European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Nationell-miljvervakning-Skog-markinventeringen-MI

Dataset Profile

Odm ID
ee9b3520-c80d-4ecc-b6ee-854d0102d5fa
Title
Nationell-miljvervakning-Skog-markinventeringen-MI
Notes
Underskning-inom-nationell-miljvervakning-programomrde-Skog-Kartan-visar-placering-av-frband-av-provytor-sk-trakter-varav-en-tiondel-besks-rligen-Dock-fltbeskts-inte-ytor-helt-placerade-inom-omrden-dr-produktiv-skog-inte-kan-antas-vxa-ssom-kalfjll-och-fjllbjrkskog-Lgesangivelse-fr-provytor-r-inte-exakta-p-grund-av-sekretess-och-kartskiktet-r-inte-nedladdningsbart-Markinventeringen-syftar-till-att-skapa-en-rikstckande-databas-fr-studier-av-tillstnd-och-frndringar-fr-ett-antal-miljrelevanta-markfrhllanden-i-framfr-allt-skog-nedom-fjllbjrkskogen-Programmet-bedrivs-p-Riksskogstaxeringens-RTs-objektivt-utlagda-permanenta-provytor-Fltinventering-och-anknytande-aktiviteter-r-integrerad-med-RT-Samverkan-mellan-MI-och-RT-sker-under-paraplybegreppet-Riksinventeringen-av-skog-RIS-Totala-antalet-provytor-som-besks-under-hela-omdrevet-r-ca-20-000-fr-stndorts-jordmns-och-vegetationsbeskrivning-mm-varav-ca-hlften-fr-provtagning-och-kemisk-analys-av-humus-varav-dessutom-ca-3-400-ytor-fr-provtagning-och-analys-av-mineraljord-Insamlade-jordprover-frvaras-i-provbank-Delprogrammet-utgr-i-sina-huvuddrag-en-direkt-fortsttning-p-Stndortskarteringen-vilken-pgick-1993-2002
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-10-07 12:18:30
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Naturvrdsverket
Country
State
Platform
ckan
Language
sv
Version
(not set)