European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkov

Dataset Profile

Odm ID
120ff297-0b3e-4256-895e-81b05f7fa751
Title
eGovernment-sluby-vych-zemnch-celkov
Notes
Zostava-poskytuje-zoznam-eGovernment-sluieb-vych-zemnch-celkov-fzu-ivotnho-cyklu-garanta-rozvojov-projekt-rove-elektronizcie-rove-autentifikcie-notifikcia-o-priebehu-konania-a-vyadovanie-platby-ktor-s-zadefinovan-v-Centrlnom-metainformanom-systme-verejnej-sprvy-eGovernment-slubou-sa-eviduje-proces-komunikcie-obana-alebo-podnikatea-s-intitciou-verejnej-sprvy-ktor-je-v-jej-kompetencii-na-zklade-prslunej-legislatvy-eGov-sluba-je-mnoina-sluieb-IS-ktormi-sa-v-konkrtnej-ivotnej-situcii-obana-alebo-podnikatea-realizuje-v-elektronickom-prostred-vkon-verejnej-sprvy-voi-obanovi-alebo-podnikateovi-V-MetaIS-sa-eviduje-ako-sbor-sluieb-IS-a-to-vstupnej-sluby-IS-vstupnej-sluby-IS-a-sluieb-ktormi-IS-zabezpeuje-informciu-alebo-daj-potrebn-ku-konaniu-prostrednctvom-inho-IS-G2G-Atribty-eGovernment-sluieb-eviduj-a-aktualizuj-vyie-zemn-celkyPodrobnejie-informcie-o-obsahu-centrlneho-metainformanho-systmu-verejnej-sprvy-poskytuje-Prruka-na-konfigurciu-prostredia-a-pouvanie-centrlneho-metainformanho-systmu-verejnej-sprvy-MF0115582013-172-dostupn-na-httpwwwinformatizaciaskobsah-ucel-a-prirucky-metais16146s
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-10-05 21:08:38
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Ministerstvo-financi-SR
Country
State
Platform
ckan
Language
sk
Version
(not set)