European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


GeologischeDwarsprofielen

Dataset Profile

Odm ID
68ab6d39-fecb-4765-85b8-b4685e4ed0cb
Title
GeologischeDwarsprofielen
Notes
In-2003-werd-op-vraag-van-het-toenmalige-Ministerie-van-de-Vlaamse-Gemeenschap-aan-de-Afdeling-Natuurlijke-Rijkdommen-en-Energie-ANRE-het-huidige-ALBON-Afdeling-Land-en-Bodembescherming-Ondergrond-Natuurlijke-Rijkdommen-van-het-Departement-LNE-de-opdracht-gegeven-tot-het-opmaken-van-geologische-profielen-doorheen-het-Tertiair-Er-werden-7-geologische-dwarsprofielen-doorheen-het-Tertiair-getrokken-verspreid-over-gans-Vlaanderen-Deze-profielen-doorsnijden-de-belangrijkste-geologische-fenomenen-van-het-Tertiair-maar-omvatten-ook-het-Quartair-en-de-diepere-ondergrond-Op-basis-van-de-selectie-van-een-duizendtal-representatieve-boringen-uit-DOV-werden-5-noord-zuidprofielen-en-2-oost-westprofielen-getekend-De-gebruikte-boringen-liggen-nooit-verder-dan-5km-van-de-profiellijn-verwijderd-Hoewel-de-kartering-dateert-van-2003-en-er-ook-met-de-toenmalige-gegevens-in-DOV-en-in-de-literatuur-gewerkt-werd-zijn-de-resultaten-van-deze-opdracht-nog-steeds-representatief
Author
ALBON-Dienst-Natuurlijke-Rijkdommen
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2014-10-02 10:32:45
Tags
Date Released
2013-01-01T00:00:00
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Country
State
Platform
ckan
Language
dut
Version
(not set)