European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Zoznam-poverench-skobn

Dataset Profile

Odm ID
cb6e42af-2c7f-487a-ba98-f970cf8f1a6f
Title
Zoznam-poverench-skobn
Notes
Zoznam-poverench-skobn-na-zklade-31-ods-4-zkona-1712005-Zz-o-hazardnch-hrch-a-o-zmene-a-doplnen-niektorch-zkonovOdborn-posudzovanie-vhernch-prstrojov-a-ich-vhernho-pomeru-technickch-zariaden-obsluhovanch-priamo-hrmi-terminlov-a-alch-zariaden-vyuvanch-pri-prevdzkovan-videohier-zariaden-vyuvanch-pri-prevdzkovan-binga-elektronickch-spojen-medzi-jednotlivmi-miestami-na-ktorch-sa-prevdzkuj-hazardn-hry-a-centrlnym-miestom-vyhodnocovania-priebehu-a-vsledkov-hazardnej-hry-prepojenia-a-zabezpeenia-prepojenia-na-elektronick-komunikan-siete-ak-sa-pouvaj-na-prevdzkovanie-hazardnej-hry-softvru-pomocou-ktorho-sa-prevdzkuj-hazardn-hry-prostrednctvom-vhernch-prstrojov-prostrednctvom-technickch-zariaden-obsluhovanch-priamo-hrmi-telekomunikanch-zariaden-a-videohry
Author
Peter-Turini
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-10-05 21:39:58
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Ministerstvo-financi-SR
Country
State
Platform
ckan
Language
sk
Version
(not set)