European
Data Catalogues
Dataset

What's an alert?

An alert dataset is defined on the following missing metadata:
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated

Alert data catalogues


Showing 91-100 of 1786 items.

ALERT! Incomplete metadata found in the harvested datasets

* If you are an open data publisher, please go to your original dataset source to add the required metadata.
#ActionsTitleCatalogue URLPlatformDescription
91Verkeersborden http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-van-alle-verkeersborden-in-de-stad-Antwerpen-voorgesteld-door-een-punt
92Bereikzone-basisonderwijs-vrije-net http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-geeft-de-bereikzone-van-de-vestigingsplaatsen-van-de-kleuter-enof-lagere-scholen-van-het-vrije-net-katholiek-en-andere-op-buurtniveau-400m-en-5-min-wandelenTypes-dataveldenthematypesubtypeaantalniveaubereikbegindatumgeometryshapelengthshapearea
93Geluidskaart-spoorverkeer-dag http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-het-spoorverkeer-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-de-dagDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaar
94Geluidskaart-wegverkeer-dag http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-het-wegverkeer-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-de-dagDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaarTypes-dataveldenidobjectidintervaloppervlaktegeometryshapelengthshapearea
95Geluidskaart-wegverkeer-etmaal http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-het-wegverkeer-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-een-etmaalDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaarTypes-dataveldenidobjectidintervaloppervlaktegeometryshapelengthshapearea
96Geluidskaart-totaal-dag http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-som-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-het-weg-spoor-vliegverkeer-en-industrile-activiteiten-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-de-dagDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaarTypes-dataveldenidobjectidintervaloppervlaktegeometryshapelengthshapearea
97Bereikzone-wijk-open-ruimte http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bavat-debereikzone-van-wijk-open-ruimte-inclusief-het-geplande-park-Militair-Hospitaal-2018-Antwerpen-op-wijkniveau-800m-en-10-min-wandelenpubliek-toegankelijk-gebruiksgroenin-principe-incl-publiek-toegankelijke-verharde-ruimten-pleinen-groene-pleinen-sportterreinen-NIET-wegen-voetpaden-en-fietspadenmet-agrarisch-en-natuurlijk-groen-en-water-incl-Schelde-dat-recreatief-medegebruik-kentparken-incl-begraafplaats-5-haandere-ruimtes-10-ha
98Conventie-Della-Faille http://opendata.antwerpen.behtmlDe-Conventie-Della-Faille-is-een-beschrijving-van-de-stedenbouwkundige-voorschriften-rond-park-Den-Brandt
99Kabels-en-leidingen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-waar-kabels-en-leidingen-liggen-die-gebruikt-worden-voor-de-aansturing-van-de-verschillende-categorieen-elektronische-verkeerssignalisatie-die-in-het-beheer-zijn-van-de-Stad-Antwerpen
100Openbaar-bosgebied http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-zones-die-aangeduid-zijn-en-dus-beschermd-zijn-als-bos-volgens-de-defintie-in-het-bosdecreet-Hier-is-een-kapmachtiging-nodig-en-is-de-compensatieplicht-van-toepassing