European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Agendy-a-eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkov

Dataset Profile

Odm ID
615cf07a-b709-4e13-9f14-b39b0a1347b6
Title
Agendy-a-eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkov
Notes
Zostava-poskytuje-vzahy-medzi-agendami-verejnej-sprvy-a-eGovernment-slubami-vych-zemnch-celkov-ktor-s-zadefinovan-v-Centrlnom-metainformanom-systme-verejnej-sprvy-Zostava-poskytuje-tie-informcie-o-garantovi-eGovernment-sluby-slube-informanho-systmu-IS-a-sprvcovi-sluby-ISZoznam-agend-verejnej-sprvy-je-ustanoven-vnosom-Ministerstva-financi-SR-4782010-Zz-o-zkladnom-selnku-sekov-verejnej-sprvy-a-agend-verejnej-sprvy-Prslunos-eGovernment-sluieb-k-agendm-verejnej-sprvy-eviduj-a-aktualizuj-vyie-zemn-celkyPodrobnejie-informcie-o-obsahu-centrlneho-metainformanho-systmu-verejnej-sprvy-poskytuje-Prruka-na-konfigurciu-prostredia-a-pouvanie-centrlneho-metainformanho-systmu-verejnej-sprvy-MF0115582013-172-dostupn-na-httpwwwinformatizaciaskobsah-ucel-a-prirucky-metais16146s
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-10-05 21:06:36
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Ministerstvo-financi-SR
Country
State
Platform
ckan
Language
sk
Version
(not set)