European
Data Catalogues
Dataset

CKAN

Sub menu


Poet-obanov-mesta-Preov-poda-ulc-stav-k-aktulnemu-dtumu

Dataset Profile

Odm ID
9921c215-42eb-45de-acb2-30082d2651ec
Title
Poet-obanov-mesta-Preov-poda-ulc-stav-k-aktulnemu-dtumu
Notes
Informcie-s-erpan-z-evidencie-obanov-Slovenskej-republiky-ktor-s-v-zmysle-Zkona-2531998-Z-z-o-hlsen-pobytu-obanov-Slovenskej-republiky-a-registri-obyvateov-Slovenskej-republiky-prihlsen-k-trvalmu-pobytu-v-meste-Preov-daje-sa-denne-automaticky-aktualizuj-Poet-obyvateov-poda-Slovenskho-tatistickho-radu-je-zverejnen-na-jeho-strnkach-zaha-aj-evidenciu-cudzincovhttpegovpresovskDefaultaspxNavigationState11003A03A
Author
Author Email
Catalogue Url
Dataset Url
Metadata Updated
2015-10-05 21:25:02
Tags
Date Released
Date Updated
Update Frequency
Organisation
Mesto-Preov
Country
State
Platform
ckan
Language
sk
Version
(not set)