European
Data Catalogues
Dataset

What's an alert?

An alert dataset is defined on the following missing metadata:
- License
- Author
- Organisation
- Date released
- Date updated

Alert data catalogues


Showing 11-20 of 1786 items.

ALERT! Incomplete metadata found in the harvested datasets

* If you are an open data publisher, please go to your original dataset source to add the required metadata.
#ActionsTitleCatalogue URLPlatformDescription
11Openbare-toiletten http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-van-openbare-toiletten-adres-en-cordinaten-in-de-stad-Antwerpen-en-haar-districtenTypes-dataveldenobjectidpointlatpointlngidobddcategoriepublicerenprioritairomschrijvingextrainfopubliekvrijstaandtypestadseigendombetalendstraathuisnummerpostcodedistrictbeheerdercontactpersooncontactgegevensvermeldingdoelgroepintegraaltoegankelijkgescreendluiertafelmabumaeudibudieuwobuwoeudobudoeuvrbuvreuzabuzaeuzobuzoeuopeningsurenopmopminternlatlongxcoordycoord
12Archeologische-advieskaart http://opendata.antwerpen.behtmlDe-archeologische-advieskaart-is-een-beheersinstrument-voor-een-betere-integratie-van-erfgoedwaarden-in-het-ruimtelijk-beleid-De-kaart-verdeelt-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-in-verschillende-zones-Voor-elke-zone-wordt-aangegeven-welke-adviesprocedure-wenselijk-is-bij-het-opmaken-van-ruimtelijke-plannen-of-het-verwerken-van-stedenbouwkundige-aanvragen-die-ingrepen-in-de-bodem-met-zich-meebrengen-De-afbakening-van-deze-zones-is-niet-enkel-gebaseerd-op-archeologische-opgravingsgegevens-maar-houdt-ook-rekening-met-historische-cartografische-iconografische-en-bodemkundige-gegevens-De-kaart-geeft-een-algemene-indicatie-over-de-archeologische-gevoeligheid-van-een-gebied
13Jeugddiensten-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-alle-locaties-ingetekend-als-vlak-van-de-jeugddiensten-in-de-stad-AntwerpenBij-een-jeugddienst-kunnen-jongeren-terecht-voor-vragen-rond-jeugdwerk-vrije-tijd-voor-kinderen-tieners-en-jongeren-informatie-over-projecten-en-toelatingen-om-iets-te-organiseren-en-subsidiesTypes-dataveldenobjectidgeometryidthematypesubtypenaamstraathuisnummerpostcodedistrictlgstnivhgstnivgrondoppgemetenoppgeboperobegindatumcapazitcapastaangroep0tot5jaargroep6tot11jaargroep12tot17jaargroep18plusshapeareashapelen
14Concertzalen http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-als-cordinaten-endocumentatie-van-de-concertzalen-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-De-concertzalen-zijn-de-infrastructuur-waar-voornamelijk-muziekconcerten-kunnen-plaatsvinden
15Culturele-centra-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locaties-ingetekend-als-vlak-en-documentatie-van-alle-cultuurcentra-en-bijhuizen-en-stedelijke-ontmoetingscentra-op-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-op-basis-van-de-Grootschalige-Basiskaart-Antwerpen
16Woonzorgcentra-vlak http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-locatie-van-alle-erkende-woonzorgcentra-WZC-binnen-het-grondgebied-van-de-stad-Antwerpen-ingetekend-als-vlakIn-een-woonzorgcentrum-of-WZC-kunnen-bejaarden-terecht-die-wegens-een-langdurige-aandoening-sterk-afhankelijk-zijn-van-de-hulp-van-derden-om-dagelijkse-levenshandelingen-te-kunnen-verrichten-Deze-zorgbehoevendheid-kan-zich-zowel-situeren-op-fysisch-als-op-psychisch-vlakDe-inventarisatie-gebeurde-op-basis-van-de-gegevens-van-het-Agentschap-Zorg-en-Gezondheid-aangevuld-met-gegevens-van-Zorgbedrijf-Antwerpen-en-de-koepelverenigingen-residentile-ouderenzorg-Zorgnet-Vlaanderen-Ferubel-Federatie-van-Private-Rusthuizen-Belgi-en-FOS-Federatie-Onafhankelijke-SeniorenzorgTypes-dataveldenidobjectidgeometrybeheerdernaamlabelstraatnaamhuisnummerpostcodeidcomplextypejuridischevormwijktotalecaperkenningnummershapelengthshapearea
17Geluidskaart-spoorverkeer-nacht http://opendata.antwerpen.behtmlDeze-dataset-bevat-de-contouren-van-de-gemodelleerde-geluidsproductie-door-het-spoorverkeer-De-waarden-zijn-het-gemiddelde-geluidsniveau-op-een-jaar-gedurende-de-nachtDe-berekeningen-gebeurden-in-opdracht-van-de-Vlaamse-overheid-in-2014-De-geluidsbelastingskaarten-werden-gemaakt-zoals-voorgeschreven-door-de-Europese-richtlijn-Omgevingslawaai-200249EGupdatefrequentie-5-jaarTypes-dataveldenidobjectidintervaloppervlaktegeometryshapelengthshapearea
18Bereikzone-basisonderwijs http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstand-In-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-bevat-de-bereikzones-van-de-vestigingsplaatsen-van-basisscholenvan-alle-netten-kleuter-enof-lagere-scholen-op-buurtniveau-400m-en-5-minuten-wandelen
19Bereikzone-buurtsportterreinen http://opendata.antwerpen.behtmlElke-voorziening-kent-een-bepaald-bereik-op-basis-van-loopafstandIn-samenspraak-met-de-stadsbedrijven-onderwijs-jeugd-sport-cultuur-en-welzijn-is-voor-elke-lokale-voorziening-beslist-op-welk-niveau-bouwblok-buurt-wijk-stadsdeel-de-voorziening-functioneert-Aan-de-hand-van-dit-niveau-krijgt-de-voorziening-met-behulp-van-een-GIS-model-een-bepaald-bereik-die-rekening-houdt-met-belangrijke-barrires-water-ring-snelweg-het-spoor-en-oversteekplaatsen-voor-zwakke-weggebruikers-tunnels-bruggen-zebrapaden-met-verkeerslichtenDeze-dataset-geeft-de-bereikzone-van-buurtsportterreinen-op-buurtniveau-400-meter-en-5-minuten-wandelen
20Blindegeleidelijnen http://opendata.antwerpen.behtmlIn-overleg-met-de-werkgroep-Antwerpen-toegankelijk-WAT-werden-assen-geselecteerd-waar-het-wenselijk-is-om-blindegeleidelijnen-te-voorzien-Deze-selectie-gebeurde-rekening-houdend-met-de-locaties-van-openbaar-vervoersassen-toeristische-attractiepolen-gemeenschapsvoorzieningen-instituten-voor-blinden-en-slechtzienden-Types-dataveldenidstraatnaamgeometryobjectidshapelengisid