European
Data Catalogues
Dataset

What's an alert?

An alert dataset is defined on the following missing metadata:
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated

Alert data catalogues


Total 1786 items.

ALERT! Incomplete metadata found in the harvested datasets

* If you are an open data publisher, please go to your original dataset source to add the required metadata.
#ActionsTitleCatalogue URLPlatformDescription
1Gebied-Sociaal-Impulsfonds http://opendata.antwerpen.behtmlHet-Sociaal-Impulsfonds-SIF-was-een-initiatief-van-de-Vlaamse-Gemeenschap-met-als-doel-de-gemeenten-te-ondersteunen-in-hun-beleid-voor-een-meer-leefbare-gemeenteTypes-dataveldenidplanidgeometrydistrictrubrieknaamtypestadiumdatuminstantieopnameuittrekseldossiernummersigelschaalobjectidshapeareashapelen
2Groenvlak http://opendata.antwerpen.behtmlAlle-groenvlakken-in-de-publieke-ruimte-die-worden-beheerd-door-de-stad
3Zitmeubilair http://opendata.antwerpen.behtmlLocaties-met-zitmeubilair-beheerd-door-de-Stad-Antwerpen
4Geluidskaart-industrile-activiteiten-dag http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-industrile-activiteiten-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-de-dagDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaarTypes-dataveldenidobjectidintervaloppervlaktegeometryshapelengthshapearea
5Geluidskaart-totaal-etmaal http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-som-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-het-weg-spoor-vliegverkeer-en-industrile-activiteiten-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-een-etmaalDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaarTypes-dataveldenidobjectidintervaloppervlaktegeometryshapelengthshapearea
6Geluidskaart-totaal-nacht http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-som-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-het-weg-spoor-vliegverkeer-en-industrile-activiteiten-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-de-nachtDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaarTypes-dataveldenidobjectidintervaloppervlaktegeometryshapelengthshapearea
7Gebied-Grootstedenbeleid http://opendata.antwerpen.behtmlHet-Grootstedenbeleid-is-een-instrument-van-de-Federale-regering-dat-in-het-kader-van-het-regeerakkoord-1999-2003-werd-opgestart-om-de-problematiek-van-de-sociale-en-economische-heropleving-van-achtergebleven-wijken-samen-met-de-betrokken-grootsteden-aan-te-pakkenTypes-dataveldenidplanidgeometrydistrictrubrieknaamtypestadiumdatuminstantieopnameuittrekseldossiernummersigelschaalobjectidshapeareashapelen
8Locaties-levensbeschouwingen-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-ingetekend-als-vlak-van-en-documentatie-over-de-meestal-erkendelocaties-voor-levensbeschouwingop-het-grondgebied-van-de-stad-AntwerpenTypes-dataveldenidtypegeometrysubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictobjectidshapeareashapelen
9Culturele-centra http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-als-cordinaten-en-documentatie-van-alle-cultuurcentra-en-bijhuizen-en-stedelijke-ontmoetingscentra-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-op-basis-van-de-Grootschalige-Basiskaart-Antwerpen
10Statistische-sectoren http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-grenzen-oppervlaktes-en-namen-van-de-statistische-sectoren-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districtenTypes-dataveldenidseccodegeometrysecnaamnisgemeentenisdeelgemeenteniscodeoppervlakteobjectidshapeareashapelen
11Openbare-toiletten http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-van-openbare-toiletten-adres-en-cordinaten-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districtenTypes-dataveldenobjectidpointlatpointlngidobddcategoriepublicerenprioritairomschrijvingextrainfopubliekvrijstaandtypestadseigendombetalendstraathuisnummerpostcodedistrictbeheerdercontactpersooncontactgegevensvermeldingdoelgroepintegraaltoegankelijkgescreendluiertafelmabumaeudibudieuwobuwoeudobudoeuvrbuvreuzabuzaeuzobuzoeuopeningsurenopmopminternlatlongxcoordycoord
12Archeologische-advieskaart http://opendata.antwerpen.behtmlDe-archeologische-advieskaart-is-een-beheersinstrument-voor-een-betere-integratie-van-erfgoedwaarden-in-het-ruimtelijk-beleid-De-kaart-verdeelt-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-in-verschillende-zones-Voor-elke-zone-wordt-aangegeven-welke-adviesprocedure-wenselijk-is-bij-het-opmaken-van-ruimtelijke-plannen-of-het-verwerken-van-stedenbouwkundige-aanvragen-die-ingrepen-in-de-bodem-met-zich-meebrengen-De-afbakening-van-deze-zones-is-niet-enkel-gebaseerd-op-archeologische-opgravingsgegevens-maar-houdt-ook-rekening-met-historische-cartografische-iconografische-en-bodemkundige-gegevens-De-kaart-geeft-een-algemene-indicatie-over-de-archeologische-gevoeligheid-van-een-gebied
13Jeugddiensten-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-ingetekend-als-vlak-van-de-jeugddiensten-in-de-stad-AntwerpenBij-een-jeugddienst-kunnen-jongeren-terecht-voor-vragen-rond-jeugdwerk-vrije-tijd-voor-kinderen-tieners-en-jongeren-informatie-over-projecten-en-toelatingen-om-iets-te-organiseren-en-subsidiesTypes-dataveldenobjectidgeometryidthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaangroep0tot5jaargroep6tot11jaargroep12tot17jaargroep18plusshapeareashapelen
14Concertzalen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-als-cordinaten-endocumentatie-van-de-concertzalen-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-De-concertzalen-zijn-de-infrastructuur-waar-voornamelijk-muziekconcerten-kunnen-plaatsvinden
15Culturele-centra-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-ingetekend-als-vlak-en-documentatie-van-alle-cultuurcentra-en-bijhuizen-en-stedelijke-ontmoetingscentra-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-op-basis-van-de-Grootschalige-Basiskaart-Antwerpen
16Woonzorgcentra-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-van-alle-erkende-woonzorgcentra-WZC-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-ingetekend-als-vlakIn-een-woonzorgcentrum-of-WZC-kunnen-bejaarden-terecht-die-wegens-een-langdurige-aandoening-sterk-afhankelijk-zijn-van-de-hulp-van-derden-om-dagelijkse-levenshandelingen-te-kunnen-verrichten-Deze-zorgbehoevendheid-kan-zich-zowel-situeren-op-fysisch-als-op-psychisch-vlakDe-inventarisatie-gebeurde-op-basis-van-de-gegevens-van-het-Agentschap-Zorg-en-Gezondheid-aangevuld-met-gegevens-van-Zorgbedrijf-Antwerpen-en-de-koepelverenigingen-residentile-ouderenzorg-Zorgnet-Vlaanderen-Ferubel-Federatie-van-Private-Rusthuizen-Belgi-en-FOS-Federatie-Onafhankelijke-SeniorenzorgTypes-dataveldenidobjectidgeometrybeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijktotalecaperkenningnummershapelengthshapearea
17Geluidskaart-spoorverkeer-nacht http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-het-spoorverkeer-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-de-nachtDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaarTypes-dataveldenidobjectidintervaloppervlaktegeometryshapelengthshapearea
18Bereikzone-basisonderwijs http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstand-In-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzones-van-de-vestigingsplaatsen-van-basisscholenvan-alle-netten-kleuter-enof-lagere-scholen-op-buurtniveau-400m-en-5-minuten-wandelen
19Bereikzone-buurtsportterreinen http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-geeft-de-bereikzone-van-buurtsportterreinen-op-buurtniveau-400-meter-en-5-minuten-wandelen
20Blindegeleidelijnen http://opendata.antwerpen.behtmlIn-overleg-met-de-werkgroep-Antwerpen-toegankelijk-WAT-werden-assen-geselecteerd-waar-het-wenselijk-is-om-blindegeleidelijnen-te-voorzien-Deze-selectie-gebeurde-rekening-houdend-met-de-locaties-van-openbaar-vervoersassen-toeristische-attractiepolen-gemeenschapsvoorzieningen-instituten-voor-blinden-en-slechtzienden-Types-dataveldenidstraatnaamgeometryobjectidshapelengisid
21Bereikzone-cultuurcentra http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-debereikzone-van-de-culturele-en-stedelijke-ontmoetingscentra-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsen
22Bereikzone-beeldende-kunstacademies http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-alle-vestigingsplaatsen-van-de-beeldende-kunstacademies-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsen
23Bereikzone-hondenloopzones http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-hondenloopzones-op-wijkniveau-800m-en-10-min-wandelenTypes-dataveldenidthemageometrytypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumobjectidshapeareashapelen
24Bereikzone-supermarkten http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenLaag-met-bereikzone-van-supermarkten-op-wijkniveau-800m-en-10-min-wandelen
25Bereikzone-volkstuinen http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-volkstuinen-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsen
26Sociale-centra-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-van-alle-sociale-centra-SC-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-ingetekend-als-vlakEen-sociaal-centrum-is-een-aanspreekpunt-voor-elke-inwoner-van-Antwerpen-mbt-sociale-problematiek-oa-financile-problemenschuldenDe-inventarisatie-gebeurde-op-basis-van-de-gegevens-van-het-OCMW-AntwerpenTypes-dataveldenidobjectidgeometrybeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijktotalecaperkenningnummershapelengthshapearea
27Bereikzone-jeugdcentra http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-de-stedelijke-jeugdcentra-inclusief-de-geplande-jeugdcentra-JC-Scheld-Apen-in-Antwerpen-2000-JC-Rozemaai-en-JC-Luchtbal-in-Antwerpen-2030-en-JC-IGLO-in-Antwerpen-2050-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsen
28Woonzorgcentra-punt http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-van-alle-erkende-woonzorgcentra-WZC-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-ingetekend-als-puntIn-een-woonzorgcentrum-of-WZC-kunnen-bejaarden-terecht-die-wegens-een-langdurige-aandoening-sterk-afhankelijk-zijn-van-de-hulp-van-derden-om-dagelijkse-levenshandelingen-te-kunnen-verrichten-Deze-zorgbehoevendheid-kan-zich-zowel-situeren-op-fysisch-als-op-psychisch-vlakDe-inventarisatie-gebeurde-op-basis-van-de-gegevens-van-het-Agentschap-Zorg-en-Gezondheid-aangevuld-met-gegevens-van-Zorgbedrijf-Antwerpen-en-de-koepelverenigingen-residentile-ouderenzorg-Zorgnet-Vlaanderen-Ferubel-Federatie-van-Private-Rusthuizen-Belgi-en-FOS-Federatie-Onafhankelijke-SeniorenzorgTypes-dataveldenidobjectidpointlngpointlatbeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijktotalecapnummererkenning
29Luchtkwaliteitskaart-PM10 http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-concentratiekaart-voor-de-grovere-fijnstoffractie-PM10-omvat-alle-deeltjes-kleiner-dan-10-micrometer-m-in-2012-met-waarden-uitgedrukt-in-microgram-per-kubieke-meter-gmDe-waarde-van-50-gm-mag-volgens-de-EU-richtlijn-maximaal-35-dagen-per-jaar-overschreden-wordenDe-kaart-werd-aangemaakt-door-VITO-in-opdracht-van-Stad-Antwerpen-en-met-steun-van-het-Europese-Interreg-IVb-NWE-project-JOAQUIN-najaar-2013BronbestandenHet-bronbestand-van-de-data-kan-jehiervinden
30Geluidskaart-industrile-activiteiten-etmaal http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-industrile-activiteiten-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-een-etmaalDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaarTypes-dataveldenidobjectidintervaloppervlaktegeometryshapelengthshapearea
31Jeugdcentra-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-ingetekend-als-vlak-van-de-jeugdcentra-in-de-stad-AntwerpenEen-jeugdcentrum-is-een-plek-waar-jongeren-terecht-kunnen-voor-workshops-optredens-en-activiteiten-Jongeren-kunnen-er-ook-gebruik-maken-van-vergaderzalen-een-multimedialokaal-cafetarias-en-polyvalente-zalenTypes-dataveldenobjectidgeometryidthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaangroep0tot5jaargroep6tot11jaargroep12tot17jaargroep18plusshapeareashapelen
32Jeugdwerkingen-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-ingetekend-als-vlak-van-de-professionele-en-vrijwillige-jeugdwerkingen-in-de-stad-AntwerpenOnder-jeugdwerking-verstaan-we-groepsgericht-sociaal-cultureel-werk-op-basis-van-niet-commercile-doelen-voor-of-door-kinderen-en-jongeren-van-3-tot-30-jaar-in-de-sfeer-van-de-vrije-tijd-onder-educatieve-begeleiding-en-ter-bevordering-van-de-algemene-en-integrale-ontwikkeling-van-de-jeugd-die-daaraan-deelneemt-op-vrijwillige-basisDe-professionele-werking-omvat-de-jeugdhuizen-jeugddiensten-jeugdcentra-muziekcentra-pleinwerking-jongerencompetentiecentra-fuifruimtes-en-repetitieruimtes-De-vrijwillige-werking-omvat-de-Scouts-en-Gidsen-Chiro-KSJ-KSA-
33Jeugdhuizen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-als-cordinaten-van-de-jeugdhuizen-in-de-stad-AntwerpenJeugdhuizen-zijn-bruisende-kernen-van-jongerencultuur-waar-je-altijd-terecht-kan-voor-leuke-feestjes-fijne-activiteiten-en-nog-veel-meerTypes-dataveldenobjectidpointlatpointlngidthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaangroep0tot5jaargroep6tot11jaargroep12tot17jaargroep18plus
34Jeugdhuizen-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-ingetekend-als-vlak-van-de-jeugdhuizen-in-de-stad-AntwerpenJeugdhuizen-zijn-bruisende-kernen-van-jongerencultuur-waar-je-altijd-terecht-kan-voor-leuke-feestjes-fijne-activiteiten-en-nog-veel-meerTypes-dataveldenobjectidgeometryidthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaangroep0tot5jaargroep6tot11jaargroep12tot17jaargroep18plusshapeareashapelen
35Luchtkwaliteitskaart-2012-EC http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-concentratiekaart-voor-elementair-koolstof-elemental-carbon-afgekort-EC-in-2012-met-waarden-uitgedrukt-in-microgram-per-kubieke-meter-gm-Voor-deze-polluent-bestaat-geen-Europese-normDe-kaart-werd-aangemaakt-door-VITO-in-opdracht-van-Stad-Antwerpen-en-met-steun-van-het-Europese-Interreg-IVb-NWE-project-JOAQUIN-najaar-2013BronbestandenHet-bronbestand-van-de-data-kan-jehiervinden
36Geluidskaart-industrile-activiteiten-nacht http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-industrile-activiteiten-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-de-nachtDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaarTypes-dataveldenidobjectidintervaloppervlaktegeometryshapelengthshapearea
37Geluidskaart-luchtverkeer-etmaal http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-het-luchtverkeer-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-een-etmaalDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaarTypes-dataveldenidobjectidintervaloppervlaktegeometryshapelengthshapearea
38Geluidskaart-luchtverkeer-nacht http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-het-luchtverkeer-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-de-nachtDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaarTypes-dataveldenidobjectidintervaloppervlaktegeometryshapelengthshapearea
39Bibliotheken-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-ingetekend-als-vlak-en-documentatie-van-alle-Openbare-Bibliotheekfilialen-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-op-basis-van-de-Grootschalige-Basiskaart-AntwerpenTypes-dataveldenidgeometrythematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaanobjectidshapeareashapelen
40Hondenloopzones http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-cordinaten-en-oppervlaktes-van-de-hondenloopzones-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districtenTypes-dataveldenidpointlatpointlngthematypesubtypenaamstraatnaampostcodedistrictpubliekdetailbereikgrondoppopphalgstnivhgstnivxcoordycoordliggingbezoekersaantalalgemeenuitzichtnetheidhoogteafsluitingmateriaalafsluitingaantalvuilnisbakkenaantalzitbankenverlichtingandereobjectentypeondergrondquoteringalgemeenobjectid
41Bibliotheken http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-en-documentatie-van-alle-Openbare-Bibliotheekfilialen-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-op-basis-van-de-Grootschalige-Basiskaart-AntwerpenTypes-dataveldenidpointlatpointlngthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaanobjectid
42Buurtregie-grenzen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-toont-de-grenzen-van-alle-Buurtregie-werkingsgebieden-De-dienst-buurtregie-zet-in-een-buurt-acties-op-die-een-positieve-buurtbeleving-bevorderen-In-samenspraak-met-de-lokale-verenigingen-en-officile-instanties-zoeken-de-buurtregisseurs-naar-oplossingen-voor-overlast-en-leefbaarheidsproblemenTypes-dataveldenidobjectidgeometrywijkshapeareashapelen
43Gebruiksopenruimte-op-niveau-stadsdeel http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-1-toegankelijke-gebruiksopenruimte-en-2-agrarisch-groen-natuurlijk-groen-en-water-dat-op-niveau-functioneert-van-het-stadsdeel-De-verharde-gebruiksruimten-zoals-pleinen-en-groene-pleinen-die-op-stadsdeelniveau-functioneren-worden-meegenomenTypes-dataveldenidobjectidgeometrynaamgebruikniveaugrondgebiedstadwoonbereikshapeareashapelen
44Jeugdhotels-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-ingetekend-als-vlak-van-de-jeugdhotels-in-de-stad-AntwerpenEen-jeugdhotel-is-een-gebouw-waar-voornamelijk-jongeren-tegen-een-goedkoper-tarief-kunnen-overnachtenTypes-dataveldenidgeometrythematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgeboperobegindatumobjectidshapeareashapelen
45Geluidskaart-luchtverkeer-dag http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-het-luchtverkeer-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-de-dagDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaarTypes-dataveldenidobjectidintervaloppervlaktegeometryshapelengthshapearea
46Feestzalen-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-ingetekend-als-vlak-van-de-feestzalen-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-De-feestzalen-zijn-de-infrastructuur-waar-voornamelijk-fuiven-kunnen-plaatsvinden-Het-zijn-zalen-die-verhuurd-worden-aan-individuen-of-verenigingen-om-een-fuif-of-dansfeest-te-organiseren-en-die-voldoen-aan-de-milieu-Vlarem-2-en-de-brandveiligheidsvoorschriftenTypes-dataveldenidgeometrythematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaanobjectidshapeareashapelen
47Feestzalen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-als-cordinaten-van-de-feestzalen-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-AntwerpenDe-feestzalen-zijn-de-infrastructuur-waar-voornamelijk-fuiven-kunnen-plaatsvinden-Het-zijn-zalen-die-verhuurd-worden-aan-individuen-of-verenigingen-om-een-fuif-of-dansfeest-te-organiseren-en-die-voldoen-aan-de-milieu-Vlarem-2-en-de-brandveiligheidsvoorschriften
48100km-fietspaden http://opendata.antwerpen.behtmlIn-het-kader-van-de-mobiliteitsdoelstelling-uit-het-vorige-bestuursperiode-Antwerpen-is-een-fietsvriendelijke-stad-investeert-de-stad-Antwerpen-in-meer-en-betere-fietsvoorzieningen-Een-doelstelling-uit-het-bestuursakkoord-was-het-realiseren-van-100-km-nieuwe-fietspaden-in-Antwerpen-binnen-de-legislatuur-Een-100-tal-projecten-werden-geselecteerd-voor-het-realiseren-van-nieuwe-fietspaden-of-het-verbeteren-van-de-huidige-fietspaden
49Gebied-Urban-1 http://opendata.antwerpen.behtmlUrban-1-was-een-specifiek-stedelijk-initiatief-van-de-Europese-Gemeenschap-opgestart-in-het-kader-van-de-heropleving-van-probleembuurten-in-steden-binnen-de-Europese-Unie-Het-programma-liep-van-1994-tot-1999-en-werd-gecofinancierd-vanuit-het-Europees-Fonds-voor-Regionale-Ontwikkeling-EFRO-en-het-Europees-Sociaal-Fonds-ESF-Na-Urban-1-werd-in-2000-het-Urban-2-programma-opgestart-Zoals-Urban-2-is-Urban-1-een-regionaal-afgebakend-programma-Types-dataveldenidplanidgeometrydistrictrubrieknaamtypestadiumdatuminstantieopnameuittrekseldossiernummersigelschaalobjectidshapeareashapelen
50Gebruiksopenruimte-op-niveau-buurtwoonomgeving-medegebruik http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-1-toegankelijke-gebruiksopenruimte-en-2-agrarisch-groen-natuurlijk-groen-en-water-dat-op-niveau-functioneert-van-de-buurt-en-de-woonomgeving-De-verharde-gebruiksruimten-zoals-pleinen-en-groene-pleinen-worden-meegenomenTypes-dataveldenidobjectidgeometrynaamgebruikniveaugrondgebiedstadwoonbereikrecreatiefmedegebruikshapeareashapelen
51Dagverzorgingscentra-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-van-alle-erkende-dagverzorgingscentra-DVC-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-ingetekend-als-vlakEen-dagverzorgingscentrum-biedt-opvang-en-verzorging-overdag-aan-ouderen-Het-centrum-neemt-tijdelijk-de-opvang-en-zorg-over-van-de-mensen-die-normaal-thuis-voor-de-zorgbehoevende-zorgen-mantelzorgers-of-thuisverplegersDe-inventarisatie-gebeurde-op-basis-van-de-gegevens-van-het-Agentschap-Zorg-en-Gezondheid-aangevuld-met-gegevens-van-Zorgbedrijf-Antwerpen-en-de-koepelverenigingen-residentile-ouderenzorg-Zorgnet-Vlaanderen-Ferubel-Federatie-van-Private-Rusthuizen-Belgi-en-FOS-Federatie-Onafhankelijke-SeniorenzorgTypes-dataveldenidobjectidgeometrybeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijktotalecaperkenningnummershapelengthshapearea
52Bereikzone-bibliotheken http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-geeft-de-bereikzones-van-alle-filialen-van-openbare-bibliotheken-zowel-op-wijkniveau-800m-en-10-minuten-wandelen-als-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-minuten-wandelen-of-8-minuten-fietsenTypes-dataveldenidthemageometrytypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumobjectidshapeareashapelen
53Zandbakken http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-zandbakken-in-parken
54Velo-stations http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-van-de-Velo-stations-in-AntwerpenAntwerpenaars-n-bezoekers-kunnen-2424-uur-gebruik-maken-van-het-openbaar-vervoermiddel-de-Velo-Er-staan-1-000-van-deze-stadsfietsen-tot-uw-beschikking-verspreid-over-ruim-80-Velo-stations-in-het-gebied-tussen-de-Singel-en-de-ScheldeDe-Velos-zijn-ideaal-voor-korte-ritten-naaruw-werk-of-de-winkel-om-naar-school-ofom-eencafrestauranttheatersportcentrum-te-bezoeken-met-een-Velo-station-in-de-buurtU-bereikt-snel-en-zonder-fileuw-plaats-van-bestemming-hoeft-nooit-te-zoeken-naar-een-parkeerplaats-en-hoeft-niet-om-te-kijken-naar-het-onderhoud-Het-gebruik-van-de-fietsen-is-bovendien-perfect-te-combineren-met-de-trein-tram-bus-of-autoMeer-info-opwwwvelo-antwerpenbeTypes-dataveldenstationidstationnameaddresswgslatitudewgslongitudepointlngpointlat
55Geluidskaart-spoorverkeer-etmaal http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-het-spoorverkeer-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-een-etmaalDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaarTypes-dataveldenidobjectidintervaloppervlaktegeometryshapelengthshapearea
56BPAs-en-RUPs-lijnvormige-planelementen-indicatieve-aanduiding http://opendata.antwerpen.behtmlOpgesplitst-in-10-geodatasets-geven-we-de-goedgekeurde-niet-vervallen-bijzondere-plannen-van-aanleg-BPAs-en-gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-RUPs-die-geldig-zijn-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-vrijDeze-dataset-geeft-de-indicatieve-aanduideing-van-alle-lijnvormige-planelementen-van-alle-goedgekeurde-niet-vervallen-BPAs-en-RUPsMeer-informatie-over-de-BPAs-en-RUPs-vindt-u-op-antwerpenbeTypes-dataveldenidgeometryalgplanidsvidsvidlinksvnrsvnaamlegendelabeldgnrhoofdcodedetailcodegebiedsnrplanidbestemmingsubnaambegindatumeinddatumobjectidshapelen
57BPAs-en-RUPs-overdrukken-indicatieve-aanduiding http://opendata.antwerpen.behtmlOpgesplitst-in-10-geodatasets-geven-we-de-goedgekeurde-niet-vervallen-bijzondere-plannen-van-aanleg-BPAs-en-gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-RUPs-die-geldig-zijn-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-vrijDeze-dataset-geeft-de-indicatieve-aanduiding-van-alle-vlakvormige-planelemeneten-van-de-goedgekeurde-niet-vervallen-BPAs-en-RUPs-in-het-plannenregisterMeer-informatie-over-de-BPAs-en-RUPs-vindt-u-op-antwerpenbe
58Buurtmonitor-Opsinjoren-activiteiten-per-district http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-een-overzicht-van-de-Opsinjoren-activiteiten-per-Antwerps-districtTypes-dataveldengebiedenonderwerpendata2007data2008data2009data2010data2011data2012
59Buurtmonitor-Sluikstortmeldingen-per-statistische-sector http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-geeft-een-overzicht-van-het-aantal-sluikstortmeldingen-per-statistische-sectorDe-dataset-bevat-zowel-het-aantal-sluikstortmeldingen-als-het-aantal-sluikstortmeldingen-per-kmTypes-dataveldengebiedenonderwerpendata2006data2007data2008data2009data2010data2011data2012
60Buurtmonitor-Sluikstortmeldingen-per-district http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-geeft-een-overzicht-van-het-aantal-sluikstortmeldingen-per-Antwerps-districtDe-dataset-bevat-zowel-het-aantal-sluikstortmeldingen-als-het-aantal-sluikstortmeldingen-per-kmTypes-dataveldengebiedenonderwerpendata2006data2007data2008data2009data2010data2011data2012
61Buurtmonitor-Leerlingen-in-het-basisonderwijs-volgens-woonplaats-per-statistische-sector http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-het-aantal-leerlingen-in-het-basisonderwijs-per-statistische-sectoralgemeenkleuteronderwijslager-onderwijsschoolse-vertraging-gewoon-lager-onderwijsGOK-tellingen-lager-onderwijsTypes-dataveldengebiedenonderwerpendata2002data2003data2004data2005data2006data2007data2008data2009data2010data2011data2012
62Buurtmonitor-Leerlingen-in-het-secundair-onderwijs-volgens-woonplaats-per-statistische-sector http://opendata.antwerpen.behtmlAantal-leerlingen-in-het-secundair-onderwijs-voor-de-periode-van-2002-tot-2011-per-statistische-sectoralgemeenstudierichtingschoolse-vertragingTypes-dataveldengebiedenonderwerpendata2002data2003data2004data2005data2006data2007data2008data2009data2010data2011
63Buurtmonitor-Inkomens-volgens-woonplaats-per-district http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-inkomensvolgens-woonplaats-per-Antwerps-districtgemiddeld-netto-belastbaar-inkomen-per-belastingsplichtigemediaan-netto-inkomenaantal-belastingsplichtigentotaal-netto-inkomenTypes-dataveldengebiedenonderwerpendata2005data2006data2007data2008data2009data2010data2011
64Buurtmonitor-Bevolkingsgegevens-per-district http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-bevolkingsgegevens-per-Antwerps-districtalgemeenleeftijdleeftijd-per-10-jaargeslachtnationaliteitetniciteit-administratieve-indeling-geografische-indeling-herkomst-ouders-meegerekendgezinspositieTypes-dataveldengebiedenonderwerpendata2000data2001data2002data2003data2004data2005data2006data2007data2008data2009data2010data2011data2012data2013data2014
65Buurtmonitor-Leerlingen-in-het-basisonderwijs-volgens-woonplaats-per-district http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-cijfers-over-het-aantal-leerlingen-in-het-basisonderwijs-per-districtalgemeenkleuteronderwijslager-onderwijsschoolse-vertraging-gewoon-lager-onderwijsGOK-tellingen-lager-onderwijsTypes-dataveldengebiedenonderwerpendata2002data2003data2004data2005data2006data2007data2008data2009data2010data2011data2012
66Buurtmonitor-Leerlingen-in-het-secundair-onderwijs-volgens-woonplaats-per-district http://opendata.antwerpen.behtmlAantal-leerlingen-in-het-secundair-onderwijs-voor-de-periode-van-2002-tot-2011-per-districtalgemeenstudierichtingschoolse-vertragingTypes-dataveldengebiedenonderwerpendata2002data2003data2004data2005data2006data2007data2008data2009data2010data2011
67Collectie-Prentenkabinet-prenten-tekeningen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-een-gedeelte-van-de-reproducties-in-de-collectie-van-het-Prentenkabinet-beschrijving-objecttype-productiejaar-creator-Het-gaat-over9317-prenten-en-tekeningen-waarvoor-een-afbeelding-beschikbaar-isTypes-dataveldenprirefobjectnumbertitleproductioncreatornameproductioncreatordatebirthproductioncreatordatedeathproductioncreatorbiographyproductioncreatorroleproductionproductionplacealternativenumber1alternativenumber2productiondateyearstartproductiondateyearstartprecproductiondateyearendproductiondateyearendprecproductionperiodobjectnameobjectcollectionobjectcategory1objectcategory2objectcategory3objectmaterial1objectmaterial2objectmaterial3dimension1unitdimension1typedimension1valuedimension2unitdimension2typedimension2valueinscriptiondescriptioninscriptionnotesinscriptiondateinscriptioncontentinscriptioninterpretationinscriptionmethodinscriptionpositioninscriptiontypereproduction1referencenumberreproduction1productiondatereproduction1reproductiontypereproduction1creatorreproduction1imagereproduction2referencenumberreproduction2productiondatereproduction2reproductiontypereproduction2creatorreproduction2imagereproduction3referencenumberreproduction3productiondatereproduction3reproductiontypereproduction3creatorreproduction3imagedescription
68Collectie-Prentenkabinet-oude-prenten http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-een-gedeelte-van-de-reproducties-in-de-collectie-van-het-Prentenkabinet-beschrijving-objecttype-productiejaar-creator-Het-gaat-over-27711-oude-prenten-van-voor-1800Types-dataveldenprirefobjectnumbertitleproductioncreatornameproductioncreatordatebirthproductioncreatordatedeathproductioncreatorbiographyproductioncreatorroleproductionproductionplacealternativenumber1alternativenumber2productiondateyearstartproductiondateyearstartprecproductiondateyearendproductiondateyearendprecproductionperiodobjectnameobjectcollectionobjectcategory1objectcategory2objectcategory3objectmaterial1objectmaterial2objectmaterial3dimension1unitdimension1typedimension1valuedimension2unitdimension2typedimension2valueinscriptiondescriptioninscriptionnotesinscriptiondateinscriptioncontentinscriptioninterpretationinscriptionmethodinscriptionpositioninscriptiontypereproduction1referencenumberreproduction1productiondatereproduction1reproductiontypereproduction1creatorreproduction1imagereproduction2referencenumberreproduction2productiondatereproduction2reproductiontypereproduction2creatorreproduction2imagereproduction3referencenumberreproduction3productiondatereproduction3reproductiontypereproduction3creatorreproduction3imagedescription
69Collectie-Prentenkabinet-oude-tekeningen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-een-gedeelte-van-de-reproducties-in-de-collectie-van-het-Prentenkabinet-beschrijving-objecttype-productiejaar-creator-Het-gaat-over-3738-oude-tekeningen-van-voor-1800Types-dataveldenprirefobjectnumbertitleproductioncreatornameproductioncreatordatebirthproductioncreatordatedeathproductioncreatorbiographyproductioncreatorroleproductionproductionplacealternativenumber1alternativenumber2productiondateyearstartproductiondateyearstartprecproductiondateyearendproductiondateyearendprecproductionperiodobjectnameobjectcollectionobjectcategory1objectcategory2objectcategory3objectmaterial1objectmaterial2objectmaterial3dimension1unitdimension1typedimension1valuedimension2unitdimension2typedimension2valueinscriptiondescriptioninscriptionnotesinscriptiondateinscriptioncontentinscriptioninterpretationinscriptionmethodinscriptionpositioninscriptiontypereproduction1referencenumberreproduction1productiondatereproduction1reproductiontypereproduction1creatorreproduction1imagereproduction2referencenumberreproduction2productiondatereproduction2reproductiontypereproduction2creatorreproduction2imagereproduction3referencenumberreproduction3productiondatereproduction3reproductiontypereproduction3creatorreproduction3imagedescription
70Collectie-Prentenkabinet-moderne-prenten http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-een-gedeelte-van-de-reproducties-in-de-collectie-van-het-Prentenkabinet-beschrijving-objecttype-productiejaar-creator-Het-gaat-over-22978-moderne-prenten-van-na-1800Types-dataveldenprirefobjectnumbertitleproductioncreatornameproductioncreatordatebirthproductioncreatordatedeathproductioncreatorbiographyproductioncreatorroleproductionproductionplacealternativenumber1alternativenumber2productiondateyearstartproductiondateyearstartprecproductiondateyearendproductiondateyearendprecproductionperiodobjectnameobjectcollectionobjectcategory1objectcategory2objectcategory3objectmaterial1objectmaterial2objectmaterial3dimension1unitdimension1typedimension1valuedimension2unitdimension2typedimension2valueinscriptiondescriptioninscriptionnotesinscriptiondateinscriptioncontentinscriptioninterpretationinscriptionmethodinscriptionpositioninscriptiontypereproduction1referencenumberreproduction1productiondatereproduction1reproductiontypereproduction1creatorreproduction1imagereproduction2referencenumberreproduction2productiondatereproduction2reproductiontypereproduction2creatorreproduction2imagereproduction3referencenumberreproduction3productiondatereproduction3reproductiontypereproduction3creatorreproduction3imagedescription
71Collectie-Prentenkabinet-moderne-tekeningen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-een-gedeelte-van-de-reproducties-in-de-collectie-van-het-Prentenkabinet-beschrijving-objecttype-productiejaar-creator-Het-gaat-over-17694-moderne-tekeningen-van-na-1800Types-dataveldenprirefobjectnumbertitleproductioncreatornameproductioncreatordatebirthproductioncreatordatedeathproductioncreatorbiographyproductioncreatorroleproductionproductionplacealternativenumber1alternativenumber2productiondateyearstartproductiondateyearstartprecproductiondateyearendproductiondateyearendprecproductionperiodobjectnameobjectcollectionobjectcategory1objectcategory2objectcategory3objectmaterial1objectmaterial2objectmaterial3dimension1unitdimension1typedimension1valuedimension2unitdimension2typedimension2valueinscriptiondescriptioninscriptionnotesinscriptiondateinscriptioncontentinscriptioninterpretationinscriptionmethodinscriptionpositioninscriptiontypereproduction1referencenumberreproduction1productiondatereproduction1reproductiontypereproduction1creatorreproduction1imagereproduction2referencenumberreproduction2productiondatereproduction2reproductiontypereproduction2creatorreproduction2imagereproduction3referencenumberreproduction3productiondatereproduction3reproductiontypereproduction3creatorreproduction3imagedescription
72Aanbestedingen-gemeenschappelijke-aankoopcentrale http://opendata.antwerpen.behtmlOverheden-volgende-wet-op-de-overheidsopdrachtenbij-het-aankopen-van-producten-en-dienstenVoor-de-stad-Antwerpen-en-het-OCMW-Antwerpen-gebeurt-dit-door-ngemeenschappelijke-aankoopcentrale-GACIn-deze-datasets-vind-je-live-een-overzicht-vande-huidige-bestekken-uitgeschreven-door-de-stad-AntwerpenMeer-info-vind-je-ophttpwwwondernemeninantwerpenbeTypes-dataveldenattraanbestedingbestekattrdatumopeningbiedingenonderwerptypetijdstipopeninglinknaare-notification
73Gebieden-voorkooprecht http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-geeft-een-overzicht-van-de-gebieden-waarbinnen-een-voorkooprecht-kan-of-kon-uitgeoefend-worden-op-basis-van-de-decretale-wetgeving-Vlaamse-Wooncode-met-specificaties-per-begunstigdeTypes-dataveldenperceelidsrttypeidbgunstidordeedrvvgeometryshapelengthshapearea
74Toegangen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-toegangen-in-de-stad-AntwerpenEen-toegang-is-een-opening-op-de-begane-grond-onder-een-bovenliggende-verdieping-waardoor-je-onder-een-gebouw-door-kunt-gaan-of-die-een-beschermende-functie-heeft-tegen-de-weersomstandighedenTypes-dataveldenobjectsleutelgebouwsleuteltypegeometryshapelengthshapearea
75Zwembaden-beschikbaarheid-banen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-geeft-een-overzicht-van-hoeveel-banen-er-vrij-zijn-per-zwembad-voor-een-specifieke-doelgroepTypes-dataveldenlocatiebaduurdoelgroepmaandagdinsdagwoensdagdonderdagvrijdagzaterdagzondag
76Buurt-aan-de-Beurt http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-toont-per-jaar-alle-geveegde-straten-per-Buurt-aan-de-Beurt-actieMeer-info-op-AntwerpenbeTypes-dataveldenstraatnaamactiejaargeometry
77A-kaart http://opendata.antwerpen.behtmlDe-A-kaart-is-de-spaar-en-voordeelkaart-van-de-stad-Antwerpen-U-gaat-naar-het-zwembad-de-bib-het-stedelijk-museum-het-Ecohuis-of-een-voorstelling-in-het-cultuurcentrum-Met-uw-A-kaart-kan-u-er-automatisch-punten-sparen-Die-kan-u-omruilen-voor-een-voordeel-Voor-3-euro-heeft-u-uw-A-kaartDeze-dataset-bevat-alle-locaties-waar-een-A-kaartzuil-staat-waarop-u-een-punt-kunt-sparenMeer-info-over-de-A-kaart-vindt-u-opantwerpenbeTypes-dataveldenidnaamcategorystraathuisnummerpostcodedistricttelopeningsurensluitingsdagensluitingjuliaugustus
78Rubenianum-personen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-van-het-Rubenianum-bevat-3928-records-met-naam-geboorte-en-sterfdatum-van-kunstenaars-voornamelijk-uit-de-14de-tot-18de-eeuw-en-met-focus-op-de-NederlandenTypes-dataveldenprirefnameusedforusebiographydatedeathstartdatedeathenddatebirthstartdatebirthend
79Rubenianum-tentoonstellingen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-datasetvan-hetRubenianumbevat-9789-records-met-elementaire-tentoonstellingsgegevens-De-tentoonstellingen-hebben-vooral-betrekking-op-oude-kunst-De-scope-is-internationaalTypes-dataveldenprireftitledatevenuestartdatevenueenddocumentationauthordocumentationnotes1documentationnotes2documentationnotes3documentationtitledocumentationtitlearticle
80Collectie-Prentenkabinet http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-een-volledig-overzicht-van-de-reproducties-in-de-collectie-van-het-Prentenkabinet-beschrijving-objecttype-productiejaar-creator-Het-gaat-over-73000-itemsMeer-infor-over-het-Prentenkabinet-vindt-u-op-de-website-van-het-Museum-Plantin-Moretus
81Letterenhuis-affichecollectie http://opendata.antwerpen.behtmlDe-dataset-bevat-1209-objectbeschrijvingen-van-affiches-afkomstig-uit-de-schenking-Henri-Grell-1914-en-het-legaat-Jules-Baetes-1938-allemaal-affiches-uit-de-belle-poque-periode-De-metadata-zijn-enkel-in-het-Nederlands-beschikbaarBij-ieder-record-zijn-er-digitale-afbeeldingen-van-de-affiche-in-thumbnail-en-in-lage-resolutie-beschikbaarMogelijke-invalshoeken-of-gebruik-van-de-datacombinatiemogelijkheid-met-catalografische-beschrijvingen-van-het-gepubliceerd-werk-van-Paul-van-Ostaijen-in-catalogi-van-bibliotheken-combinatie-met-data-van-website-van-DBNLcombinatie-met-objectbeschrijvingen-van-gerelateerd-materiaal-beheerd-door-andere-erfgoedinstellingen-linked-datamogelijke-platformen-mobiele-app-website-literair-parcours-literaire-tijdlijn-literaire-kalender-citatenapp-metadatacorrectie-literaire-app-met-aanlevering-van-digitale-object-naast-boek-en-data-over-auteur-gecombineerd-met-catalografische-en-biografische-metadataVoorwaarden-hergebruik-bronvermeldingvoorwaarden-metadataAlle-objectbeschrijvingen-metadata-worden-onder-CC0-beschikbaar-gesteld-en-de-afbeeldingen-zijn-Publiek-Domein-Dit-houdt-in-dat-de-data-zonder-toestemming-mogen-worden-gekopieerd-veranderd-verspreid-en-uitgevoerd-Het-wordt-op-prijs-gesteld-om-vermeld-te-worden-als-bron-van-informatie-De-juiste-bronvermelding-daarbij-is-Letterenhuis-Stad-Antwerpen-Graag-vernemen-we-welke-toepassingen-er-met-de-data-zijn-ontwikkeld-via-opendataletterenhuisstadantwerpenbevoorwaarden-contentHet-wordt-op-prijs-gesteld-om-vermeld-te-worden-als-bron-van-informatie-De-juiste-bronvermelding-daarbij-is-Letterenhuis-Stad-AntwerpenGraag-vernemen-we-welke-toepassingen-er-met-de-data-zijn-ontwikkeld-viaopendataletterenhuisstadantwerpenbeTypes-dataveldenrecordnrreferentieinventarisnrformaatgenredatumomvangstadiumtitel1titel2annotatieauteurlowresthumbnail
82Letterenhuis-literaire-handschriften http://opendata.antwerpen.behtmlDataset-van-de-rechtenvrije-literaire-handschriften-uit-de-collectie-van-het-Letterenhuis-Het-gaat-om-ca-1900-recordsNaast-de-metadata-van-de-dataset-handschriften-zijn-er-voor-sommige-handschriften-afbeeldingen-beschikbaar-als-thumbnail-en-in-lage-resolutieMogelijke-invalshoeken-of-gebruik-van-de-datacombinatiemogelijkheid-met-catalografische-beschrijvingen-van-het-gepubliceerd-werk-van-Paul-van-Ostaijen-in-catalogi-van-bibliotheken-combinatie-met-data-van-website-van-DBNLcombinatie-met-objectbeschrijvingen-van-gerelateerd-materiaal-beheerd-door-andere-erfgoedinstellingen-linked-datamogelijke-platformen-mobiele-app-website-literair-parcours-literaire-tijdlijn-literaire-kalender-citatenapp-metadatacorrectie-literaire-app-met-aanlevering-van-digitale-object-naast-boek-en-data-over-auteur-gecombineerd-met-catalografische-en-biografische-metadataVoorwaarden-hergebruik-bronvermeldingVoorwaarden-metadataAlle-objectbeschrijvingen-metadata-worden-onder-CC0-beschikbaar-gesteld-en-de-afbeeldingen-zijn-Publiek-Domein-Dit-houdt-in-dat-de-data-zonder-toestemming-mogen-worden-gekopieerd-veranderd-verspreid-en-uitgevoerd-Het-wordt-op-prijs-gesteld-om-vermeld-te-worden-als-bron-van-informatie-De-juiste-bronvermelding-daarbij-is-Letterenhuis-Stad-AntwerpenGraag-vernemen-we-welke-toepassingen-er-met-de-data-zijn-ontwikkeld-viaopendataletterenhuisstadantwerpenbeVoorwaarden-content-digitale-objectenHet-wordt-op-prijs-gesteld-om-vermeld-te-worden-als-bron-van-informatie-De-juiste-bronvermelding-daarbij-is-Letterenhuis-Stad-AntwerpenGraag-vernemen-we-welke-toepassingen-er-met-de-data-zijn-ontwikkeld-viaopendataletterenhuisstadantwerpenbeTypes-dataveldenrecordnrreferentieinventarisnrformaatgenredatumomvangstadiumtitel1titel2annotatieauteurlowresthumbnail
83Beschikbare-datasets-en-aantal-downloads http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-geeft-een-overzicht-van-welke-datasets-vrij-worden-gegeven-opopendataantwerpenbedatasetsen-het-aantal-downloads-per-datasetsTypes-dataveldenpackageresourceyearJanFebMarAprMayJunJulAugSepOctNovDec
84Parken http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-van-de-verschillende-parkenTypes-dataveldenidOBJECTIDNaamGebruikGrondgebiedstadWoonbereikgeometry
85Dienstencentra-punt http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-van-alle-erkende-en-niet-erkende-lokale-dienstencentra-LDC-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-ingetekend-als-puntLokale-dienstencentra-zijn-een-buurtontmoetingsplaats-en-bieden-oa-informatieve-recreatieve-en-vormende-activiteiten-aan-Die-activiteiten-zijn-specifiek-bedoeld-om-de-zelfredzaamheid-en-het-sociale-netwerk-van-de-deelnemers-te-versterken-Een-lokaal-dienstencentrum-richt-zich-in-het-bijzonder-tot-personen-in-een-beginnende-zorgsituatie-Zo-bieden-de-lokale-dienstencentra-ook-hulp-bij-activiteiten-uit-het-dagelijkse-leven-kapper-hulp-bij-het-wassen-voetverzorging-en-andere-hyginische-zorgen-warm-eten-boodschappenhulp-buurthulp-en-vervoerDe-inventarisatie-gebeurde-op-basis-van-de-gegevens-van-het-Agentschap-Zorg-en-Gezondheid-aangevuld-met-gegevens-van-Zorgbedrijf-Antwerpen-en-de-koepelverenigingen-residentile-ouderenzorg-Zorgnet-Vlaanderen-Ferubel-Federatie-van-Private-Rusthuizen-Belgi-en-FOS-Federatie-Onafhankelijke-SeniorenzorgTypes-dataveldenobjectidpointlngpointlatbeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijktotalecapnummererkenning
86Bovengrondse-sorteerstraten http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-van-de-bestaande-en-geplande-bovengrondse-sorteerstraten-de-uitgevoerde-in-aanleg-en-in-onderzoek-op-het-openbaar-domein
87Papiermanden http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-cordinaten-en-adres-van-alle-papiermanden-in-Antwerpen-en-zijn-districtenTypes-dataveldenidobjectidpointlatpointlngstraatnaamhuisnummerpostcodetypepapiermandopmerkingdatumuitvoeringunieknummerpapiermandopdrachtaandccchokjefasehistoriektypesectorledigengisidlocatierouteoph
88Sectorverdeling-dienst-vergunningen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-geeft-deverantwoordelijke-contactpersoon-bij-de-dienst-vergunningen-per-sectorTypes-dataveldenidarchitectgeometrytelarcvtelcvsectorobjectidemailaremailcvshapeareashapelengsatelgsaemailgsa
89Speelterreinen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-in-cordinaten-van-alle-speelterreinen-van-de-stad-AntwerpenTypes-dataveldenobjectidpointlatpointlngidnaamstraathuisnummerpostcodedistrictbegindatumtoestellenfinancieringopmerkingxcoordycoord
90Speelterreinen-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-als-vlakvan-alle-speelterreinen-van-de-stad-AntwerpenTypes-dataveldenobjectidgeometryidnaamstraathuisnummerpostcodedistrictbegindatumtoestellenfinancieringopmerkingxcoordycoordshapeareashapelen
91Verkeersborden http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-van-alle-verkeersborden-in-de-stad-Antwerpen-voorgesteld-door-een-punt
92Bereikzone-basisonderwijs-vrije-net http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-geeft-de-bereikzone-van-de-vestigingsplaatsen-van-de-kleuter-enof-lagere-scholen-van-het-vrije-net-katholiek-en-andere-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelenTypes-dataveldenthematypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumgeometryshapelengthshapearea
93Geluidskaart-spoorverkeer-dag http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-het-spoorverkeer-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-de-dagDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaar
94Geluidskaart-wegverkeer-dag http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-het-wegverkeer-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-de-dagDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaarTypes-dataveldenidobjectidintervaloppervlaktegeometryshapelengthshapearea
95Geluidskaart-wegverkeer-etmaal http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-het-wegverkeer-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-een-etmaalDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaarTypes-dataveldenidobjectidintervaloppervlaktegeometryshapelengthshapearea
96Geluidskaart-totaal-dag http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-som-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-het-weg-spoor-vliegverkeer-en-industrile-activiteiten-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-de-dagDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaarTypes-dataveldenidobjectidintervaloppervlaktegeometryshapelengthshapearea
97Bereikzone-wijk-open-ruimte http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bavat-debereikzone-van-wijk-open-ruimte-inclusief-het-geplande-park-Militair-Hospitaal-2018-Antwerpen-op-wijkniveau-800m-en-10-min-wandelenpubliek-toegankelijk-gebruiksgroenin-principe-incl-publiek-toegankelijke-verharde-ruimten-pleinen-groene-pleinen-sportterreinen-NIET-wegen-voetpaden-en-fietspadenmet-agrarisch-en-natuurlijk-groen-en-water-incl-Schelde-dat-recreatief-medegebruik-kentparken-incl-begraafplaats-5-haandere-ruimtes-10-ha
98Conventie-Della-Faille http://opendata.antwerpen.behtmlDe-Conventie-Della-Faille-is-een-beschrijving-van-de-stedenbouwkundige-voorschriften-rond-park-Den-Brandt
99Kabels-en-leidingen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-waar-kabels-en-leidingen-liggen-die-gebruikt-worden-voor-de-aansturing-van-de-verschillende-categorieen-elektronische-verkeerssignalisatie-die-in-het-beheer-zijn-van-de-Stad-Antwerpen
100Openbaar-bosgebied http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-zones-die-aangeduid-zijn-en-dus-beschermd-zijn-als-bos-volgens-de-defintie-in-het-bosdecreet-Hier-is-een-kapmachtiging-nodig-en-is-de-compensatieplicht-van-toepassing
101Parkeertariefzones http://opendata.antwerpen.behtmlDe-dataset-parkeertariefzones-bevat-alle-parkeertariefzones-in-Antwerpen-De-verschillende-polygonen-geven-de-vorm-en-grootte-van-de-tariefzone-aanTypes-dataveldenidobjectidgeometrytariefzonetariefkleurbegindatumshapeareashapelengisid
102Postkantoren-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlLocatie-als-vlak-van-alle-postkantoren-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-op-basis-van-de-Grootschalige-Basiskaart
103Postkantoren http://opendata.antwerpen.behtmlLocatie-als-cordinaten-van-alle-postkantoren-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-op-basis-van-de-Grootschalige-BasiskaartTypes-dataveldenidpointlatpointlngthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgeboperobegindatumobjectid
104Rechtbanken-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlLocatie-als-vlak-van-de-rechtbanken-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-op-basis-van-de-Grootschalige-Basiskaart
105Rechtbanken http://opendata.antwerpen.behtmlLocatie-als-cordinaten-van-de-rechtbanken-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-op-basis-van-de-Grootschalige-Basiskaart
106Containerparken http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-cordinaten-en-oppervlaktes-van-de-containerparken-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districtenTypes-dataveldenidpointlatpointlngthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgeboperobegindatumobjectid
107Containerpark-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-als-vlak-en-oppervlaktes-van-de-containerparken-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districtenTypes-dataveldenidgeometrythematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgeboperobegindatumobjectidshapeareashapelen
108Rijrichtingen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-geeft-een-overzicht-van-de-rijrichtingen-voor-fietsers-en-autos-in-alle-Antwerpse-straten
109Alternatieve-routes-auto-sRSA http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-lijnvormige-elementen-uit-Alternatieve-route-auto-van-de-Strategische-kaart-uit-het-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planning
110Alternatieve-tramlijnen-sRSA http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-lijnvormige-elementen-uit-Alternatieve-tramlijn-van-de-Strategische-kaart-uit-het-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planning
111Boulevard-sRSA http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-lijnvormige-elementen-Boulevard-van-de-Strategische-kaart-uit-het-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planning
112Groene-Singel-sRSA http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-groene-Singel-van-de-Strategische-kaart-uit-het-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planning
113Harde-Ruggengraat-sRSA http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-uit-Harde-Ruggengraat-van-de-Strategische-kaart-uit-het-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planning
114Levendig-kanaal-sRSA http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-uit-levendig-Kanaal-van-de-Strategische-kaart-uit-het-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planning
115Oost-West-Boulevard-sRSA http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-lijnvormige-elementen-Oost-West-Boulevard-van-de-Strategische-kaart-uit-het-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planning
116Parklaan-sRSA http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-lijnvormige-elementen-Parklaan-van-de-Strategische-kaart-uit-het-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planning
117Parklaan-verlenging-sRSA http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-lijnvormige-elementen-Parklaan-verlenging-van-de-Strategische-kaart-uit-het-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planning
118Stedelijke-en-buurtcentra-sRSA http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-Stedelijke-en-Buurtcentra-van-de-Strategische-kaart-uit-het-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planning
119Tramlijn-sRSA http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-lijnvormige-elementen-Tramlijn-van-de-Strategische-kaart-uit-het-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planning
120Winkelstraat-sRSA http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-datset-bevat-lijnvormige-elementen-Winkelstraat-van-de-Strategische-kaart-uit-het-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidgeometrystratruimstatusnaamstratprogprogrammastratprojprojecthefboomactoppomtrekstatus07objectidshapelen
121Zachte-Ruggengraat-sRSA http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-Zachte-Ruggengraat-van-de-Strategische-kaart-uit-het-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidgeometrystratruimstatusnaamstratprogprogrammastratprojprojecthefboomactoppomtrekobjectidshapeareashapelen
122Glascontainers http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-cordinaten-en-straatnaam-van-de-glascontainers-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districtenTypes-dataveldenidglascontainernrpointlatpointlngstraatnaamhuisnummerpostcodetypeondergrondverhardopmerkingbegindatumobjectidgisid
123Ziekenhuizen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-cordinaten-en-adres-van-de-ziekenhuizen-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districtenTypes-dataveldenidpointlngpointlatbeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijkzorgbedrijferkcaproberkcaprvttotalecapnummererkenning
124Districtshuizen-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-als-vlak-van-de-9-Antwerpse-districtshuizen
125Stadskantoren-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlIn-het-district-Antwerpen-zijn-er-voor-de-dienstverlening-naast-het-districtshuis-ook-5-stadskantoren-Deze-dataset-bevat-alle-locaties-als-vlak-van-de-5-stadskantoren-in-het-district-Antwerpen
126Begraafplaatsen-punt http://opendata.antwerpen.behtmlDe-dataset-bevat-alle-locaties-van-de-begraafplaatsen-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen
127Begraafplaatsen-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDe-dataset-bevat-alle-locaties-ingetekend-als-vlak-van-begraafplaatsen-op-het-grondgebied-van-de-stad-AntwerpenTypes-dataveldenidnaamgeometryadrespostcodedistricttypeoppervlakteopmerkingbeheerderobjectidshapeareashapelengisid
128Bereikzone-buurtgoen http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzones-van-buurtgroen-inclusief-het-geplande-park-Militair-Hospitaal-2018-Antwerpen-op-buurtniveau-400-meter-en-5-minuten-wandelen-publiek-toegankelijk-gebruiksgroenzonder-publiek-toegankelijke-verharde-ruimten-pleinen-groene-pleinen-sportterreinen-NIET-wegen-voetpaden-en-fietspaden-TENZIJ-deze-een-onderdeel-zijn-parken-hanggroen-fortgroen-zonder-agrarisch-en-natuurlijk-groen-en-water-dat-recreatief-medegebruik-kentgeen-oppervlaktebeperking-in-bereikanalyse-wel-onderscheid-tussen-woon-en-buurtbereikparken-05-haandere-ruimtes-1-ha
129Bioscopen-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlLocatie-van-de-bioscopen-ingetekend-als-vlak-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-op-basis-van-de-Grootschalige-BasiskaartTypes-dataveldenidgeometrythematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaanobjectidshapeareashapelen
130Bioscopen http://opendata.antwerpen.behtmlLocatie-cordinaten-en-adres-van-de-bioscopen-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-op-basis-van-de-Grootschalige-BasiskaartTypes-dataveldenidpointlatpointlngthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaanobjectid
131Bereikzone-fuifzalen http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-kleine-fuifruimten-300-pers-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsen-en-van-grote-fuifruimten-300-pers-op-stadsdeelniveau-2400m-en-30-min-wandelen-of-12-min-fietsenTypes-dataveldenidthemageometrytypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumobjectidshapeareashapelen
132Bereikzone-winkelstraat http://opendata.antwerpen.behtml
133Bereikzone-woonbuurtgroen http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-debereikzone-van-woonbuurt-groen-inclusief-het-geplande-park-Militair-Hospitaal-2018-Antwerpen-zowel-op-bouwblokniveau-150m-en-2-min-wandelen-als-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelenpubliek-toegankelijk-gebruiksgroenzonder-publiek-toegankelijke-verharde-ruimten-pleinen-groene-pleinen-sportterreinen-NIET-wegen-voetpaden-en-fietspaden-TENZIJ-deze-een-onderdeel-zijn-parken-hanggroen-fortgroen-zonder-agrarisch-en-natuurlijk-groen-en-water-dat-recreatief-medegebruik-kentgeen-oppervlaktebeperking-in-bereikanalyse-wel-onderscheid-tussen-woon-en-buurtbereik
134Bereikzone-woonbuurt-open-ruimte http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-woonbuurt-open-ruimte-inclusief-het-geplande-park-Militair-Hospitaal-2018-Antwerpen-zowel-op-bouwblokniveau-150m-en-2-min-wandelen-als-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelen-open-ruimte-die-is-ingericht-voor-gebruik-publiek-toegankelijk-gebruiksgroenpubliek-toegankelijke-verharde-ruimten-pleinen-groene-pleinen-sportterreinen-NIET-wegen-voetpaden-en-fietspadenzonder-agrarisch-en-natuurlijk-groen-en-water-dat-recreatief-medegebruik-kentgeen-oppervlaktebeperking-in-bereikanalyse-wel-onderscheid-tussen-woon-en-buurtbereikTypes-dataveldenidobjectidgeometrythematypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumshapeareashapelen
135Bereikzone-zwembaden http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-debereikzone-van-de-overdekte-zwembaden-de-kleine-op-wijkniveau-800m-en-10-min-wandelen-en-de-andere-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsen-Er-is-ook-een-bereikzone-van-alle-zwembaden-incl-de-openluchtzwembaden-waarbij-de-recreatieve-een-bereik-hebben-gekregen-van-2400m-30-min-wandelen-of-12-min-fietsenTypes-dataveldenidthemageometrytypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumobjectidshapeareashapelen
136Brugdek http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-bruggen-in-de-stad-AntwerpenBij-een-brug-loopt-het-bovenste-deel-van-de-wegbaan-boven-een-andere-weg-of-over-een-spoor-of-waterweg
137Campings-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlLocatie-van-de-campings-ingetekend-als-vlak-op-het-grondgebied-van-de-stad-AntwerpenTypes-dataveldenidgeometrythematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgeboperobegindatumobjectidshapeareashapelen
138Campings http://opendata.antwerpen.behtmlLocatie-als-cordinaten-van-de-campings-op-het-grondgebied-van-de-stad-AntwerpenTypes-dataveldenidpointlatpointlngthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgeboperobegindatumobjectid
139Erfgoedinventaris-Ekeren http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-inventaris-van-het-bouwkundig-erfgoed-in-het-district-Ekeren
140Fitnesszalen-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-ingetekend-als-vlak-van-de-fitnesszalen-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-op-basis-van-de-Grootschalige-Basiskaart-Antwerpen
141Fitnesszalen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-als-cordinaten-van-de-fitnesszalen-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-op-basis-van-de-Grootschalige-Basiskaart-Antwerpen
142Foren-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-als-vlak-van-alle-foren-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-op-basis-van-de-Grootschalige-Basiskaart-Antwerpen
143Foren http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-als-cordinaten-van-alle-foren-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-op-basis-van-de-Grootschalige-Basiskaart-Antwerpen
144Fuifruimtes-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-ingetekend-als-vlak-van-fuifruimtes-in-de-stad-Antwerpen-waar-jongeren-fuiven-kunnen-organiseren
145Fuifruimtes http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-als-cordinaten-van-fuifruimtes-in-de-stad-Antwerpen-waar-jongeren-fuiven-kunnen-organiseren
146Grachten http://opendata.antwerpen.behtmlDe-dataset-bevat-grachten-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-excl-het-havengebiedEen-gracht-of-sloot-moet-minstens-2m-breed-zijn-tussen-de-oevers
147Havengebied http://opendata.antwerpen.behtmlHet-Havengebied-bakent-het-deel-van-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-af-waar-de-stad-niet-over-grootschalige-gebouw-en-weginformatie-beschikt-Het-stemt-overeen-met-een-gebied-waar-zich-voornamelijk-havenactiviteiten-afspelen
148Hoofdgebouw-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-datset-bevat-alle-hoofdgebouwen-ingetekend-als-vlak-inde-stad-Antwerpen-excl-het-havengebiedEen-hoofdgebouw-is-een-gebouw-dat-een-huisnummer-draagt-of-een-openbaar-karakter-heeft
149Hoofdweg http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-geeft-een-overzicht-van-alle-hoofdwegen-Hoofdwegen-zijn-straten-met-een-wegklasse-autosnelweg-of-hoofdweg
150Horecakern http://opendata.antwerpen.behtmlDe-dataset-horecakernen-lokaliseert-de-straten-in-de-stad-Antwerpen-waar-horeca-voldoende-aanwezig-isTypes-dataveldenidgeometrythematypesubtypenaamstraatnaampostcodedistrictlaagsteniveauhoogsteniveaulengteobjectidshapelen
151Ecostad-sRSA-vlakvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-van-de-selectiekaart-02ecostad-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordomtrekbegindatumgeometryshapelengthshapearea
152Dorpen-en-metropool-sRSA-vlakvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-van-de-selectiekaart-06bdorpenenmetropool-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordomtrekbegindatumgeometryshapelengthshapearea
153Winkelstraten http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-van-de-winkelstraten-in-AntwerpenDeze-winkelstraten-werden-bepaald-op-basis-van-een-driejaarlijkse-opname-van-de-commercile-zaken-in-de-Antwerpse-winkelstraten-2004-2007-2010-door-Werk-en-EconomieDetailhandel-en-horecaIn-de-kaart-worden-volgende-types-winkelcentra-onderscheidenWinkelhart-winkelgebieden-met-de-grootste-bovenlokale-aantrekkingskrachtStadsdeelcentra-grote-bovenlokaal-en-lokaal-aantrekkelijke-winkelconcentraties-die-niet-rechtstreeks-aansluiten-op-het-hoofdwinkelcentrum-of-winkelhartWijkcentra-commercile-centra-die-vooral-lokaalverzorgend-sterk-staanBaanwinkels-of-baanwinkelcentra-winkellinten-langs-invalswegen-gekarakteriseerd-door-grote-verkoopoppervlaktes-een-goede-bereikbaarheid-en-makkelijke-parkeerfaciliteitenTypes-dataveldenidthematypesubtypenaamstraatnaampostcodedistrictlaagsteniveauhoogsteniveaulengteshapelength
154Werken-sRSA-lijnvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-lijnvormige-elementen-van-de-selectiekaart-06dwerken-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronbegindatumshapelength
155Waterzuiveringsinstallaties http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-van-de-waterzuiveringsinstallatiesDewaterzuiveringsinstallatieszuiveren-het-huishoudafval-en-rioolwater-alvorens-het-in-het-Albertdok-of-de-Scheldewordtgeloosd
156Wegvakken http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-een-functionele-indeling-van-de-wegen-in-de-stad-Antwerpen-in-voet-en-fietspad-ondergrondse-toegang-onverharde-en-verharde-zone-verkeersdrempel-parkeerstrook-rijbaan-en-wegenwerken
157Waterstad-RSA-lijnvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-lijnvormige-elementen-van-de-selectiekaart-01waterstad-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronbegindatumshapelength
158Waterstad-sRSA-vlakvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-van-de-selectiekaart-01waterstad-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordomtrekbegindatumgeometryshapelengthshapearea
159Waterstad-sRSA-puntvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-puntvormige-elementen-van-de-selectiekaart-01waterstad-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordbegindatumpointlngpointlat
160Wegcategorie http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-wegcategorie-of-het-wegtype-per-wegsegmentIn-het-concept-van-een-duurzaam-veilig-wegverkeer-moet-de-vormgeving-van-de-wegen-worden-aangepast-aan-de-toegekende-functie-Combinaties-van-stroom-ontsluitings-en-erffuncties-moeten-zoveel-als-mogelijk-worden-uitgesloten-Ter-wille-van-de-voorspelbaarheid-van-het-gebruik-en-het-gedrag-mag-er-bij-voorkeur-slechts-n-unieke-en-duidelijk-herkenbare-vormgeving-van-een-type-weg-per-functie-zijn-Dit-vergt-een-consequente-categorisering-van-wegen-in-een-drastisch-beperkt-aantal-functionele-en-a-priori-veilige-categorien-Ook-de-vormgeving-van-de-aansluitingen-moeten-per-paar-van-categorien-en-binnen-een-categorie-uniek-en-duidelijk-herkenbaar-zijn-Bebakening-markering-en-verkeerstechnische-voorzieningen-moeten-op-een-unieke-manier-gekoppeld-zijn-aan-een-categorie-of-aansluitingstype-Ook-moet-per-categorie-een-strikt-snelheidsregime-gelden
161Werken-sRSA-puntvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-puntvormige-elementen-van-de-selectiekaart-06dwerken-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordbegindatumpointlngpointlat
162Spoorstad-fietsroutenetwerk-sRSA-lijnvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-lijnvormige-elementen-van-de-selectiekaart-04bspoorstadfietsroutenetwerk-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronbegindatumshapelength
163Spoorstad-open-stad-sRSA-puntvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-puntvormige-elementen-van-de-selectiekaart-04spoorstadopenstad-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordbegindatumpointlngpointlat
164Spoorstad-open-stad-sRSA-vlakvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-van-de-selectiekaart-04aspoorstadopenstad-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordomtrekbegindatumgeometryshapelengthshapearea
165Spoorstad-open-stad-sRSA-lijnvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-lijnvormige-elementen-van-de-selectiekaart-04spoorstadopenstad-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronbegindatumshapelength
166Recreren-sRSA-puntvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-puntvormige-elementen-van-de-selectiekaart-06erecreren-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordbegindatumpointlngpointlat
167Recreren-sRSA-vlakvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-van-de-selectiekaart-06erecreren-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordomtrekbegindatumgeometryshapelengthshapearea
168Poreuze-stad-bebouwde-ruimte-sRSA-vlakvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-van-de-selectiekaart-05aporeuzestad-bebouwde-ruimte-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordomtrekbegindatumgeometryshapelengthshapearea
169Postzones http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-grenzen-van-de-verschillende-postzones-in-de-stad-Antwerpen
170Poreuze-stad-groen-sRSA-vlakvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-lijnvormige-elementen-van-de-selectiekaart-05bporeuzestadgroen-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordomtrekbegindatumgeometryshapelengthshapearea
171Poreuze-stad-groen-RSA-lijnvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-van-de-selectiekaart-05bporeuzestadgroen-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronbegindatumshapelength
172Polycentrische-stad-sRSA-lijnvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-lijnvormige-elementen-van-de-selectiekaart-06apolycentrischestad-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordomtrekbegindatumgeometryshapelengthshapearea
173Woonwandelingen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-toont-alle-woonwandelingen-in-stad-AntwerpenTijdens-een-woonwandeling-maakt-u-een-wandeling-in-een-Antwerpse-buurt-Een-bewoner-vertelt-u-over-het-leven-in-de-wijk-Tegelijkertijd-bezoekt-u-inspirerende-woningen-De-eigenaars-geven-u-meer-informatie-over-hun-woning-renovatie-of-bouwproject
174Voorzieningen-OCMW-Antwerpen-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevatde-exacte-locaties-van-de-voorzieningen-van-het-OCMW-Antwerpen-ingetekend-als-vlakHet-gaat-over-voorzieningen-in-het-kader-van-de-verschillende-OCMW-opdrachtenmaatschappelijke-integratie-sociale-centra-opvangtehuizen-ism-CAW-Antwerpen-sociale-restaurants-ism-vzw-Sense-dagcentra-klantgerichte-projecten-mbt-maatschappelijkeculturele-participatie-en-gezondheid-en-diensten-schuldhulpverleningactivering-dienstverlening-inzake-activering-en-werkgelegenheidsprojectenvoorzieningen-voor-mensen-in-precaire-woonsituatie-sociale-woningen-crisiswoningen-en-beschut-wonenOok-de-administratieve-diensten-van-het-OCMW-Antwerpen-zijn-opgenomenTypes-dataveldenidobjectidgeometrybeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijktotalecaperkenningnummershapelengthshapearea
175Voorzieningen-OCMW-Antwerpen-punt http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-exacte-locaties-van-de-voorzieningen-van-het-OCMW-Antwerpen-ingetekend-als-puntHet-gaat-over-voorzieningen-in-het-kader-van-de-verschillende-OCMW-opdrachtenmaatschappelijke-integratie-sociale-centra-opvangtehuizen-ism-CAW-Antwerpen-sociale-restaurants-ism-vzw-Sense-dagcentra-klantgerichte-projecten-mbt-maatschappelijkeculturele-participatie-en-gezondheid-en-diensten-schuldhulpverleningactivering-dienstverlening-inzake-activering-en-werkgelegenheidsprojectenvoorzieningen-voor-mensen-in-precaire-woonsituatie-sociale-woningen-crisiswoningen-en-beschut-wonenOok-de-administratieve-diensten-van-het-OCMW-Antwerpen-zijn-opgenomenTypes-dataveldenidobjectidpointlngpointlatbeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijktotalecapnummererkenning
176Centra-voor-kortverblijf-punt http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-van-alle-erkende-centra-voor-kortverblijf-CVK-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-ingetekend-als-puntEen-centrum-voor-kortverblijf-biedt-tijdelijk-verzorging-en-opvang-aan-ouderen-Als-oudere-verblijft-men-er-dag-en-nacht-of-alleen-s-nachts-Ze-zijn-verbonden-aan-een-woonzorgcentrum-en-de-dienstverlening-is-er-grotendeels-hetzelfde-Zo-is-het-centrum-voor-kortverblijf-een-tussenschakel-tussen-thuis-blijven-wonen-met-thuisverzorging-en-een-permanent-verblijf-in-een-assistentiewoning-of-woonzorgcentrumDe-inventarisatie-gebeurde-op-basis-van-de-gegevens-van-het-Agentschap-Zorg-en-Gezondheid-aangevuld-met-gegevens-van-Zorgbedrijf-Antwerpen-en-de-koepelverenigingen-residentile-ouderenzorg-Zorgnet-Vlaanderen-Ferubel-Federatie-van-Private-Rusthuizen-Belgi-en-FOS-Federatie-Onafhankelijke-SeniorenzorgTypes-dataveldenidobjectidpointlngpointlatbeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijkzorgbedrijferkcaproberkcaprvttotalecapnummererkenning
177Dagverzorgingscentra-punt http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-van-alle-erkende-dagverzorgingscentra-DVC-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-ingetekend-als-puntEen-dagverzorgingscentrum-biedt-opvang-en-verzorging-overdag-aan-ouderen-Het-centrum-neemt-tijdelijk-de-opvang-en-zorg-over-van-de-mensen-die-normaal-thuis-voor-de-zorgbehoevende-zorgen-mantelzorgers-of-thuisverplegersDe-inventarisatie-gebeurde-op-basis-van-de-gegevens-van-het-Agentschap-Zorg-en-Gezondheid-aangevuld-met-gegevens-van-Zorgbedrijf-Antwerpen-en-de-koepelverenigingen-residentile-ouderenzorg-Zorgnet-Vlaanderen-Ferubel-Federatie-van-Private-Rusthuizen-Belgi-en-FOS-Federatie-Onafhankelijke-SeniorenzorgTypes-dataveldenidobjectidpointlngpointlatbeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijktotalecapnummererkenning
178Serviceflats-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-van-alle-erkende-en-niet-erkende-serviceflats-SF-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-ingetekend-als-vlakEen-serviceflatcomplex-is-een-voorziening-die-bestaat-uit-een-of-meerdere-gebouwen-die-functioneel-een-geheel-vormen-Personen-die-zorgbehoevend-zijn-en-personen-van-65-jaar-of-ouder-kunnen-er-zelfstandig-verblijven-in-individuele-aangepaste-wooneenheden-Zij-kunnen-facultatief-een-beroep-op-ouderenzorg-doen-Assistentiewoningen-zijn-een-andere-benaming-voor-serviceflatsOp-basis-van-een-aantal-karakteristieken-van-de-flat-en-de-relatie-met-zorgmogelijkheden-worden-dergelijke-flats-al-dan-niet-erkend-als-assistentiewoning-door-de-Vlaamse-gemeenschap-De-bewoners-van-zowel-de-erkende-als-niet-erkende-assistentiewoningen-kunnen-een-beroep-doen-op-basiszorgaanbod-die-nabij-de-woning-wordt-voorzienDe-meeste-serviceflats-zijn-huurflats-een-minderheid-van-de-serviceflats-zijn-koopflats-Het-onderscheid-is-niet-zichtbaar-in-deze-datasetDe-inventarisatie-gebeurde-op-basis-van-de-gegevens-van-het-Agentschap-Zorg-en-Gezondheid-aangevuld-met-gegevens-van-Zorgbedrijf-Antwerpen-en-de-koepelverenigingen-residentile-ouderenzorg-Zorgnet-Vlaanderen-Ferubel-Federatie-van-Private-Rusthuizen-Belgi-en-FOS-Federatie-Onafhankelijke-SeniorenzorgTypes-dataveldenidobjectidgeometrybeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijktotalecaperkenningnummershapelengthshapearea
179Centra-voor-kortverblijf-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatievan-alle-erkende-centra-voor-kortverblijf-CVK-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-ingetekend-als-vlakEen-centrum-voor-kortverblijf-biedt-tijdelijk-verzorging-en-opvang-aan-ouderen-Als-oudere-verblijft-men-er-dag-en-nacht-of-alleen-s-nachts-Ze-zijn-verbonden-aan-een-woonzorgcentrum-en-de-dienstverlening-is-er-grotendeels-hetzelfde-Zo-is-het-centrum-voor-kortverblijf-een-tussenschakel-tussen-thuis-blijven-wonen-met-thuisverzorging-en-een-permanent-verblijf-in-een-assistentiewoning-of-woonzorgcentrumDe-inventarisatie-gebeurde-op-basis-van-de-gegevens-van-het-Agentschap-Zorg-en-Gezondheid-aangevuld-met-gegevens-van-Zorgbedrijf-Antwerpen-en-de-koepelverenigingen-residentile-ouderenzorg-Zorgnet-Vlaanderen-Ferubel-Federatie-van-Private-Rusthuizen-Belgi-en-FOS-Federatie-Onafhankelijke-SeniorenzorgTypes-dataveldenidobjectidgeometrybeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijkzorgbedrijferkcaprobarkcaprvttotalecaperkenningnummershapelengthshapearea
180Begrenzing-stad http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-begrenzing-van-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen
181Gebruiksgroen-op-niveau-buurtwoonomgeving http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-het-toegankelijk-gebruiksgroen-dat-op-niveau-functioneert-van-de-buurt-en-de-woonomgeving-De-verharde-gebruiksruimten-worden-uitgesloten
182Indeling-terrein http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-functionele-indeling-van-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-in-bebouwde-zones-landelijke-zones-recreatiezones-wegen-water-begraafplaatsen-spoor-industriezones-infrastructuur-pleinen-en-perken-bruggen-en-de-luchthavenTypes-dataveldenidtypenaamobjectsleutelgeometryshapelengthshapearea
183Luchthaven http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-luchthaven-van-AntwerpenTypes-dataveldenidtypegeometrynaamobjectsleutelobjectidshapeareashapelen
184Markt http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-van-alle-markten-op-het-grondgebied-van-de-stad-AntwerpenTypes-dataveldentypepointlatpointlngniveaulocatiemarktdag1marktdag2vantotpostcodedistrictsoortidobjectid
185Markt-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-locaties-ingetekend-als-vlak-van-alle-markten-op-het-grondgebied-van-de-stad-AntwerpenTypes-dataveldentypegeometryniveaulocatiemarktdag1marktdag2vantotpostcodedistrictsoortidobjectidshapeareashapelen
186Sociale-huisvesting-per-sector http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-toont-het-aandeel-sociale-woningen-tov-het-totaal-aantal-huishoudens-in-het-huidige-jaar
187Spoorrails http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-spoorrails-in-Antwerpen-van-elk-trein-tram-en-kraanspoor
188Stadsdeel http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-verschillende-Antwerpse-stadsdelenEen-stadsdeel-is-een-verzameling-van-statistische-sectoren-en-wijken-en-volgt-de-indeling-van-de-postcodes-Het-is-een-verfijning-van-het-district-Antwerpen-met-een-indeling-in-6-postcodes-2000-Centrum-2018-Zuid-2020-Kiel-2030-Luchtbal-2050-Linkeroever-en-2060-Noord
189Stortplaats http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bavat-de-contouren-van-de-Antwerpse-stortplaats-De-Hooge-MaeyHier-wordt-het-grootste-deel-van-het-Antwerpes-restafval-gedeponeerd
190Straatassen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-straatassen-van-alle-wegen-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-inclusief-het-havengebiedEen-straatas-bestaat-uit-een-of-meerdere-segmenten-met-een-unieke-straatcode
191Theaters http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-cordinaten-vande-theaters-in-AntwerpenIn-theaters-gaan-vooral-theatervoorstellingen-doorTypes-dataveldenidthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaanpointlngpointlat
192Theaters-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-als-vlak-van-de-theaters-in-AntwerpenIn-theaters-gaan-vooral-theatervoorstellingen-doorTypes-dataveldenidthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaangeometryshapelengthshapearea
193Treinstations http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-van-een-station-een-halteplaats-langsheen-de-spoorlijn-van-de-NMBS-in-AntwerpenTypes-dataveldenidnaamstatusniveauplanningpointlngpointlat
194Tunnels http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-van-tunnels-in-Antwerpen-Een-tunnel-is-een-constructie-onder-een-weg-een-spoor-of-water-dat-een-directe-verbinding-mogelijk-maakt-Fysisch-bevindt-het-zich-onder-het-aardvlak-In-een-tunnel-zijn-geen-andere-objecten-gekarteerd
195Verbrandingsoven-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-van-de-verbrandingsoven-Het-perceel-van-de-verbrandingsoven-werd-ingetekend-op-basis-van-de-luchtfoto-en-de-laag-scheidingen-gbka
196Water http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-van-alle-aangesloten-waterpartijen-in-AntwerpenHet-is-een-selectie-van-uit-de-dataset-terrein
197Waterzuiveringsinstallaties-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-waterzuiveringsinstallatiesDewaterzuiveringsinstallatieszuiveren-het-huishoudafval-en-rioolwater-alvorens-het-in-het-Albertdok-of-de-ScheldewordtgeloosdDe-contouren-werden-ingetekend-op-basis-van-luchtfotos-en-informatie-van-Aquafin
198Wegsegmenten http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-een-overzichten-van-de-wegsegmenten-van-alle-wegen-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-incl-het-havengebiedEen-wegsegment-loopt-van-kruispunt-tot-kruispunt
199Wegverbindingen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-datasets-bevat-alle-wegverbindingen-in-de-stad-AntwerpenWegen-zijn-zonesbinnen-het-openbaar-domein-gebruikt-voor-zowel-het-zwakke-als-het-snelle-wegverkeerEen-weg-wordtonderverdeeld-in-wegverbindingen-bruggen-en-kruispuntzonesTypes-dataveldenidtypenaamobjectsleutelgeometryshapelengthshapearea
200Wooneenheden http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-een-puntenlaag-die-de-adresinformatie-bevat-van-gegevens-uit-de-bevolkingsdatabank-SPL-De-relatie-tussen-de-adresinformatie-van-GIS-en-van-SPL-wordt-automatisch-gelegd-en-heeft-een-volledigheid-van-om-en-bij-de-90
201Toegelaten-snelheid http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-geeft-een-overzicht-van-de-toegelaten-snelheid-per-wegsegmentTypes-dataveldenidstraatcodestraatnaampostcoderechtspostcodelinksdistrictobjectsleutelwegnummerwegbevoegdheidsnelheidgeometryobjectidshapelength
202Grenzen-districten http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-precieze-grenzen-van-de-9-Antwerpse-districtenAntwerpenBerchemBerendrecht-Zandvliet-LilloBorgerhoutDeurneEkerenHobokenMerksemWilrijkTypes-dataveldenidobjectidgeometrydistrictcodedistrictnaamafkortingshapeareashapelen
203Inhoud-antwerpenbe http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-inhoud-van-de-stedelijke-website-antwerpenbeinfofichesvacaturesnieuwsitemsMomenteel-wordt-enkel-de-inhoud-van-de-stedelijke-website-vrijgegeven-die-sinds-10-december-2014-gepubliceerd-is-We-werken-er-aan-om-ook-alle-eerdere-content-die-nog-gepubliceerd-staat-vrij-te-gevenDeze-dataset-wordt-best-geopend-als-xml-of-json-niet-als-csv
204Hittekaart-nacht-2030 http://opendata.antwerpen.behtmlBronbestandenHet-bronbestand-van-de-data-kan-je-hier-vindenSamenvattingDe-hittekaart-nacht-2030-of-de-CLUHI-kaart-is-de-kaart-van-het-Antwerpse-Canopy-Layer-Urban-Heat-Island-Het-geeft-het-nachtelijk-stedelijk-hitte-eiland-weer-in-2030-Dit-is-het-verschil-in-de-luchttemperatuur-nabij-de-oppervlakte-2m-tussen-stad-en-platteland-om-middernacht-lokale-tijd-gemiddelde-situatie-voor-de-maanden-juli-en-augustus-in-2030-De-aannames-voor-2030-zijn-gebaseerd-op-de-extreme-zomer-van-2003-en-komen-overeen-met-de-prognoses-van-het-IPCC2014DoelHet-stedelijk-hitte-eiland-effect-SHE-ontstaat-wanneer-er-een-temperatuurverschil-optreedt-tussen-stad-en-omliggende-platteland-en-is-hoofdzakelijk-het-gevolg-van-de-bebouwde-en-verharde-omgeving-Het-SHE-is-s-nachts-het-grootste-en-is-vooral-voelbaar-tijdens-de-zomermaanden-Het-meest-bekende-gevolg-van-dit-effect-is-de-hittestress-of-het-gevoel-van-onbehagen-bij-warme-temperaturen-Tijdens-hittegolven-en-vooral-s-nachts-kan-hittestress-leiden-tot-gezondheidsproblemen-en-zelfs-sterfte-vooral-bij-zieke-jonge-4j-en-oudere-65j-bevolking-Andere-gevolgen-van-het-SHE-zijn-het-falen-van-infrastructuur-machines-vermindering-van-de-arbeidsproductiviteit-verminderde-levensduur-van-materialenDe-factoren-die-achter-deze-luchttemperatuur-kaart-zitten-en-die-aldus-het-SHE-benvloeden-zijn-schaduweffecten-verdamping-windeffecten-en-warmteopslag-en-straling-van-gebouwen-en-materialenTot-nu-toe-zijn-er-geen-concrete-doelstellingen-of-een-regelgeving-tav-het-SHE-Echter-mogelijke-maatregelen-die-het-SHE-kunnen-temperen-zijn-minimale-bodembedekking-natuurlijke-ventilatie-corridors-open-waterpartijen-groene-inrichting-en-bomen-in-het-openbaar-domein-groendaken-groene-gevels-lichte-materialen-voor-gebouwen-en-het-openbaar-domein-en-het-verminderen-van-de-sky-view-factor-of-gebouwinsluiting-van-het-openbaar-domein-om-zodoende-de-indirecte-straling-van-materialen-te-vermijdenDe-stad-Antwerpen-bracht-het-SHE-in-kaart-in-eerste-instantie-om-een-preventie-en-communicatiebeleid-uit-te-werken-voor-haar-bewoners-bedrijven-en-bezoekers-en-om-beleidsmaatregelen-te-treffen-om-zodoende-de-leefbaarheid-in-de-stad-te-verhogen-In-tweede-instantie-kadert-dit-onderzoek-in-de-opmaak-van-de-Antwerpse-Adaptatiestrategie-die-stelselmatig-de-uitdagingen-van-de-stad-tav-klimaatverandering-in-kaart-brengt-Dezelfde-studie-wees-namelijk-uit-dat-het-SHE-ten-gevolge-van-de-opwarming-van-de-aarde-zal-verhogenAanmaakDe-kaart-werd-gemaakt-door-VITO-in-opdracht-van-Stad-Antwerpen-in-2013-2014-gebaseerd-op-modelberekeningen-gevalideerd-met-metingen-in-de-zomer-van-2013
205Hittekaart-nacht-2013 http://opendata.antwerpen.behtmlBronbestandenHet-bronbestand-van-de-data-kan-je-hier-vindenSamenvattingDe-hittekaart-nacht-2013-of-de-CLUHI-kaart-is-de-kaart-van-het-Antwerpse-Canopy-Layer-Urban-Heat-Island-Het-geeft-het-nachtelijk-stedelijk-hitte-eiland-weer-in-2013-Dit-is-het-verschil-in-de-luchttemperatuur-nabij-de-oppervlakte-2m-tussen-stad-en-platteland-om-middernacht-lokale-tijd-tijdens-de-zomer-van-2013-gemiddelde-situatie-voor-de-maanden-juli-en-augustusDoelHet-stedelijk-hitte-eiland-effect-SHE-ontstaat-wanneer-er-een-temperatuurverschil-optreedt-tussen-stad-en-omliggende-platteland-en-is-hoofdzakelijk-het-gevolg-van-de-bebouwde-en-verharde-omgeving-Het-SHE-is-s-nachts-het-grootste-en-is-vooral-voelbaar-tijdens-de-zomermaanden-Het-meest-bekende-gevolg-van-dit-effect-is-de-hittestress-of-het-gevoel-van-onbehagen-bij-warme-temperaturen-Tijdens-hittegolven-en-vooral-s-nachts-kan-hittestress-leiden-tot-gezondheidsproblemen-en-zelfs-sterfte-vooral-bij-zieke-jonge-4j-en-oudere-65j-bevolking-Andere-gevolgen-van-het-SHE-zijn-het-falen-van-infrastructuur-machines-vermindering-van-de-arbeidsproductiviteit-verminderde-levensduur-van-materialenDe-factoren-die-achter-deze-luchttemperatuur-kaart-zitten-en-die-aldus-het-SHE-benvloeden-zijn-schaduweffecten-verdamping-windeffecten-en-warmteopslag-en-straling-van-gebouwen-en-materialenTot-nu-toe-zijn-er-geen-concrete-doelstellingen-of-een-regelgeving-tav-het-SHE-Echter-mogelijke-maatregelen-die-het-SHE-kunnen-temperen-zijn-minimale-bodembedekking-natuurlijke-ventilatie-corridors-open-waterpartijen-groene-inrichting-en-bomen-in-het-openbaar-domein-groendaken-groene-gevels-lichte-materialen-voor-gebouwen-en-het-openbaar-domein-en-het-verminderen-van-de-sky-view-factor-of-gebouwinsluiting-van-het-openbaar-domein-om-zodoende-de-indirecte-straling-van-materialen-te-vermijdenDe-stad-Antwerpen-bracht-het-SHE-in-kaart-in-eerste-instantie-om-een-preventie-en-communicatiebeleid-uit-te-werken-voor-haar-bewoners-bedrijven-en-bezoekers-en-om-beleidsmaatregelen-te-treffen-om-zodoende-de-leefbaarheid-in-de-stad-te-verhogen-In-tweede-instantie-kadert-dit-onderzoek-in-de-opmaak-van-de-Antwerpse-Adaptatiestrategie-die-stelselmatig-de-uitdagingen-van-de-stad-tav-klimaatverandering-in-kaart-brengt-Dezelfde-studie-wees-namelijk-uit-dat-het-SHE-ten-gevolge-van-de-opwarming-van-de-aarde-zal-verhogenAanmaakDe-kaart-werd-gemaakt-door-VITO-in-opdracht-van-Stad-Antwerpen-in-2013-2014-gebaseerd-op-modelberekeningen-gevalideerd-met-metingen-in-de-zomer-van-2013
206Barbecues http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-waar-er-publieke-barbecues-staan-opgesteld-in-de-stad-Antwerpen
207Grondwatermeetpunten http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-geeft-de-locaties-van-de-meetpunten-voor-de-grondwaterstand-in-Antwerpen-Het-peil-van-het-grondwater-wordt-maandelijks-gemeten-op-193-verschillende-punten
208Bomen http://opendata.antwerpen.behtmlEen-inventaris-van-alle-bomen-in-de-publieke-ruimte-die-worden-beheerd-door-de-stadBomen-zijn-meerjarige-houtige-planten-van-meer-dan-3m-hoog-sommige-lagere-scheer-of-knotvormen-zijn-dus-niet-als-boom-genventariseerd-Bomen-in-bosverband-worden-niet-individueel-beheerd-en-worden-als-vlak-aangeduid
209Meubilair-in-Parken http://opendata.antwerpen.behtmlEen-inventaris-van-allemeubilair-in-de-groene-publieke-ruimte-vnl-in-parken-en-op-pleinen-dat-wordt-beheerd-door-de-stad-StadsbeheerSpeeltoestellen-en-fietsenstallingen-zijn-aangegeven-als-obstakels-in-het-groen
210Hek-en-Oeverzones http://opendata.antwerpen.behtmlEen-inventaris-van-alle-afsluitingen-en-oeverzones-in-de-publieke-ruimte-die-worden-beheerd-door-de-stad
211Gebied-doelstelling-2 http://opendata.antwerpen.behtmlDoelstelling-2-is-een-structuurfonds-initiatief-van-de-Europese-Gemeenschap-met-als-doel-de-economische-ontwikkeling-en-heropleving-van-achtergestelde-regios-en-stadsdelen-te-bevorderen-Het-doelstelling-2-programma-loopt-van-2000-tot-2006-en-wordt-gefinancierd-vanuit-het-Europees-Fonds-voor-Regionale-Ontwikkeling-EFRO-Net-als-doelstelling-1-is-doelstelling-2-een-regionale-doelstelling-omdat-het-toepassingsgebied-ervan-beperkt-blijft-tot-bepaalde-zones-die-worden-begrensd-aan-de-hand-van-nauwkeurige-statistische-en-sociaal-economische-criteria-Het-gaat-om-gebieden-die-met-structurele-problemen-te-kampen-hebben-en-daarom-is-de-communautaire-steunverlening-in-het-kader-van-deze-doelstelling-op-hun-sociaal-economische-omschakeling-gericht-Types-dataveldenidplanidgeometrydistrictrubrieknaamtypestadiumdatuminstantieopnameuittrekseldossiernummersigelschaalobjectidshapeareashapelen
212Luchtkwaliteitskaarten-NO2 http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-concentratiekaart-voor-stikstofdioxide-NO2-in-2012-met-waarden-uitgedrukt-in-microgram-per-kubieke-meter-gmDe-jaargemiddelde-grenswaarde-van-40-gm-mag-volgens-de-EU-richtlijn-vanaf-1012010-niet-overschreden-worden-Belgi-verkreeg-uitstel-tot-2015-om-aan-deze-norm-te-voldoenDe-kaart-werd-aangemaakt-door-VITO-in-opdracht-van-Stad-Antwerpen-en-met-steun-van-het-Europese-Interreg-IVb-NWE-project-JOAQUIN-najaar-2013BronbestandenHet-bronbestand-van-de-data-kan-jehiervindenHet-bronbestand-met-data-van-2020-kan-je-hier-vinden
213Grondwatermeetpunten-Historiek http://opendata.antwerpen.behtmlDe-meting-voor-de-grondwaterstand-in-Antwerpen-Het-peil-van-het-grondwater-wordt-maandelijks-gemeten-op-193-verschillende-punten-De-informatie-van-deze-data-werd-opgeslagen-in-een-accesdatabank-Deze-bevat-een-kleine-22000-metingen-sinds-1985-tot-nuLet-op-de-dataset-wordt-door-de-achterliggende-Datatank-gepagineerd-wanneer-u-de-csv-versie-downloadt-Daardoor-krijgt-enkel-de-eerste-500-records-te-zien-Wenst-u-de-volledige-dataset-in-csv-te-downloaden-maak-dan-gebruik-van-de-volgende-urlhttpdatasetsantwerpenbev4gisgrondwatermeetpuntcsvpagesize40000
214Bereikzone-haltes-openbaar-vervoer http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-openbaar-vervoer-haltes-tram-incl-geplande-tramverlengingen-bus-en-trein-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelen-maar-zonder-rekening-te-houden-met-barrieres-concentrische-buffersTypes-dataveldenidobjectidgeometrythematypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumshapeareashapelen
215Bereikzone-speelterreinen http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-speelterreinenkleiner-dan-500m-en-minder-dan-5-speeltoestellenzowel-op-op-bouwblokniveau-150m-en-2-min-wandelen-als-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelenTypes-dataveldenidthemageometrytypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumobjectidshapeareashapelen
216Woonkantoor http://opendata.antwerpen.behtmlWoonkantoren-helpen-u-verder-met-al-uw-vragen-over-kopen-of-huren-bouwen-of-verbouwen-woonkwaliteit-en-premiesDeze-dataset-bevat-alle-locaties-cordinaten-en-adres-van-de-woonkantoren-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districtenUPDATE-02102014Deze-dataset-werd-getrokken-uit-de-oude-stedelijke-website-Sinds-1102014-is-er-een-nieuwe-website-en-is-deze-dataset-niet-meer-beschikbaar
217Scholen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-cordinaten-en-adres-van-alle-scholen-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districtenUPDATE-02102014Deze-dataset-werd-getrokken-uit-de-oude-stedelijke-website-Sinds-1102014-is-er-een-nieuwe-website-en-is-deze-dataset-niet-meer-beschikbaarWe-publiceren-eerstdaags-4-nieuwe-lagen-over-hetzelfde-themabasisonderwijssecundair-onderwijshoger-onderwijsvolwassenenonderwijs
218Bereikzone-middenscholen http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-de-middenscholen-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsenTypes-dataveldenidthemageometrytypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumobjectidshapeareashapelen
219BPAs-en-RUPs-deelgebieden http://opendata.antwerpen.behtmlOpgesplitst-in-10-geodatasets-geven-we-de-goedgekeurde-niet-vervallen-bijzondere-plannen-van-aanleg-BPAs-en-gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-RUPs-die-geldig-zijn-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-vrijDeze-dataset-geeft-de-deelgebieden-dg-die-een-zekere-inhoudelijke-of-ruimtelijke-samenhang-vertonen-van-de-goedgekeurde-niet-vervallen-BPAs-en-RUPs-in-het-plannenregisterMeer-informatie-over-de-BPAs-en-RUPs-vindt-u-op-antwerpenbe
220BPAs-en-RUPs-overdrukken http://opendata.antwerpen.behtmlOpgesplitst-in-10-geodatasets-geven-we-de-goedgekeurde-niet-vervallen-bijzondere-plannen-van-aanleg-BPAs-en-gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-RUPs-die-geldig-zijn-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-vrijDeze-dataset-geeft-vlakvormige-planelementen-die-een-overdruk-ov-als-symbool-ontvangen-van-de-goedgekeurde-niet-vervallen-BPAs-en-RUPs-in-het-plannenregisterMeer-informatie-over-de-BPAs-en-RUPs-vindt-u-op-antwerpenbe
221RUPs-begrenzingen http://opendata.antwerpen.behtmlOpgesplitst-in-10-geodatasets-geven-we-de-goedgekeurde-niet-vervallen-bijzondere-plannen-van-aanleg-BPAs-en-gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-RUPs-die-geldig-zijn-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-vrijDeze-dataset-is-de-vlakkenlaag-met-de-begrenzingen-van-de-goedgekeurde-niet-vervallen-RUPs-in-het-plannenregisterMeer-informatie-over-de-BPAs-en-RUPs-vindt-u-op-antwerpenbe
222Open-ruimte http://opendata.antwerpen.behtmlDe-dataset-open-ruimte-gaat-over-alle-open-ruimtes-in-de-stad-Antwerpen-die-groen-water-of-verhard-zijn-De-hoofdcategorien-binnen-open-ruimte-zijn-natuurlijke-ruimte-gebruiksruimte-agrarische-ruimte-structuurruimte-wachtruimte-water-en-havenontwikkeling-open-ruimte-gelegen-in-de-haven-die-gererserveerd-is-voor-havenontwikkeling
223Politiekantoren http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-cordinaten-en-adres-van-de-politiekantoren-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districtenUPDATE-02102014Deze-dataset-werd-getrokken-uit-de-oude-stedelijke-website-Sinds-1102014-is-er-een-nieuwe-website-en-is-deze-dataset-niet-meer-beschikbaarWe-zorgen-zo-snel-als-mogelijk-voor-een-nieuwe-dataset-met-vergelijkbare-inhoud-De-datastructuur-wijzigt-dan-wel-enigszinsUPDATE-05122014Nieuwe-dataset-opgeladenTypes-dataveldenidnaamgeometrystraatnaamhuisnummerpostcodetypeobjectidshapeareashapelen
224Voorzieningen-Zorgbedrijf-punt http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-van-alle-voorzieningen-van-het-Zorgbedrijf-Antwerpen-ingetekend-als-puntzorgvoorzieningen-voor-ouderen-assistentiewoningen-woonzorgcentra-dagverzorgingscentra-centra-voor-kortverblijf-lokale-dienstencentra-en-de-administratieve-diensten-van-thuiszorg-en-thuisverpleging-envoorzieningen-voor-kinder-en-jeugdzorgTypes-dataveldenidobjectidpointlngpointlatbeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijktotalecapnummererkenning
225Voorzieningen-Zorgbedrijf-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-van-alle-voorzieningen-van-het-Zorgbedrijf-Antwerpen-ingetekend-als-vlakzorgvoorzieningen-voor-ouderen-assistentiewoningen-woonzorgcentra-dagverzorgingscentra-centra-voor-kortverblijf-lokale-dienstencentra-en-de-administratieve-diensten-van-thuiszorg-en-thuisverpleging-envoorzieningen-voor-kinder-en-jeugdzorgTypes-dataveldenidobjectidgeometrybeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijktotalecaperkenningnummershapelengthshapearea
226BPAs-en-RUPs-puntvormige-planelementen http://opendata.antwerpen.behtmlOpgesplitst-in-10-geodatasets-geven-we-de-goedgekeurde-niet-vervallen-bijzondere-plannen-van-aanleg-BPAs-en-gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-RUPs-die-geldig-zijn-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-vrijDeze-dataset-geeft-alle-puntvormige-planelementen-van-alle-goedgekeurde-niet-vervallen-BPAs-en-RUPsMeer-informatie-over-de-BPAs-en-RUPs-vindt-u-op-antwerpenbe
227Cultuur http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-cordinaten-en-adres-van-de-culturele-instellingen-musea-en-cultuurcentra-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districtenUPDATE-02102014Deze-dataset-werd-getrokken-uit-de-oude-stedelijke-website-Sinds-1102014-is-er-een-nieuwe-website-en-is-deze-dataset-niet-meer-beschikbaarEr-zijn-wel-andere-datasets-die-over-het-zelfde-thema-gaan-en-die-beschikbaar-blijvenmuseaculturele-centra-vlakculturele-centrabioscopenbioscopen-vlakbibliotheken-vlakbibliothekenconcertzalen-vlakconcertzalenpodiapodia-vlaktheaterstheaters-vlak
228Sportinfrastructuur http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-cordinaten-en-adres-van-de-sportinfrastructuur-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districten-Verder-wordt-er-vermeld-welke-voorzieningen-aanwezig-zijn-bijv-U-kunt-in-deze-sporthal-terecht-voor-badminton-baseball-basketbal-handbal-korfbal-volleybal-en-zaalvoetbalUPDATE-02102014Deze-dataset-werd-getrokken-uit-de-oude-stedelijke-website-Sinds-1102014-is-er-een-nieuwe-website-en-is-deze-dataset-niet-meer-beschikbaarWe-publiceren-eerstdaags-2-nieuwe-lagen-over-hetzelfde-themazwembadensporthallen
229BPAs-en-RUPs-grafisch-register http://opendata.antwerpen.behtmlHet-grafisch-register-is-een-overzicht-van-de-gebieden-waarop-een-bestemmingswijziging-wordt-doorgevoerd-die-aanleiding-kan-geven-tot-planschadevergoeding-een-planbatenheffing-en-eventuele-kapitaalschade-of-een-gebruikerscompensatie-zoals-bedoeld-in-artikel-222-van-de-Vlaamse-Codex-Ruimtelijke-Ordening-Dit-register-geeft-conform-de-geciteerde-wetgeving-de-percelen-weer-waarop-een-bestemmingswijziging-gebeurt-die-aanleiding-kan-geven-tot-vergoeding-of-heffing-De-opname-van-percelen-in-dit-register-houdt-dus-niet-in-dat-sowieso-een-heffing-zal-worden-opgelegd-of-dat-een-vergoeding-kan-worden-verkregen-Voor-elk-van-de-regelingen-gelden-voorwaarden-uitzonderings-of-vrijstellingsgronden-die-per-individueel-geval-beoordeeld-worden-Het-register-kan-dus-geen-uitsluitsel-geven-over-de-toepassing-van-die-voorwaarden-uitzonderings-of-vrijstellingsgronden-Meer-infowwwruimtelijkeordeningbe-rubriek-wetgevingwwwcodexvlaanderenbe-zoekterm-gebruikerscompensatiewwwrwobe
230Gebieden-Culturele-Historische-Esthetische-waarde-CHE http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-gebieden-in-Antwerpen-die-op-bestemmingsplannen-gewestplan-BPAs-RUPs-zijn-aangeduid-als-zones-met-hoge-Culturele-Historische-en-Esthetische-waarde-afgekort-dus-CHE-waarbij-de-wenselijkheid-van-behoud-voorop-wordt-gesteld
231Bereikzone-woonbuurt-open-ruimte-ruim http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-woonbuurt-open-ruimte-ruim-inclusief-het-geplande-park-Militair-Hospitaal-2018-Antwerpen-zowel-op-bouwblokniveau-150m-en-2-min-wandelen-als-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelen-open-ruimte-die-is-ingericht-voor-gebruikpubliek-toegankelijk-gebruiksgroenpubliek-toegankelijke-verharde-ruimten-pleinen-groene-pleinen-sportterreinen-NIET-wegen-voetpaden-en-fietspadenmet-agrarisch-en-natuurlijk-groen-en-water-incl-Schelde-dat-recreatief-medegebruik-kentgeen-oppervlaktebeperking-in-bereikanalyse-wel-onderscheid-tussen-woon-en-buurtbereik
232Bereikzone-woonbuurtgroen-ruim http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenLaag-met-bereikzone-van-woonbuurt-groen-ruim-inclusief-het-geplande-park-Militair-Hospitaal-2018-Antwerpen-zowel-op-bouwblokniveau-150m-en-2-min-wandelen-als-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelenpubliek-toegankelijk-gebruiksgroenzonder-publiek-toegankelijke-verharde-ruimten-pleinen-groene-pleinen-sportterreinen-NIET-wegen-voetpaden-en-fietspaden-TENZIJ-deze-een-onderdeel-zijn-parken-hanggroen-fortgroen-met-agrarisch-en-natuurlijk-groen-en-water-incl-Schelde-dat-recreatief-medegebruik-kentgeen-oppervlaktebeperking-in-bereikanalyse-wel-onderscheid-tussen-woon-en-buurtbereik
233Bereikzone-reguliere-kinderopvang http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-de-reguliere-kinderopvang-voor-0-tot-3-jarigen-erkend-door-Kind-en-Gezin-of-met-een-attest-van-toezicht-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelen-Dit-zijn-dan-de-erkende-kinderdagverblijven-zelfstandige-kinderdagverblijven-minicrches-en-zelfstandige-onthaalouders-en-onthaalouders-aangesloten-bij-DVO-Dienst-voor-Onthaalouders
234Beschermde-landschappen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-geeft-een-overzicht-van-de-beschermde-landschappen-op-het-grondgebied-van-de-stad-AntwerpenDe-grenzen-zijn-bepaald-door-het-ministerie-van-de-Vlaamse-Gemeenschap-Monumenten-en-landschapszorgTypes-dataveldenpolygoonidnaambeschermingdetailsstraatnaamhuisnrextensiehuisnrpostcodedistrictvoorvergunningbeschermingdatumbesluitstatusbesluitoorsprongbesluitarchitectuurlijstgeometryshapelengthshapearea
235Ongeschikt-enof-onbewoonbaar-verklaarde-woningen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-ongeschikt-enof-onbewoonbaar-verklaarde-woningen-OGO-die-zijn-opgelijst-door-stad-AntwerpenSamen-LevenBestuurlijke-HandhavingWoonkwaliteitTypes-dataveldenidstraatnaampointlatpointlnghuisnummerdistrictpostcodeobjectid
236Districtshuizen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-cordinaten-en-straatnaam-van-de-9-Antwerpse-districtshuizen
237Stadskantoren http://opendata.antwerpen.behtmlIn-het-district-Antwerpen-zijn-er-voor-de-dienstverlening-naast-het-districtshuis-ook-5-stadskantoren-Deze-dataset-bevat-alle-locaties-cordinaten-en-adres-van-de-5-stadskantoren-in-het-district-Antwerpen
238Brandweerkazernes http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-precieze-locaties-adres-en-cordinaten-van-deAntwerpse-brandweerkazernes
239Personeelsbezetting-stad-Antwerpen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-geeft-een-overzicht-van-de-personeelsbezetting-van-de-stad-Antwerpen-in-geaggregeerde-vormDe-volgende-gegevens-worden-vrijgegeven-aantal-mannen-en-vrouwen-verdeling-volgens-statuut-werkregime-niveau-en-leeftijdscategorieAantal-werknemers-en-aantal-VTE-voltijds-equivalentEen-werknemer-komt-niet-noodzakelijk-overeen-met-een-voltijds-equivalent-De-werknemer-kan-namelijk-een-effectieve-tewerkstelling-hebben-lager-dan-100-De-effectieve-tewerkstelling-kan-dus-eender-welke-waarde-zijn-tussen-1-en-100-met-100-staande-voor-voltijds-80-voor-45de-75-voor-34de-6667-voor-23de-en-50-voor-halftijds-Voorbeeld-een-bedrijf-heeft-3-voltijdse-werknemers-2-halftijdse-en-1-persoon-die-34de-werkt-Dit-geeft-een-totaal-van-475-VTE-1110505075-ten-opzichte-van-6-werknemersGeslachtman-of-vrouwStatuutEen-statutaire-werknemer-is-een-vast-benoemd-ambtenaar-een-contractuele-werknemer-is-tewerkgesteld-aan-de-hand-van-een-arbeidsovereenkomstWerkregimeDit-geeft-weer-of-een-werknemer-voltijds-1-werknemer-1-VTE-of-deeltijds-1-werknemer-1-VTE-werktNiveauDit-is-het-niveau-van-het-profiel-van-tewerkstelling-We-onderscheiden-de-niveaus-A-profiel-op-masterniveau-B-profiel-op-bachelorniveau-C-profiel-op-niveau-hoger-secundair-bv-administratief-assistent-redder-ploegleider-D-profiel-op-niveau-lager-secundair-bv-administratief-bediende-uitvoerende-arbeider-en-E-profiel-zonder-diplomavereistenBij-de-stad-Antwerpen-werken-ook-nog-mensen-met-het-niveau-PB-dit-staatvoor-Politie-en-Brandweer-maar-het-betreft-enkel-brandweerlui-Voor-verschillende-bedrijven-detecteerden-we-71-personen-waarvoor-het-niveau-ontbrak-Deze-werden-niet-opgenomen-Politiek-mandatarissen-werden-ook-niet-in-de-statistieken-opgenomenLeeftijdscategorieEen-werknemer-valt-binnen-een-bepaalde-leeftijdscategorie-indien-zijn-leeftijd-groter-dan-of-gelijk-is-aan-de-ondergrens-en-kleiner-dan-de-bovengrens-De-mogelijke-leeftijdscategorien-zijn-20-MIN-18-leeftijd-20-20-25-20-leeftijd-25-25-30-25-leeftijd-30-60-65-60-leeftijd-65-en-65-PLUS-65-leeftijd
240Bebouwing http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-bebouwing-in-de-stad-Antwerpen-Alle-aaneensluitende-gebouwen-uit-de-grootschalige-basiskaart-werden-samengevoegd-tot-bouwblokken
241Korpsbezetting-politie-2011 http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-bezetting-van-het-korps-van-de-lokale-politie-Antwerpen-in-2011geslachtgraadleeftijdsgroep-per-10-jaararbeidregimeaantal-personenMogelijke-graden-zijnoperationeel-personeelhulpkader-Agent-van-Politiebasiskader-Inspecteur-van-Politiemiddenkader-Hoofdinspecteur-van-Politiehoger-kader-Commissaris-en-Hoofdcommissaris-van-Politieburgerpersoneelcalog-A-adviseurcalog-B-consulentcalog-C-assistentcalog-D-bediende
242Korpsbezetting-politie-2012 http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-bezetting-van-het-korps-van-de-lokale-politie-Antwerpen-in-2012geslachtgraadleeftijdsgroep-per-10-jaararbeidregimeaantal-personenMogelijke-graden-zijnoperationeel-personeelhulpkader-Agent-van-Politiebasiskader-Inspecteur-van-Politiemiddenkader-Hoofdinspecteur-van-Politiehoger-kader-Commissaris-en-Hoofdcommissaris-van-Politieburgerpersoneelcalog-A-adviseurcalog-B-consulentcalog-C-assistentcalog-D-bediende
243Korpsbezetting-politie-2013 http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-bezetting-van-het-korps-van-de-lokale-politie-Antwerpen-in-2013geslachtgraadleeftijdsgroep-per-10-jaararbeidregimeaantal-personenMogelijke-graden-zijnoperationeel-personeelhulpkader-Agent-van-Politiebasiskader-Inspecteur-van-Politiemiddenkader-Hoofdinspecteur-van-Politiehoger-kader-Commissaris-en-Hoofdcommissaris-van-Politieburgerpersoneelcalog-A-adviseurcalog-B-consulentcalog-C-assistentcalog-D-bediende
244Bereikzone-buurt-open-ruimte http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-geeft-debereikzones-van-buurt-open-ruimte-inclusief-het-geplande-park-Militair-Hospitaal-2018-Antwerpen-op-buurtniveau-400-meter-en-5-minuten-wandelenopen-ruimte-die-is-ingericht-voor-gebruikpubliek-toegankelijk-gebruiksgroenpubliek-toegankelijke-verharde-ruimten-pleinen-groene-pleinen-sportterreinen-NIET-wegen-voetpaden-en-fietspadenzonder-agrarisch-en-natuurlijk-groen-en-water-dat-recreatief-medegebruik-kentgeen-oppervlaktebeperking-in-bereikanalyse-wel-onderscheid-tussen-woon-en-buurtbereikparken-en-pleinen-05-haandere-ruimtes-1-ha
245Bereikzone-speelruimtes http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-speelruimtes-inclusief-het-geplande-park-Militair-Hospitaal-2018-Antwerpen-zowel-op-bouwblokniveau-150m-en-2-min-wandelen-als-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelen-Speelruimte-is-ruimer-dan-speelterreinen-en-is-toegankelijke-open-ruimte-die-gebruikt-kan-worden-om-te-spelen-NIET-water-natuur-agrarisch-gebied-structuurgroen-hondenloopzones-begraafplaatsen-en-volkstuinen-Concreet-bevat-het-toegankelijk-groen-pleinen-speelterreinen-en-buurtsportterreinen-Types-dataveldenidobjectidgeometrythematypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumshapeareashapelen
246Bereikzone-sporthallen http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenLaag-met-bereikzone-van-alle-door-de-stad-beheerde-en-door-scholen-opengestelde-sporthallen-zalen-en-loodsen-inclusief-de-geplande-sporthallen-buurtsporthal-Zuidrand-en-Wilrijkse-pleinen-in-Antwerpen-2020-buurtsporthal-IGLO-in-Antwerpen-2050-Bosuil-in-Deurne-Sportcentrum-Het-Rooi-in-Berchem-Sportcentrum-De-Rode-Loop-in-Merksem-Fort-VI-in-Wilrijk-Zowel-de-kleine-sporthallen-op-wijkniveau-800m-en-10-min-wandelen-als-de-grote-sporthallen-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsen-De-niet-toegankelijke-sportinfrastructuur-van-scholen-en-specifieke-commercile-sportzalen-zijn-niet-meengenomenTypes-dataveldenidthemageometrytypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumobjectidshapeareashapelen
247Gebied-Urban-2 http://opendata.antwerpen.behtmlUrban-2-is-de-opvolger-van-Urban-1-en-is-een-specifiek-stedelijk-structuurfonds-initiatief-van-de-Europese-Gemeenschap-opgestart-in-het-kader-van-de-duurzame-stedelijke-ontwikkeling-van-probleembuurten-binnen-de-Europese-Unie-Het-project-loopt-van-2000-tot-2006-en-wordt-gefinancierd-vanuit-het-Europees-Fonds-voor-Regionale-Ontwikkeling-EFRO-Algemeen-richt-Urban-2-zich-enerzijds-op-de-promotie-van-de-ontwikkeling-en-toepassing-van-vernieuwende-ontwikkelingsmodellen-voor-de-sociale-en-economische-regeneratie-van-probleembuurten-Concreter-is-vanuit-Urban-2-co-financiering-mogelijk-voor-projecten-die-de-leefomstandigheden-verbeteren-bouwblokrenovatie-groencreatie-jobs-creren-op-de-terreinen-milieu-cultuur-enof-publieke-dienstverlening-voorzien-in-de-integratie-van-achtergestelde-groepen-via-opleiding-en-training-milieuvriendelijk-openbaar-vervoersystemen-wensen-te-ontwikkelen-efficinte-energiebeheerssystemen-ontwikkelen-en-gebruik-maken-van-hernieuwbare-energie-informatie-technologien-gebruikenUrban-2-is-in-dit-verband-een-regionaal-afgebakend-programma-Anderzijds-heeft-het-initiatief-ook-de-bedoeling-om-informatie-en-ervaringsuitwisseling-met-betrekking-tot-deze-materie-binnen-de-Europese-Unie-te-versterkenBron-httpeuropaeuint-AG-VespaTypes-dataveldenidplanidgeometrydistrictrubrieknaamtypestadiumdatuminstantieopnameuittrekseldossiernummersigelschaalobjectidshapeareashapelen
248Jeugddiensten http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-als-cordinaten-van-de-jeugddiensten-in-de-stad-AntwerpenBij-een-jeugddienst-kunnen-jongeren-terecht-voor-vragen-rond-jeugdwerk-vrije-tijd-voor-kinderen-tieners-en-jongeren-informatie-over-projecten-en-toelatingen-om-iets-te-organiseren-en-subsidiesklaar
249Wonen-sRSA-vlakvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-van-de-selectiekaart-06cwonen-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planning
250Werken-sRSA-vlakvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-van-de-selectiekaart-06dwerken-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordomtrekbegindatumgeometryshapelengthshapearea
251Serviceflats-punt http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-van-alle-erkende-en-niet-erkende-serviceflats-SF-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-ingetekend-als-puntEen-serviceflatcomplex-is-een-voorziening-die-bestaat-uit-een-of-meerdere-gebouwen-die-functioneel-een-geheel-vormen-Personen-die-zorgbehoevend-zijn-en-personen-van-65-jaar-of-ouder-kunnen-er-zelfstandig-verblijven-in-individuele-aangepaste-wooneenheden-Zij-kunnen-facultatief-een-beroep-op-ouderenzorg-doen-Assistentiewoningen-zijn-een-andere-benaming-voor-serviceflatsOp-basis-van-een-aantal-karakteristieken-van-de-flat-en-de-relatie-met-zorgmogelijkheden-worden-dergelijke-flats-al-dan-niet-erkend-als-assistentiewoning-door-de-Vlaamse-gemeenschap-De-bewoners-van-zowel-de-erkende-als-niet-erkende-assistentiewoningen-kunnen-een-beroep-doen-op-basiszorgaanbod-die-nabij-de-woning-wordt-voorzienDe-meeste-serviceflats-zijn-huurflats-een-minderheid-van-de-serviceflats-zijn-koopflats-Het-onderscheid-is-niet-zichtbaar-in-deze-datasetDe-inventarisatie-gebeurde-op-basis-van-de-gegevens-van-het-Agentschap-Zorg-en-Gezondheid-aangevuld-met-gegevens-van-Zorgbedrijf-Antwerpen-en-de-koepelverenigingen-residentile-ouderenzorg-Zorgnet-Vlaanderen-Ferubel-Federatie-van-Private-Rusthuizen-Belgi-en-FOS-Federatie-Onafhankelijke-SeniorenzorgTypes-dataveldenidobjectidpointlngpointlatbeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijktotalecapnummererkenning
252Locaties-levensbeschouwingen-punt http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-van-en-documentatie-over-de-meestal-erkende-locaties-voor-levensbeschouwing-op-het-grondgebied-van-de-stad-AntwerpenTypes-dataveldenidtypegeometrysubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictobjectidshapeareashapelen
253School-aan-de-Beurt http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-toontper-jaaralle-locaties-van-de-scholen-die-meededen-aan-het-project-School-aan-de-BeurtTijdens-School-aan-de-Beurt-werken-scholen-samen-met-stedelijke-diensten-en-andere-partners-om-de-leefkwaliteit-in-en-rond-de-school-te-verbeterenTypes-dataveldenidstraatnaamhuisnummerdistrictpostcodeschooljaarpointlatpointlng
254Gebieden-Krotspot http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-toont-de-grenzen-van-alle-Krotspot-gebieden-In-dezeKrotspot-gebiedenzal-het-team-van-pandtoezichters-alle-private-huurwoningen-screenen-om-na-te-gaan-of-ze-voldoen-aan-de-Vlaamse-wooncodeTypes-dataveldenidobjectidgeometrywijkjaarshapeareashapelen
255School-aan-de-Beurt-clusters http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-toont-de-clusterzones-van-de-scholen-die-meededen-aan-het-project-School-aan-de-Beurt-Tijdens-School-aan-de-Beurt-werken-scholen-samen-met-stedelijke-diensten-en-andere-partners-om-de-leefkwaliteit-in-en-rond-de-school-te-verbeterenTypes-dataveldenidclustergeometry
256Wegbeheerders http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-indeling-van-de-wegassen-in-de-stad-Antwerpen-volgens-beheerder-Stads-en-gewestwegen-worden-verder-ingedeeld-in-N-R-A-en-E-wegen
257Hoofdgebouw http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-datset-bevat-alle-hoofdgebouwen-inde-stad-Antwerpen-excl-het-havengebiedEen-hoofdgebouw-is-een-gebouw-dat-een-huisnummer-draagt-of-een-openbaar-karakter-heeft
258Knooppunten http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-knooppuntenop-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-incl-het-havengebiedKnooppunten-zijnde-kruispunten-van-alle-wegen-of-anders-geformuleerdhet-eind-of-beginpunt-van-elk-segment-aangevuld-met-de-eindpunten-van-doodlopende-wegen-en-punten-die-een-overgang-in-straatcode-weergeven
259Luchtkwaliteitskaart-2012-PM-25 http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-concentratiekaart-voor-de-kleinere-fijnstoffractie-PM25-omvat-alle-deeltjes-kleiner-dan-25-micrometer-m-in-2012-met-waarden-uitgedrukt-in-microgram-per-kubieke-meter-gmDe-jaargemiddelde-waarde-van-25-gm-mag-volgens-de-EU-richtlijn-niet-overschreden-wordenDe-kaart-werd-aangemaakt-door-VITO-in-opdracht-van-Stad-Antwerpen-en-met-steun-van-het-Europese-Interreg-IVb-NWE-project-JOAQUIN-najaar-2013BronbestandenHet-bronbestand-van-de-data-kan-jehiervinden
260Overtredingen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-het-aantal-overtredingen-die-door-flitscameras-van-de-Lokale-Politie-Antwepen-werden-geregistreerd-sinds-2010-tot-2013De-cameras-registreren-het-aantal-passanten-voertuigen-snelheidsovertredingen-en-roodlichtnegaties-per-dag-en-per-opnameplaats-De-locaties-worden-per-straatas-meegegeven
261Skyviewfactor-hittekaart http://opendata.antwerpen.behtmlBronbestandenHet-bronbestand-van-de-data-kan-je-hier-vindenSamenvattingSky-view-factor-kaart-van-Antwerpen-geeft-weer-welke-fractie-0-1-van-het-hemelgewelf-zichtbaar-is-vanaf-de-grond-en-waarvoor-het-zicht-dus-niet-geblokkeerd-is-door-gebouwen-De-kaart-heeft-een-resolutie-van-2m-en-is-afgeleid-op-basis-van-het-3D-model-van-Antwerpen-door-voor-iedere-cel-de-gemiddelde-waarde-over-8-kijkrichtingen-sectoren-te-berekenen-in-SAGA-GISDoelDe-Sky-view-factor-is-een-belangrijke-parameter-in-de-hittekaart-overdag-of-potentiele-stralingstemperatuurkaart-en-aldus-een-belangrijke-oorzaak-van-het-stedelijk-hitte-eilandeffect-De-potentile-stralingstemperatuur-wordt-namelijk-bepaald-door-de-straling-die-op-een-menselijk-lichaam-in-de-stad-afkomt-Deze-straling-is-een-combinatie-van-kortgolvige-straling-licht-en-langgolvige-straling-infrarood-die-direct-op-het-lichaam-inschijnt-of-indirect-via-weerkaatsing-op-gebouwen-en-de-grond-op-het-lichaam-wordt-geprojecteerd-De-sky-view-factor-is-een-belangrijke-parameter-bij-het-berekenen-van-de-directe-en-indirecte-stralingHet-stedelijk-hitte-eiland-effect-SHE-ontstaat-wanneer-er-een-temperatuurverschil-optreedt-tussen-stad-en-omliggende-platteland-en-is-hoofdzakelijk-het-gevolg-van-de-bebouwde-en-verharde-omgeving-Het-SHE-is-s-nachts-het-grootste-en-is-vooral-voelbaar-tijdens-de-zomermaanden-Het-meest-bekende-gevolg-van-dit-effect-is-de-hittestress-of-het-gevoel-van-onbehagen-bij-warme-temperaturen-Tijdens-hittegolven-en-vooral-s-nachts-kan-hittestress-leiden-tot-gezondheidsproblemen-en-zelfs-sterfte-vooral-bij-zieke-jonge-4j-en-oudere-65j-bevolking-Andere-gevolgen-van-het-SHE-zijn-het-falen-van-infrastructuur-machines-vermindering-van-de-arbeidsproductiviteit-verminderde-levensduur-van-materialenDe-stad-Antwerpen-bracht-het-SHE-in-kaart-in-eerste-instantie-om-een-preventie-en-communicatiebeleid-uit-te-werken-voor-haar-bewoners-bedrijven-en-bezoekers-en-om-beleidsmaatregelen-te-treffen-om-zodoende-de-leefbaarheid-in-de-stad-te-verhogen-In-tweede-instantie-kadert-dit-onderzoek-in-de-opmaak-van-de-Antwerpse-Adaptatiestrategie-die-stelselmatig-de-uitdagingen-van-de-stad-tav-klimaatverandering-in-kaart-brengt-Dezelfde-studie-wees-namelijk-uit-dat-het-SHE-ten-gevolge-van-de-opwarming-van-de-aarde-zal-verhogenAanmaakDe-kaart-werd-gemaakt-door-VITO-in-opdracht-van-Stad-Antwerpen-in-2013-2014-op-basis-van-3d-modelleringen
262Bereikzone-dienstencentra http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-de-dienstencentra-inclusief-de-geplande-dienstencentra-DC-Melgeshof-in-Merksem-DC-De-Veldekens-DC-Gitschotelhof-en-DC-Sint-Anna-in-Berchem-DC-Silsburg-en-DC-Bosuil-in-Deurne-en-DC-Groen-Zuid-in-Hoboken-op-wijkniveau-800m-en-10-min-wandelenTypes-dataveldenidthemageometrytypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumobjectidshapeareashapelen
263Fotoverzameling-FelixArchief http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-scans-van-beelden-uit-de-collectie-van-het-Felixarchief-die-mogen-gepubliceerd-worden-op-het-web-De-velden-inventarisnummer-fotograaf-en-agentschap-zijn-verplicht-te-vermeldenDe-dataset-bevat-60487-itemsDoor-achter-de-url-in-digitalekopie-fdetail-te-plaatsen-krijg-je-een-preview-afbeelding-in-plaats-van-de-thumbnailBijvoorbeeldhttpzoekenfelixarchiefbezAvaDetailThumbaspxMediaId100022731fdetailVoor-de-aankoop-van-beelden-in-hoge-resolutie-voor-andere-analoge-fotos-of-voor-fotos-in-dossiers-ziewwwfelixarchiefbeTypes-dataveldencontentidmediaidinventorynumbertitledescriptionbegindateyearbegindatemonthbegindatedateenddateyearenddatemonthenddatedatesubjectkeywordzoekgeographydigitalekopienaamagentschapnaamfotografen
264Rubenianum-Rubens-online http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-datasetvan-hetRubenianumbeschrijft-alle-werken-van-Peter-Paul-Rubens-die-vroeger-enof-nu-in-Belgische-openbare-collecties-te-vinden-waren-Ook-werken-die-in-kerken-en-andere-openbare-gebouwen-op-Belgisch-grondgebied-te-bezichtigen-waren-worden-beschrevenTypes-dataveldenprirefobjectnumbercollectioncontentmotifgeneralcontentmotifspecificcontentpersonnamecontentsubjectcreatorcreatordatebirthcreatordatedeathdescriptiondescriptionnameobjectnamephysicaldescriptionproductiondatestartproductiondateendproductiondatenotestitletitletranslation
265BPAs-en-RUPs-grondvlakken http://opendata.antwerpen.behtmlOpgesplitst-in-10-geodatasets-geven-we-de-goedgekeurde-niet-vervallen-bijzondere-plannen-van-aanleg-BPAs-en-gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-RUPs-die-geldig-zijn-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-vrijDeze-dataset-geeft-de-vlakvormige-planelementen-die-een-grondvlak-gv-als-symbool-ontvangen-van-de-goedgekeurde-niet-vervallen-BPAs-en-RUPs-in-het-plannenregisterMeer-informatie-over-de-BPAs-en-RUPs-vindt-u-op-antwerpenbeTypes-dataveldenobjectidgeometryidalgplanidsvidsvidlinksvidlinkpdfsvnrsvnaamlegendelabeldgnrhoofdcodedetailcodegebiedsnrrbhaantalverropafwijkingvrnabesteplanidbestemmingsubnaambouwhgnokbouwhgkrncategoriecodexrosubcategoriecodexrobegindatumeinddatumshapeareashapelen
266Monumenten http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-geeft-een-overzicht-van-de-beschermde-archeologische-zones-en-monumenten-op-het-grondgebied-van-de-stad-AntwerpenMet-een-monument-wordt-een-perceel-bedoeld-waarop-een-deel-van-een-wettelijke-monumentbescherming-een-volledige-wettelijke-monumentbescherming-of-tegelijkertijd-meerdere-wettelijke-monumentbeschermingen-hun-uitwerking-hebbenTypes-dataveldenidpolygoonidgeometrynaambeschermingdetailsstraatnaamhuisnrextensiehuisnrpostcodedistrictvoorvergunningbeschermingdatumbesluitstatusbesluitoorsprongbesluitarchitectuurlijststatusobjectidshapeareashapelen
267BPAs-en-RUPs-puntvormige-planelementen-indicatieve-aanduiding http://opendata.antwerpen.behtmlOpgesplitst-in-10-geodatasets-geven-we-de-goedgekeurde-niet-vervallen-bijzondere-plannen-van-aanleg-BPAs-en-gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-RUPs-die-geldig-zijn-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-vrijDeze-dataset-geeft-de-indicatieve-aanduiding-van-alle-puntvormige-planelementen-van-alle-goedgekeurde-niet-vervallen-BPAs-en-RUPsMeer-informatie-over-de-BPAs-en-RUPs-vindt-u-op-antwerpenbe
268Ondergrondse-sorteerstraten http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-van-de-bestaande-en-geplande-sorteerstraten-de-uitgevoerde-in-aanleg-en-in-onderzoek-op-het-openbaar-domein-Een-sorteerstraat-is-een-reeks-ondergrondse-afvalcontainers-waarin-het-afval-per-fractie-kan-gedeponeerd-worden-Enkel-de-zuilen-ervan-kunnen-bovengronds-waargenomen-worden
269Openbare-wifi-plekken http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-met-gratis-publieke-toegang-tot-het-WIFI-netwerk-van-de-Stad-AntwerpenTypes-dataveldenidobjectidpointlatpointlngidwifiklantlocatiestraathuisnrpostcodegemeentehuidigedekkingprivateprivatemobilewifibalielokalewifimuseumtrackerwirelessscholenzbalarmbewonerstadgratiswifistadgratiswificitymeshaanvraaguitbreidinggeraamdbudgettimingopmerkingpubl
270Sociale-centra-punt http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-van-alle-sociale-centra-SC-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-ingetekend-als-puntEen-sociaal-centrum-is-een-aanspreekpunt-voor-elke-inwoner-van-Antwerpen-mbt-sociale-problematiek-oa-financile-problemenschuldenDe-inventarisatie-gebeurde-op-basis-van-de-gegevens-van-het-OCMW-AntwerpenTypes-dataveldenidobjectidpointlngpointlatbeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijktotalecapnummererkenning
271Buurtmonitor-Opsinjoren-activiteiten-per-statistische-sector http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-een-overzicht-van-de-Opsinjoren-activiteiten-per-statistische-sectorTypes-dataveldengebiedenonderwerpendata2007data2008data2009data2010data2011data2012
272Groenzones http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-van-de-groenzones-publiek-groen-behalve-de-parken-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districtenUPDATE-03102014De-oorspronkelijke-dataset-werd-getrokken-uit-de-oude-stedelijke-website-Sinds-1-oktober-2014-is-er-een-nieuwe-website-en-is-deze-dataset-niet-meer-beschikbaarSinds-3-oktober-geven-we-een-nieuwe-dataset-vrij-met-vergelijkbare-inhoud-De-datastructuur-wijzigde-wel-enigszinsTypes-dataveldenidOBJECTIDCategorieClusterAardMedegebruikToegankelijkheidGroenNaamGrondgebiedstadGebruikscategorie1Gebruikscategorie2geometry
273Kinderopvang http://opendata.antwerpen.behtmlIn-deze-dataset-vindt-u-alle-opvanginitiatieven-voor-kinderen-van-0-tot-12-jaar-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districtenUPDATE-02102014Deze-dataset-werd-getrokken-uit-de-oude-stedelijke-website-Sinds-1102014-is-er-een-nieuwe-website-en-is-deze-dataset-niet-meer-beschikbaarWe-werken-aan-een-alternatief
274Dienstencentra-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-van-alle-erkende-en-niet-erkende-lokale-dienstencentra-LDC-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-ingetekend-als-vlakLokale-dienstencentrazijn-een-buurtontmoetingsplaats-en-bieden-oa-informatieve-recreatieve-en-vormende-activiteiten-aan-Die-activiteiten-zijn-specifiek-bedoeld-om-de-zelfredzaamheid-en-het-sociale-netwerk-van-de-deelnemers-te-versterken-Een-lokaal-dienstencentrum-richt-zich-in-het-bijzonder-tot-personen-in-een-beginnende-zorgsituatie-Zo-bieden-de-lokale-dienstencentra-ook-hulp-bij-activiteiten-uit-het-dagelijkse-leven-kapper-hulp-bij-het-wassen-voetverzorging-en-andere-hyginische-zorgen-warm-eten-boodschappenhulp-buurthulp-en-vervoerDe-inventarisatie-gebeurde-op-basis-van-de-gegevens-van-het-Agentschap-Zorg-en-Gezondheid-aangevuld-met-gegevens-van-Zorgbedrijf-Antwerpen-en-de-koepelverenigingen-residentile-ouderenzorg-Zorgnet-Vlaanderen-Ferubel-Federatie-van-Private-Rusthuizen-Belgi-en-FOS-Federatie-Onafhankelijke-SeniorenzorgTypes-dataveldenobjectidgeometrybeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijktotalecaperkenningnummershapelengthshapearea
275Geluidskaart-wegverkeer-nacht http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-het-wegverkeer-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-de-nachtDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaarTypes-dataveldenidobjectidintervaloppervlaktegeometryshapelengthshapearea
276Gebruiksruimtes http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-laag-bevat-alle-gebruiksruimtes-open-ruimtes-die-groen-water-of-verhardin-de-stad-AntwerpenDe-hoofdcategorien-binnen-open-ruimte-zijn-natuurlijke-ruimtegebruiksruimteagrarische-ruimtestructuurruimtewachtruimtewater-en-havenontwikkeling-open-ruimte-gelegen-in-de-haven-die-gererserveerd-is-voor-havenontwikkeling
277Musea http://opendata.antwerpen.behtmlLocatie-als-cordinaten-van-alle-stedelijke-musea-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-op-basis-van-de-Grootschalige-Basiskaart-AntwerpenTypes-dataveldenidpointlatpointlngthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaanobjectid
278Zones-kabels-en-leidingen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-zones-waarkabels-en-leidingen-liggen-die-gebruikt-worden-voor-de-aansturing-van-de-verschillende-categorieen-elektronische-verkeerssignalisatie-die-in-het-beheer-zijn-van-de-Stad-Antwerpen
279Jeugdhotels http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-als-cordinaten-van-de-jeugdhotels-in-de-stad-AntwerpenEen-jeugdhotel-is-een-gebouw-waar-voornamelijk-jongeren-tegen-een-goedkoper-tarief-kunnen-overnachtenTypes-dataveldenidpointlatpointlngthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgeboperobegindatumobjectid
280Archeologische-zones-en-monumenten http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-een-overzicht-van-de-beschermde-archeologische-zones-en-monumenten-op-grondgebied-van-de-stad-AntwerpenTypes-dataveldenidobjectidgeometrypolygoonidtypestatusdatumbesluitshapeareashapelen
281UNESCO-werelderfgoed http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-het-UNESCO-werelderfgoed-in-AntwerpenTypes-dataveldenidobjectidgeometrypolygoonidnaambeschermingdetailsstraatnaamhuisnrextensiehuisnrpostcodedistrictvoorvergunningdatumbesluitstatusbesluitoorsprongbesluitarchitectuurlijstshapeareashapelen
282Studentenhuizen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-toont-het-aantal-studentenhuizen-in-de-stad-Antwerpen-per-bouwblokTypes-dataveldenidobjectidgeometrybouwblokcodeschooljaaraantalaantalstudentenshapeareashapelen
283Hittekaart-dag-2012 http://opendata.antwerpen.behtmlBronbestandenHet-bronbestand-van-de-data-kan-je-hier-vindenSamenvattingDeze-dataset-bevat-de-hittekaart-dag-2012-of-de-potentile-stralingstemperatuur-kaart-Het-geeft-een-maat-voor-de-hittestress-overdag-die-bereikt-kan-worden-op-een-zonnige-en-hete-zomerdag-Deze-kaart-geeft-bv-de-situatie-in-Antwerpen-weer-op-24-juli-2012-om-13u-In-alle-gebieden-boven-40C-is-er-sprake-van-hittestress-in-de-gebieden-boven-60C-zelfs-van-sterke-hittestressDoelHittestress-of-het-gevoel-van-onbehagen-bij-warme-temperaturen-is-het-meest-bekende-gevolg-van-het-stedelijk-hitte-eiland-effect-Het-stedelijk-hitte-eiland-effect-SHE-ontstaat-wanneer-er-een-temperatuurverschil-optreedt-tussen-stad-en-omliggende-platteland-en-is-hoofdzakelijk-het-gevolg-van-de-bebouwde-en-verharde-omgevingen-is-vooral-voelbaar-tijdens-de-zomermaanden-Tijdens-hittegolven-en-vooral-s-nachts-kan-hittestress-leiden-tot-gezondheidsproblemen-en-zelfs-sterfte-vooral-bij-zieke-jonge-4j-en-oudere-65j-bevolking-Andere-gevolgen-van-het-SHE-zijn-het-falen-van-infrastructuur-machines-vermindering-van-de-arbeidsproductiviteit-verminderde-levensduur-van-materialenDe-potentile-stralingstemperatuur-of-hittestress-overdag-wordt-bepaald-door-de-straling-die-op-een-menselijk-lichaam-valt-Deze-straling-is-een-combinatie-van-kortgolvige-straling-licht-en-langgolvige-straling-infrarood-die-direct-op-het-lichaam-inschijnt-of-indirect-via-weerkaatsing-op-gebouwen-en-de-grond-op-het-lichaam-wordt-geprojecteerd-De-factoren-die-achter-deze-stralingstemperatuur-kaart-zitten-zijn-voornamelijk-lichtinval-en-schaduweffecten-warmteopslag-van-materialen-en-de-indirecte-straling-van-gebouwen-en-materialen-Men-kan-hieruit-afleiden-dat-de-leefbaarheid-in-de-zomer-sterk-wordt-verbeterd-door-de-aanwezigheid-van-bomen-combinatie-van-schaduw-en-weinig-inerte-materialen-en-in-mindere-mate-waterpartijenTot-nu-toe-zijn-er-geen-concrete-doelstellingen-of-een-regelgeving-tav-het-SHE-Echter-mogelijke-maatregelen-die-het-SHE-kunnen-temperen-zijn-minimale-bodembedekking-natuurlijke-ventilatie-corridors-open-waterpartijen-groene-inrichting-en-bomen-in-het-openbaar-domein-groendaken-groene-gevels-lichte-materialen-voor-gebouwen-en-het-openbaar-domein-en-het-verminderen-van-de-sky-view-factor-of-gebouwinsluiting-van-het-openbaar-domein-om-zodoende-de-indirecte-straling-van-materialen-te-vermijdenDe-stad-Antwerpen-bracht-het-SHE-in-kaart-in-eerste-instantie-om-een-preventie-en-communicatiebeleid-uit-te-werken-voor-haar-bewoners-bedrijven-en-bezoekers-en-om-beleidsmaatregelen-te-treffen-om-zodoende-de-leefbaarheid-in-de-stad-te-verhogen-In-tweede-instantie-kadert-dit-onderzoek-in-de-opmaak-van-de-Antwerpse-Adaptatiestrategie-die-stelselmatig-de-uitdagingen-van-de-stad-tav-klimaatverandering-in-kaart-brengt-Dezelfde-studie-wees-namelijk-uit-dat-het-SHE-ten-gevolge-van-de-opwarming-van-de-aarde-zal-verhogenAanmaakDe-kaart-werd-gemaakt-door-VITO-in-opdracht-van-de-Stad-Antwerpen-in-2013-2014-gebaseerd-op-metingen-in-de-zomer-van-2013-en-satellietbeelden-van-2012
284Buurtmonitor-wijken http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-precieze-grenzen-van-de-verschillende-wijken-Dit-zijn-de-wijken-die-gehanteerd-worden-in-de-analyses-van-de-buurtmonitoren-deze-verschillen-van-de-wijken-stedelijk-wijkoverlegTypes-dataveldenidwijknaamgeometrywijkcodeobjectidshapeareashapelen
285Wijken-stedelijk-wijkoverleg http://opendata.antwerpen.behtmlHet-stedelijk-wijkoverleg-organiseert-inspraak-in-deAntwerpse-wijken-Door-de-districtsbesturen-zijn-hiervoor-wijken-afgebakendDeze-dataset-bevat-de-grenzen-en-namen-van-deze-wijkenMeer-info-over-het-stedelijk-wijkoverleg-opantwerpenbe
286Bereikzone-muziekacademies http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzones-van-alle-vestigingsplaatsen-van-de-beeldende-kunstacademies-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsenTypes-dataveldenidthemageometrytypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumobjectidshapeareashapelen
287Bereikzone-basisonderwijs-officile-net http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstand-In-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-geeft-de-bereikzone-van-de-vestigingsplaatsen-van-de-kleuter-enof-lagere-scholen-van-het-officile-net-stedelijk-en-GO-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelenTypes-dataveldenidthemageometrytypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumobjectidshapeareashapelen
288Bereikzone-openlucht-sportvelden http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-openlucht-sportvelden-clubs-priv-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsen
289Bereikzone-recyclageparken http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDe-dataset-bevat-de-bereikzone-van-recyclagecentra-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsen
290Gebruiksopenruimte-vrij-toegankelijk http://opendata.antwerpen.behtmlDe-laag-toont-de-open-ruimten-ingericht-voor-gebruik-die-vrij-toegankelijk-zijn-De-gebruikscategorien-zijn-attractieparkfortgroengebouwgroengroen-pleinhanggroenparkpleinspeelbosstadsbosbegraafplaatshondenloopzonespeelterreinsportterrein-enruimte-bij-specifieke-terreinenTypes-dataveldenidobjectidgeometrycategoriegebruikscategorie1gebruikscategorie2clusteraardgebouwgroenmedegebruiktoegankelijkheidgroennaamgrondgebiedstadshapeareashapelen
291Zone-30 http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-geeft-de-locatie-van-zone-30-gebieden-in-Antwerpen-en-de-nieuwe-gebieden-die-nu-voorgesteld-worden-Op-basis-van-het-al-dan-niet-voorhanden-zijn-van-meer-gedetailleerde-plannen-collegesluiten-enof-gemeenteraadsbesluiten-werden-de-betrokken-zones-grootschalig-ingetekendTypes-dataveldenidnummergeometrynaamdistrictpostcodeminbesluitbesluitgrbesluitcbsstatusobjectidshapeareashapelengisid
292Podia-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlLocatie-als-vlak-en-documentatie-van-de-podia-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-AntwerpenEen-podium-is-de-infrastructuur-waar-allerlei-cultuurdisciplines-kunnen-plaatsvinden-theater-dans-en-muziekTypes-dataveldenidgeometrythematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaanobjectidshapeareashapelen
293Podia http://opendata.antwerpen.behtmlLocatie-als-cordinaten-en-documentatie-van-de-podia-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-Een-podium-is-de-infrastructuur-waar-allerlei-cultuurdisciplines-kunnen-plaatsvinden-theater-dans-en-muziekTypes-dataveldenidpointlatpointlngthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaanobjectid
294Repetitieruimtes-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-van-alle-repetitieruimtes-ingetekend-als-vlak-in-de-stad-AntwerpenDit-kunnen-ruimtes-zijn-van-de-stad-of-derdenTypes-dataveldenobjectidgeometryidthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaangroep0tot5jaargroep6tot11jaargroep12tot17jaargroep18plusshapeareashapelen
295Gebruiksopenruimte-toegankelijk-onder-voorwaarden http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-open-ruimten-ingericht-voor-gebruik-die-onder-voorwaarden-toegankelijk-zijn-De-gebruikscategorien-zijn-attractieparkgebouwgroenjeugdbewegingparkhondenschooljachthavenspeelterreinsportterreinvolkstuinwoonwagenterreincampingruimte-bij-specifieke-terreinenTypes-dataveldenidobjectidgeometrycategoriegebruikscategorie1gebruikscategorie2clusteraardgebouwgroenmedegebruiktoegankelijkheidgroennaamgrondgebiedstadshapeareashapelen
296BPAs-begrenzingen http://opendata.antwerpen.behtmlOpgesplitst-in-10-geodatasets-geven-we-de-goedgekeurde-niet-vervallen-bijzondere-plannen-van-aanleg-BPAs-en-gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-RUPs-die-geldig-zijn-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-vrijDeze-dataset-is-de-vlakkenlaag-met-de-begrenzingen-van-de-goedgekeurde-niet-vervallen-BPAs-in-het-plannenregisterMeer-informatie-over-de-BPAs-en-RUPs-vindt-u-op-antwerpenbe
297Repetitieruimtes http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-van-alle-repititieruimtes-als-cordinaten-in-de-stad-AntwerpenDit-kunnen-ruimtes-zijn-van-de-stad-of-derdenTypes-dataveldenobjectidpointlatpointlngidthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaangroep0tot5jaargroep6tot11jaargroep12tot17jaargroep18plus
298Bijgebouwen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-bijgebouwenop-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-exclusief-het-havengebiedBijgebouwen-zijn-gebouwen-die-niet-als-hoofdgebouw-gebouw-dat-een-huisnummer-draagt-of-een-openbaar-karakter-heeft-kunnen-worden-beschouwd-en-die-meestal-van-secundair-belang-zijn
299Barrires http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-geeft-de-barrires-water-ring-snelweg-spoor-met-oversteekplaatsenDeze-barrires-zijn-relevant-bij-het-bepalen-van-de-tekortzones-zie-datasets-tekortzone
300Ecostad-sRSA-lijnvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-lijnvormige-elementen-van-de-selectiekaart-02ecostad-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronbegindatumshapelength
301Havenstad-sRSA-vlakvormige-elementen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-van-de-selectiekaart-03havenstad-uit-het-strategisch-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidthemanaamstatusbronidbronxcoordycoordomtrekbegindatumgeometryshapelengthshapearea
302Bereikzone-politiekantoren http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-politiekantoren-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsenTypes-dataveldenidobjectidgeometrythematypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumshapeareashapelen
303Toeristisch-Centrum http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-toont-het-gebied-dat-erkend-werd-als-toeristisch-centrum-In-dit-gebied-mogen-winkels-7-op-7-open-zijn-Meer-info-over-het-toeristisch-centrum-en-de-zondagsopeningen-vindt-u-hier
304Woonkantoor http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-toont-de-locaties-van-de-Woonkantoren-in-AntwerpenIn-een-woonkantoor-kan-u-terecht-met-al-uw-vragen-over-wonen-in-Antwerpen-Alle-toekomstige-huurders-of-eigenaars-van-een-woning-appartement-of-studio-in-Antwerpen-zijn-welkom-De-dienstverlening-is-gratis
305Avondparkeren http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-toont-de-plekken-waar-binnen-de-groene-zones-betaald-moet-worden-om-te-parkeren-tot-en-met-22-uur-Alle-info-over-de-verschillende-parkeerzones-vind-u-hier
306Parkeergeleidingsroutes http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-toont-de-parkeergeleidingsroutes-binnen-het-Antwerpse-stadscentrum
307Mindervalide-Parkings http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-toont-de-locaties-van-alle-parkeerplaatsen-voor-mindervaliden-in-Antwerpen-Alle-info-hierover-vindt-u-hier
308Carpool-Parking http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-toont-de-locatie-van-carpoll-parkings-in-en-rond-Antwerpen
309Bereikzone-supermarkten-en-superettes http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-supermarkten-en-superettes-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelen
310Fietsgebruik-mei-2015 http://opendata.antwerpen.behtmlVan-1-tot-31-mei-2015-nam-de-stad-Antwerpen-deel-aan-de-European-Cycling-Challenge-2015-een-initiatief-van-de-Italiaanse-stad-Bologna-en-Europese-partners-De-European-Cycling-Challenge-is-een-online-fietswedstrijd-tussen-een-veertigtal-Europese-steden-De-kilometers-gefietst-voor-dagelijkse-verplaatsingen-en-de-gebruikte-routes-worden-in-beeld-gebracht-met-de-nieuwe-fietsapp-Cycling365Alle-fietsverplaatsingen-werden-anoniem-gebundeld-en-in-beeld-gebracht-via-een-heatmap-Download-hier-de-rauwe-data-achter-die-heatmapBronbestandenDe-bronbestanden-vind-je-hier
311Bereikzone-districtshuizen-en-stadskantoren http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bavat-de-bereikzone-van-districtshuizen-en-stadskantoren-op-stadsdeelniveau-1600m-en-20-min-wandelen-of-8-min-fietsen
312Bereikzone-vrijwillige-jeugdwerkingen http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzone-van-vrijwillige-jeugdwerkingen-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelenTypes-dataveldenidobjectidgeometrythematypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumshapeareashapelen
313Bouwblokken http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-bouwblokken-op-het-Antwerpse-grondgebiedEen-bouwblok-is-een-verzameling-van-aan-elkaar-grenzende-percelen-omringd-door-infrastructuur-gelegen-in-woongebied-Het-is-een-stedenbouwkundige-figuur-een-bouwsteen-van-de-stad-die-in-grote-mate-het-weefsel-bepaalt-Het-geheel-of-het-grootste-deel-van-een-bouwblok-bestaat-uit-woningen-of-functies-die-verzoenbaar-zijn-met-woningen-of-het-bezit-minstens-de-morfologische-eigenschappen-grootte-vorm-ontsluitingsmogelijkheden-om-er-woningen-op-te-realiseren-Het-basismodel-van-het-bouwblok-is-een-gesloten-bouwblok-De-celwand-het-geheel-van-de-bebouwing-langs-de-straat-is-de-grens-tussen-de-openbare-ruimte-en-het-binnengebied-Dit-binnengebied-is-verkaveld-in-tuintjes-Als-er-naast-de-tuinen-ook-nog-een-andere-functie-aanwezig-is-zoals-een-loods-heeft-dit-binnengebied-eveneens-een-pit
314BPAs-en-RUPs-lijnvormige-planelementen http://opendata.antwerpen.behtmlOpgesplitst-in-10-geodatasets-geven-we-de-goedgekeurde-niet-vervallen-bijzondere-plannen-van-aanleg-BPAs-en-gemeentelijke-ruimtelijke-uitvoeringsplannen-RUPs-die-geldig-zijn-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-vrijDeze-dataset-geeft-alle-lijnvormige-planelementen-van-alle-goedgekeurde-niet-vervallen-BPAs-en-RUPs-En-lijnobject-kan-uit-verschillende-elementen-lijnsegmenten-bestaan-Meer-informatie-over-de-BPAs-en-RUPs-vindt-u-op-antwerpenbeTypes-dataveldenidgeometryalgplanidsvidsvidlinksvnrsvnaamlegendelabeldgnrhoofdcodedetailcodegebiedsnrplanidbestemmingsubnaambegindatumeinddatumobjectidshapelen
315Concertzalen-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlLocatie-ingetekend-als-vlak-en-documentatie-van-de-concertzalen-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-De-concertzalen-zijn-de-infrastructuur-waar-voornamelijk-muziekconcerten-kunnen-plaatsvindenTypes-dataveldenidgeometrythematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaanobjectidshapeareashapelen
316Jeugdcentra http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-als-cordinaten-van-de-jeugdcentra-in-de-stad-AntwerpenEen-jeugdcentrum-is-een-plek-waar-jongeren-terecht-kunnen-voor-workshops-optredens-en-activiteiten-Jongeren-kunnen-er-ook-gebruik-maken-van-vergaderzalen-een-multimedialokaal-cafetarias-en-polyvalente-zalenTypes-dataveldenobjectidpointlatpointlngidthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaangroep0tot5jaargroep6tot11jaargroep12tot17jaargroep18plus
317Gebruiksopenruimte-op-wijkniveau http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-1-toegankelijke-gebruiksopenruimte-en-2-agrarisch-groen-natuurlijk-groen-en-water-dat-op-niveau-functioneert-van-de-wijk-De-verharde-gebruiksruimten-zoals-pleinen-en-groene-pleinen-die-op-wijkniveau-functioneren-worden-meegenomenTypes-dataveldenidobjectidgeometrynaamgebruikniveaugrondgebiedstadwoonbereikshapeareashapelen
318Gebruiksopenruimte-op-niveau-buurtwoonomgeving http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-toegankelijke-gebruiksopenruimte-die-op-niveau-functioneert-van-de-buurt-en-de-woonomgeving-De-verharde-gebruiksruimten-zoals-pleinen-en-groene-pleinen-worden-meegenomenTypes-dataveldenidobjectidgeometrynaamgebruikniveaugrondgebiedstadwoonbereikrecreatiefmedegebruikshapeareashapelen
319Gebruiksopenruimte-recreatief-medegebruik http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-open-ruimten-die-natuurlijk-agrarisch-of-water-zijn-en-bovendien-een-recreatief-medegebruik-kennenTypes-dataveldenidobjectidgeometrycategoriegebruikscategorie1gebruikscategorie2clusteraardgebouwgroenmedegebruiktoegankelijkheidgroennaamgrondgebiedstadshapeareashapelen
320Gebruiksgroen-op-niveau-buurtwoonomgeving-medegebruik http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-het-1-toegankelijk-gebruiksgroen-en-2-agrarisch-groen-natuurlijk-groen-en-water-dat-op-niveau-functioneert-van-de-buurt-en-de-woonomgeving-De-verharde-gebruiksruimten-worden-uitgesloten
321Jeugdwerkingen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-als-cordinaten-van-de-professionele-en-vrijwillige-jeugdwerkingen-in-de-stad-AntwerpenOnder-jeugdwerking-verstaan-we-groepsgericht-sociaal-cultureel-werk-op-basis-van-niet-commercile-doelen-voor-of-door-kinderen-en-jongeren-van-3-tot-30-jaar-in-de-sfeer-van-de-vrije-tijd-onder-educatieve-begeleiding-en-ter-bevordering-van-de-algemene-en-integrale-ontwikkeling-van-de-jeugd-die-daaraan-deelneemt-op-vrijwillige-basisDe-professionele-werking-omvat-de-jeugdhuizen-jeugddiensten-jeugdcentra-muziekcentra-pleinwerking-jongerencompetentiecentra-fuifruimtes-en-repetitieruimtes-De-vrijwillige-werking-omvat-de-Scouts-en-Gidsen-Chiro-KSJ-KSA-
322Gewestwegen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-wegen-die-beheerd-worden-door-het-Vlaams-GewestZe-worden-aangeduid-door-een-wegnummer-voorafgegaan-door-een-letter-die-het-soort-weg-aangeeft-A-voor-autosnelweg-R-voor-ringweg-en-N-voor-gewestweg-Naast-deze-Belgische-nummering-wordt-er-voor-de-autosnelwegen-ook-nog-een-Europese-nummering-gebruikt-bijvoorbeeld-E19-Hierdoor-hebben-sommige-autosnelwegen-een-dubbele-nummeringTypes-dataveldeniddistrictgeometrystraatcodestraatnaamwegbevoegdheidwegnummerobjectidshapelen
323Beschermde-monumenten-landschappen-stads-en-dorpsgezichten http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-beschermde-monumenten-landschappen-stads-en-dorpsgezichten-op-het-grondgebied-van-de-stad-AntwerpenTypes-dataveldenidobjectidgeometrypolygoonidnaambeschermingdetailsstraatnaamhuisnrextensiehuisnrpostcodedistrictvoorvergunningbeschermingdatumbesluitstatusbesluitoorsprongbesluitarchitectuurlijstshapeareashapelen
324Leegstandregister http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-is-een-maandelijkse-extractie-van-het-officile-leegstandsregister-dat-de-stad-Antwerpen-bijhoudt-ten-behoeve-van-de-leegstandsbelastingTypes-dataveldenidobjectidgeometrypndidpvastraatpvahuisnr1pvahuisnr2pvabusnrpnddistrictcodepnddistrictpvapostcoderegentiteitregaardregopnamedatumregstatusshapeareashapelen
325Lage-emissiezone-Afbakening http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-toont-het-gebied-waar-vanaf-eind-2016-de-lage-emissiezone-wordt-ingevoerd-Een-lage-emissiezone-is-een-gebied-waar-enkel-voertuigen-mogen-rondrijden-die-aan-bepaalde-milieucriteria-voldoen-Oudere-voertuigen-die-de-lucht-meer-vervuilen-mogen-daar-niet-meer-binnen-Zo-wordt-de-luchtkwaliteit-beter-Dat-is-goed-voor-de-gezondheid-van-inwoners-en-bezoekers-vooral-kinderen-en-ouderen-Daarnaast-is-het-een-hele-verbetering-voor-het-milieuMeer-informatie-over-de-lage-emissiezone-vindt-u-hier
326Stille-Stukjes-Stad http://opendata.antwerpen.behtmlIn-2013-startten-de-stad-en-de-Universiteit-Gent-een-project-om-geschikte-criteria-te-ontwikkelen-voor-de-keuze-van-plaatsen-met-een-aangenaam-geluidsklimaat-Uit-dit-onderzoek-blijkt-dat-naast-het-aantal-decibels-ook-het-soort-geluid-en-de-omgeving-een-rol-spelen-Het-onderzoek-leidde-tot-deze-34-stille-stukjes-stadMeer-info-hierover-vindt-u-hier
327Kunstenplan http://data.gent.behtml
328fietstellingen-Visserij-201210-tot-201403 http://data.gent.behtml
329Linked-Open-Data-Nieuwsberichten http://data.gent.behtml
330Departementen http://data.gent.behtml
331Budget-Buitengewone-Uitgaven-bij-Acties http://data.gent.behtml
332bibliotheek http://data.gent.behtml
333Bibliotheek-Reservaties http://data.gent.behtml
334Buurtsport-locaties http://data.gent.behtml
335VisitGent-Events http://data.gent.behtml
336VisitGent-Spots http://data.gent.behtml
337Bibliotheek-Uitleningen-1997 http://data.gent.behtml
338Bibliotheek-Uitleningen-2011 http://data.gent.behtml
339Bibliotheek-Uitleningen-2010 http://data.gent.behtml
340Bibliotheek-Uitleningen-2009 http://data.gent.behtml
341Bibliotheek-Uitleningen-2008 http://data.gent.behtml
342Bibliotheek-Uitleningen-2006 http://data.gent.behtml
343Bibliotheek-Uitleningen-2005 http://data.gent.behtml
344Bibliotheek-Uitleningen-2004 http://data.gent.behtml
345Bibliotheek-Uitleningen-2002 http://data.gent.behtml
346Bibliotheek-Uitleningen-2001 http://data.gent.behtml
347Bibliotheek-Uitleningen-2000 http://data.gent.behtml
348Bibliotheek-Uitleningen-1999 http://data.gent.behtml
349Bibliotheek-Uitleningen-1998 http://data.gent.behtml
350Bibliotheek-Uitleningen-2013 http://data.gent.behtml
351Bibliotheek-Uitleningen-2003 http://data.gent.behtml
352Werkzoekenden-werkloosheidsduur-5j http://data.gent.behtml
353VisitGent-Openingsuren http://data.gent.behtml
354CLubhuizen-voor-senioren http://data.gent.behtml
355Wegen-Havengebied-Gent http://data.gent.behtml
356Beheer-water-Haven-Gent http://data.gent.behtml
357Bedrijfspercelen-Haven-Gent http://data.gent.behtml
358Totaal-Aantal-Inwoners http://data.gent.behtml
359Bibliotheek-Uitleningen-2012 http://data.gent.behtml
360Bibliotheek-Openbeschrijving http://data.gent.behtml
361Gent-in-3D http://data.gent.behtml
362Bezetting-parkeergarages-v11 http://data.gent.behtml
363Bibliotheek-Uitleningen-2014 http://data.gent.behtml
364Bibliotheek-Leners http://data.gent.behtml
365Bibliotheek-Exemplaren http://data.gent.behtml
366Pohledvky-F-po-splatnosti http://data.mfcr.cz/ckan
367Neodevzdan-daov-piznn http://data.mfcr.cz/ckanpNeodevzdan-daov-piznn-prvnick-osoby-I-Rok-V-souasn-chvli-probh-analza-monost-exportu-a-zveejovnp
368Celn-zvazky-po-splatnosti http://data.mfcr.cz/ckanpCeln-zvazky-po-splatnosti-subjekt-druh-dan-rok-objem-V-souasn-chvli-probh-analza-monost-exportu-a-zveejovnp
369Nespolehliv-pltci-DPH http://data.mfcr.cz/ckanpNespolehliv-pltci-DPH-prvnick-osoby-I-Datum-zaazen-V-souasn-chvli-probh-analza-monosti-exportu-kompletnho-seznamu-ve-strojov-itelnm-formtu-z-daovho-portlu-MFRp
370Rejstk-pltc-spotebn-dan http://data.mfcr.cz/ckanpKompletn-datov-soubor-vyexportovan-ze-systmu-ARES-V-souasn-chvli-probh-analza-monost-exportu-a-zveejovnp
371Rejstk-ekonomickch-subjekt http://data.mfcr.cz/ckanpKompletn-datov-soubor-vyexportovan-ze-systmu-ARES-V-souasn-chvli-probh-analza-monost-exportu-a-zveejovnp
372etn-uzvrky-prvnickch-osob http://data.mfcr.cz/ckanpetn-uzvrka-prvnick-osoby-V-souasn-chvli-probh-analza-monost-exportu-a-zveejovnp
373Zaplacen-dan-prvnickch-osob http://data.mfcr.cz/ckanpZaplacen-dan-prvnickch-osob-subjekt-druh-dan-rok-objem-V-souasn-chvli-probh-analza-monost-exportu-a-zveejovnp
374Obchodn-rejstk http://data.mfcr.cz/ckanpKompletn-datov-soubor-vyexportovan-ze-systmu-ARES-V-souasn-chvli-probh-analza-monost-exportu-a-zveejovnp
375Daov-statistika http://data.mfcr.cz/ckanpDaov-statistika-zahrnuje-ron-pehledy-ex-post-o-vvoji-inkasa-jednotlivch-dan-dle-nastavench-kritri-jako-napklad-geografick-poloha-odvtvov-klasifikace-ekonomickch-innost-CZ-NACE-poty-poplatnk-poty-daovch-piznn-prvn-forma-podnikn-a-dle-dalch-poloek-zskanch-agregac-daj-z-daovch-piznn-a-skutenho-inkasa-dan-vedenho-na-tech-u-NBDatov-sada-obsahuje-data-do-roku-2011-Novj-data-budou-k-dispozici-po-odsouhlasen-finln-struktury-bhem-prvnho-pololet-roku-2015p
376Daov-levy-2011-2012 http://data.mfcr.cz/ckanpVyslen-daovch-lev-pro-R-za-roky-2011-a-2012-u-dan-z-pjm-fyzickch-osob-dan-z-pjm-prvnickch-osob-a-dan-z-pidan-hodnoty-Povinnost-publikovat-odhady-vyplv-ze-Smrnice-201185EUDaov-levy-jsou-v-podstat-veker-slevy-na-dani-odpoty-osvobozen-i-jin-daov-zvhodnn-tedy-ve-co-umouje-subjektm-snit-jejich-daovou-povinnost-Jedn-se-o-odhad-statick-nejsou-v-nm-zahrnuty-mon-reakce-subjekt-na-zmnu-zdann-stky-tak-nelze-chpat-jako-pjem-kterho-by-stt-mohl-doshnout-v-ppad-zruen-nkter-z-daovch-levp
377forward-reference-010cf3a1-89c2-4abf-ad72-cc6a53499c55 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
378forward-reference-14b89240-f421-4bf1-ac7b-5a1a18a4b024 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
379forward-reference-471ffa12-113c-48c0-9f39-5172e5887063 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
380forward-reference-87fa28bb-0b43-4632-8300-708076fe1270 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
381forward-reference-bfd37992-f53e-40fa-93f8-4d1e7477ee0d http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
382forward-reference-47be125a-3279-493e-8c99-920fc5425331 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
383forward-reference-db24b274-8e65-4b44-88bc-5b8a8bf4d756 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
384forward-reference-4d573495-b27d-4dd0-9c0c-eeef7c8bdf20 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
385forward-reference-55246751-f099-461c-b71d-493f5f080d5a http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
386forward-reference-64c0e9fe-27c7-4455-a6ff-cdb86727f32b http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
387forward-reference-739957d5-2c2c-4d42-9eab-cbe04ad59cb3 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
388forward-reference-76ac4003-97d2-49ee-ba59-8c5ff1daea06 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
389forward-reference-7b67b838-1b19-42fe-9d4c-a87f98c3494d http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
390forward-reference-7ed3e286-170c-40ff-93c2-175b5811d5e3 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
391forward-reference-81761d7b-79d5-4aeb-96d7-defd0781df4c http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
392forward-reference-82faf170-af81-4aed-b324-13e9001833b3 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
393forward-reference-8c351d34-e08f-439f-9020-df0407c5ffa3 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
394forward-reference-8dccb3a3-af58-438e-82f0-5ba3d823e47d http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
395forward-reference-8f18e9c5-5596-4dae-9439-911134305275 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
396forward-reference-904e3d37-181c-43be-8138-79c8c1669b94 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
397forward-reference-92e59079-1aa2-421d-a9c4-2c9b7cbde83c http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
398forward-reference-95fcf665-87d2-443c-8d8b-44dbb124ee26 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
399forward-reference-c050a588-f22e-4fb7-a4b9-0566b52b676b http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
400forward-reference-c50d16c3-0a66-4c5c-a259-b01619acfdb2 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
401forward-reference-c66fc94a-9fa8-4c2e-aa68-642db552f7a8 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
402forward-reference-ca4051c2-eed4-4178-97ed-af9ca4ecf0a2 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
403forward-reference-caa7c608-600d-4773-80ed-4ea4673f0059 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
404forward-reference-cfc65c78-76a7-4acc-87b8-f58b157d5127 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
405forward-reference-d3c34716-b632-47d7-9f32-0e0935883cab http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
406forward-reference-1d73a90a-8119-45ed-84d5-c65c55f2c748 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
407forward-reference-1f9f0661-5ed7-4e1c-bf00-da039ee3bc3a http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
408forward-reference-21c2df80-cda0-47da-b0f0-52696befbd1f http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
409forward-reference-2281d9fd-32ef-48f7-ab5e-327abf43d4fa http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
410forward-reference-28e42228-d29b-4cfc-867b-439871bb477f http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
411forward-reference-29278c5a-6f19-4f87-bfc4-02a9e52a0046 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
412forward-reference-297aec3a-fb7b-481c-af63-c307d61f7300 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
413forward-reference-443f6f4b-b742-451c-b874-9791d2cf0547 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
414forward-reference-5af760f9-8b9b-4231-90ff-19c646b305fc http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
415forward-reference-5b2b06f7-a8c0-4842-ac2d-2cf3d0654b77 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
416forward-reference-5b9dcc91-31ee-4aaf-afd8-ff1808a15509 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
417forward-reference-624ec903-f4ed-485c-8f1d-a5da16ca3825 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
418forward-reference-648ec446-dfc0-4862-bd93-b5d3c20b97e2 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
419forward-reference-6e0c29b6-a4bb-4a4e-97ca-fa2e965b2411 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
420forward-reference-7305c6bd-79da-47eb-98df-ed8d8a542e1e http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
421forward-reference-8aa4b48b-9274-4346-bbc5-f745b6d3b438 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
422forward-reference-98930208-f2f1-409f-a56a-e3edfe671204 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
423forward-reference-99cf4312-3114-4b75-941f-a22ada234453 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
424forward-reference-9a3e3467-e15d-466d-a7a4-0b0abf388df6 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
425forward-reference-a8e63274-1ceb-4ce1-ad2f-48331d3e30f0 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
426forward-reference-b0e02909-c09c-46c3-b8ce-a0b2093fa504 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
427forward-reference-b86cbcb1-36b8-4b0c-8971-e18bd9ac7cbe http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
428forward-reference-bd8a0949-ed54-4613-b0df-784687ae2313 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
429forward-reference-cdd4c95d-7840-41f8-be4c-6b41c2427774 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
430forward-reference-da41f857-cbf0-4e5e-873b-614743c2b04d http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
431forward-reference-eaa516e6-be69-4c4f-9e8e-ae657e5c7bbb http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
432forward-reference-eba8a3c2-b0be-42a5-9823-898c370fd0c5 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
433forward-reference-16c0601c-8c9b-4624-a007-14803ae8563c http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
434forward-reference-2af0ebf6-42ba-462b-ba8b-3bd81948389d http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
435forward-reference-e7a835e9-5958-463c-a364-5dfb6a062e97 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
436forward-reference-edbf348c-dfbd-48f8-85d7-c3d8b2f36c76 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
437forward-reference-ede6fe64-fb1f-4ec8-81dd-7ad42f90cfc2 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
438forward-reference-f07014c6-d696-4f96-8db2-61f3695043f2 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
439forward-reference-f40f0cec-625e-4b68-98d0-f34f18030c36 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
440forward-reference-f5acb1f9-05c8-432f-975a-ca598107d9ee http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
441forward-reference-fc078e8e-0cee-47a7-b638-dc88f9b4fa31 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
442forward-reference-d4f87f57-0aba-4afd-a463-cc6a0f4b5ff7 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
443forward-reference-d9720872-19b6-4ac2-acf8-763c5f5675ec http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
444forward-reference-168117b4-970b-4fd9-b1cf-ecf346b4038a http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
445forward-reference-16952c73-1519-42da-9c25-019d6a8cba9c http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
446forward-reference-1b814eaf-2c9f-4c36-a1b8-92c548ee6967 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
447forward-reference-1ba87c37-1656-4a1f-bbc7-46bbb8c19a7f http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
448forward-reference-228a7b64-0f59-4103-8ab5-6db44243a971 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
449forward-reference-27bcd0bd-5695-4145-9e07-82769b68bbda http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
450forward-reference-29c28921-f505-4d07-b4d5-bb6218582d55 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
451forward-reference-2b710e5d-0492-41f6-ae28-1b403720369d http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
452forward-reference-2f12e22f-e2cc-41f2-a0ee-7fcda6d126e8 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
453forward-reference-420df163-7cbe-4988-bdb4-2e6f02cb9c31 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
454forward-reference-43370263-17d9-4496-9517-3c0b51232d7b http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
455forward-reference-04c1c661-e3fb-45e7-a768-6242eb30701a http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
456forward-reference-055f8438-fe08-4b7e-a8c2-3ab5e460a7d3 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
457forward-reference-06162bb4-9174-407f-944e-2cb892fe6a92 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
458forward-reference-0f814c7b-dae9-4de1-b20b-94261b0e5f3f http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
459forward-reference-101e59fd-e382-477b-b4f2-9af5738ea22b http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
460forward-reference-6b8f99ee-a091-47ef-9ab2-a137d63709d3 http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
461forward-reference-7055af96-170f-4d39-bb58-f31677c48e1f http://suche.transparenz.hamburg.de/ckan
462Zensus-2011-Straenatlas-RLP-Ebene-Anteil-reiner-Seniorenhaushalte-am-9-Mai-2011 http://www.daten.rlp.de/ckanZENSUS-2011-Straenatlas-Rheinland-Pfalz-Der-Zensus-2011-liefert-erstmals-seit-der-Volkszhlung-1987-wieder-kleinrumige-und-fachlich-differenzierte-Strukturdaten-Die-hier-nachgewiesenen-untergemeindlichen-Ergebnisse-sind-in-erster-Linie-fr-die-in-der-Regional-sowie-Kommunalpolitik-und-planung-Verantwortlichen-von-hohem-Interesse-Mit-diesem-WMS-Kartendienst-WMSWebMapService-legt-das-Statistische-Landesamt-Rheinland-Pfalz-einen-Datenatlas-vor-dessen-Karten-Aufschluss-ber-die-in-der-Zhlung-zum-9-Mai-2011-festgestellten-Bevlkerungs-Haushalts-und-Immobilienstrukturen-unterhalb-der-Gemeindeebene-geben-Im-Einzelnen-enthlt-der-Datenatlas-folgende-Kennzahlen-aus-den-Themenfeldern-Gebude-und-Wohnungen-Haushalte-und-Bevlkerung-Wohnungen-je-Gebude-Rume-je-Wohnung-Anteil-selbst-genutzter-Wohnungen-Anteil-vermieteter-bzw-mietfrei-berlassener-Wohnungen-Anteil-leer-stehender-Wohnungen-Personen-je-Haushalt-Anteil-der-Haushalte-mit-mindestens-einem-minderjhrigen-Kind-Anteil-reiner-Seniorenhaushalte-Jugendquotient-Altenquotient-Auslnderanteil-sowie-Anteil-der-Auslnderinnen-und-Auslnder-mit-eigener-MigrationserfahrungAnteil-reiner-Seniorenhaushalte-am-9-Mai-2011-Nachgewiesen-ist-der-Anteil-der-Haushalte-in-denen-alle-im-Haushalt-lebenden-Personen-das-65-Lebensjahr-vollendet-haben-an-allen-Privathaushalten-ohne-Diplomatinnen-und-Diplomaten-bzw-Angehrige-auslndischer-Streitkrfte-und-deren-Familienangehrige-
463Zensus-2011-Straenatlas-RLP-Ebene-Anteil-selbst-genutzter-Wohnungen-am-9-Mai-2011- http://www.daten.rlp.de/ckanZENSUS-2011-Straenatlas-Rheinland-Pfalz-Der-Zensus-2011-liefert-erstmals-seit-der-Volkszhlung-1987-wieder-kleinrumige-und-fachlich-differenzierte-Strukturdaten-Die-hier-nachgewiesenen-untergemeindlichen-Ergebnisse-sind-in-erster-Linie-fr-die-in-der-Regional-sowie-Kommunalpolitik-und-planung-Verantwortlichen-von-hohem-Interesse-Mit-diesem-WMS-Kartendienst-WMSWebMapService-legt-das-Statistische-Landesamt-Rheinland-Pfalz-einen-Datenatlas-vor-dessen-Karten-Aufschluss-ber-die-in-der-Zhlung-zum-9-Mai-2011-festgestellten-Bevlkerungs-Haushalts-und-Immobilienstrukturen-unterhalb-der-Gemeindeebene-geben-Im-Einzelnen-enthlt-der-Datenatlas-folgende-Kennzahlen-aus-den-Themenfeldern-Gebude-und-Wohnungen-Haushalte-und-Bevlkerung-Wohnungen-je-Gebude-Rume-je-Wohnung-Anteil-selbst-genutzter-Wohnungen-Anteil-vermieteter-bzw-mietfrei-berlassener-Wohnungen-Anteil-leer-stehender-Wohnungen-Personen-je-Haushalt-Anteil-der-Haushalte-mit-mindestens-einem-minderjhrigen-Kind-Anteil-reiner-Seniorenhaushalte-Jugendquotient-Altenquotient-Auslnderanteil-sowie-Anteil-der-Auslnderinnen-und-Auslnder-mit-eigener-MigrationserfahrungAnteil-selbst-genutzter-Wohnungen-am-9-Mai-2011-Nachgewiesen-ist-der-Anteil-der-von-Eigentmerinnen-und-Eigentmern-ohne-Diplomatinnen-und-Diplomaten-sowie-Angehrige-auslndischer-Streitkrfte-bewohnten-Wohnungen-an-allen-bewohnten-und-leerstehenden-Wohnungen-einschlielich-von-Diplomatinnen-und-Diplomaten-sowie-Angehrigen-auslndischer-Streitkrfte-genutzter-Wohnungen-Nicht-bercksichtigt-sind-Ferien-und-Freizeitwohnungen-sowie-gewerblich-genutzte-Wohnungen-Die-Berechnung-erfolgte-fr-Wohnungen-in-Wohngebuden-ohne-Wohnheime
464Zensus-2011-Straenatlas-RLP-Ebene-Anteil-vermieteter-bzw-mietfrei-berlassener-Wohnungen-am-9-Mai-2011 http://www.daten.rlp.de/ckanZENSUS-2011-Straenatlas-Rheinland-Pfalz-Der-Zensus-2011-liefert-erstmals-seit-der-Volkszhlung-1987-wieder-kleinrumige-und-fachlich-differenzierte-Strukturdaten-Die-hier-nachgewiesenen-untergemeindlichen-Ergebnisse-sind-in-erster-Linie-fr-die-in-der-Regional-sowie-Kommunalpolitik-und-planung-Verantwortlichen-von-hohem-Interesse-Mit-diesem-WMS-Kartendienst-WMSWebMapService-legt-das-Statistische-Landesamt-Rheinland-Pfalz-einen-Datenatlas-vor-dessen-Karten-Aufschluss-ber-die-in-der-Zhlung-zum-9-Mai-2011-festgestellten-Bevlkerungs-Haushalts-und-Immobilienstrukturen-unterhalb-der-Gemeindeebene-geben-Im-Einzelnen-enthlt-der-Datenatlas-folgende-Kennzahlen-aus-den-Themenfeldern-Gebude-und-Wohnungen-Haushalte-und-Bevlkerung-Wohnungen-je-Gebude-Rume-je-Wohnung-Anteil-selbst-genutzter-Wohnungen-Anteil-vermieteter-bzw-mietfrei-berlassener-Wohnungen-Anteil-leer-stehender-Wohnungen-Personen-je-Haushalt-Anteil-der-Haushalte-mit-mindestens-einem-minderjhrigen-Kind-Anteil-reiner-Seniorenhaushalte-Jugendquotient-Altenquotient-Auslnderanteil-sowie-Anteil-der-Auslnderinnen-und-Auslnder-mit-eigener-MigrationserfahrungAnteil-vermieteter-bzw-mietfrei-berlassener-Wohnungen-am-9-Mai-2011-Nachgewiesen-ist-der-Anteil-vermieteter-bzw-den-Bewohnern-ohne-Diplomatinnen-und-Diplomaten-sowie-Angehrige-auslndischer-Streitkrfte-mietfrei-berlassener-Wohnungen-an-allen-bewohnten-und-leerstehenden-Wohnungen-einschlielich-von-Diplomatinnen-und-Diplomaten-sowie-Angehrigen-auslndischer-Streitkrfte-genutzter-Wohnungen-Nicht-bercksichtigt-sind-Ferien-und-Freizeitwohnungen-sowie-gewerblich-genutzte-Wohnungen-Die-Berechnung-erfolgte-fr-Wohnungen-in-Wohngebuden-ohne-Wohnheime
465Zensus-2011-Straenatlas-RLP-Ebene-Jugendquotient-am-9-Mai-2011 http://www.daten.rlp.de/ckanZENSUS-2011-Straenatlas-Rheinland-Pfalz-Der-Zensus-2011-liefert-erstmals-seit-der-Volkszhlung-1987-wieder-kleinrumige-und-fachlich-differenzierte-Strukturdaten-Die-hier-nachgewiesenen-untergemeindlichen-Ergebnisse-sind-in-erster-Linie-fr-die-in-der-Regional-sowie-Kommunalpolitik-und-planung-Verantwortlichen-von-hohem-Interesse-Mit-diesem-WMS-Kartendienst-WMSWebMapService-legt-das-Statistische-Landesamt-Rheinland-Pfalz-einen-Datenatlas-vor-dessen-Karten-Aufschluss-ber-die-in-der-Zhlung-zum-9-Mai-2011-festgestellten-Bevlkerungs-Haushalts-und-Immobilienstrukturen-unterhalb-der-Gemeindeebene-geben-Im-Einzelnen-enthlt-der-Datenatlas-folgende-Kennzahlen-aus-den-Themenfeldern-Gebude-und-Wohnungen-Haushalte-und-Bevlkerung-Wohnungen-je-Gebude-Rume-je-Wohnung-Anteil-selbst-genutzter-Wohnungen-Anteil-vermieteter-bzw-mietfrei-berlassener-Wohnungen-Anteil-leer-stehender-Wohnungen-Personen-je-Haushalt-Anteil-der-Haushalte-mit-mindestens-einem-minderjhrigen-Kind-Anteil-reiner-Seniorenhaushalte-Jugendquotient-Altenquotient-Auslnderanteil-sowie-Anteil-der-Auslnderinnen-und-Auslnder-mit-eigener-MigrationserfahrungJugendquotient-am-9-Mai-2011-Nachgewiesen-ist-die-Zahl-der-unter-20-Jhrigen-bezogen-auf-100-Personen-im-Alter-von-20-bis-einschlielich-64-Jahren-ohne-Diplomatinnen-und-Diplomaten-bzw-Angehrige-auslndischer-Streitkrfte-und-deren-Familienangehrige-Da-die-unter-20-Jhrigen-hufig-noch-nicht-erwerbsttig-sind-misst-diese-Kennziffer-die-Belastung-der-erwerbsfhigen-und-in-der-Regel-erwerbsttigen-Generationen-zwischen-20-und-64-Jahren-durch-die-noch-nicht-erwerbsttigen-Personen
466laufende-Flurbereinigungsverfahren-in-Rheinland-Pfalz-Ebene-laufende-Flurbereinigungsverfahren-in-Rheinland-Pfalz http://www.daten.rlp.de/ckanlaufende-Flurbereinigungsverfahren-in-Rheinland-Pfalz-Durch-die-Verffentlichungen-werden-keine-Rechtsmittel-begrndet-magebend-hierfr-sind-die-Bekanntmachungen-in-den-offiziellen-Bekanntmachungsorganen-der-betroffenen-Kommunen-Rechtsgrundlage-httpbundesrechtjurisdeflurbgBJNR005910953html-Zustndig-Dienstleistungszentren-lndlicher-Raum-in-Rheinland-Pfalz-httplandentwicklungrlpdelaufende-Flurbereinigungsverfahren-in-Rheinland-Pfalz-Durch-die-Verffentlichungen-werden-keine-Rechtsmittel-begrndet-magebend-hierfr-sind-die-Bekanntmachungen-in-den-offiziellen-Bekanntmachungsorganen-der-betroffenen-Kommunen-Rechtsgrundlage-httpbundesrechtjurisdeflurbgBJNR005910953html-Zustndig-Dienstleistungszentren-lndlicher-Raum-in-Rheinland-Pfalz-httplandentwicklungrlpde
467Zensus-2011-Straenatlas-RLP-Ebene-Anteil-der-Haushalte-mit-mindestens-einem-minderjhrigen-Kind-am-9-Mai-2011 http://www.daten.rlp.de/ckanZENSUS-2011-Straenatlas-Rheinland-Pfalz-Der-Zensus-2011-liefert-erstmals-seit-der-Volkszhlung-1987-wieder-kleinrumige-und-fachlich-differenzierte-Strukturdaten-Die-hier-nachgewiesenen-untergemeindlichen-Ergebnisse-sind-in-erster-Linie-fr-die-in-der-Regional-sowie-Kommunalpolitik-und-planung-Verantwortlichen-von-hohem-Interesse-Mit-diesem-WMS-Kartendienst-WMSWebMapService-legt-das-Statistische-Landesamt-Rheinland-Pfalz-einen-Datenatlas-vor-dessen-Karten-Aufschluss-ber-die-in-der-Zhlung-zum-9-Mai-2011-festgestellten-Bevlkerungs-Haushalts-und-Immobilienstrukturen-unterhalb-der-Gemeindeebene-geben-Im-Einzelnen-enthlt-der-Datenatlas-folgende-Kennzahlen-aus-den-Themenfeldern-Gebude-und-Wohnungen-Haushalte-und-Bevlkerung-Wohnungen-je-Gebude-Rume-je-Wohnung-Anteil-selbst-genutzter-Wohnungen-Anteil-vermieteter-bzw-mietfrei-berlassener-Wohnungen-Anteil-leer-stehender-Wohnungen-Personen-je-Haushalt-Anteil-der-Haushalte-mit-mindestens-einem-minderjhrigen-Kind-Anteil-reiner-Seniorenhaushalte-Jugendquotient-Altenquotient-Auslnderanteil-sowie-Anteil-der-Auslnderinnen-und-Auslnder-mit-eigener-MigrationserfahrungAnteil-der-Haushalte-mit-mindestens-einem-minderjhrigen-Kind-am-9-Mai-2011-Nachgewiesen-ist-der-Anteil-der-Haushalte-mit-mindestens-einem-minderjhrigen-Kind-an-allen-Privathaushalten-ohne-Diplomatinnen-und-Diplomaten-bzw-Angehrige-auslndischer-Streitkrfte-und-deren-Familienangehrige
468Zensus-2011-Straenatlas-RLP-Ebene-Wohnungen-je-Gebude-am-9-Mai-2011 http://www.daten.rlp.de/ckanZENSUS-2011-Straenatlas-Rheinland-Pfalz-Der-Zensus-2011-liefert-erstmals-seit-der-Volkszhlung-1987-wieder-kleinrumige-und-fachlich-differenzierte-Strukturdaten-Die-hier-nachgewiesenen-untergemeindlichen-Ergebnisse-sind-in-erster-Linie-fr-die-in-der-Regional-sowie-Kommunalpolitik-und-planung-Verantwortlichen-von-hohem-Interesse-Mit-diesem-WMS-Kartendienst-WMSWebMapService-legt-das-Statistische-Landesamt-Rheinland-Pfalz-einen-Datenatlas-vor-dessen-Karten-Aufschluss-ber-die-in-der-Zhlung-zum-9-Mai-2011-festgestellten-Bevlkerungs-Haushalts-und-Immobilienstrukturen-unterhalb-der-Gemeindeebene-geben-Im-Einzelnen-enthlt-der-Datenatlas-folgende-Kennzahlen-aus-den-Themenfeldern-Gebude-und-Wohnungen-Haushalte-und-Bevlkerung-Wohnungen-je-Gebude-Rume-je-Wohnung-Anteil-selbst-genutzter-Wohnungen-Anteil-vermieteter-bzw-mietfrei-berlassener-Wohnungen-Anteil-leer-stehender-Wohnungen-Personen-je-Haushalt-Anteil-der-Haushalte-mit-mindestens-einem-minderjhrigen-Kind-Anteil-reiner-Seniorenhaushalte-Jugendquotient-Altenquotient-Auslnderanteil-sowie-Anteil-der-Auslnderinnen-und-Auslnder-mit-eigener-MigrationserfahrungWohnungen-je-Gebude-am-9-Mai-2011-Nachgewiesen-ist-die-durchschnittliche-Anzahl-von-Wohnungen-je-Gebude-mit-Wohnraum
469Zensus-2011-Straenatlas-RLP-Ebene-Personen-je-Haushalt-am-9-Mai-2011 http://www.daten.rlp.de/ckanZENSUS-2011-Straenatlas-Rheinland-Pfalz-Der-Zensus-2011-liefert-erstmals-seit-der-Volkszhlung-1987-wieder-kleinrumige-und-fachlich-differenzierte-Strukturdaten-Die-hier-nachgewiesenen-untergemeindlichen-Ergebnisse-sind-in-erster-Linie-fr-die-in-der-Regional-sowie-Kommunalpolitik-und-planung-Verantwortlichen-von-hohem-Interesse-Mit-diesem-WMS-Kartendienst-WMSWebMapService-legt-das-Statistische-Landesamt-Rheinland-Pfalz-einen-Datenatlas-vor-dessen-Karten-Aufschluss-ber-die-in-der-Zhlung-zum-9-Mai-2011-festgestellten-Bevlkerungs-Haushalts-und-Immobilienstrukturen-unterhalb-der-Gemeindeebene-geben-Im-Einzelnen-enthlt-der-Datenatlas-folgende-Kennzahlen-aus-den-Themenfeldern-Gebude-und-Wohnungen-Haushalte-und-Bevlkerung-Wohnungen-je-Gebude-Rume-je-Wohnung-Anteil-selbst-genutzter-Wohnungen-Anteil-vermieteter-bzw-mietfrei-berlassener-Wohnungen-Anteil-leer-stehender-Wohnungen-Personen-je-Haushalt-Anteil-der-Haushalte-mit-mindestens-einem-minderjhrigen-Kind-Anteil-reiner-Seniorenhaushalte-Jugendquotient-Altenquotient-Auslnderanteil-sowie-Anteil-der-Auslnderinnen-und-Auslnder-mit-eigener-MigrationserfahrungPersonen-je-Haushalt-am-9-Mai-2011-Nachgewiesen-ist-die-durchschnittliche-Anzahl-der-Personen-je-Privathaushalt-ohne-Diplomatinnen-und-Diplomaten-bzw-Angehrige-auslndischer-Streitkrfte-und-deren-Familienangehrige
470Zensus-2011-Straenatlas-RLP-Ebene-Altenquotient-am-9-Mai-2011 http://www.daten.rlp.de/ckanZENSUS-2011-Straenatlas-Rheinland-Pfalz-Der-Zensus-2011-liefert-erstmals-seit-der-Volkszhlung-1987-wieder-kleinrumige-und-fachlich-differenzierte-Strukturdaten-Die-hier-nachgewiesenen-untergemeindlichen-Ergebnisse-sind-in-erster-Linie-fr-die-in-der-Regional-sowie-Kommunalpolitik-und-planung-Verantwortlichen-von-hohem-Interesse-Mit-diesem-WMS-Kartendienst-WMSWebMapService-legt-das-Statistische-Landesamt-Rheinland-Pfalz-einen-Datenatlas-vor-dessen-Karten-Aufschluss-ber-die-in-der-Zhlung-zum-9-Mai-2011-festgestellten-Bevlkerungs-Haushalts-und-Immobilienstrukturen-unterhalb-der-Gemeindeebene-geben-Im-Einzelnen-enthlt-der-Datenatlas-folgende-Kennzahlen-aus-den-Themenfeldern-Gebude-und-Wohnungen-Haushalte-und-Bevlkerung-Wohnungen-je-Gebude-Rume-je-Wohnung-Anteil-selbst-genutzter-Wohnungen-Anteil-vermieteter-bzw-mietfrei-berlassener-Wohnungen-Anteil-leer-stehender-Wohnungen-Personen-je-Haushalt-Anteil-der-Haushalte-mit-mindestens-einem-minderjhrigen-Kind-Anteil-reiner-Seniorenhaushalte-Jugendquotient-Altenquotient-Auslnderanteil-sowie-Anteil-der-Auslnderinnen-und-Auslnder-mit-eigener-MigrationserfahrungAltenquotient-am-9-Mai-2011-Nachgewiesen-ist-die-Zahl-der-65-Jhrigen-und-lteren-Personen-bezogen-auf-100-Personen-im-Alter-von-20-bis-einschlielich-64-Jahren-ohne-Diplomatinnen-und-Diplomaten-bzw-Angehrige-auslndischer-Streitkrfte-und-deren-Familienangehrige-Da-die-65-Jhrigen-und-lteren-in-der-Regel-nicht-mehr-erwerbsttig-sind-misst-diese-Kennziffer-die-Belastung-der-erwerbsfhigen-und-in-der-Regel-erwerbsttigen-Generationen-zwischen-20-und-64-Jahren-durch-die-nicht-mehr-erwerbsttigen-Personen
471Zensus-2011-Straenatlas-RLP-Ebene-Anteil-auslndischer-Personen-mit-eigener-Migrationserfahrung-am-9-Mai-2011 http://www.daten.rlp.de/ckanZENSUS-2011-Straenatlas-Rheinland-Pfalz-Der-Zensus-2011-liefert-erstmals-seit-der-Volkszhlung-1987-wieder-kleinrumige-und-fachlich-differenzierte-Strukturdaten-Die-hier-nachgewiesenen-untergemeindlichen-Ergebnisse-sind-in-erster-Linie-fr-die-in-der-Regional-sowie-Kommunalpolitik-und-planung-Verantwortlichen-von-hohem-Interesse-Mit-diesem-WMS-Kartendienst-WMSWebMapService-legt-das-Statistische-Landesamt-Rheinland-Pfalz-einen-Datenatlas-vor-dessen-Karten-Aufschluss-ber-die-in-der-Zhlung-zum-9-Mai-2011-festgestellten-Bevlkerungs-Haushalts-und-Immobilienstrukturen-unterhalb-der-Gemeindeebene-geben-Im-Einzelnen-enthlt-der-Datenatlas-folgende-Kennzahlen-aus-den-Themenfeldern-Gebude-und-Wohnungen-Haushalte-und-Bevlkerung-Wohnungen-je-Gebude-Rume-je-Wohnung-Anteil-selbst-genutzter-Wohnungen-Anteil-vermieteter-bzw-mietfrei-berlassener-Wohnungen-Anteil-leer-stehender-Wohnungen-Personen-je-Haushalt-Anteil-der-Haushalte-mit-mindestens-einem-minderjhrigen-Kind-Anteil-reiner-Seniorenhaushalte-Jugendquotient-Altenquotient-Auslnderanteil-sowie-Anteil-der-Auslnderinnen-und-Auslnder-mit-eigener-MigrationserfahrungAnteil-auslndischer-Personen-mit-eigener-Migrationserfahrung-am-9-Mai-2011-Nachgewiesen-ist-der-Anteil-der-Auslnderinnen-und-Auslnder-mit-eigener-Migrationserfahrung-an-der-Gesamtbevlkerung-ohne-Diplomatinnen-und-Diplomaten-bzw-Angehrige-auslndischer-Streitkrfte-und-deren-Familienangehrige-Zu-den-Auslnderinnen-und-Auslndern-mit-Migrationserfahrung-zhlen-alle-die-nicht-in-Deutschland-geborenen-und-damit-nach-Deutschland-zugezogen-sind-Nicht-bercksichtigt-sind-Personen-ohne-eigene-Haushaltsfhrung
472Zensus-2011-Straenatlas-RLP-Ebene-Rume-je-Wohnung-am-9-Mai-2011 http://www.daten.rlp.de/ckanZENSUS-2011-Straenatlas-Rheinland-Pfalz-Der-Zensus-2011-liefert-erstmals-seit-der-Volkszhlung-1987-wieder-kleinrumige-und-fachlich-differenzierte-Strukturdaten-Die-hier-nachgewiesenen-untergemeindlichen-Ergebnisse-sind-in-erster-Linie-fr-die-in-der-Regional-sowie-Kommunalpolitik-und-planung-Verantwortlichen-von-hohem-Interesse-Mit-diesem-WMS-Kartendienst-WMSWebMapService-legt-das-Statistische-Landesamt-Rheinland-Pfalz-einen-Datenatlas-vor-dessen-Karten-Aufschluss-ber-die-in-der-Zhlung-zum-9-Mai-2011-festgestellten-Bevlkerungs-Haushalts-und-Immobilienstrukturen-unterhalb-der-Gemeindeebene-geben-Im-Einzelnen-enthlt-der-Datenatlas-folgende-Kennzahlen-aus-den-Themenfeldern-Gebude-und-Wohnungen-Haushalte-und-Bevlkerung-Wohnungen-je-Gebude-Rume-je-Wohnung-Anteil-selbst-genutzter-Wohnungen-Anteil-vermieteter-bzw-mietfrei-berlassener-Wohnungen-Anteil-leer-stehender-Wohnungen-Personen-je-Haushalt-Anteil-der-Haushalte-mit-mindestens-einem-minderjhrigen-Kind-Anteil-reiner-Seniorenhaushalte-Jugendquotient-Altenquotient-Auslnderanteil-sowie-Anteil-der-Auslnderinnen-und-Auslnder-mit-eigener-MigrationserfahrungRume-je-Wohnung-am-9-Mai-2011-Nachgewiesen-ist-die-durchschnittliche-Raumanzahl-je-Wohnung-in-Gebuden-mit-Wohnraum
473Zensus-2011-Straenatlas-RLP-Ebene-Anteil-leer-stehender-Wohnungen-am-9-Mai-2011 http://www.daten.rlp.de/ckanZENSUS-2011-Straenatlas-Rheinland-Pfalz-Der-Zensus-2011-liefert-erstmals-seit-der-Volkszhlung-1987-wieder-kleinrumige-und-fachlich-differenzierte-Strukturdaten-Die-hier-nachgewiesenen-untergemeindlichen-Ergebnisse-sind-in-erster-Linie-fr-die-in-der-Regional-sowie-Kommunalpolitik-und-planung-Verantwortlichen-von-hohem-Interesse-Mit-diesem-WMS-Kartendienst-WMSWebMapService-legt-das-Statistische-Landesamt-Rheinland-Pfalz-einen-Datenatlas-vor-dessen-Karten-Aufschluss-ber-die-in-der-Zhlung-zum-9-Mai-2011-festgestellten-Bevlkerungs-Haushalts-und-Immobilienstrukturen-unterhalb-der-Gemeindeebene-geben-Im-Einzelnen-enthlt-der-Datenatlas-folgende-Kennzahlen-aus-den-Themenfeldern-Gebude-und-Wohnungen-Haushalte-und-Bevlkerung-Wohnungen-je-Gebude-Rume-je-Wohnung-Anteil-selbst-genutzter-Wohnungen-Anteil-vermieteter-bzw-mietfrei-berlassener-Wohnungen-Anteil-leer-stehender-Wohnungen-Personen-je-Haushalt-Anteil-der-Haushalte-mit-mindestens-einem-minderjhrigen-Kind-Anteil-reiner-Seniorenhaushalte-Jugendquotient-Altenquotient-Auslnderanteil-sowie-Anteil-der-Auslnderinnen-und-Auslnder-mit-eigener-MigrationserfahrungAnteil-leer-stehender-Wohnungen-am-9-Mai-2011-Nachgewiesen-ist-der-Anteil-leer-stehender-Wohnungen-an-allen-bewohnten-und-leerstehenden-Wohnungen-einschlielich-von-Diplomatinnen-und-Diplomaten-sowie-Angehrigen-auslndischer-Streitkrfte-genutzter-Wohnungen-Nicht-bercksichtigt-sind-Ferien-und-Freizeitwohnungen-sowie-gewerblich-genutzte-Wohnungen-Die-Berechnung-erfolgte-fr-Wohnungen-in-Wohngebuden-ohne-Wohnheime
474Wasserschutzgebiete-Ebene-GeoServer-Web-Map-Service http://www.daten.rlp.de/ckanTrinkwasser-und-HeilquellenschutzgebieteA-compliant-implementation-of-WMS-plus-most-of-the-SLD-extension-dynamic-styling-Can-also-generate-PDF-SVG-KML-GeoRSS
475berschwemmungsgebiete-Ebene-GeoServer-Web-Map-Service http://www.daten.rlp.de/ckanGesetzlich-festgesetzte-und-nachrichtliche-berschwemmungsgebieteA-compliant-implementation-of-WMS-plus-most-of-the-SLD-extension-dynamic-styling-Can-also-generate-PDF-SVG-KML-GeoRSS
476Rayerschied-Ebene-Im-Berg-am-Engelborn-2-nderung http://www.daten.rlp.de/ckanBebauungsplne-von-RayerschiedBebauungsplan-Im-Berg-am-Engelborn-2nderung-der-Gemeinde-Rayerschied
477Niederwerth-Ebene-Stillshhe-Nord-3-nderung http://www.daten.rlp.de/ckanBebauungsplne-der-Ortsgemeinde-NiederwerthStillsthhe-Nord-3-nderung
478Argenthal-Ebene-Am-Sdhang-2-nderung http://www.daten.rlp.de/ckanBebauungsplne-von-ArgenthalBebauungsplan-Am-Sdhang-2nderung-der-Gemeinde-Argenthal
479Wasserschutzgebiete-Ebene-Heilquellenschutzgebiete-RVO http://www.daten.rlp.de/ckanTrinkwasser-und-Heilquellenschutzgebiete
480Wasserschutzgebiete-Ebene-Trinkwasserschutzgebiete-RVO http://www.daten.rlp.de/ckanTrinkwasser-und-Heilquellenschutzgebiete
481Wasserschutzgebiete-Ebene-Trinkwasserschutzgebiete-im-Verfahren http://www.daten.rlp.de/ckanTrinkwasser-und-Heilquellenschutzgebiete
482Keidelheim-Ebene-In-den-Steffelckern http://www.daten.rlp.de/ckanBebauungsplne-von-KeidelheimBebauungsplan-In-den-Steffelckern-der-Gemeinde-Keidelheim
483Wasserschutzgebiete-Ebene-Heilquellenschutzgebiete-im-Verfahren http://www.daten.rlp.de/ckanTrinkwasser-und-Heilquellenschutzgebiete
484Weitersburg-Ebene-Staffelstck-Planteilbereich-I-Sd-1-nderung http://www.daten.rlp.de/ckanBebauungsplne-der-Ortsgemeinde-WeitersburgStaffelstck-Planteilbereich-I-Sd-1-nderung
485Neuerkirch-Ebene-Bergwies-2-nderung http://www.daten.rlp.de/ckanBebauungsplne-von-NeuerkirchBebauungsplan-Bergwies-2nderung-der-Gemeinde-Neuerkirch
486berschwemmungsgebiete-Ebene-berschwemmungsgebiete-nachrichtlich http://www.daten.rlp.de/ckanGesetzlich-festgesetzte-und-nachrichtliche-berschwemmungsgebiete
487berschwemmungsgebiete-Ebene-berschwemmungsgebiet-gesetzlich http://www.daten.rlp.de/ckanGesetzlich-festgesetzte-und-nachrichtliche-berschwemmungsgebiete
488Wasserschutzgebiete-Ebene-Trinkwasserschutzgebiete-abgegrenzt http://www.daten.rlp.de/ckanTrinkwasser-und-Heilquellenschutzgebiete
489Vallendar-Ebene-Neue-Stadt-und-Kongresshalle http://www.daten.rlp.de/ckanBebauungsplne-der-Stadt-VallendarNeue-Stadt-und-Kongresshalle
490Vallendar-Ebene-Heerstrae-Marktstrae-Mhlenstrae-1-nderung http://www.daten.rlp.de/ckanBebauungsplne-der-Stadt-VallendarHeerstrae-Marktstrae-Mhlenstrae-1-nderung
491Niederwerth-Ebene-Stillshhe-Nord-2-nderung http://www.daten.rlp.de/ckanBebauungsplne-der-Ortsgemeinde-NiederwerthStillshhe-Nord-2-nderung
492Wasserschutzgebiete-Ebene-Heilquellenschutzgebiete-abgegrenzt http://www.daten.rlp.de/ckanTrinkwasser-und-Heilquellenschutzgebiete
493laufende-Flurbereinigungsverfahren-in-Rheinland-Pfalz-Ebene-Flurbereinigungsverfahren-Flchendarstellung http://www.daten.rlp.de/ckan
494Ney-Ebene-Wiesenstrae http://www.daten.rlp.de/ckanBebauungsplne-von-NeyBebauungsplan-Wiesenstrae-der-Gemeinde-Ney
495laufende-Flurbereinigungsverfahren-in-Rheinland-Pfalz-Ebene-Flurbereinigungsverfahren-Verfahrensumring http://www.daten.rlp.de/ckan
496Landesdatenbank-NRW-Harvester https://www.govdata.de/ckan/ckanLandesdatenbank-NRW-Harvester
497Bonn-Harvester https://www.govdata.de/ckan/ckanBonnharvester
498Kln-Harvester https://www.govdata.de/ckan/ckanKlnharvester
499Transparenzportal-Bremen-Datenschutzerklrung http://www.daten.bremen.dehtml
500Datos-de-contacto-de-los-Municipios-de-la-Provincia http://www.dipusevilla.eshtmlDatos-de-contacto-de-los-Municipios-de-la-Provincia-de-Sevilla
501Equipamiento-de-productos-TIC-en-las-viviendas-principales http://www.dipusevilla.eshtmlNuevas-Tecnologas-Encuesta-sobre-equipamiento-y-uso-de-TIC-en-los-hogares-Equipamiento-de-productos-TIC-en-las-viviendas-principalesResultados-para-la-provincia-de-Sevilla-2012
502Uso-de-productos-TIC-por-personas-de-entre-16-y-74-aos http://www.dipusevilla.eshtmlNuevas-Tecnologas-Encuesta-sobre-equipamiento-y-uso-de-TIC-en-los-hogares-Uso-de-productos-TIC-por-personas-de-entre-16-y-74-aosResultados-para-la-provincia-de-Sevilla-2012
503Uso-de-productos-TIC-por-los-menores-de-entre-10-y-15-aos http://www.dipusevilla.eshtmlNuevas-Tecnologas-Encuesta-sobre-equipamiento-y-uso-de-TIC-en-los-hogares-Uso-de-productos-TIC-por-los-menores-de-entre-10-y-15-aosResultados-para-la-provincia-de-Sevilla-2012
504Indicadores-estadsticos-municipales http://www.dipusevilla.eshtmlExtracto-de-los-principales-indicadores-estadsticos-de-todos-los-municipios-de-la-Provincia-de-Sevilla
505Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-Grupo-3-del-III-Convenio-Unico http://www.ciemat.eshtml
5061-Plaza-de-Personal-Laboral-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
507Personal-laboral-temporal-1-puesto-Grupo-4-III-Convenio-nico http://www.ciemat.eshtml
508Personal-Laboral-Grupo-3-del-III-Convenio-Unico http://www.ciemat.eshtml
509Personal-laboral-temporal-1-puesto-Grupo-3-III-Convenio-nico http://www.ciemat.eshtml
510Escala-de-Investigadores-Titulares-de-OPIS-Promocin-interna http://www.ciemat.eshtml
511Personal-Laboral-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
512Personal-laboral-temporal-1-plaza-de-titulado-superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
513Concurso-especfico-para-la-provisin-de-puestos-de-trabajo-en-el-CIEMAT http://www.ciemat.eshtml
514Personal-laboral-temporal-1-plaza-de-titulado-superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
515Personal-laboral-temporal-1-puesto-Grupo-3-III-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
516Personal-laboral-temporal-1-plaza-de-titulado-superior-de-investigacin-posdoctoral http://www.ciemat.eshtml
517Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-titulado-superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
5181-Plaza-Personal-Laboral-Titulado-Superior-de-Investigacin-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
5191-Plaza-Personal-Laboral-Titulado-Superior-de-Investigacin-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
5201-plaza-de-personal-laboral-temporal-titulado-superior-de-investigacin-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
521Personal-laboral-temporal-1-plaza-de-titulado-superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
5221-Plaza-Personal-Laboral-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
523Escala-de-Investigadores-Titulares-de-OPIS-Acceso-libre http://www.ciemat.eshtml
524Personal-laboral-1-plaza-de-titulado-superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
525Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
526Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
527Personal-laboral-1-plaza-de-titulado-superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
528Personal-laboral-1-plaza-de-titulado-medio-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
529Personal-laboral-1-plaza-de-titulado-superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
530Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
531Personal-laboral-temporal-1-plaza-de-titulado-superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
532Personal-laboral-temporal-titulado-superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
533Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-titulado-superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
534Personal-laboral-temporal-1-plaza-de-titulado-superior-de-investigacin-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
535Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
536Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
537Personal-Laboral-Temporal-Grupo-3 http://www.ciemat.eshtml
538Personal-laboral-temporal-titulado-superior-de-investigacin-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
539Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-Grupo-3-del-III-Convenio-Unico http://www.ciemat.eshtml
540Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-titulado-medio http://www.ciemat.eshtml
541Provisin-de-puestos-de-trabajo-por-libre-designacin http://www.ciemat.eshtml
542Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-titulado-superior-de-investigacion http://www.ciemat.eshtml
543Personal-laboral-temporal-Grupo-3-III-Convenio-nico http://www.ciemat.eshtml
544Personal-laboral-temporal-de-titulado-superior-de-investigacin-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
545Personal-Laboral-Temporal-titulado-superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
546Temporal-1-puesto-de-titulado-superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
54717-ayudas-para-formacin-de-personal-investigador http://www.ciemat.eshtml
548Personal-laboral-temporal-1-plaza-de-titulado-superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
549Escala-de-Ayudantes-de-Investigacin-Promocin-interna http://www.ciemat.eshtml
550Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
551Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
552Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
553Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
554Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-titulado-superior-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
555Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
556Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-titulado-superior http://www.ciemat.eshtml
557Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-titulado-superior http://www.ciemat.eshtml
558Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
559Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-titulado-superior-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
560Personal-Laboral-2-puestos-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
561Personal-laboral-1-plaza-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
562Personal-laboral-1-plaza-de-Titulado-Superior-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
563Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-titulado-superior http://www.ciemat.eshtml
564Personal-laboral-temporal-oficial-de-actividades-tcnicas-y-profesionales http://www.ciemat.eshtml
565Personal-laboral-temporal-titulado-superior-de-investigacin-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
566Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-titulado-superior-de-investigacin-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
567Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-titulado-medio http://www.ciemat.eshtml
568Persona-laboral-tempora-1-plaza-de-titulado-superior-de-investigacin-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
569Personal-laboral-temporal-tcnico-superior-de http://www.ciemat.eshtml
570Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
571Personal-laboral-temporal-tcnico-superior-de-actividades-tcnicas-y-profesionales http://www.ciemat.eshtml
572Personal-Laboral-Temporal-titulado-superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
573Personal-laboral-temporal-1-puesto-grupo-3-del-III-de-tcnico-superior http://www.ciemat.eshtml
574Personal-laboral-temporal-titualado-medio http://www.ciemat.eshtml
575Escala-de-Tcnicos-Especialistas-de-Grado-Medio-de-los-OPIS-Promocin-interna http://www.ciemat.eshtml
576Escala-de-Tcnicos-Superiores-Especialistas-de-OPIS-Promocin-interna http://www.ciemat.eshtml
577Personal-laboral-temporal-1-puesto-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
578Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
579Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Tecnico-Superior-de-Actividades-Tcnicas-y-Profesionales http://www.ciemat.eshtml
580Personal-laboral-temporal-1-puesto-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
581Personal-laboral-temporal-1-puesto-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
582Personal-laboral-temporal-1-puesto-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
583Personal-laboral-temporal-1-puesto-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
584Personal-laboral-temporal-1-puesto-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
585Personal-laboral-temporal-1-plaza-de-titulado-superior http://www.ciemat.eshtml
586Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
587Ayudas-para-la-realizacin-del-Master-en-Ingeniera-Nuclear-y-Aplicaciones-MINA http://www.ciemat.eshtml
588Personal-laboral-temporal-2-puestos-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
589Personal-laboral-temporal-1-puesto-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
590Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
591Personal-laboral-1-puesto-de-titulado-medio http://www.ciemat.eshtml
592Personal-laboral-temporal-1-plaza-de-titulado-superior http://www.ciemat.eshtml
593Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-titulado-medio http://www.ciemat.eshtml
594Personal-laboral-temporal-1-puesto-Grupo-4-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
595Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
596Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
597Personal-laboral-temporal-1-puesto-Grupo-3-III-Convenio-nico http://www.ciemat.eshtml
598Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-titulado-superior http://www.ciemat.eshtml
599Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-oficial-de-actividades-tcnicas-y-profesionales http://www.ciemat.eshtml
600Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-titulado-superior-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
601Escala-de-Investigadores-Titulares-de-OPIS-Promocin-interna http://www.ciemat.eshtml
602Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-titulado-superior http://www.ciemat.eshtml
603Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
604Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
605Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-titulado-medio http://www.ciemat.eshtml
606Escala-de-Auxiliares-de-Investigacin-Promocin-interna http://www.ciemat.eshtml
607Escala-de-Investigadores-Titulares-de-OPIS-Sistema-de-acceso-libre http://www.ciemat.eshtml
608Escala-de-Tcnicos-Superiores-Especialistas-de-los-Organismos-Pblicos-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
609Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
610Modificacin-dotacin-Ayudas-FPI-Resolucin-15-de-Junio-de-2009 http://www.ciemat.eshtml
611Personal-Laboral-Temporal-1-plaza-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
612Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-Grupo-3-III-Convenio-nico http://www.ciemat.eshtml
613Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
614Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-titulado-superior http://www.ciemat.eshtml
615Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
616Una-plaza-de-personal-laboral-titulado-superior http://www.ciemat.eshtml
617Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-Grupo-3-III-Convenio-nico http://www.ciemat.eshtml
618Personal-laboral-temporal-1-puesto-de-titulado-superior http://www.ciemat.eshtml
619Concurso-especfico-para-la-provisin-de-puestos-de-trabajo-en-el-CIEMAT http://www.ciemat.eshtml
620Concurso-de-meritos http://www.ciemat.eshtml
621Convocatoria-de-1-ayuda-para-personal-investigador-en-formacin http://www.ciemat.eshtml
622Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
623Personal-Laboral-Temporal-1-plaza-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
624Personal-Laboral-Temporal-Grupo-3-II-Convenio-nico http://www.ciemat.eshtml
625Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-Grupo-3-II-Convenio http://www.ciemat.eshtml
626Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-trabajo-de-Tcnico-Superior http://www.ciemat.eshtml
627Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
628Programa-CONSOLIDER-INGENIO-2010-Proyecto-Canfranc-Underground-Physics http://www.ciemat.eshtml
629Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superior-postdoctoral http://www.ciemat.eshtml
630Personal-Laboral-Temporal-1-Plaza-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
631Personal-Laboral-Temporal-1-puesto-de-Titulado-Superiorpostdoctoral http://www.ciemat.eshtml
632Programa-de-Tecnologa-de-Fusin http://www.ciemat.eshtml
633 http://www.ciemat.eshtml
634 http://www.ciemat.eshtml
635 http://www.ciemat.eshtml
636 http://www.ciemat.eshtml
637 http://www.ciemat.eshtml
638 http://www.ciemat.eshtml
639 http://www.ciemat.eshtml
640 http://www.ciemat.eshtml
641 http://www.ciemat.eshtml
642Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
643Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
644Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
645Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
646Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
647Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
648Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
649Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
650Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
651Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
652Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
653Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
654Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
655Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
656Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
657Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
658Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
659Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
660Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
661Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
662Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
663Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
664Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
665Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Oficial-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
666Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Oficial-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
667Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
668Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
669Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
670Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
671Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
672Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
673Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
674Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
675Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
676Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
677Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
678Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
679Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
680Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
681Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
682Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
683Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
684Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
685Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
686Escala-de-Cientficos-Titulares-de-OPIS-acceso-libre http://www.ciemat.eshtml
687Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Oficial-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
688Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
689Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
690Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
691Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
692Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
693Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
694Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
695Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
696Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
697Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
698Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
699Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
700Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
701Exenciones-parciales-para-la-Realizacin-del-Mster-MINA-2015 http://www.ciemat.eshtml
702Dos-plazas-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
703Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
704Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
705Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
706Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
707Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
708Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
709Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
710Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
711Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
712Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
713Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
714Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
715Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
716Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
717Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Oficial-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
718Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
719Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
720Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
721Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
722Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
723Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
724Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
725Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
726Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
727Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
728Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
729Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
730Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
731Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
732Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
733Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
734Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
735Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
736Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
737Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
738Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
739Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
740Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
741Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
742Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
743Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
744Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
745Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
746Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
747CONCURSO-ESPECFICO-DE-FUNCIONARIOS-DEL-CIEMAT http://www.ciemat.eshtml
748PERSONAL-LABORAL-FIJO-DOCTOR-FUERA-DE-CONVENIO-DOCTOR-CON-CERTIFICADO-I3 http://www.ciemat.eshtml
749Personal-Laboral-Temporal-para-sustitucin-contrato-de-interinidad http://www.ciemat.eshtml
750ESCALA-DE-TCNICOS-SUPERIORES-ESPECIALIZADOS-PROMOCIN-INTERNA-OEP-2014 http://www.ciemat.eshtml
751ESCALA-DE-PROFESORES-DE-INVESTIGACIN-DE-LOS-OPIS-PROMOCIN-INTERNA-OEP-2014 http://www.ciemat.eshtml
752Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
753Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
754Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
755Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
756Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
757Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
758Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
759Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
760Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
761Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
762Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
763Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
764Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
765Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
766Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
767Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
768Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
769Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
770Dos-plazas-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tec-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
771Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
772Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
773Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
774Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
775Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
776Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
777Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
778Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
779Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
780Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
781Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
782Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
783Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
784Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
785Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
786Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
787ESCALA-DE-TCNICOS-ESPECIALIZADOS-DE-LOS-OPIS-PROMOCIN-INTERNA-OEP-2014 http://www.ciemat.eshtml
788ESCALA-CIENTFICOS-TITULARES-DE-LOS-OPIS-ACCESO-LIBRE-OEP-2014 http://www.ciemat.eshtml
789ESCALA-DE-CIENTFICOS-TITULARES-DE-LOS-OPIS-PROMOCIN-INTERNA-OEP-2014 http://www.ciemat.eshtml
790Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
791Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
792Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
793Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
794Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
795Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
796Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
797Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
798Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
799Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
800Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
801Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
802Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
803Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
804Una-Plaza-de-Personal-Investigador-en-Predoctoral-en-Formacin http://www.ciemat.eshtml
805Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
806Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
807Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
808Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
809Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
810Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
811Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
812Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
813Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
814Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
815Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
816Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
817Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
818Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
819Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
820Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
821Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
822Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
823Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
824Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
825Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
826Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
827Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
828Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
829Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Oficial-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
830Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
831Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
832Una-plaza-de-Personal-investigador-predoctoral-en-formacin http://www.ciemat.eshtml
833Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
834Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
835Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
836Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
837Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
838Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
839Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
840Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
841Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
842Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
843Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
844Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
845Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
846Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
847Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
848Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
849Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Oficial-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
850Escala-de-Ayudantes-de-Investigacin-promocin-interna http://www.ciemat.eshtml
851Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
852Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
853Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
854Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
855Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
856Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-investigacin http://www.ciemat.eshtml
857Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
858Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
859Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
860Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
861Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
862Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-Titulado-Medio-FC http://www.ciemat.eshtml
863Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
864Concurso-especfico-para-la-provisin-de-puestos-de-trabajo-en-el-CIEMAT http://www.ciemat.eshtml
865Convocatoria-de-14-becas-para-FPI http://www.ciemat.eshtml
866Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
867Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
868Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
869Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Oficial-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
870Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
871Escala-de-Tcnicos-Especializados-de-OPIS-Promocin-interna http://www.ciemat.eshtml
872Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
873Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
874Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
875Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-Titulado-Superior-FC-Ref-IPT-440000-2010-004 http://www.ciemat.eshtml
876Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
877Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-doctor http://www.ciemat.eshtml
8781-plaza-personal-laboral-temporal-Titulado-Superior-fuera-de-Convenio-RefAIC-A-2011-0720-EUSOLARIS http://www.ciemat.eshtml
879Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Oficial-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
880Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacindoctor http://www.ciemat.eshtml
881Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
882Exenciones-parciales-y-total-para-la-Realizacin-del-Master http://www.ciemat.eshtml
8831-Plaza-de-Personal-Laboral-Temporal-Titulado-Superior-de-Investigacin-fuera-de-convenio http://www.ciemat.eshtml
884Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
885Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-Titulado-Superior-postdoctoral-FC-Ref-CSD2010-00011 http://www.ciemat.eshtml
886Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-Titulado-Superior-fuera-de-Convenio-Ref-AIC10-A-000524 http://www.ciemat.eshtml
887Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Oficial-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
888Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Tcnico-Superior-de-Act-Tc-y-Prof http://www.ciemat.eshtml
889Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-Doctor http://www.ciemat.eshtml
890Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-Titulado-Superior-FC-Ref-FPA-2010-21816-C02-01 http://www.ciemat.eshtml
891Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-Doctor http://www.ciemat.eshtml
892Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-Doctor http://www.ciemat.eshtml
8931-plaza-perslaboral-temporal-TecSupActTcProfes-Ref2001104-FPV-3846 http://www.ciemat.eshtml
894Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior-Doctor http://www.ciemat.eshtml
895Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Medio http://www.ciemat.eshtml
896Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-de-la-categora-de-Titulado-Superior http://www.ciemat.eshtml
897Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-Titulado-Superior-FC-CellCAM-Ref-S2010-BMD-2420 http://www.ciemat.eshtml
898Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-Titulado-Superior-FC-OPE-Ref-EUC2008-052 http://www.ciemat.eshtml
899Escala-de-Cientificos-Titulares-de-OPIS-Promocin-interna http://www.ciemat.eshtml
900Una-plaza-de-personal-laboral-temporal-Titulado-Medio-FC-Ref-AIC-A-2011-0654-IFMIFEVEDA-II http://www.ciemat.eshtml
9011-plaza-personal-laboral-temporal-Tec-Sup-Act-Tc-Profes-Ref-AIC-A-2011-0654-IFMIFEVEDA-II http://www.ciemat.eshtml
9021-plaza-personal-laboral-temporal-TSup-InvPostdoctoral-FC-ENERCLEAN-RefIPT-2011-1568-31000 http://www.ciemat.eshtml
903Una-plaza-personal-laboral-temporal-Titulado-Superior-FC-BIOETANOL-Ref-PRI-PIBIN-2011-0784 http://www.ciemat.eshtml
904Una-plaza-personal-laboral-temporal-Titulado-Superior-FC-postdoctoral-Ref-S2010-BMD-2420 http://www.ciemat.eshtml
9051-plaza-perslaboral-temporal-TecSupActTcProfes-Ref-AIC-A-2011-0654-IFMIFEVEDA-II http://www.ciemat.eshtml
906Una-plaza-personal-laboral-temporal-TitSupInvestPostdoctoral-FCCSNAS-RefSTN-2592-2009-640 http://www.ciemat.eshtml
9071-Plaza-de-Personal-Laboral-Temporal-Titulado-Medio-fuera-de-convenio http://www.ciemat.eshtml
908Escala-de-Investigadores-Titulares-de-OPIS-Sistema-de-acceso-libre http://www.ciemat.eshtml
9091-plaza-Personal-Laboral-Temporal-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
9101-plaza-Personal-Laboral-Temporal-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
9111-Plaza-de-Personal-Laboral-Temporal-Titulado-Superior-de-Investigacin-fuera-de-convenio http://www.ciemat.eshtml
9121-Plaza-de-Personal-Laboral-Temporal-Titulado-Superior-de-Investigacin-fuera-de-convenio http://www.ciemat.eshtml
9131-plaza-Pers-Laboral-Temp-de-Titulado-Superior-de-Investigacin-postdoctoral-fuera-de-Convenio http://www.ciemat.eshtml
9141-plaza-Personal-Laboral-Temporal-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
9151-plaza-Personal-Laboral-Temporal-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
9161-plaza-Personal-Laboral-Temporal-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
9171-plaza-Personal-Laboral-Temporal-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
9181-Plaza-de-Personal-Laboral-Temporal-Titulado-Superior-de-Investigacin-fuera-de-convenio http://www.ciemat.eshtml
9191-Plaza-de-Personal-Laboral-Temporal-Titulado-Superior-de-Investigacin-fuera-de-convenio http://www.ciemat.eshtml
9201-plaza-Personal-Laboral-Temporal-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
9211-Plaza-de-Pers-Laboral-Temp-Titulado-Superior-de-Investigacin-postdoctoral-fuera-de-convenio http://www.ciemat.eshtml
922Laboral-Temporal-Grupo-3-del-III-Convenio-nico http://www.ciemat.eshtml
923Personal-Laboral-Temporal-Grupo-3-del-III-Convenio-nico http://www.ciemat.eshtml
924Personal-Laboral-Temporal-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
9251-plaza-Personal-Laboral-Temporal-Grupo-3-del-III-Convenio-nico http://www.ciemat.eshtml
9261-plaza-Personal-Laboral-Temporal-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
9271-plaza-Personal-Laboral-Temporal-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
9281-plaza-Personal-Laboral-Temporal-Grupo-3-Sujeto-a-Convenio http://www.ciemat.eshtml
9291-Plaza-de-Personal-Laboral-Temporal-Titulado-Medio-fuera-de-convenio http://www.ciemat.eshtml
930Laboral-Temporal-Grupo-3-del-III-Convenio-nico http://www.ciemat.eshtml
9311-Plaza-de-Personal-Laboral-Temporal-Titulado-Superior-de-Investigacin-fuera-de-convenio http://www.ciemat.eshtml
9321-Plaza-de-Personal-Laboral-Temporal-Titulado-Superior-de-Investigacin-fuera-de-convenio http://www.ciemat.eshtml
933Personal-Laboral-Temporal-Grupo-3-del-III-Convenio-nico http://www.ciemat.eshtml
934Persona-Laboral-Temporal-Titulado-Superior-de-Investigacin http://www.ciemat.eshtml
9351-Plaza-de-Personal-Laboral-Temporal-Titulado-Superior-de-Investigacin-fuera-de-convenio http://www.ciemat.eshtml
936Laboral-Temporal-Grupo-3-III-Convenio-nico http://www.ciemat.eshtml
937Personal-Laboral-Temporal-Grupo-3-del-III-Convenio-nico http://www.ciemat.eshtml
938Personal-Laboral-Temporal-Titulado-Superior-de-Investigacin-fuera-de-convenio http://www.ciemat.eshtml
9391-Plaza-de-Personal-Laboral-Temporal-Titulado-Superior-de-Investigacin-fuera-de-convenio http://www.ciemat.eshtml
940