European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


HCOV0200-basis-van-het-Kempens-Aquifersysteem

Dataset Profile

Odm ID
110b9c45-7e45-49dd-9b80-85a805eee9ed
Title
HCOV0200-basis-van-het-Kempens-Aquifersysteem
Notes
Vlaanderen-is-opgebouwd-uit-een-afwisseling-van-watervoerende-lagen-zand-grind-krijt-vast-gesteente-en-regionaal-voorkomende-niet-watervoerende-lagen-bijvoorbeeld-klei-De-opeenvolging-van-deze-aquifers-en-aquitards-heeft-in-Vlaanderen-een-eigen-codering-de-Hydrogeologische-Codering-van-de-Ondergrond-van-Vlaanderen-HCOV-codering-De-HCOV-codering-is-opgebouwd-uit-hydrogeologische-hoofd-sub-en-basiseenheden-De-hoofdeenheid-groepeert-een-opeenvolging-van-geologische-lagen-die-globaal-dezelfde-hydrogeologische-eigenschappen-hebben-en-zo-n-geheel-vormen-HCOV0200-Kempens-Aquifersysteem-wordt-gevormd-door-alle-Tertiaire-en-Quartaire-afzettingen-boven-de-Boomse-kleilaag-Geografisch-komen-deze-lagenhoofdzakelijk-voor-in-het-bekken-van-de-Kempen-Het-betreft-hier-de-zone-ten-noordoosten-van-de-dagzoming-van-de-Formatie-van-Boom-Deze-hydrogeologische-zone-bestaat-hoofdzakelijk-uit-een-opeenvolging-van-diverse-Tertiaire-en-Quartaire-zanden-afgewisseld-met-al-dan-niet-belangrijke-lokale-kleilagen-De-dataset-HCOV0200-basis-van-het-Kempens-Aquifersysteem-geeft-in-een-raster-per-rastercel-de-hoogtewaarde-in-m-TAW-weer-van-de-ondergrens-van-deze-hydrogeologische-laag
Author
VMM-Afdeling-Operationeel-Waterbeheer
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2014-10-02 10:31:07
Tags
Date Released
2014-01-01T00:00:00
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
ckan
Language
dut
Version
(not set)