European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


seky-a-agendy-verejnej-sprvy

Dataset Profile

Odm ID
8701b828-1335-4899-9243-9862eaa1a10b
Title
seky-a-agendy-verejnej-sprvy
Notes
Zostava-poskytuje-agendy-verejnej-sprvy-prslunos-k-seku-verejnej-sprvy-prvny-predpis-ktorm-je-agenda-verejnej-sprvy-ustanoven-a-rezort-ktor-agendu-vykonva-poda-dajov-evidovanch-v-Centrlnom-metainformanom-systme-verejnej-sprvy-Zoznam-agend-verejnej-sprvy-je-ustanoven-vnosom-Ministerstva-financi-SR-4782010-Zz-o-zkladnom-selnku-sekov-verejnej-sprvy-a-agend-verejnej-sprvy-Zmeny-sekov-verejnej-sprvy-alebo-agend-verejnej-sprvy-v-zkladnom-selnku-predkladaj-Ministerstvu-financi-SR-povinn-osoby-bezodkladne-po-nadobudnut-innosti-veobecne-zvznho-prvneho-predpisu-ktorm-sa-uskutouje-zmena-seku-verejnej-sprvy-alebo-agendy-verejnej-sprvy-a-to-prostrednctvom-riadne-vyplnenho-formulra-zverejnenho-na-webovom-sdle-Ministerstva-financi-Slovenskej-republiky-3-ods-6-psm-c-zkona-2752006-Zz-o-ISVS-Podrobnejie-informcie-o-obsahu-centrlneho-metainformanho-systmu-verejnej-sprvy-poskytuje-Prruka-na-konfigurciu-prostredia-a-pouvanie-centrlneho-metainformanho-systmu-verejnej-sprvy-MF0115582013-172-dostupn-na-httpwwwinformatizaciaskobsah-ucel-a-prirucky-metais16146s
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-10-05 21:36:09
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Ministerstvo-financi-SR
Country
State
Platform
ckan
Language
sk
Version
(not set)