European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Heffingsgebieden

Dataset Profile

Odm ID
f4909129-1737-482b-b5be-8fd4e7dbb1bf
Title
Heffingsgebieden
Notes
De-heffing-moet-grondwaterverbruikers-aanzetten-tot-een-spaarzaam-gebruik-van-grondwater-Ook-wil-ze-het-gebruik-van-meer-duurzame-alternatieven-zoals-het-gebruik-van-regenwater-stimulerenDe-ontvangen-heffingsbedragen-worden-integraal-doorgestort-naar-het-MINA-fondsHet-heffingenbeleid-is-gebaseerd-op-het-principe-van-de-laag-en-de-gebiedsfactor-In-de-heffingsformule-zijn-deze-factoren-ingebouwd-De-laagfactor-heeft-betrekking-op-een-hydrogeologische-hoofdeenheid-HCOV-code-en-wordt-gebruikt-voor-lagen-die-in-hun-geheel-een-verscherpt-heffingenbeleid-vereisen-Met-de-gebiedsfactor-kan-een-laag-lokaal-een-differentiatie-in-de-heffing-aangebracht-wordenEr-zijn-verschillende-heffingsgebieden-vastgelegd-de-grenzen-van-de-afgesloten-watervoerende-lagen-kaart-van-het-afgesloten-Oligoceen-aquifersysteem-code-0400-kaart-van-het-afgesloten-Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan-aquifersysteem-code-0600-kaart-van-het-afgesloten-Ieperiaan-aquifersysteem-code-0800-kaart-van-het-afgesloten-Paleoceen-aquifersysteem-het-afgesloten-Krijt-aquifersysteem-en-de-afgesloten-Sokkel-code-1000-code-1100-en-code-1300de-grenzen-van-de-gebieden-waarvoor-de-gebiedsfactoren-van-toepassing-zijn-heffingsgebieden-voor-winningen-gelegen-in-de-Sokkel-code-1300-en-het-Krijt-aquifersysteem-code-1100-heffingsgebieden-voor-winningen-gelegen-in-het-Paleoceen-aquifersysteem-code-1000-heffingsgebieden-voor-winningen-gelegen-in-het-Ieperiaan-auifer-code-0800-heffingsgebieden-voor-winningen-gelegen-in-het-Ledo-Paniseliaan-Brusseliaan-aquifersysteem-code-0600-heffingsgebieden-voor-winningen-gelegen-in-het-Oligoceen-aquifersysteem-code-0400-heffingsgebieden-voor-winningen-gelegen-in-het-Kempens-aquifersysteem-code-0200-heffingsgebieden-voor-winningen-gelegen-in-het-Quartair-aquifersysteem-code-0100-heffingsgebieden-voor-winningen-gelegen-in-de-Boom-aquitard-code-0300-de-Bartoon-aquitard-code-0500-de-Paniseliaan-aquitard-0700-en-het-Ieperiaan-aquitardssysteem-code-0900
Author
VMM-Afdeling-Operationeel-Waterbeheer
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2014-10-02 10:35:22
Tags
Date Released
2014-01-01T00:00:00
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
ckan
Language
dut
Version
(not set)