European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Antwerpen-gis-rsalevendigkanaal

Dataset Profile

Odm ID
b829430f-ce51-4ab4-a41c-4eccf885b87b
Title
Antwerpen-gis-rsalevendigkanaal
Notes
SamenvattingIn-het-s-RSA-wordt-vanuit-een-algemene-visie-een-toekomstig-ruimtelijke-beleid-voor-de-stad-voorgesteld-De-strategische-kaart-is-de-synthese-van-het-te-voeren-actief-beleid-van-het-s-RSA-Deze-kaart-is-als-volgt-opgebouwd-De-strategische-kaart-bestaat-uit-5-strategische-ruimtes-de-harde-ruggengraat-de-zachte-ruggengraat-de-groene-singel-het-levendig-kanaal-en-het-lager-netwerk-Een-strategische-ruimte-vervult-een-sleutelrol-in-het-actief-beleid-van-het-s-RSA-Het-is-in-deze-ruimtes-dat-de-stad-de-komende-15-jaar-prioritair-wenst-te-investeren-met-mensen-en-middelenBinnen-elke-strategische-ruimte-heeft-het-s-RSA-strategische-programmas-afgebakend-Een-strategische-programma-geeft-een-meer-specifieke-en-pragmatische-inhoud-aan-de-strategische-ruimte-Voor-elk-programma-heeft-het-s-RSA-eveneens-strategische-projecten-aangeduid-dit-zijn-de-vooropgestelde-acties-waarmee-het-structuurplan-de-visie-en-gebiedsgerichte-doelstellingen-wil-realiseren-Sommige-strategische-projecten-zijn-prioritair-dit-zijn-de-zogeheten-hefboomacties-Het-levendig-kanaal-is-een-van-de-vijf-strategische-ruimten-van-het-s-RSA-en-richt-zich-op-de-opwaardering-van-de-omgeving-van-het-Albertkanaal-Wonen-aan-het-water-heeft-zijn-charmes-en-werken-aan-het-water-heeft-zijn-nut-Voor-het-gebied-rondom-het-Albertkanaal-werd-daarom-het-concept-levendig-kanaal-uitgedacht-Ter-hoogte-van-Merksem-kop-van-Merksem-en-het-Dokske-en-in-Deurne-Noord-aansluiting-Kronenburgwijk-staat-het-verbeteren-van-de-kwaliteit-van-de-gebieden-langs-beide-oevers-van-het-Albertkanaal-centraal-In-het-volledige-gebied-langs-het-kanaal-moeten-de-woonfuncties-en-de-bedrijvigheid-beter-op-elkaar-afgestemd-worden-Daarbij-wordt-gebruik-gemaakt-van-en-ingespeeld-op-de-werken-voor-de-verbreding-van-het-kanaal-DoelVisualisatie-en-afbakening-van-het-levendig-kanaal-voor-de-stad-Antwerpen-De-afbakeningen-zijn-geen-harde-grenzen-en-kan-men-verder-preciseren-in-het-uitvoeringsproces-Algemeen-geldt-dat-de-strategische-kaart-geen-zoneringsplan-of-bodembestemmingsplan-is-De-kaart-bevestigt-of-ontkent-geen-bouwrechten-AanmaakDe-kaartlaag-is-het-resultaat-van-de-omzetting-van-de-strategische-ruimten-naar-shape-formaat-De-autocad-kaarten-en-de-overeenkomstige-rasters-werden-hiervoor-als-basis-gebruikt-De-intekening-gebeurde-met-behulp-van-de-grootschalige-basiskaart-van-de-stad-Antwerpen-De-kaartlaag-geeft-aan-waar-het-levendig-kanaal-en-de-overeenkomstige-programmas-projecten-en-hefboomacties-zijn-afgebakend-
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-07-24 22:19:11
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Stad-Antwerpen
Country
State
Platform
ckan
Language
nl
Version
(not set)