European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Potentile-bodemerosiekaart-per-perceel-2014

Dataset Profile

Odm ID
4cec8fa7-396b-45a1-a423-e41a5bb38e79
Title
Potentile-bodemerosiekaart-per-perceel-2014
Notes
De-potentile-bodemerosiekaart-per-perceel-2014-geeft-aan-de-hand-van-een-klasseindeling-de-totale-potentile-erosie-van-een-bepaald-landbouwperceel-weer-De-totale-potentile-erosie-houdt-geen-rekening-met-het-huidige-landgebruik-grasland-of-akkerland-en-is-de-som-van-bewerkingserosie-en-watererosie-Erosie-door-water-is-een-proces-waarbij-bodemdeeltjes-door-de-impact-van-regendruppels-en-afstromend-water-worden-losgemaakt-en-getransporteerd-hetzij-laagsgewijs-over-een-grote-oppervlakte-hetzij-geconcentreerd-in-geulen-en-ravijnen-Dit-leidt-om-tot-een-afname-van-de-bodemkwaliteit-en-productiviteit-maar-ook-tot-belangrijke-schade-door-modderoverlast-in-stroomafwaarts-gelegen-woongebieden-Het-kan-gesteld-dat-erosie-een-van-de-belangrijkste-vormen-van-bodemaantasting-in-Vlaanderen-is-De-potentile-bodemerosiekaart-per-perceel-is-gebaseerd-op-de-percelenkaart-2013-Omdat-de-percelenkaart-2013-niet-gebiedsdekkend-is-voor-heel-Vlaanderen-werd-een-deel-van-de-landbouwgebruiksgegevens-ontleend-aan-een-geclassificeerd-satellietbeeld-van-OCGIS-Vlaanderen-Dit-beeld-bevat-echter-enkel-landgebruikinformatie-en-geen-perceelsinformatie-waardoor-de-berekeningen-voor-dit-gebied-vanzelfsprekend-van-een-veel-lagere-kwaliteit-zullen-zijn-De-potentile-bodemerosiekaart-per-perceel-werd-opgesteld-doormiddel-van-computermodellering-met-een-ruimtelijke-resolutie-van-5-m-Onderzoeksgroep-Fysische-en-Regionale-Geografie-Departement-Aard-en-Omgevingswetenschappen-KULeuven-De-berekening-van-de-watererosie-is-gebaseerd-op-de-herzien-universele-bodemverliesvergelijking-of-RUSLE-Revised-Soil-Loss-Equation-Renard-et-al-1991-Het-betreft-een-empirisch-model-waarmee-de-gemiddelde-jaarlijkse-bodemerosiesnelheid-per-oppervlakte-eenheid-als-gevolg-van-intergeul-en-geulerosie-wordt-berekend-als-een-product-van-6-factoren-De-bewerkingserosie-werd-berekend-met-behulp-van-Software-gebaseerd-op-het-watersedem-model
Author
ALBON-Dienst-Land-en-Bodembescherming
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2014-10-02 10:31:03
Tags
Date Released
2014-01-01T00:00:00
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
ckan
Language
dut
Version
(not set)