European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Zoznamy-schvlenchregistrovanch-potravinrskych-prevdzkarn

Dataset Profile

Odm ID
a64707fe-b246-4bcb-89f8-8711fffa5849
Title
Zoznamy-schvlenchregistrovanch-potravinrskych-prevdzkarn
Notes
ttna-veterinrna-a-potravinov-sprva-SR-Zoznamy-prevdzkarn-ktor-zaobchdzaj-pripravuj-alebo-produkuj-produkty-ivoneho-pvodu-pre-ktor-s-ustanoven-poiadavky-v-nariaden-ES-8532004-a-musia-by-schvlen-prslunm-orgnom-v-slade-s-lnkom-31-ods2-nariadenia-ES-8822004-v-platnom-znen-a-lnkom-3-nariadenia-ES-8542004-v-platnom-znen
Author
Jn-tulc
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-10-05 21:41:04
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Ministerstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
Country
State
Platform
ckan
Language
sk
Version
(not set)