European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


HC43-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-veku-ekonomickej-aktivity-zamestnania-a-odvetvia-ekonomickej-innosti

Dataset Profile

Odm ID
5c7dfcc1-6ec4-4884-bfad-437a6a67191f
Title
HC43-Obyvatestvo-poda-trvalho-pobytu-pohlavia-veku-ekonomickej-aktivity-zamestnania-a-odvetvia-ekonomickej-innosti
Notes
daje-obsahuj-vybran-vsledky-zo-Stania-obyvateov-domov-a-bytov-2011-Dta-s-tatisticky-spracovan-v-zemnch-truktrach-za-Slovensk-republiku-oblasti-kraje-a-okresy-Tam-kde-to-systm-ochrany-dajov-umouje-sprstupujeme-daje-a-do-rovne-obc
Author
tatistick-rad-SR
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-10-05 21:13:08
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
tatistick-rad-SR
Country
State
Platform
ckan
Language
sk
Version
(not set)