European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


HCOV0100-basis-van-de-Quartaire-Aquifersystemen

Dataset Profile

Odm ID
6d262966-9c32-4e63-ae55-faebbe0a50bf
Title
HCOV0100-basis-van-de-Quartaire-Aquifersystemen
Notes
Vlaanderen-is-opgebouwd-uit-een-afwisseling-van-watervoerende-lagen-zand-grind-krijt-vast-gesteente-en-regionaal-voorkomende-niet-watervoerende-lagen-bijvoorbeeld-klei-De-opeenvolging-van-deze-aquifers-en-aquitards-heeft-in-Vlaanderen-een-eigen-codering-de-Hydrogeologische-Codering-van-de-Ondergrond-van-Vlaanderen-HCOV-codering-De-HCOV-codering-is-opgebouwd-uit-hydrogeologische-hoofd-sub-en-basiseenheden-De-hoofdeenheid-groepeert-een-opeenvolging-van-geologische-lagen-die-globaal-dezelfde-hydrogeologische-eigenschappen-hebben-en-zo-n-geheel-vormen-HCOV0100-Quartaire-Aquifersystemen-vormt-de-verzameling-van-alle-hydrogeologische-watervoerende-systemen-van-Quartaire-oorsprong-met-uitzondering-van-enkele-Quartaire-afzettingen-in-de-Kempen-Het-betreft-hier-gesoleerde-sterk-versnipperde-en-heterogene-aquifers-gevormd-door-de-Quartaire-toplagen-Het-is-een-bundeling-van-diverse-hydrogeologisch-onafhankelijke-watervoerende-systemen-meestal-van-beperkte-omvang-Deze-hoofdeenheid-is-eerder-een-administratieve-hoofdeenheid-De-dataset-HCOV0100-basis-van-de-Quartaire-Aquifersystemen-geeft-in-een-raster-per-rastercel-de-hoogtewaarde-in-m-TAW-weer-van-de-ondergrens-van-deze-hydrogeologische-laag
Author
VMM-Afdeling-Operationeel-Waterbeheer
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2014-10-02 10:34:23
Tags
Date Released
2014-01-01T00:00:00
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
ckan
Language
dut
Version
(not set)