitaliserdk
652Bynavne
653Byggeweb
654Byggeskadefonden-vedrrende-Bygningsfornyelse-Ordliste-jura-Digitaliserdk
655Byggeskadefonden-vedrrende-Bygningsfornyelse-Ordliste-byggeteknik-Digitaliserdk
656Byggeskadefonden-vedrrende-Bygningsfornyelse-Nyhedsbreve-Digitaliserdk
657Byggeskadefonden-vedrrende-Bygningsfornyelse-Erfa-Digitaliserdk
658Byggeskadefonden-vedrrende-Bygningsfornyelse-Billedarkiv-Digitaliserdk
659Byggebranchen-analyse-af-ssonvariation-Digitaliserdk
660Butikker-der-slger-trdlst-udstyr-Digitaliserdk
661Buskrselserhvervet-statistik-Digitaliserdk
662Brugerundersgelse-for-brugen-af-Kronborg
663Brugerundersgelse-af-Danmark-som-uddannelsesland-Digitaliserdk
664Bredbndskortlgning-Digitaliserdk
665Borgmesterfakta-Digitaliserdk
666Borgervejr-Digitaliserdk
667Borgerdks-Selvbetjeningsdatabase-LTS-Digitaliserdk
668Boligvkst
669Boligejer-Digitaliserdk
670Boligbyggeri-pr-1000-indbyggere
671Boligbyggeri
672Boformsstatistikken
673Blanketter-Digitaliserdk
674Biler-i-Danmark-Digitaliserdk
675Bidrag-og-indkomstbelb-Uddannelsesbidrag-Digitaliserdk
676Bidrag-og-indkomstbelb-gtefllebidrag-Digitaliserdk
677Bidrag-og-indkomstbelb-Brnebidrag-Digitaliserdk
678Biblioteksstatistik
679Biblioteket-p-Folkesundheddk-Digitaliserdk
680Bevillingslove-og-statsregnskaber-Digitaliserdk
681Bevillinger-fra-sttteordninger-under-Forskning-og-Innovationsstyrelsens-rd-Digitaliserdk
682Beskftigelsesstatistik-Digitaliserdk
683Beregning-af-rgfyldning-Digitaliserdk
684Beregn-dit-kleskabs-elforbrug-Digitaliserdk
685Beredskabsstatistik-Viden-og-publikationer
686ben-Filmdata-fra-Det-Danske-Filminstitut-Digitaliserdk
687Begrebsdatabasen-Sociale-begreber-Digitaliserdk
688Begravelsespladser-Digitaliserdk
689BedreArbejdedk
690Bdekatalog
691BBR-Bygnings-og-boligregisteret-Digitaliserdk
692Banedanmark-trafikmeddelelser
693Banedanmark-Strkningsinformation-TIB
694BaneDanmark-strkningsinformation-LA
695Banedanmark-Strkninger-med-el-drift
696Banedanmark-Sporantal
697Banedanmark-Maksimal-hastighed
698Banedanmark-forsinkede-og-aflyste-tog
699BaneDanmark-antal-ansatte
700B-vrdilisten
701Autoriserede-kologiske-virksomheder-Digitaliserdk
702Autoriserede-kologiske-bedrifter-Digitaliserdk
703Autorisationsregister
704Auktionsstatistik
705Atlas-of-International-Student-Mobility-Digitaliserdk
706Artslister-kodeliste
707Artikeleksport-Digitaliserdk
708Arkivalier-online
709Arkiv-for-Dansk-Billedkunst-Digitaliserdk
710Arealinformation-webservices-for-Arealinformation
711Arealinformation-sg-efter-data-p-kort
712Arealinformation-download-data-Digitaliserdk
713Areal-Information-Systemet-AIS-Digitaliserdk
714Arbejdstilsynets-36-branchegrupper
715Arbejdsskader-rsopgrelser
716Arbejdsmiljuddannelserne-godkendte-udbydere
717Arbejdsmiljdatabanken-Det-Nationale-Forskningscenter-for-Arbejdsmilj-Digitaliserdk
718Arbejdsmilj-Virksomhedernes-forebyggende-arbejde
719Arbejdsmarkedsportalen
720Arbejdsmarkedspladsens-Videnbank-ARVID
721Arbejdsmarkedets-Tillgspension-Erhverv-AES-Satser-Digitaliserdk
722Arbejdslshedsdagpenge-Satser
723API-til-meta-data-vedr-EU-lovgivning-Digitaliserdk
724Anvendelse-af-resultatln-i-staten-20062007
725Anti-Doping-Find-tilladt-almindelig-medicin
726Anti-Doping-Dispensationslisten
727Ansgninger-til-programmet-Aktive-Unge-Digitaliserdk
728Anmeldediagnoser-fordelt-p-brancher
729Ankestatistik-for-beskftigelsesnvnene-og-de-sociale-nvn
730Ankede-afgrelser-p-arbejdsskadeomrdet
731Anerkendte-psykiske-sygdomme-fordelt-p-brancher
732Andel-udlejningsboliger
733Andel-lejeboliger
734Anbringelsesstatistik
735Analysemetoder-til-mling-af-diverse-i-foder
736Analysemetoder-til-kontrol-af-foder
737Analyseklare-datamaterialer-i-DDA-Sundhed
738Alment-boligbyggeri-pr-1000-indbyggere
739Almennyttigt-i-nybyg-Digitaliserdk
740Almene-Boliger-Digitaliserdk
741Aktuelle-udbud-Slots-og-Ejendomsstyrelsen
742Aktuelle-udbud-Forsvarets-etableringstjeneste-Digitaliserdk
743Aktuelle-ministerredegrelser-Digitaliserdk
744Aktiveringtid-for-sprinklere-og-simple-termodetektorer-Digitaliserdk
745Akkreditering-af-uddannelser-Digitaliserdk
746Aftrapning-af-rentesikring
747Afstemninger-i-folketinget-Digitaliserdk
748Afhentning-af-prmier-for-Prmieobligationer-Sidste-indlsningsdato
749Afgjorte-spontansager-efter-nationalitet
750Afgjorte-genoptagelsesanmodninger
751Affaldsregistret-Digitaliserdk
752Aeronautical-Information-Service-AIS
753Adressedata
754Adoptioner-statistik-Digitaliserdk
755Administrationsbidrag-kontingenter-for-a-kasser
756About-Digitalisrdk
757A-prer-er-billigst-i-lngden-Digitaliserdk
758A-kasser-i-Danmark
7592-Hjlpeguide-til-Digitalisrdk-alle-ressourcerne-sorteret-efter-emner
760-20-sprgsml-til-mundtlig-og-skriftlig-besvarelse-Digitaliserdk

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.