European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Andere-erosiegerelateerde-gronden-2014

Dataset Profile

Odm ID
4f9dc677-983d-4639-8a59-04ca155753c2
Title
Andere-erosiegerelateerde-gronden-2014
Notes
Bepaalde-percelen-met-een-lage-erosiegevoeligheid-op-de-potentile-bodemerosiekaart-kunnen-door-hun-specifieke-ligging-toch-een-belangrijke-rol-spelen-in-de-bodemerosieproblematiek-Zo-kunnen-licht-hellende-gronden-bovenop-een-plateau-plateaugronden-aan-de-bron-liggen-van-bodemerosie-op-de-eronder-liggende-percelen-doordat-zij-afstromend-water-genereren-Valleigronden-daarentegen-ontvangen-veel-water-van-hoger-gelegen-percelen-en-kunnen-daardoor-getroffen-worden-door-ernstige-bodemerosie-ondanks-hun-intrinsieke-lage-erosiegevoeligheid-Dergelijke-percelen-kunnen-op-aanvraag-ingedeeld-worden-als-andere-erosiegerelateerde-gronden-Aan-deze-percelen-wordt-dan-een-code-A-toegekend-Daardoor-wordt-het-mogelijk-een-beheerovereenkomst-erosiebestrijding-af-te-sluiten-Deze-datalaag-bevat-de-meest-recente-afbakeningen-van-andere-erosiegerelateerde-gronden-in-de-vorm-van-geografische-eenheden-De-afbakening-is-onafhankelijk-van-de-jaarlijks-wijzigende-perceelsgrenzen-Alle-huidige-en-toekomstige-percelen-met-een-zeer-lage-tot-verwaarloosbare-bodemerosie-die-binnen-de-andere-erosiegerelateerde-gronden-vallen-krijgen-automatisch-de-code-A-toegewezen
Author
ALBON-Dienst-Land-en-Bodembescherming
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2014-10-02 10:32:54
Tags
Date Released
2014-01-01T00:00:00
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
ckan
Language
dut
Version
(not set)