European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Evidencia-cirkevnch-prvnickch-osb

Dataset Profile

Odm ID
e26289e9-c236-4158-bef9-345841252a5b
Title
Evidencia-cirkevnch-prvnickch-osb
Notes
Ministerstvo-kultry-Slovenskej-republiky-vedie-evidenciu-vetkch-prvnickch-osb-ktor-odvodzuj-svoju-prvnu-subjektivitu-od-cirkv-a-nboenskch-spolonost-poda-Opatrenia-Ministerstva-kultry-SR-slo-MK-332001-1-zo-da-10-janura-2001-v-slade-s-19-ods-1-zkona-slo-3081991-Zb-o-slobode-nboenskej-viery-a-postaven-cirkv-a-nboenskch-spolonost-v-znen-neskorch-predpisovZoznam-evidovanch-subjektov-je-veden-v-truktre-nzov-subjektu-adresa-sdla-oznaenie-tatutrneho-orgnu-registrovan-cirkev-alebo-nboensk-spolonos-do-ktorej-dan-subjekt-patr-dtum-zaevidovania-dtum-vyradenia-z-evidencie-Viac-informci-na-webovom-sdle-MK-SR-httpwwwculturegovskposobnost-ministerstvacirkvi-a-nabozenske-spolocnosti-evidencia-cirkevnych-pravnickych-osob-1a0html
Author
MK-SR
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-10-05 21:10:08
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Ministerstvo-kultry-SR
Country
State
Platform
ckan
Language
sk
Version
(not set)