European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Objednvky-za-VPS-SR-a-jej-priamo-riaden-organizcie

Dataset Profile

Odm ID
11377640-9b56-4ce8-b094-896525a229c3
Title
Objednvky-za-VPS-SR-a-jej-priamo-riaden-organizcie
Notes
ttna-veterinrna-a-potravinov-sprva-SR-Zoznam-objednvok-na-tovary-a-sluby-zverejovan-poda-zkona-5462010-Z-z-ktorm-sa-dopa-zkon-401964-Zb-Obiansky-zkonnk-v-znen-neskorch-predpisov-a-ktorm-sa-menia-a-dopaj-niektor-zkony-v-zmysle-zkona-3822011-Zz-ktorm-sa-men-a-dopa-zkon-2112000-Zz-o-slobodnom-prstupe-k-informcim-a-o-zmene-a-doplnen-niektorch-zkonov-zkon-o-slobode-informci
Author
Zuzana-Juhsov
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-10-05 21:17:45
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Ministerstvo-pdohospodrstva-a-rozvoja-vidieka-SR
Country
State
Platform
ckan
Language
sk
Version
(not set)