European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Antwerpen-gis-impulsfedgrootstedenbeleid

Dataset Profile

Odm ID
7e0b4f35-395f-4749-a8fa-6a91a2bb26c3
Title
Antwerpen-gis-impulsfedgrootstedenbeleid
Notes
SamenvattingHet-Grootstedenbeleid-is-een-instrument-van-de-Federale-regering-dat-in-het-kader-van-het-regeerakkoord-1999-2003-werd-opgestart-om-de-problematiek-van-de-sociale-en-economische-heropleving-van-achtergebleven-wijken-samen-met-de-betrokken-grootsteden-aan-te-pakken-De-Wet-van-17-juli-2000-en-haar-uitvoeringsbesluiten-hebben-het-Grootstedenbeleid-verder-verankerd-en-hebben-er-de-budgettaire-basis-voor-gelegd-De-vier-hoofddoelstellingen-van-het-federaal-Grootstedenbeleid-zijn-het-verhogen-van-de-levenskwaliteit-in-de-steden-het-verbeteren-van-de-levensvoorwaarden-het-bevorderen-van-de-veiligheid-de-heropleving-van-de-economische-activiteit-Binnen-dit-kader-worden-verschillende-grootstedelijke-projecten-gefinancierd-die-volgens-de-principes-van-subsidiariteit-en-het-aangaan-van-een-contractuele-resultaatsverbintenis-gebiedsgericht-of-thematisch-kunnen-worden-ingevuld-Deze-stadscontracten-omvatten-per-stad-of-gemeente-alle-projecten-die-via-het-Grootstedenbeleid-gecofinancierd-worden-Per-project-worden-in-detail-en-programmagewijs-de-context-de-doelstellingen-de-indicatoren-de-resultaten-en-het-toegewezen-bedrag-uitgewerkt-Het-project-liep-tot-2003-Het-jaar-2004-wordt-algemeen-als-een-overgangsjaar-gezienDoelVisualisatie-en-afbakening-van-het-gebeidsgerichte-luik-van-het-federaal-Grootstedenbeleid-voor-de-stad-Antwerpen-AanmaakHet-subsidieprogramma-voor-de-stad-Antwerpen-van-het-federaal-Grootstedenbeleid-heeft-drie-inhoudelijke-luiken-waarvan-n-een-daadwerkelijk-gebiedsgerichte-aanpak-voorstaat-en-de-twee-andere-in-principe-gericht-zijn-op-een-bepaalde-doelgroep-gebiedsontwikkeling-Spoor-Noord-Integrale-aanpak-prostitutie-integrale-aanpak-jongerencriminaliteitIn-de-praktijk-concentreerde-de-integrale-aanpak-van-de-prostitutie-zich-op-het-Schipperskwartier-en-werd-dit-luik-dus-ook-gebiedsgericht-ingevuld-De-intekening-die-gebeurde-betreft-enkel-het-luik-gebiedsontwikkeling-Spoor-Noord-en-gebeurde-op-basis-van-de-statistische-sectoren-Spoor-Noord-verwijst-naar-een-24-ha-groot-spoorwegterrein-midden-in-dit-gebied-waar-de-NMBS-de-laatste-jaren-al-haar-activiteiten-heeft-afgebouwd-Het-vernieuwde-emplacement-moet-de-motor-worden-van-nieuwe-ontwikkelingen-die-ten-goede-komen-van-dit-stadsdeel-Het-oude-spoorwegemplacement-zal-de-komende-jaren-omgeturnd-worden-tot-een-stedelijk-parklandschap-waarbij-de-nadruk-ligt-op-de-sport-recreatie-en-ontmoetingsmogelijkheden-die-het-park-kan-bieden-Het-park-zal-17-ha-groot-zijn-De-resterende-7-ha-zijn-bestemd-voor-commercile-en-woonfuncties-
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-07-24 22:16:09
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Stad-Antwerpen
Country
State
Platform
ckan
Language
nl
Version
(not set)