European
Data Catalogues Profile

HTML

Filter by

Organisation


Filter by selecting one or more organisation(s)
 

Category


Filter by selecting one or more category(s)
 

Licence


Filter by selecting one or more licence(s)
 
datadigitaliserdk

Total 760 items.

List of UNIQUE datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
1Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Udviklingen-i-antallet-af-beskftigede-p-arbejdspladserne-i-kommunen
2EVE-Digitaliserdk
3LabTerm-Digitaliserdk
4Seasonal-work-in-Denmark
5Godkendte-udvekslingsorganisationer-Digitaliserdk
6Literatur-om-lsning-og-skrivning-Digitaliserdk
7Jobnet
8Medlemmer-af-Rdet-for-Internationalisering-af-Uddannelserne-Digitaliserdk
9Aktuelle-ministerredegrelser-Digitaliserdk
10Jobindsats-udenlandsk-arbejdskraft
11Debatmodul-p-Borgerdk-Digitaliserdk
12KOT-Hovedtal-Digitaliserdk
13Statistik-over-behandling-med-blodtryksmidler
14Webtjek-Digitaliserdk
15JUPITER-DANMARKS-GEOLOGISKE-HYDROLOGISKE-DATABASE-Digitaliserdk
16Lgemiddelprisindeks
17Klager-behandlet-af-kvalifikationsnvnet-Digitaliserdk
18Telestatistik-Digitaliserdk
19Lgemidler-rsstatistik
20Oversigt-over-erhvervsuddannelser-Digitaliserdk
21Den-danske-Snomed-Digitaliserdk
22Generel-udvikling-i-lgemiddelforbruget
23Karakterskalaer-Digitaliserdk
24Almene-Boliger-Digitaliserdk
25Regionernes-udgifter-til-medicintilskud
26Program-til-Digitaliseringskonferencen-Digitaliserdk
27Klimanormaler-Digitaliserdk
28Interaktionsdatabasen
29Medarrangrer-til-Digitaliseringskonferencen-Digitaliserdk
30Vandstand-Digitaliserdk
31Indlgsseddeldk
32Tal-om-universetskandidaters-arbejdsmarked-Digitaliserdk
33Radar-animation-nedbr-og-lynnedslag-Digitaliserdk
34Digital-udstilling-om-Kronborg
35Danmarks-frekvensplan-Digitaliserdk
36Plandata-i-Danmark-side-47-Digitaliserdk
37Mobilguides-I-Frederik-den-6s-fodspor
38Godtgrelse-til-rd-udvalg-mfl-Digitaliserdk
39Byvejr-Digitaliserdk
40Mobilguides
41Atlas-of-International-Student-Mobility-Digitaliserdk
42Fortegnelse-over-krede-frplantager
43Renssancens-bygninger
44Mobilitetsstatistik-over-studerende-Digitaliserdk
45Sundhedskvalitet
46HRMeter-HRmeter-er-en-udvidelse-af-ISOLA-og-adgang-findes-via-ISOLA
47Landehndbog-Digitaliserdk
48Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Antal-beskftigede-og-antal-arbejdspladser
49Akkreditering-af-uddannelser-Digitaliserdk
50Database-over-tidligere-vurderinger-af-udenlandske-uddannelser-Digitaliserdk
51KortforsyningenGeodataadgang
52Online-Education-Database-Digitaliserdk
53Eksamenshndbogen-Digitaliserdk
54Boligbyggeri
55Produktresumeer-Digitaliserdk
56Skoledatabase-Berlingske-Digitaliserdk
57Miljoplysninger-data-service-Digitaliserdk
58information-omaktuelle-vejprojekter-Digitaliserdk
59EU-parlamentet-stemmeafgivelser-politikere-lande-og-grupper-Digitaliserdk
60Mastedatabasen-Digitaliserdk
61Vejrkort-Temperaturer-Digitaliserdk
62Stemmeafgivelser-i-Folketinget-Digitaliserdk
63Vejrdata-Danmarks-Meteorologiske-Institut-DMI-Digitaliserdk
64Projekter-per-amt-og-centralt-Digitaliserdk
65Borgmesterfakta-Digitaliserdk
66Almennyttigt-i-nybyg-Digitaliserdk
67Socialfonden-Fordelingen-af-midler-Digitaliserdk
68Oplev-Museerne-Digitaliserdk
69Ozon-ved-jordoverfladen-Digitaliserdk
70Vejledning-om-lydforhold-i-undervisnings-og-daginstitutionsbyggeri-Digitaliserdk
71El-og-energi-Ordbog-Digitaliserdk
72Ankede-afgrelser-p-arbejdsskadeomrdet
73Vejrekstremer-Digitaliserdk
74Find-digitale-modtagere-med-Elsparemrket-Digitaliserdk
75Ankestatistik-for-beskftigelsesnvnene-og-de-sociale-nvn
76SMEC-De-konomiske-Rd-Digitaliserdk
77Indkbsrd-netvrksudstyr-Digitaliserdk
78Eures
79konomi-simulatoren-Digitaliserdk
80Find-brbare-eller-stationre-computere-med-Elsparemrket-Digitaliserdk
81Statistikbanken
82Ssonanalyse-Dagpenge-frefter-skat-i-forhold-til-ln-Digitaliserdk
83Butikker-der-slger-trdlst-udstyr-Digitaliserdk
84Kvoter-for-offentlige-lntilskudsjob-kvote-kommuner
85Ssonanalyse-Konjunkturindeks-for-licitation-Digitaliserdk
86FORM-online-Digitaliserdk
87Kortforsyningen
88Ssonanalyse-BFOBFU-systemet-Digitaliserdk
89About-Digitalisrdk
90Kvoter-for-offentlige-lntilskudsjob-Kvote-regioner
91Fordeling-af-EU-udbud-for-bygge-og-anlgssektor-Digitaliserdk
92Kontakt
93KortforsyningenDokument-adgang-planlagt
94Vinterbekendtgrelsen-Digitaliserdk
95Ministeriet-for-Brn-og-Undervisnings-institutionsregister-Digitaliserdk
96Fartjsoplysninger
97Byggebranchen-analyse-af-ssonvariation-Digitaliserdk
98Finansministeriets-Finanslovsdatabase-Digitaliserdk
99Medlemstal-for-a-kasser
100SegregationsIndeks-for-indkomstgrupper-Digitaliserdk
101De-Kommunale-Ngletal-Digitaliserdk
102Restanceliste-196909-og-196510
103Eksportsttte-i-tal-Antal-udestende-sager-Digitaliserdk
104FOA-Flles-Offentlig-Adressedatabase-REST-interface-Digitaliserdk
105Krelrerprvens-afsluttende-prve-Dumpeprocenter-for-1996-2008
106Beskftigelsesstatistik-Digitaliserdk
107Geoservicen-Digitaliserdk
108Ulykkesregisteret
109Omregningskurser-for-restitution-og-licenssikkerhed-Digitaliserdk
110Ngletal-fra-Finanstilsynet-Digitaliserdk
111Politiets-dgnrapporter-Digitaliserdk
112Verserende-spontansager-Digitaliserdk
113Statstidende-Digitaliserdk
114Takt-tone-og-vilkr-for-brug-af-Digitalisrdk
115Glatfreprognoser-Digitaliserdk
116FOA-Flles-Offentlig-Adressedatabase-Digitaliserdk
117Retskrivningsordbogen
118Resultater-af-foderstofkontrollen-Digitaliserdk
119Artikeleksport-Digitaliserdk
120Information-om-cookies-p-Digitalisrdk
121kologi-i-tal-kologisk-arealtilskud-Digitaliserdk
1222-Hjlpeguide-til-Digitalisrdk-alle-ressourcerne-sorteret-efter-emner
123Kortlgning-af-produkter-der-indeholder-nanopartikler-eller-er-baseret-p-nanoteknologi-publikation-Digitaliserdk
124Presserum-Forsvarets-Efterrretningstjeneste-Digitaliserdk
125Ringanalyser-hos-autoriserede-laboratorier-Digitaliserdk
126Lovbestemte-karantneskadegrere-Kartofler-Digitaliserdk
127Resultater-af-kontrollen-med-spisekartofler-Digitaliserdk
128Import-af-kologiske-produkter-fra-godkendte-tredjelande-Digitaliserdk
129StedNavne-og-StamOplysningsRegister-SNSOR-Digitaliserdk
130Kretjsbestand
131Juridisk-ordbog
132Det-kologiske-danmarkskort
133Fredskov
134Tal-om-kandidaternes-arbejdsmarked-Digitaliserdk
135Rstofgrave
136Tal-om-universiteternes-bygninger-Digitaliserdk
137Mobilguides-Levende-fortllinger-fra-Frederiksborg-Slotshave
138Krav-til-krav-om-ISPM-15-mrkning-af-tr-og-andre-krav-Eksport-Tremballage
139Tal-om-phd-uddannelsen-Digitaliserdk
140-20-sprgsml-til-mundtlig-og-skriftlig-besvarelse-Digitaliserdk
141IT-og-lsning
142NordPlus-Kontaktbase-Digitaliserdk
143Trafikstatistik-Digitaliserdk
144SU-ln
145Efter-og-videreuddannelse
146Egenkapitalforrentning-og-risikoforrentning-for-pensionsselskaber-livsforsikringsselskaber-og-tvrgende-pensionskasser-Digitaliserdk
147Arealinformation-sg-efter-data-p-kort
148Sundhedsstyrelsens-registre
149Finanstilsynets-advarsler-mod-ulovlig-virksomhed-Digitaliserdk
150Artslister-kodeliste
151Ordliste
152Finansministeriets-lnoversigt
153Liste-over-autoriserede-udenlandske-virksomheder-Tremballage
154Substitution
155METAR-og-TAF-Digitaliserdk
156Projekter-i-fiskeriet-Pilotprojekter
157Konfirmerede-Digitaliserdk
158lokale-udsigt-og-observationer-Digitaliserdk
159Oversigt-over-interventionslagre-i-Danmark
160Medlemmer-af-folkekirken-Digitaliserdk
161Litteratur-om-lseforstelse
162Eksportsttte-i-tal-Udbetaling-af-eksportsttte-pr-markedsordning
163Information-om-bankoverfrsel-af-pension-Digitaliserdk
164Litteratur-om-lsning-skrivning-og-it
165Eksportsttte-i-tal-garantier
166Frekvensen-for-brandstart-Digitaliserdk
167Gennemsnitlig-indkomst-1996
168Projekter-i-fiskeriet-Afstningsfremme
169Beregning-af-rgfyldning-Digitaliserdk
170Alment-boligbyggeri-pr-1000-indbyggere
171Kvotestatistik
172Vindstyrketabellen-Digitaliserdk
173Boligbyggeri-pr-1000-indbyggere
174Auktionsstatistik
175Finanstilsynets-statistik-om-sektoren-Digitaliserdk
176Andel-udlejningsboliger
177Mltal-og-sagsbehandlingstider
178Varians-og-kovariansmatricer-Digitaliserdk
179Forventet-og-reelt-byggeri
180Afgjorte-genoptagelsesanmodninger
181Indberetning-til-LER-Digitaliserdk
182Andel-lejeboliger
183Offentliggjorte-gdningsregnskaber-CVR-sgning
184Det-Kongelige-Operakors-medlemmer-Digitaliserdk
185GMO-ordbog
186Erhverv-og-frtidspension
187Det-kongelige-kapels-Medlemmer-Digitaliserdk
188Glatfreobservationer
189Metodeliste-Undersgelse-af-kartofler-for-bakteriesygdomme
190Kvaliteten-i-statsligt-byggeri-ngletal-for-entrepenrer-Digitaliserdk
191Smag-Danmark-projekter
192Metodeliste-Undersgelse-af-planter-og-jord-for-sygdomme-og-skadedyr
193Begravelsespladser-Digitaliserdk
194Liste-over-analyser-Kemiske-analyser
195Produktregistret-Arbejdstilsynet
196Konfirmerede-Digitaliserdk
197Aktuelle-udbud-Slots-og-Ejendomsstyrelsen
198Indberetning-af-informationer-om-arbejdsmarkedspolitiske-foranstaltninger-AMFORA
199Mltal-og-sagsbehandlingstider-Digitaliserdk
200Trarter-liste-over-herkomstpligtige-trarter
201A-kasser-i-Danmark
202Udstationeringssteder-for-militrngtere-Digitaliserdk
203Spiringsmetoder
204Politiets-indsats-og-resultater
205Postmarkedet-i-Danmark-Digitaliserdk
206Statistik-over-luftfart-i-Danmark-Digitaliserdk
207Analysemetoder-til-kontrol-af-foder
208Stj-kortlgning-Digitaliserdk
209Find-trdlse-enheder-Digitaliserdk
210Uddannelsesguiden-Digitaliserdk
211Autoriserede-kologiske-virksomheder-Digitaliserdk
212Find-elmlere-Digitaliserdk
213Ansgninger-til-programmet-Aktive-Unge-Digitaliserdk
214Autoriserede-kologiske-bedrifter-Digitaliserdk
215Elspareskinner-med-Elsparemrket-til-TV-Digitaliserdk
216Lektoratsordningen-danske-lektorer-i-udlandet-Digitaliserdk
217Dbte-og-dbsprocent-Digitaliserdk
218Elspareskinne-med-Elsparemrket-til-computer-Digitaliserdk
219Innovationskonsortier-tilskudsmodtagere-Digitaliserdk
220kologi-i-tal-Innovation-Digitaliserdk
221Find-butik-elspareskinner-Digitaliserdk
222Arealinformation-download-data-Digitaliserdk
223Politikredsenes-ngleresultater-Digitaliserdk
224Oversigt-over-de-cirkulationspumper-Elsparefonden-anbefaler-Digitaliserdk
225Offentliggjorte-gdningsregnskaber-Gdningsregnskab-summeret
226Liste-over-indfrselsforbudte-planter-mm-Digitaliserdk
227Find-varmepumpe-med-Elsparemrket-til-sommerhuset-Digitaliserdk
228Offentliggjorte-gdningsregnskaber-Adresse-sgning
229Byggeskadefonden-vedrrende-Bygningsfornyelse-Billedarkiv-Digitaliserdk
230Telefonnummerserier-Digitaliserdk
231Dansk-pension-i-udlandet-Pensionssatser-Digitaliserdk
232Gdningskontrollen-Kontrolresultater-for-Kalk-spagnum-kompost-og-voksemedier-Digitaliserdk
233Elsparefonden-Forhandlerlisten-Digitaliserdk
234Mneden-ssonen-og-rets-vejr-Digitaliserdk
235Digitalt-brne-og-ungsomslive-anno-2009-Digitaliserdk
236Integrerbare-fryseskabe-Digitaliserdk
237Dagens-pollental-Digitaliserdk
238Godkendte-danske-virksomheder-Tremballage
239Departementcheflnninger-Digitaliserdk
240Farvandsudsigter-Digitaliserdk
241Resultater-af-GMO-kontrollen-med-kologiske-virksomheder
242Find-elforbrug-for-dit-kleskab-Digitaliserdk
243Ssonanalyse-OECDs-jobsikkerheds-indeks-Digitaliserdk
244Jordforurening-i-matriklen
245Indbyggede-klefryseskabe-Digitaliserdk
246Luftfartjsregisteret-Digitaliserdk
247Bdekatalog
248Stjgrnser-vejledende-Digitaliserdk
249Det-Kgl-Teater-Forestillinger-Digitaliserdk
250Trafikuheld
251Eksportkontrol-kontrollisten-Digitaliserdk
252Indeks-for-sociale-problemer-Digitaliserdk
253Eksport-af-kologiske-produkter-til-USA
254Indbyggede-kleskabe-med-frostboks-Digitaliserdk
255Destinationsland-Digitaliserdk
256Kortlgning-af-lse-skriveprojekter-i-Danmark
257Efterlyste-personer-Digitaliserdk
258Forsvarets-skydeaktiviteter-Digitaliserdk
259Kvalitetskriterier-i-jord
260Indbyggede-kleskabe-Digitaliserdk
261Geografisk-placering-af-Forsvarets-kontorer-og-bygninger-Digitaliserdk
262Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-En-rkke-ngletal-som-tegner-konturerne-af-status-og-udvikling-i-regionens-kommuner-inden-for-det-regionalpolitiske-omrde
263MedieStatistikBanken-Digitaliserdk
264Lanbrug-og-fiskeri-Udbetalingsoversigter-Digitaliserdk
265Liste-over-modtagere-af-livsvarige-kunstnerydelser
266Integrerbare-kleskabe-Digitaliserdk
267Byggeskadefonden-vedrrende-Bygningsfornyelse-Ordliste-jura-Digitaliserdk
268Naturomrdet-feltskemaer
269Arkiv-for-Dansk-Billedkunst-Digitaliserdk
270Byggeskadefonden-vedrrende-Bygningsfornyelse-Erfa-Digitaliserdk
271Naturomrdet-kodelister
272Bidrag-og-indkomstbelb-gtefllebidrag-Digitaliserdk
273Byggeskadefonden-vedrrende-Bygningsfornyelse-Nyhedsbreve-Digitaliserdk
274Arealinformation-webservices-for-Arealinformation
275Kalender-med-kunstbegivenheder-Digitaliserdk
276Byggeskadefonden-vedrrende-Bygningsfornyelse-Ordliste-byggeteknik-Digitaliserdk
277Autorisationsregister
278Den-kologiske-frdatabase-Digitaliserdk
279Miljklagenvnets-afgrelser
280Projekter-i-fiskeriet-Kollektive-foranstaltninger
281Biblioteket-p-Folkesundheddk-Digitaliserdk
282Resultater-af-gdningskontrollen
283Sundhedsvsnets-begrebsbase
284Datatilsynet-anmeldelser-Digitaliserdk
285Godstransport
286Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Overordnede-pendlingsmnstre
287Bidrag-og-indkomstbelb-Brnebidrag-Digitaliserdk
288Statistik-for-forbrug-af-handelsgdning
289Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Specialisering-ressourceomrder-i-kommunen-der-har-relativt-mange-beskftigede-og-relativt-f-beskftigede-i-forhold-til-hele-landet
290Bidrag-og-indkomstbelb-Uddannelsesbidrag-Digitaliserdk
291Strandbeskyttelses-og-klitfredningszone
292Fakta-og-ngletal-aktuelle-stttemodtagere
293Begrebsdatabasen-Sociale-begreber-Digitaliserdk
294Litteratur-om-lsevanskeligheder-som-et-problem-for-det-enkelte-individ
295Brugerundersgelse-for-brugen-af-Kronborg
296Statens-Koncernsystem-SKS-Digitaliserdk
297Vis-Stedet
298Kulturkalender
299Blanketter-Digitaliserdk
300Dansk-pension-i-udlandet-Folkepensionsalder
301Statistik-over-forbruget-af-astmamidler-blandt-brn
302Flygtningenvntes-baggrundsmateriale-Digitaliserdk
303Boformsstatistikken
304Lgemiddelprisdata-fra-de-seneste-5-r
305Varer-til-tortur-Digitaliserdk
306Foderbetaling
307Landings-og-fangststatistik
308Vejrarkiv-Digitaliserdk
309Anti-Doping-Find-tilladt-almindelig-medicin
310Fldestatistik
311Flygtningenvnets-afgrelser-Digitaliserdk
312Oversigt-over-eksportbetingelser-for-lggekartofler-201011
313Fiskeristatistik-akvakultur
314Det-Miljkonomiske-Rd-Digitaliserdk
315Hypotekbanken-Rentesatser
316Afgjorte-spontansager-efter-nationalitet
317Afstemninger-i-folketinget-Digitaliserdk
318PENSAB
319Liste-over-danske-certificerede-frpartier
320Landsdkkende-Pollenprognose-Digitaliserdk
321Statens-Budgetsystem-SB
322Erhverv-og-Hospitalbehandlingsregistret
323Tidligere-vismnd-Digitaliserdk
324Danske-undtagelser-til-spiringsmetoder
325Gdnings-og-Husdyrindberetning-GHI
326Formandskabet-Digitaliserdk
327Ngletal-for-fremme-af-tilpasningen-og-udviklingen-af-landdistrikterne
328Efterlnsbidrag-statistik
329DanNet-Digitaliserdk
330Ngletal-for-ugunstigt-stillede-omrder
331Guardians-Data-Store
332Boligejer-Digitaliserdk
333Liste-over-vareomrder-med-restitution-eksportsttte
334Postdistrikter-Digitaliserdk
335Arbejdsmarkedets-Tillgspension-Erhverv-AES-Satser-Digitaliserdk
336EGFL-mnedsregnskab
337Bredbndskortlgning-Digitaliserdk
338Vandtemperatur-Digitaliserdk
339Ngletal-for-vikarordninger-i-jordbruget
340Kulturaftaler-og-sommersprogkurser-i-udlandet-Digitaliserdk
341Integrerbare-klefryseskabe-Digitaliserdk
342Jordbrug-i-Tal-Ngletal-pr-tilskudsordning-Yngre-jordbrugere
343OIOXML-sagsbehandling-Digitaliserdk
344Selskabsmeddelelser-Finanstilsynet-Digitaliserdk
345Fdevareministeriet-Forskningsprogrammer
346GEUS-Modeldatabasen-Digitaliserdk
347konomiberegneren-Digitaliserdk
348Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Andel-borgere-i-den-erhvervsaktive-alder
349Livslang-Lring-Digitaliserdk
350Find-armatur-Digitaliserdk
351Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Sociokonomisk-status-for-befolkningen-i-den-erhvervsaktive-alder
352Regionalvejret-i-Danmark-de-kommende-dage-Digitaliserdk
353Nikkelallergi-og-vandhaner-Digitaliserdk
354Diasshow-om-vinterarbejde-i-haverne
355Statistik-over-anvendelsen-af-selvbetjeningslsninger-Digitaliserdk
356Flyvesikkerhed-statistik-Digitaliserdk
357Fiskeri-i-tal-strukturordninger-for-fiskeriet
358Plantedirektoratets-statistik
359Luftfart-i-tal-Digitaliserdk
360Enkeltbetaling-i-tal
361Den-Danske-Regnskabsordbog-Digitaliserdk
362Dansk-Demografisk-Database-Digitaliserdk
363Eksportsttte-i-tal-Udbetaling-af-eksportsttte-pr-mned
364DBPedia-Digitaliserdk
365Retssager-Digitaliserdk
366Eksportsttte-i-tal-Modtagne-og-lukkede-sager
367Srlige-rdgivere-Digitaliserdk
368Energiklagenvnet-Statistik-for-afsluttede-sager-Digitaliserdk
369Dyreprmier-i-tal
370GEUS-Database-med-grundvandsrapporter-Digitaliserdk
371Kystmlinger-Kystdk-Digitaliserdk
372Dyreprmier-i-tal
373DMIs-meteorologiske-leksikon-Digitaliserdk
374Energiklagenvnets-afgrelser-Digitaliserdk
375Statistik-over-forbruget-af-antibiotika
376Ozonlaget-over-Danmark-Digitaliserdk
377Liste-over-hvideforhandlere-Digitaliserdk
378Fiskeristatistik
379UV-indeks-for-Europa-Digitaliserdk
380Ovne-Digitaliserdk
381Metodeliste-for-mineraler
382VMC-udsigt-Digitaliserdk
383Opvaskemaskiner-Digitaliserdk
384Metodeliste-for-tilstningsstoffer
385Postdistrikter
386Trretumblere-Digitaliserdk
387Personaleadministrativ-vejledning
388Statistik-om-efterln-Tilgangsfrekvenser
389Vaskemaskiner-Digitaliserdk
390Metodeliste-for-nringsvrdier
391Boligvkst
392Komfurer-Digitaliserdk
393Metodeliste-for-mikroorganismer
394Ejendomsportalen
395Find-din-frysers-elforbrug-Digitaliserdk
396Metodeliste-gdning-Voksemedier
397Jobindsats
398Frysere-Digitaliserdk
399Medicinmedfornuft
400Medicinpriser
401Beregn-dit-kleskabs-elforbrug-Digitaliserdk
402Metodeliste-gdning-Kompost
403Interaktivt-kort-med-slotte-haver-og-andre-kulturhistoriske-anlg-i-Danmark-som-SES-er-ansvarlige-for
404Kleskabe-Digitaliserdk
405Metodeliste-gdning-Gdningsanalyser
406Interaktive-foldere-om-slotte-haver-og-andre-kulturhistoriske-anlg-under-SES-ansvar
407Find-armaturer-med-lysdioder-Digitaliserdk
408Offentlig-forsrgelse-statistik
409Digital-fortlling-om-ruinerne-Christiansborg-Slot
410Biler-i-Danmark-Digitaliserdk
411Rdighedsstatistikken-for-forsikrede-ledige
412Pensionstabeller
413Find-lysdiode-prer-Digitaliserdk
414CPRs-myndighedsregister
415Arbejdsmilj-Virksomhedernes-forebyggende-arbejde
416A-prer-er-billigst-i-lngden-Digitaliserdk
417CPRs-vejregister
418Den-Nationale-Arbejdsmiljkohorte-NAK
419Find-forhandler-af-A-prer-Digitaliserdk
420Kommunale-it-systemer-Digitaliserdk
421Psykisk-arbejdsmilj
422Datatilsynet-afgrelser-Digitaliserdk
423Finansministeriets-Regnskabsdatabase-regnskabstal-Digitaliserdk
424Gdningsregnskab-Kommuner
425Find-A-pre-Digitaliserdk
426KOT-Optagelsesstatistik-Digitaliserdk
427Klyngeanalyser-kommuner-og-jobcentre-med-samme-rammevilkr
428Provstiportalen-Digitaliserdk
429Medarrangrer-til-Digitaliseringskonferencen-Digitaliserdk
430Kvoter-for-offentlige-lntilskudsjob-kvote-stat
431Integrerbare-kleskabe-med-frostboks-Digitaliserdk
432Byvejr-Digitaliserdk
433Satser-p-det-kommunale-omrde-i-2009
434Nyheder-Hjemmevrnskommandoen-Digitaliserdk
435Institutionsoversigt-Digitaliserdk
436Vandlb-og-hydrometriske-mlestationer
437Affaldsregistret-Digitaliserdk
438Kunstindeks-Danmark-Digitaliserdk
439Vrktj-til-beregning-af-antal-dyreenheder
440Nyt-presse-Forsvarskommandoen-Digitaliserdk
441Resultater-af-salmonellakontrollen
442kologi-i-tal-Statistik-om-kologiske-bedrifter
443Nyheder-og-presse-fra-Forsvarets-Bygnings-og-Etableringstjeneste-Digitaliserdk
444Personalestyrelsens-kalender
445Rdighedsstatistikken-for-kontant-og-starthjlpsmodtagere-og-for-forsikrede-ledige
446Databasen-over-kosmetiske-produkter-til-brn-Digitaliserdk
447Digitale-havevandringer
448Arbejdslshedsdagpenge-Satser
449Aktuelle-udbud-Forsvarets-etableringstjeneste-Digitaliserdk
450Sagsbehandling-ved-Danmarks-Domstole-Digitaliserdk
451Smiley-ordningen
452Kortadgang-til-Miljstyrelsens-miljdata-og-miljdatabaser-Digitaliserdk
453Registerdata-De-konomiske-Rd-Digitaliserdk
454Det-officielle-postnummerkort
455Historiske-kort-og-matrikelkort-Digitaliserdk
456QSAR-databasen-Digitaliserdk
457Danmarks-Administrative-Geografiske-Inddeling-DAGI
458Nyheder-og-presse-Forsvaret-Digitaliserdk
459Litteratur-om-brns-sprogtilegnelse-Digitaliserdk
460Hvordan-angives-den-nye-Minimumsafgift-i-OIOUBL-Digitaliserdk
461Centrale-emner-i-kirken-Digitaliserdk
462Find-din-retskreds
463EU-traktater-Digitaliserdk
464Kortforsyningen-Digitaliserdk
465Litteraturliste-om-sprog-og-lsning-pdagogisk-lingvistik
466Projektkortet-Find-internationale-uddannelsesprojekter-Digitaliserdk
467WEB-matriklen-Digitaliserdk
468Litteraturliste-om-lsning-og-hjerneforskning
469BBR-Bygnings-og-boligregisteret-Digitaliserdk
470Folkekirkens-nyhedsbrev-Digitaliserdk
471Oversigt-over-eksportbetingelser-for-spisekartofler
472Omfanget-af-svigt-fejl-mangler-og-skader-i-dansk-byggeri-Digitaliserdk
473Danmarks-topologiske-databaser-Digitaliserdk
474Analysemetoder-til-mling-af-diverse-i-foder
475Bevillinger-fra-sttteordninger-under-Forskning-og-Innovationsstyrelsens-rd-Digitaliserdk
476Mling-af-strm-i-havet-i-Danmark-Digitaliserdk
477Kvalitetsstyring-akkrediterede-analysegrupper
478Den-bibliometriske-forskningsindikator-Autoritetsliste-for-forlag-Digitaliserdk
479Koordinattransformation-Digitaliserdk
480Metodeliste-for-aminosyrer
481Den-bibliometriske-forskningsindikator-Autoritetsliste-for-tidsskrifter-20082009-Digitaliserdk
482Dansk-Varefakta-Nvn-Ord-og-begreber-der-indgr-i-Varefakta-Digitaliserdk
483Ngletal-for-kompetenceudvikling-i-landdistrikterne
484Danske-universiteter-i-internationalt-perspektiv-Digitaliserdk
485Danmarks-Hjdemodel-Digitaliserdk
486Leverandrregister
487Tal-om-universiteternes-efteruddannelse-Digitaliserdk
488Dansk-Varefakta-Nvn-Firmaer-som-bruger-varefakta-Digitaliserdk
489Foderblandinger
490Tal-om-studerendes-internationale-mobilitet-Digitaliserdk
491Dansk-Varefakta-Nvn-Varefakta-deklaration-Digitaliserdk
492Jordbrug-Tilskudsordninger-statistik
493Tal-om-universiteternes-bachelor-og-kandidatuddannelser-Digitaliserdk
494Elektroniske-skort-Digitaliserdk
495Fiskeri-i-tal-Antal-tilsagn
496Tal-om-universiteternes-videnskabelige-personale-Digitaliserdk
497Meteorologiske-og-oceanografiske-forhold-i-de-danske-farvande-Digitaliserdk
498Fiskeri-i-tal-Tilsagn-per-modtager
499Tal-om-universiteternes-forskning-Digitaliserdk
500Oversigt-over-miljmrkede-produkter
501Fiskeri-i-tal-Tilskudsordninger-inden-for-fiskeriet
502Tal-om-universiteternes-konomi-Digitaliserdk
503Fredningsafgrelser
504Sundheds-og-sygelighedsundersgelserne
505GERDA-GEofysisk-Relationel-DAtabase-Digitaliserdk
506Digitale-dybdemodeller
507Udenrigshandel-med-fisk-og-fiskeprodukter-statistik
508GERDA-GEofysisk-Relationel-DAtabase-Digitaliserdk
509Driftberegninger-Seatrack-Web-flydende-oliegenstande-i-havet
510Fiskeri-statistik
511GEUS-Olie-Gas-databasen-Digitaliserdk
512Banedanmark-Maksimal-hastighed
513Resultater-af-kontrollen-med-lggekartofler
514Medlemmer-af-Kvalifikationsnvnet-Digitaliserdk
515Banedanmark-Strkninger-med-el-drift
516Liste-over-analyser-Franalyser
517GEUS-Jordartskortet-Digitaliserdk
518Banedanmark-Sporantal
519Metodeliste-for-mineraler
520Medlemmer-af-It-sikkerhedskomiteen-Digitaliserdk
521Beredskabsstatistik-Viden-og-publikationer
522Ngletal
523Oversigt-over-arbejdsmarkedsuddannelser-Digitaliserdk
524Leverandrer-af-skibsbrndstoffer
525Resultater-af-kologikontrollen-med-kologiske-virksomheder
526Borgerdks-Selvbetjeningsdatabase-LTS-Digitaliserdk
527konomistyrelsens-venteliste-for-oprydning-p-forurenede-grunde
528CPRs-vejregister
529Education-at-a-Glance-Digitaliserdk
530Ejerlavsfortegnelse
531Bynavne
532Oversigt-over-lovregulerede-erhverv-Digitaliserdk
533Matrikelregisteret-Matrikel-Info
534Overvgningsprogram-2008
535Hringsportalen-Digitaliserdk
536Handicapbilstatistikken
537Prisliste-for-Plantedirektoratets-serviceydelser
538Teleudbydere-med-nummerserier-Digitaliserdk
539Anbringelsesstatistik
540Plantepas-til-fr
541Skydebaner-civile-inden-og-udendrs-skydebaner-Digitaliserdk
542Kretjsbestanden-i-Danmark
543Register-for-Gdningsregnskab
544Nationale-mindesmrker-og-mdesteder-Digitaliserdk
545Ordbog-over-arkivbegreber
546Opslag-i-register-for-gdningsregnskab
547Fund-og-Fortidsminder-Digitaliserdk
548Arkivalier-online
549Verdensvejr-Digitaliserdk
550Fredede-og-bevaringsvrdige-bygninger-Digitaliserdk
551Sprogetdk
552Nationalmuseets-fagordbog-for-Danmarks-kirker-Digitaliserdk
553datagovuk-Digitaliserdk
554SLS-Statens-Lnsystem
555Statistik-om-efterln-udnyttelsesgrader
556Mastedatabasen-Digitaliserdk
557konomisk-administrativ-vejledning-AV
558Frtidspensionsstatistikken
559Daells-Varehus-Digitaliserdk
560Statens-kunstfonds-smykkeskrin
561KorpusDK
562F-installeret-en-A-pumpe-til-2990-kr-Digitaliserdk
563Potentielt-hormonforstyrrende-stoffer
564Analyseklare-datamaterialer-i-DDA-Sundhed
565Elsparepumpeberegner-Digitaliserdk
566Navision-Stat
567Banedanmark-Strkningsinformation-TIB
568Kan-du-spare-ved-at-skifte-din-elvarme-ud-elvarme-Digitaliserdk
569Biblioteksstatistik
570Offentliggjorte-gdningsregnskaber-Alle-gdningsregnskaber
571Frekvensregistret-Digitaliserdk
572Regulering-af-beboerbetaling-p-realkreditln
573Anvendelse-af-resultatln-i-staten-20062007
574Kan-du-spare-ved-at-skifte-din-elvarme-ud-olie-Digitaliserdk
575Oversigt-over-bibliografiske-databaser
576Medicinordbog
577Kan-du-spare-ved-at-skifte-din-elvarme-ud-naturgas-Digitaliserdk
578Aftrapning-af-rentesikring
579BedreArbejdedk
580Kan-du-spare-ved-at-skifte-din-elvarme-ud-fjernvarme-Digitaliserdk
581Oplysninger-om-statsln
582Arbejdstilsynets-36-branchegrupper
583Statens-personale-i-tal-Digitaliserdk
584Oplysninger-om-statsgaranterede-ln
585Arbejdsmiljuddannelserne-godkendte-udbydere
586Procentreguleringen-Digitaliserdk
587Afhentning-af-prmier-for-Prmieobligationer-Sidste-indlsningsdato
588Virksomheder-der-har-fet-tilskud-til-arbejdsmiljafgiften
589Sygefravr-statistik-Digitaliserdk
590Sociale-og-socialpsykiatriske-tilbud
591REACH-ordbog
592Etniske-mltal-udvikling-Digitaliserdk
593Mlinger-af-produktivitet-i-sundhedsvsenet
594Arbejdsskader-rsopgrelser
595Flygtningenvnets-afgjorte-spontansager-Digitaliserdk
596rskrsel-i-Danmark
597Interaktive-tabeller-over-arbejdsskader-Definitioner
598Den-maksimale-effektudvikling-Digitaliserdk
599Fordeling-af-Formidlingstilskud-200910-stationre-teatre-mv
600Interaktive-tabeller-over-arbejdsskader-Arbejdsbetingede-lidelser
601Aktiveringtid-for-sprinklere-og-simple-termodetektorer-Digitaliserdk
602Film-til-udln-2008
603Interaktive-tabeller-over-arbejdsskader
604vrige-konomiske-modeller-Digitaliserdk
605Find-fotografier
606Srlige-tilsyn-Fokus-p-nedslidningstruede-brancher
607Borgervejr-Digitaliserdk
608CO2-beregner
609Rd-smiley
610Om-Danmarks-Kirker-Digitaliserdk
611SKS-nummerstrukturstamdata-Statens-Koncern-System
612Lands-og-hjesteretsdomme-om-arbejdsmilj
613Forsikringsteknisk-rente-Digitaliserdk
614SLS-kalendere-Statens-Lnsystem
615Find-din-arbejdsmiljrdgiver
616Finanstilsynets-register-for-SDOSDRO-Digitaliserdk
617Kurser-p-konomistyrelsens-fiskeriln
618Satser-for-diverse-tilskud-ved-deltagelse-i-tilbud-efter-den-1-juli-2003-Lov-om-en-aktiv-beskftigelsesindsats
619Registreredealmennyttige-organisationer-Digitaliserdk
620Restanceliste-for-prmieobligationer
621Arbejdsmarkedsportalen
622Indskudsomkostninger-Digitaliserdk
623Download-arealinformation
624Gldende-satser-fra-arbejdsdirektoratet
625Genkbsfradrag-Digitaliserdk
626Region-Syddanmark-Rstofgrave-der-m-modtage-ren-jord
627Sammenligning-af-a-kasser-p-pris
628Prospektcertifikater-Digitaliserdk
629Dansk-Data-Arkiv
630Kommunernes-sanktionering-af-sort-arbejde
631Finanstilsynets-Forsikringsmgler-og-Genforsikringsmglerregister-Digitaliserdk
632DDA-Sgekatalog-Alfabetisk-oversigt-over-studierne-efter-omrde
633Sygedagpenge-Gennemlbstid-p-erhvervsportalen-Virkdk
634Fradragsfaktorer-Digitaliserdk
635Aeronautical-Information-Service-AIS
636Tilbudsleverandrer-p-det-sociale-omrde
637Diskonteringssatser-Digitaliserdk
638DDA-Sgekatalog
639Arbejdsmarkedspladsens-Videnbank-ARVID
640Finanstilsynets-Forsikringsformidlingsregister-Digitaliserdk
641Ordiprax
642Politiets-dgnrapporter
643Godkendte-prospekter-Digitaliserdk
644Naturomrdet-webservices-for-Naturdatabasen
645Sygedagpenge-statistik
646Virksomheder-under-tilsyn-Digitaliserdk
647Tal-og-analyser-p-phd-omrdet
648Administrationsbidrag-kontingenter-for-a-kasser
649Ivrkstterindeks-Digitaliserdk
650Nyuddannedes-beskftigelse
651G-dage
652Det-Kgl-Teater-Arkiv-Bibliotek-Digitaliserdk
653Uddannelsestakster
654Det-centrale-register-for-arbejdsmarkedsstatistik-CRAM
655ngletal-for-elproduktion-brndselsforbrug-og-miljpvirkninger-i-Digitaliserdk
656Indeksfremregninger
657Lokationsbestemte-stoppesteder
658Mleplaner-over-sejllb-Digitaliserdk
659Byggeweb
660Adressedata
661Buskrselserhvervet-statistik-Digitaliserdk
662Banedanmark-forsinkede-og-aflyste-tog
663Danske-kirkers-koordinater
664Posthuse-Postbetjeningsnettet-Digitaliserdk
665Lejeregulering
666Digital-Agenda-for-Europe-Scoreboard-Digitaliserdk
667Databasen-over-regulerede-indholdsstoffer-i-kosmetik-Digitaliserdk
668Banedanmark-trafikmeddelelser
669Finansministeriets-regnskabsdatabase-Digitaliserdk
670Vielser-og-kirkelige-velsignelser-af-borgerligt-viede-Digitaliserdk
671BaneDanmark-strkningsinformation-LA
672European-PSI-Scoreboard-Digitaliserdk
673Vielser-og-kirkelige-velsignelser-af-borgerligt-viede-Digitaliserdk
674BaneDanmark-antal-ansatte
675Stamdataregister-for-vindmller-Digitaliserdk
676Liste-over-jordkvalitetskriterier-afskringskriterier-grundvandskvalitetskriterier-og-afdampningskriterier-Digitaliserdk
677Togenes-rettidighed
678UNDPs-udviklingsprojekter-i-hele-verden-Digitaliserdk
679Kirkelige-begravelser-Digitaliserdk
680Region-Syddanmark-Resultater-fra-regionens-borgerpanel
681Danmarks-adresser-Digitaliserdk
682Indmeldelser-og-udmeldelser-Digitaliserdk
683Tjenestekreplaner
684Europardets-traktater-Digitaliserdk
685Miljstyrelsens-miljdata-og-miljdatabaser-Digitaliserdk
686Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Prisniveauet-og-udviklingen-i-prisniveauet-for-parcel-og-rkkehuse
687EUR-Lex-Digitaliserdk
688Tidevandstabeller-Digitaliserdk
689Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Fordeling-over-indkomstniveauet-for-kommunens-voksne-borgere
690Danmarks-skoler-Digitaliserdk
691Persontransport-Digitaliserdk
692Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Disponibel-indkomst-pr-Indbygger
693FORM-REST-Digitaliserdk
694Liste-over-planter-mm-der-krver-plantesundhedscertifikat-ved-import-Digitaliserdk
695Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Erhvervsindkomst-pr-Beskftiget
696Navnelister-Udenlandske-navne-Digitaliserdk
697Jernbaner-i-Danmark
698Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Befolkningsfremskrivning
699Navnelister-Firmanavne-og-kunstnernavne-Digitaliserdk
700Kriminalforsorgen-statistik
701Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Overordnede-flyttemnstre
702Navnelister-Frie-efternavne-Digitaliserdk
703Kriminalitet-forvet-af-rockere-og-bander-2008
704Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Indpendling-til-kommunen
705Navnelister-Godkendte-fornavne-Digitaliserdk
706PRTR-indberetning-for-deponier
707Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Udpendling-fra-kommunen
708Adoptioner-statistik-Digitaliserdk
709Miljstyrelsens-effektlisten-over-srligt-milj-og-sundhedsbelastende-stoffer-2004
710Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Pendlingsafstande
711Bevillingslove-og-statsregnskaber-Digitaliserdk
712B-vrdilisten
713Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Uddannelse-fordelt-p-ressourceomrder
714API-til-meta-data-vedr-EU-lovgivning-Digitaliserdk
715Kvalitetskriterier-i-vand
716Kort-over-forurening-p-Christiania
717Kortdata-fra-Randers-Kommune-Digitaliserdk
718Overfladevandsomrdet-vandlb-webservices-til-STOQ
719Gul-smiley
720Det-Frie-Forskningsrd-Digitaliserdk
721Registreringer-af-fiskefangsterne-langs-danske-kyster-og-fjorde
722Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Vkst-i-antal-borgere-i-den-erhvervsaktive-alder
723Firmatjek-Digitaliserdk
724Anti-Doping-Dispensationslisten
725Grn-smiley
726Laboratorier-Funktionelle-basiskrav-til-byggeri-og-renovering-Digitaliserdk
727Sundhedsstyrelsens-Elektroniske-Indberetningssystem-SEI
728Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Andel-beskftigede-i-den-private-sektor
729ben-Filmdata-fra-Det-Danske-Filminstitut-Digitaliserdk
730Sundhedsvsenets-kvalitetsbegreber-og-definitioner
731Krone-smiley
732GBIF-data-fra-danske-naturhistoriske-biologiske-museer-og-samlinger-Digitaliserdk
733Om-Digitalisrdk
734Mntabellen
735DKUSA-programmet-Godkendte-projekter-Digitaliserdk
736NemHandel-registeret-Digitaliserdk
737Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Ivrkstteri-overlevelse-og-jobvkst
738Brugerundersgelse-af-Danmark-som-uddannelsesland-Digitaliserdk
739Scorecard-for-fllesoffentlig-digitalisering-Digitaliserdk
740Anerkendte-psykiske-sygdomme-fordelt-p-brancher
741European-Shared-Treasure-Digitaliserdk
742Arbejdsmiljdatabanken-Det-Nationale-Forskningscenter-for-Arbejdsmilj-Digitaliserdk
743Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Indekseret-opgrelse-over-antal-nyetablerede-virksomheder-i-kommunen
744Uddelinger-fra-Den-nationale-pulje-for-forskningsinfrastruktur-Digitaliserdk
745Lav-dine-egne-handlingssider-portaladgang-til-OPIS-Digitaliserdk
746Services-til-at-beregne-erstatning-for-tab-af-erhvervsevne
747Rd-nvn-og-udvalg-p-Uddannelsesministeriets-omrde-Digitaliserdk
748Areal-Information-Systemet-AIS-Digitaliserdk
749Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Geografisk-fordeling-af-videnservicevirksomheder
750Statistik-om-befolkningens-brug-af-grn-it-Digitaliserdk
751Drikkevandskvalitet-Digitaliserdk
752Kommunale-ngletal-for-udvikling-i-Region-Syddanmark-Erhvervsmssige-styrker-og-svagheder
753Resultater-fra-Bedst-P-Nettet-Digitaliserdk
754Klimanormaler-Digitaliserdk
755Service-til-elektronisk-anmeldelse-af-arbejdsskader
756GEUS-Grundvandsrelaterede-projekter-Digitaliserdk
757Kommende-debatter-om-foresprgsler-og-ministerredegrelser-Digitaliserdk
758Anmeldediagnoser-fordelt-p-brancher
759Kortlgning-af-dansk-deltagelse-i-EUs-fllesskabsinstrumenter-2010-Digitaliserdk
760Dagsordener-ugeplaner-og-rsplan-Digitaliserdk

List of DUPLICATED datasets harvested for this catalogue

#ActionsTitleLicenceOrganisationTagsCategory
No results found.