European
Data Catalogues
Dataset

What's an alert?

An alert dataset is defined on the following missing metadata:
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated

Alert data catalogues


Showing 121-130 of 1786 items.

ALERT! Incomplete metadata found in the harvested datasets

* If you are an open data publisher, please go to your original dataset source to add the required metadata.
#ActionsTitleCatalogue URLPlatformDescription
121Zachte-Ruggengraat-sRSA http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-vlakvormige-elementen-Zachte-Ruggengraat-van-de-Strategische-kaart-uit-het-Ruimtelijk-Structuurplan-Antwerpen-sRSA-Antwerpen-Ontwerpen-goedgekeurd-door-de-deputatie-op-21122006Het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-biedt-een-overkoepelend-beleid-inzake-stadsontwikkeling-ruimtelijke-ordening-en-stedenbouw-in-AntwerpenEind-2006-werd-het-strategisch-ruimtelijk-structuurplan-Antwerpen-s-RSA-goedgekeurd-Het-stadsbestuur-had-zich-in-de-jaren-daarvoor-samen-met-heel-wat-bewoners-instellingen-en-groeperingen-gebogen-over-de-vraag-Hoe-moet-de-stad-Antwerpen-er-over-vijftien-jaar-uitzienHet-s-RSA-dat-de-titel-Antwerpen-Ontwerpen-meekreeg-is-dan-ook-een-globale-blauwdruk-voor-de-ruimtelijke-toekomst-van-de-stad-Het-bevat-ruimtelijke-richtlijnen-in-verband-met-wonen-groen-water-mobiliteit-en-publieke-ruimte-die-van-toepassing-zijn-op-de-hele-stad-en-het-doet-ook-uitspraken-over-gebieden-waarin-de-stad-moet-investeren-om-tot-een-samenhangende-ruimtelijke-structuur-te-komenIn-alle-projecten-wordt-zeer-veel-aandacht-besteed-aan-de-verbetering-van-het-openbaar-domein-De-stad-moet-een-leefbare-woonomgeving-zijn-waar-ook-vlak-bij-huis-gewerkt-en-ontspanning-gezocht-kan-wordenAntwerpen-Ontwerpen-werkt-enerzijds-met-beelden-uit-het-collectief-geheugen-Antwerpen-als-waterstad-havenstad-metropool-enz-en-zet-anderzijds-in-op-vijf-strategische-ruimtes-waarvoor-het-telkens-een-visie-een-programma-en-acties-opsteltDe-stad-geeft-aan-vijftien-hefboomprojecten-een-hoge-prioriteit-Het-zijn-die-acties-die-de-stad-vandaag-leefbaar-en-welvarend-moeten-makenHet-structuurplan-geeft-ook-aan-waarvoor-nog-bijkomende-studies-RUPs-inventarissen-en-handleidingen-nodig-zijn-voor-een-betere-ruimtelijke-planningTypes-dataveldenidgeometrystratruimstatusnaamstratprogprogrammastratprojprojecthefboomactoppomtrekobjectidshapeareashapelen
122Glascontainers http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-cordinaten-en-straatnaam-van-de-glascontainers-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districtenTypes-dataveldenidglascontainernrpointlatpointlngstraatnaamhuisnummerpostcodetypeondergrondverhardopmerkingbegindatumobjectidgisid
123Ziekenhuizen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-cordinaten-en-adres-van-de-ziekenhuizen-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districtenTypes-dataveldenidpointlngpointlatbeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijkzorgbedrijferkcaproberkcaprvttotalecapnummererkenning
124Districtshuizen-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-als-vlak-van-de-9-Antwerpse-districtshuizen
125Stadskantoren-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlIn-het-district-Antwerpen-zijn-er-voor-de-dienstverlening-naast-het-districtshuis-ook-5-stadskantoren-Deze-dataset-bevat-alle-locaties-als-vlak-van-de-5-stadskantoren-in-het-district-Antwerpen
126Begraafplaatsen-punt http://opendata.antwerpen.behtmlDe-dataset-bevat-alle-locaties-van-de-begraafplaatsen-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen
127Begraafplaatsen-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDe-dataset-bevat-alle-locaties-ingetekend-als-vlak-van-begraafplaatsen-op-het-grondgebied-van-de-stad-AntwerpenTypes-dataveldenidnaamgeometryadrespostcodedistricttypeoppervlakteopmerkingbeheerderobjectidshapeareashapelengisid
128Bereikzone-buurtgoen http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzones-van-buurtgroen-inclusief-het-geplande-park-Militair-Hospitaal-2018-Antwerpen-op-buurtniveau-400-meter-en-5-minuten-wandelen-publiek-toegankelijk-gebruiksgroenzonder-publiek-toegankelijke-verharde-ruimten-pleinen-groene-pleinen-sportterreinen-NIET-wegen-voetpaden-en-fietspaden-TENZIJ-deze-een-onderdeel-zijn-parken-hanggroen-fortgroen-zonder-agrarisch-en-natuurlijk-groen-en-water-dat-recreatief-medegebruik-kentgeen-oppervlaktebeperking-in-bereikanalyse-wel-onderscheid-tussen-woon-en-buurtbereikparken-05-haandere-ruimtes-1-ha
129Bioscopen-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlLocatie-van-de-bioscopen-ingetekend-als-vlak-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-op-basis-van-de-Grootschalige-BasiskaartTypes-dataveldenidgeometrythematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaanobjectidshapeareashapelen
130Bioscopen http://opendata.antwerpen.behtmlLocatie-cordinaten-en-adres-van-de-bioscopen-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-op-basis-van-de-Grootschalige-BasiskaartTypes-dataveldenidpointlatpointlngthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaanobjectid